Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szalayné Sándor Erzsébet1 EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szalayné Sándor Erzsébet1 EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK."— Előadás másolata:

1 Szalayné Sándor Erzsébet1 EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK

2 Szalayné Sándor Erzsébet2 EK BELSŐ PIAC „ Raison d’être” – a Közösség eredeti célkitűzése A tagállamok között egyetértés: Belső Piac = közös nevező Igény: tartós megvalósítás

3 Szalayné Sándor Erzsébet3 BELSŐ PIAC Központi feladat: az 1958-as megalakulástól kezdve EKSz 2. cikk : „ A Közösség feladata az, hogy a közös piac […] megteremtése által […] előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését […].” EKSz 3 cikk (1) bek. c) „A 2. cikkben kitűzött célok érdekében a Közösség tevékenysége […] az alábbiakat foglalja magában: c) belső piacot, amelyet az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását gátló akadályok tagállamok közötti eltörlése jellemez;”

4 Szalayné Sándor Erzsébet4 BELSŐ PIAC FOGALMA EKSz 14 (2) bek. „ A belső piac olyan, belső határok nélküli térséget foglal magában, amelyen belül az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – jelen Szerződés rendelkezései szerint – biztosított.”

5 Szalayné Sándor Erzsébet5 FEJLŐDÉSTÖRTÉNET BELSŐ PIAC 1985 1997 1999 1991 Az Európai Bizottság Fehér Könyve Az Európai Tanács belső piacra vonatkozó akcióterve A Bizottság belső piaci stratégiája Francovich-ítélet szerepe

6 Szalayné Sándor Erzsébet6 1985-ös Fehér Könyv A megvalósítás határnapja: 1992. 12. 31. „hátsó szándék”: felszabadítani a közösségi jogalkotást az akkoriban jellemző letargiájából Tartalma: jogalkotási csomagterv, melyben mintegy 300 irányelv és rendelet szerepelt Eredmény: a Fehér Könyvben megjelölt irányelvek 80%-t sikerült a megjelölt határnapig kibocsátani

7 Szalayné Sándor Erzsébet7 Ismétlés: IRÁNYELV EKSz 249. cikk Másodlagos közösségi jogforrás közvetlen alkalmazhatóság nélkül Csak a benne foglalt cél a kötelező A tagállamoknak mozgásteret enged a nemzeti jogba való implementálás során a végrehajtás módozatait illetően Minimum-követelményeket fogalmaz meg (pl.: környezetvédelem, fogyasztóvédelem) A tagállamok a célkitűzést „felülteljesíthetik”, de „alulteljesítés” nem megengedett

8 Szalayné Sándor Erzsébet8 IRÁNYELV ELŐNYÖK - Szélesebb körben képes tekintettel lenni a nemzeti sajátosságokra (mint a rendelet) - Tekintettel van a szubszidi- aritás elvére (EKSz 5.cikk) - Tehát: óvja a tagállamok jogalkotási autonómiáját (szuverenitás!) HÁTRÁNYOK - A kitűzött cél csak akkor valósul meg, ha már minden egyes tagállam implementált - Akár egyetlen tagállam is képes a harmonizációt hátráltatni, ha késve, pontatlanul vagy éppen egyáltalán nem implementál

9 Szalayné Sándor Erzsébet9 IMPLEMENTÁLÁS EREDMÉNYESSÉGE 1992. 12.31. 300 IRÁNYELV – ezek közül csak néhányat implementált az összes tagállam Pl. 1999 májusábankb. 1300 irányelvből - kb. 95,7 %-ot minden tagállam megfelelően implementált - és a belső piaci irányelveknek csak kb. 12,8%-ban nem volt meg minden tagállami végrehajtása

10 Szalayné Sándor Erzsébet10 AKCIÓTERV A BELSŐ PIAC MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT 1997 június, Amszterdam, az Európai Tanács fogadta el Cél: a belső piaci irányelvek megalkotásának felgyorsítása Négy stratégiai célkitűzése megfogalmazása

11 Szalayné Sándor Erzsébet11 STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK I. Egyszerűbb és átláthatóbb jogszabályokat; hatékonyabb tagállami végrehajtást (pl. gyorsabb lefolyású szerződésszegési eljárást az Európai Bíróság előtt) II. Versenytorzító körülményeket megszüntetni (ld. Adórendszer és állami támogatások rendszere) III. Meghatározott szektorokban még fennálló kereskedelmi korlátozásokat megszüntetni ( pl. a telekomunikációs és energiapiac liberalizásálása, pénzügyi szolgáltatások piacának bővítése) IV. A belső piacot a polgárok szolgálatába állítani (pl. Internet-alapú állásbörze: EURES - European Employment Services)

12 Szalayné Sándor Erzsébet12 A BIZOTTSÁG 1999-ES BELSŐ PIACI STRATÉGIÁJA A 2000-2004-es időszakra szólt Súlypontok: 1. Fogyasztóvédelem és környezetvédelem 2. Tartós munkahelyek teremtése 3. Az elektronikus kereskedelem jogi kereteinek megteremtése 4. A szállítási és ellátási piacok megnyitása 5. A tagállamok közötti káros adóversengés leküzdése

13 Szalayné Sándor Erzsébet13 FRANCOVICH 1991 C-6/90 és C-9/90 Francovich, EBHT 1991, I-5357 Lényege: szerződésszegő tagállam állampolgárral szembeni kártérítési felelőssége a közösségi jog alapján (pl. irányelv implementálásának elmaradása Az ítélet hatására nagymértékben megnőtt a tagállamok irányelv-implementáló „kedve”

14 Szalayné Sándor Erzsébet14 HÉZAGOK A BELSŐ PIAC ELEMEIBEN A társasági jogban ( pl. az Európai Részvénytársaság statútumáról szóló vita) Az adójogban ( kamatadó/forrásadó) Közbeszerzések terén Nemzeti szabályok kölcsönös elismerése terén ( pl. diplomák elismerése) Az elektronikus kereskedelem szabályrendszerének kialakításánál

15 Szalayné Sándor Erzsébet15 VESZÉLYEK a megvalósítás során!! A belső piaci rendelkezések ELTÉRŐ, NEM EGYSÉGES alkalmazása és végrehajtása a nemzeti hatóságok által Még akkor is, ha a közösségi és nemzeti jogalkotó egyaránt minden lehetséges hézagot lezárt!

16 Szalayné Sándor Erzsébet16 JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE EKSz 94. cikk 94.cikk : „ A Tanács - […] konzultáció után – egyhangúsággal irányelveket bocsát ki a tagállamok azon törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási előírásainak közelítésére, amelyek közvetlen hatással vannak a közös piac létrehozására vagy működésére.”

17 Szalayné Sándor Erzsébet17 JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE EKSz 95. cikk 95. cikk (1) bekezdés: „A Tanács – a 251. cikkben (együttdöntési eljárás) előírt eljárásnak megfelelően – meghozza a tagállamok törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási előírásainak közelítésére vonatkozó azon intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac létrehozása és működése.”

18 Szalayné Sándor Erzsébet18 KÜLÖNBSÉGEK A 94. ÉS 95. CIKK KÖZÖTT Cél: Közös Piac (94. cikk) – Belső Piac (95. cikk) Konzultációs eljárás – együttdöntési eljárás Csak egyhangúsággal – akár minősített többséggel is Csak a Tanács – a Parlamenttel közösen Csak irányelv – rendelet formájában is Tagállami mozgástér nagyobb – tagállami mozgástér szűkebb


Letölteni ppt "Szalayné Sándor Erzsébet1 EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések