Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET1 SZABÁLYSÉRTÉS. 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET1 SZABÁLYSÉRTÉS. 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési."— Előadás másolata:

1 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET1 SZABÁLYSÉRTÉS

2 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről HATÁLYOS: 2012.IV.15.

3 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET3 MI MINŐSÜL SZABÁLYSÉRTÉSNEK? az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

4 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET4 az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait. amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait.

5 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET5 KI KÖVETI EL? TETTES (társtettes, közvetett tettes) TETTES (társtettes, közvetett tettes) Felelősségre vonható: a felbujtó és a bűnsegéd is. Felelősségre vonható: a felbujtó és a bűnsegéd is.

6 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET6 ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS SZÁNDÉKOS SZÁNDÉKOSVAGY GONDATLAN GONDATLAN

7 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET7 NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG SZABS: ha a tevékenység vagy a mulasztás bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenység vagy a mulasztás bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra Tv. vagy Korm.r. közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. ha a tevékenységre vagy mulasztásra Tv. vagy Korm.r. közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

8 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET8 FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ OKOK - a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét nem töltötte be, - a cselekményt az elmeműködésnek a beszámíthatóságot kizáró kóros állapotában,

9 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET9 - kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, - tévedésben, - jogos védelemben vagy végszükségben követte el - aki a cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó elmeállapotban követte el XXX

10 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET10 BÜNTETÉSEK Elzárás (1-60 NAP) Elzárás (1-60 NAP) KM (6 ó- 180 ó) 6 ó=1 napi elzárás KM (6 ó- 180 ó) 6 ó=1 napi elzárás./.

11 2014.IV. pénzbírság pénzbírság DR SZALAI ERZSÉBET11 5 e -150 e

12 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET12 Elzárással is büntethetőnél 300 e Ft Elzárással is büntethetőnél 300 e Ft NEM FIZETI MEG? NEM FIZETI MEG? Elzárás (5e=1 nap), de Km-val megváltható (km 1 nap= 6ó= 5e Ft)

13 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET13 HALMAZAT 22. § (1) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt vonják felelősségre, a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határa a kiszabható pénzbírság felével emelkedik. Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt vonják felelősségre, a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határa a kiszabható pénzbírság felével emelkedik.

14 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET14 INTÉZKEDÉSEK járművezetéstől eltiltás járművezetéstől eltiltás (1 hó-1 év) (1 hó-1 év) elkobzás elkobzás figyelmeztetés figyelmeztetés kitiltás. kitiltás.XXX

15 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET15 Nem lehet végrehajtani a szabálysértési - elzárás büntetést, a pénzbírságot, a km- t, a meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyébe lépő szabálysértési elzárást és - a nem teljesített km helyébe lépő szabálysértési elzárást, ha az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számítva 1 év eltelt. 24. § (1) - a nem teljesített km helyébe lépő szabálysértési elzárást, ha az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számítva 1 év eltelt. 24. § (1)

16 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET16 A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK 38. § általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (NAV) Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (NAV) járás bíróság jár el(Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon ) járás bíróság jár el(Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon )

17 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET17 HELYSZÍNI BÍRSÁGOT SZABHAT KI Rendőrség Rendőrség járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, NAV vámszerve, NAV vámszerve, hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, közlekedési hatóság ellenőre, közlekedési hatóság ellenőre, közterület-felügyelő, közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, halászati őr, halászati őr, mezőőr. mezőőr.

18 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET18 helyszíni bírság összege 5 e-50 e-ig helyszíni bírság összege 5 e-50 e-ig 6 hónapon belül újabb elkövetés esetén 70 e.-ig terjedhet. (99.§) 6 hónapon belül újabb elkövetés esetén 70 e.-ig terjedhet. (99.§)

19 2014.IV. Szóbeli figyelmeztetés Helyszíni intézkedés során a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen.

20 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET20 BÍRÓSÁG Szabs. hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a járás bíróság bírálja el. Szabs. hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a járás bíróság bírálja el. Elzárással is sújtható szabálysértés miatt I. fokon a járás bíróság jár el. Elzárással is sújtható szabálysértés miatt I. fokon a járás bíróság jár el. II.fok: Törvényszék

21 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET21 A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK eljárás alá vont személy és KÉPVISELŐJE eljárás alá vont személy és KÉPVISELŐJE Sértett és képviselője Sértett és képviselője

22 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET22 KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK elővezetés elővezetés szabálysértési őrizet szabálysértési őrizet ruházat, csomag és jármű átvizsgálása ruházat, csomag és jármű átvizsgálása lefoglalás lefoglalás rendbírság rendbírság

23 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET23 Ügyintézési határidő 30 + 30 nap 30 + 30 nap

24 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET24 A szabálysértés büntethetőségének ELÉVÜLÉSE cselekmény elkövetése óta 6 hónap eltelt, MAX 2 ÉV.

25 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET25 Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a szabálysértés tényállása megvalósul, kísérlet esetén az a nap, amikor az ezt megvalósító cselekmény véget ér. Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a szabálysértés tényállása megvalósul, kísérlet esetén az a nap, amikor az ezt megvalósító cselekmény véget ér.

26 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET26 A szabálysértés miatt az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság, a fegyelmi jogkör gyakorlója, az ügyészség és a bíróság által foganatosított eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják. A szabálysértés miatt az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság, a fegyelmi jogkör gyakorlója, az ügyészség és a bíróság által foganatosított eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják. A félbeszakítás napjával az elévülési idő újrakezdődik. A félbeszakítás napjával az elévülési idő újrakezdődik.

27 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET27 Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól 25. § a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 2 év elteltével mentesül.


Letölteni ppt "2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET1 SZABÁLYSÉRTÉS. 2014.IV.DR SZALAI ERZSÉBET2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések