Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK"— Előadás másolata:

1 EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK
Szalayné Sándor Erzsébet

2 Szalayné Sándor Erzsébet
EK BELSŐ PIAC „Raison d’être” – a Közösség eredeti célkitűzése A tagállamok között egyetértés: Belső Piac = közös nevező Igény: tartós megvalósítás Szalayné Sándor Erzsébet

3 BELSŐ PIAC Központi feladat: az 1958-as megalakulástól kezdve EKSz 2. cikk: „ A Közösség feladata az, hogy a közös piac […] megteremtése által […] előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését […].” EKSz 3 cikk (1) bek. c) „A 2. cikkben kitűzött célok érdekében a Közösség tevékenysége […] az alábbiakat foglalja magában: c) belső piacot, amelyet az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását gátló akadályok tagállamok közötti eltörlése jellemez;” Szalayné Sándor Erzsébet

4 Szalayné Sándor Erzsébet
BELSŐ PIAC FOGALMA EKSz 14 (2) bek. „ A belső piac olyan, belső határok nélküli térséget foglal magában, amelyen belül az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása – jelen Szerződés rendelkezései szerint – biztosított.” Szalayné Sándor Erzsébet

5 FEJLŐDÉSTÖRTÉNET BELSŐ PIAC
Az Európai Bizottság Fehér Könyve Az Európai Tanács belső piacra vonatkozó akcióterve A Bizottság belső piaci stratégiája Francovich-ítélet szerepe 1985 1997 1999 1991 Szalayné Sándor Erzsébet

6 Szalayné Sándor Erzsébet
1985-ös Fehér Könyv A megvalósítás határnapja: „hátsó szándék”: felszabadítani a közösségi jogalkotást az akkoriban jellemző letargiájából Tartalma: jogalkotási csomagterv, melyben mintegy 300 irányelv és rendelet szerepelt Eredmény: a Fehér Könyvben megjelölt irányelvek 80%-t sikerült a megjelölt határnapig kibocsátani Szalayné Sándor Erzsébet

7 Ismétlés: IRÁNYELV EKSz 249. cikk
Másodlagos közösségi jogforrás közvetlen alkalmazhatóság nélkül Csak a benne foglalt cél a kötelező A tagállamoknak mozgásteret enged a nemzeti jogba való implementálás során a végrehajtás módozatait illetően Minimum-követelményeket fogalmaz meg (pl.: környezetvédelem, fogyasztóvédelem) A tagállamok a célkitűzést „felülteljesíthetik”, de „alulteljesítés” nem megengedett Szalayné Sándor Erzsébet

8 Szalayné Sándor Erzsébet
IRÁNYELV ELŐNYÖK Szélesebb körben képes tekintettel lenni a nemzeti sajátosságokra (mint a rendelet) Tekintettel van a szubszidi-aritás elvére (EKSz 5.cikk) Tehát: óvja a tagállamok jogalkotási autonómiáját (szuverenitás!) HÁTRÁNYOK A kitűzött cél csak akkor valósul meg, ha már minden egyes tagállam implementált Akár egyetlen tagállam is képes a harmonizációt hátráltatni, ha késve, pontatlanul vagy éppen egyáltalán nem implementál Szalayné Sándor Erzsébet

9 IMPLEMENTÁLÁS EREDMÉNYESSÉGE
IRÁNYELV –ezek közül csak néhányat implementált az összes tagállam Pl májusában kb irányelvből - kb. 95,7 %-ot minden tagállam megfelelően implementált - és a belső piaci irányelveknek csak kb. 12,8%-ban nem volt meg minden tagállami végrehajtása Szalayné Sándor Erzsébet

10 AKCIÓTERV A BELSŐ PIAC MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT
1997 június, Amszterdam, az Európai Tanács fogadta el Cél: a belső piaci irányelvek megalkotásának felgyorsítása Négy stratégiai célkitűzése megfogalmazása Szalayné Sándor Erzsébet

11 STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK
Egyszerűbb és átláthatóbb jogszabályokat; hatékonyabb tagállami végrehajtást (pl. gyorsabb lefolyású szerződésszegési eljárást az Európai Bíróság előtt) Versenytorzító körülményeket megszüntetni (ld. Adórendszer és állami támogatások rendszere) Meghatározott szektorokban még fennálló kereskedelmi korlátozásokat megszüntetni (pl. a telekomunikációs és energiapiac liberalizásálása, pénzügyi szolgáltatások piacának bővítése) A belső piacot a polgárok szolgálatába állítani (pl. Internet-alapú állásbörze: EURES - European Employment Services) Szalayné Sándor Erzsébet

12 A BIZOTTSÁG 1999-ES BELSŐ PIACI STRATÉGIÁJA
A es időszakra szólt Súlypontok: Fogyasztóvédelem és környezetvédelem Tartós munkahelyek teremtése Az elektronikus kereskedelem jogi kereteinek megteremtése A szállítási és ellátási piacok megnyitása A tagállamok közötti káros adóversengés leküzdése Szalayné Sándor Erzsébet

13 Szalayné Sándor Erzsébet
FRANCOVICH 1991 C-6/90 és C-9/90 Francovich, EBHT 1991, I-5357 Lényege: szerződésszegő tagállam állampolgárral szembeni kártérítési felelőssége a közösségi jog alapján (pl. irányelv implementálásának elmaradása Az ítélet hatására nagymértékben megnőtt a tagállamok irányelv-implementáló „kedve” Szalayné Sándor Erzsébet

14 HÉZAGOK A BELSŐ PIAC ELEMEIBEN
A társasági jogban (pl. az Európai Részvénytársaság statútumáról szóló vita) Az adójogban (kamatadó/forrásadó) Közbeszerzések terén Nemzeti szabályok kölcsönös elismerése terén (pl. diplomák elismerése) Az elektronikus kereskedelem szabályrendszerének kialakításánál Szalayné Sándor Erzsébet

15 VESZÉLYEK a megvalósítás során!!
A belső piaci rendelkezések ELTÉRŐ, NEM EGYSÉGES alkalmazása és végrehajtása a nemzeti hatóságok által Még akkor is, ha a közösségi és nemzeti jogalkotó egyaránt minden lehetséges hézagot lezárt! Szalayné Sándor Erzsébet

16 JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE EKSz 94. cikk
„ A Tanács - […] konzultáció után – egyhangúsággal irányelveket bocsát ki a tagállamok azon törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási előírásainak közelítésére, amelyek közvetlen hatással vannak a közös piac létrehozására vagy működésére.” Szalayné Sándor Erzsébet

17 JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE EKSz 95. cikk
95. cikk (1) bekezdés: „A Tanács – a 251. cikkben (együttdöntési eljárás) előírt eljárásnak megfelelően – meghozza a tagállamok törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási előírásainak közelítésére vonatkozó azon intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac létrehozása és működése.” Szalayné Sándor Erzsébet

18 KÜLÖNBSÉGEK A 94. ÉS 95. CIKK KÖZÖTT
Cél: Közös Piac (94. cikk) – Belső Piac (95. cikk) Konzultációs eljárás – együttdöntési eljárás Csak egyhangúsággal – akár minősített többséggel is Csak a Tanács – a Parlamenttel közösen Csak irányelv – rendelet formájában is Tagállami mozgástér nagyobb – tagállami mozgástér szűkebb Szalayné Sándor Erzsébet


Letölteni ppt "EURÓPAJOG BELSŐ PIAC ALAPSZABADSÁGOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések