Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZABÁLYSÉRTÉS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZABÁLYSÉRTÉS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.."— Előadás másolata:

1 SZABÁLYSÉRTÉS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről HATÁLYOS: 2012.IV.15. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

3 MI MINŐSÜL SZABÁLYSÉRTÉSNEK?
az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

4 az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra
amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

5 KI KÖVETI EL? TETTES (társtettes, közvetett tettes)
Felelősségre vonható: a felbujtó és a bűnsegéd is. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

6 ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS
SZÁNDÉKOS VAGY GONDATLAN DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

7 NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG SZABS:
ha a tevékenység vagy a mulasztás bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra Tv. vagy Korm.r. közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

8 FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ OKOK
- a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét nem töltötte be, - a cselekményt az elmeműködésnek a beszámíthatóságot kizáró kóros állapotában, DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

9 - kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, - tévedésben,
- jogos védelemben vagy végszükségben követte el aki a cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó elmeállapotban követte el XXX DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

10 KM (6 ó- 180 ó) 6 ó=1 napi elzárás
BÜNTETÉSEK Elzárás (1-60 NAP) KM (6 ó- 180 ó) 6 ó=1 napi elzárás ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

11 pénzbírság 5 e -150 e DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

12 Elzárással is büntethetőnél 300 e Ft NEM FIZETI MEG?
Elzárás (5e=1 nap), de Km-val megváltható (km 1 nap= 6ó= 5e Ft) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

13 HALMAZAT 22. § (1) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt vonják felelősségre, a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határa a kiszabható pénzbírság felével emelkedik. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

14 INTÉZKEDÉSEK járművezetéstől eltiltás (1 hó-1 év) elkobzás
figyelmeztetés kitiltás. XXX DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

15 Nem lehet végrehajtani a szabálysértési
- elzárás büntetést, a pénzbírságot, a km- t, a meg nem fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyébe lépő szabálysértési elzárást és - a nem teljesített km helyébe lépő szabálysértési elzárást, ha az alaphatározat jogerőre emelkedésétől számítva 1 év eltelt. 24. § (1) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

16 A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK 38. §
általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (NAV) járás bíróság jár el(Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon ) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

17 HELYSZÍNI BÍRSÁGOT SZABHAT KI
Rendőrség járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, NAV vámszerve, hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, közlekedési hatóság ellenőre, közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, halászati őr, mezőőr. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

18 helyszíni bírság összege 5 e-50 e-ig
6 hónapon belül újabb elkövetés esetén 70 e.-ig terjedhet. (99.§) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

19 Szóbeli figyelmeztetés
Helyszíni intézkedés során a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen. 2014.IV.

20 BÍRÓSÁG Szabs. hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a járás bíróság bírálja el. Elzárással is sújtható szabálysértés miatt I. fokon a járás bíróság jár el. II.fok: Törvényszék DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

21 A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
eljárás alá vont személy és KÉPVISELŐJE Sértett és képviselője DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

22 KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK
elővezetés szabálysértési őrizet ruházat, csomag és jármű átvizsgálása lefoglalás rendbírság DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

23 Ügyintézési határidő nap DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

24 A szabálysértés büntethetőségének ELÉVÜLÉSE
cselekmény elkövetése óta 6 hónap eltelt , MAX 2 ÉV. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

25 Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a szabálysértés tényállása megvalósul, kísérlet esetén az a nap, amikor az ezt megvalósító cselekmény véget ér. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

26 A félbeszakítás napjával az elévülési idő újrakezdődik.
A szabálysértés miatt az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság, a fegyelmi jogkör gyakorlója, az ügyészség és a bíróság által foganatosított eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják. A félbeszakítás napjával az elévülési idő újrakezdődik. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.

27 Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól 25. §
a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 2 év elteltével mentesül. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.


Letölteni ppt "SZABÁLYSÉRTÉS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.IV.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések