Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár Belügyi Tudományos Tanács tagja BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS – HONVÉDKÓRHÁZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár Belügyi Tudományos Tanács tagja BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS – HONVÉDKÓRHÁZ."— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár Belügyi Tudományos Tanács tagja BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS – HONVÉDKÓRHÁZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT A MEGVÁLTOZOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, GLOBÁLIS VÁLTOZÁSOK KEZELÉSÉNEK SZEREPE ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGE A HON – ÉS RENDVÉDELEM TERÉN Nemzetközi tudományos- szakmai konferencia 2011. Szeptember 6-7. A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK KOCKÁZATELEMZÉSE, KOCKÁZATKEZELÉSE

2 „A természettudós számára, aki az ész hatalmába vetett hitben él, a történet rémálomként ér véget. Legyűrte a nemtudás hegyeit, sikerült felkapaszkodnia a legmagasabb csúcsra, és amikor feltornázta magát, az utolsó sziklán, ott csapatnyi teológus köszönti őt, akik már évszázadok óta ott csücsülnek.” (Tudományos Haladás Amerikai Társasága) 2

3 3

4 AZ ELŐADÁS CÉLKITŰZÉSEI A kockázat- mint a veszély és a biztonság egyensúlya – jelenségének jobb megértése Módszere: Célzott alapkutatás A jobb megértés azt jelenti, hogy mennél több logikailag igazolható tudományos következtetést tudunk levonni bizonyos alapfeltevésekből, annál jobban értjük a dolgot. Kutatási témakör: Izolált kockázati rendszer Gyenge kölcsönhatású rendszer Logikai konfliktuskezelés 4

5 5

6 6 VESZÉLYEK Tűzesetek Közlekedési balesetek Technológiai balesetek Egyéb káresetek Globális klímaváltozás Terrorizmus Kritikus infrastruktúra Iparbiztonság HagyományosÚj kihívások

7 7 BIZTONSÁG ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖZÖSSÉGI SZOLIDALITÁS PIACI SZOLGÁLTATÁS

8 8

9 VÁLASZOK AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA  Stratégiai tervezés, stratégiai vezetés;  Modern menedzsment módszerek;  Tudományos kutatások;  Kríziskommunikáció, lakosságfelkészítés. 9

10 KOCKÁZATI TÁRSADALOM  A gazdasági, kulturális, környezeti válságok bizonyítják,hogy pusztán a technikai fejlődés nem hozott biztonságot és bőséget minden ember számára.  Együttműködési, tervezési és fogyasztási etika, mely a közösségi megállapodásra támaszkodik és az érdekellentéteket harmonizáló állam működteti.  Cunámi kapitalizmus, amikor a társadalom még mindig bízik a technológiai fejlődést mindent megoldó varázserejében, addig természet egyre radikálisabb jelenségekkel válaszol. Megoldás lehet a tudományosan közvetített tudás és a döntés kényszere közötti konfliktus feloldása.  A kockázat, mint antropológiai tényező, csak a tudattal rendelkező lény éli meg a kockázatot, amely szerves része életének és a szabadság azt jelenti, hogy ismeri lehetőségeit és élni tud vele. 10

11 11

12 12

13 PARADIGMA FOGALOM A Kuhn-féle paradigma fogalom általánosítása a kockázatelemzés fogalmának szemléleti modelljére. - Jelenségek, amelyeket az illető tudományág tanulmányoz, amelyekről érvényes megállapításokat tesz; - Módszerek, amelyekkel az illető tudomány a jelenségeket tanulmányozza (szimuláció, in silico kísérletezés); - Elmélet, az illető tudomány által tett érvényesnek tartott megállapítások logikai rendszere; 13

14 PARADIGMA FOGALOM - Modell, olyan dolgok rendszere, amelynek elemeire vonatkozóan az illető tudomány érvényesnek tartott megállapításai definíció szerint automatikusan teljesülnek; - Relevancia fogalom, amelynek alapján eldönthető, hogy az illető tudomány, mely és milyen jelenségeket, kérdéseket tart saját szempontjából vizsgálatra érdemesnek; - Kompetencia fogalom, amelynek alapján eldönthető, hogy az illető tudomány mely kérdésben tartja magát illetékesnek (Jogkövetés vs. tudománykövetés); - Értékismérv, amely alapján az illető tudomány önmagáról eldönti, hogy mit tart értékesnek, követendő fejlődési iránynak, milyen belső értékrendet fogad el (Etika vs. logika). 14

15 15

16 DEFINÍCIÓS ELVÁRÁS A fejlett tudományokban valamely fogalmat nem csak és sokszor nem elsősorban azért definiálunk, hogy meghatározzuk a jelentését, hiszen azzal gyakran intuíciók alapján többé-kevésbé tisztában vagyunk, hanem azért, hogy érvényes következtetéseket vonjunk le belőle. Valamely tudományos diszciplína formális szempontból nem más, mint az alapfogalmak és a definiált fogalmak, valamint az axiómák és a tételek összessége. 16

17 DEFINÍCIÓS PROBLÉMÁK Russell: a magától érthetőség mindin ellensége a szabatosságnak. 1999. évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. Értelmező rendelkezések: - Dominóhatás - Katasztrófa veszélyValószínűségi megközelítés - Kockázat - Megelőzés 17

18 18

19 KOCKÁZATELEMZÉS Alkalmazott tudományos módszerek: Matematikai és logikai modellek, melyek a bizonytalanságot biztonsággal és megbízhatóan figyelembe veszik. 19

20 20

21 VÉLETLEN TÖMEGJELENSÉGEK A véletlen tömegjelenségek – melyek statisztikai, valószínűség számításon alapulnak – számszerűen modellezve írják le a közvetlenül nem megérthető jelenségek dinamikájának tendenciáit. Például tűzeset – Poisson eloszlás és a bekövetkezési időközeit hatványozzuk pozitív valószínűséggel, megtörténik a bekövetkezési pontok sűrűsödése. 21

22 Izolált kockázati rendszer A kockázati rendszer fogalma alapfogalom, amellyel a katasztrófa megtörténik, amely a katasztrófa alanya, amely a katasztrófát elszenvedi, viseli, tűri, ellenáll, megelőzi, elhárítja, rehabilitálja A kockázati rendszer valószínűségtől mentes megfogalmazása, vizsgálata Hibafa, informatikai támogatással A nemkívánatos esemény bekövetkezése szükséges és elégséges feltételeinek vizsgálata

23 Gyenge kölcsönhatású rendszerek Kockázati rendszerek sejtautomata felfogásban történő vizsgálata. Egyedi, de nagyszámú különböző kockázati rendszerekben végbemenő események összességének vizsgálata, ahol a kockázati rendszerek gyenge kölcsönhatásban vannak, de megőrzik azonosságukat.

24 Sejtautomata modell A sejttér alaphelyzete A színhely Magyarország, amelyet egy 64x64 négyzetből álló négyzetháló fed le. Minden helyszínhez tartozik egy hibafa.

25 Logikai konfliktuselmélet Kockázati helyzet – konfliktusszituáció Kockázati rendszer résztvevője – konfliktusviselő Kockázati helyszín – konfliktushelyszín Logikai konfliktuselmélet: két esemény egyidejűleg, vagyis együttesen nem következhet be, feltételezett bekövetkezése logikai ellentmondásra vezetne

26 Toleranciavesztés csökkentése Példa a toleranciaveszteség csökkentés módszerére

27 27

28 KOCKÁZAT - VESZÉLYTUDAT A kockázati rendszerek hatása a társadalomra, lakosságra. A veszély és a biztonság szakmai – laikus érzékelés. A szubjektív veszélyérzet a hangerősség érzetéhez hasonlóan a Weber-Fechner féle pszichofizikai logaritmikus törvényt követi. E törvény általánosítása Yerkes-Dodson nevéhez fűződik, mely alapján kimutatható, hogy a veszélyre való szubjektív reakció voltaképpen alkatelméleti jelenség, alkati kérdés. Ez a kérdés a konfliktuselmélettel vizsgálható. 28

29 29

30 Komplex számok: a valós számhalmaz olyan bővítése, melyben elvégezhető a negatív számból való négyzetgyökvonás. M.Faraday fizikus, kémikus. Izolált kockázati rendszer Sejtautomata rendszer Konfliktuselmélet ÖSSZEFOGLALÁS Horatius: A Te ügyedről van szó, ha a szomszédod háza ég

31 www.drbukovics.hu 31 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár Belügyi Tudományos Tanács tagja BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS – HONVÉDKÓRHÁZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések