Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vis maior eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről Dr. Benedek Katalin DDRÁH FIM Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vis maior eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről Dr. Benedek Katalin DDRÁH FIM Főosztály."— Előadás másolata:

1 A vis maior eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről Dr. Benedek Katalin DDRÁH FIM Főosztály

2 Indító kérdések: Miért beszélünk róla?Miért beszélünk róla? –Változott a szabályozás Miért én beszélek róla?Miért én beszélek róla? –Az Államigazgatási Hivatalok is feladatot kaptak=> erősebb állami kontroll

3 8/2010.(I.28.) Korm.rendelet Mit szabályoz? Mit szabályoz? Címe: a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól  A 2010. évi állami költségvetésben jóváhagyott 1100,0 millió Ft elköltésének a módját

4 8/2010.(I.28.) Korm.rendelet Mi a célja? Mi a célja? –Az egyes természeti károkból adódó –indokolt és szükséges –védekezési kiadások – részbeni vagy teljes – megtérítése, valamint –egyes önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása.

5 belvíz

6 földrengés

7 jégeső

8 szélvihar

9 esőzés

10 árvíz

11 Vis maior fogalma Olyan, alapvetően természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

12 Vis maior fogalma Alapvetően, de nem kizárólagosan (tűz, robbanás stb.) Nem előre kiszámítható (árvíz? belvíz?) Emberi erő kevés az elhárításához (Nefela?)

13 Vis maior fogalma Miért fontos a pontos fogalomértelmezés?  Ha az esemény nem minősíthető vis maiornak, nincs támogatás 

14 Ki igényelhet támogatást? Helyi önkormányzat (ide értendő a megyei önkormányzat is !) Közös tulajdon? Helyi önkormányzat (ide értendő a megyei önkormányzat is !) Közös tulajdon? Kisebbségi önkormányzat Kisebbségi önkormányzat Többcélú kistérségi társulás Többcélú kistérségi társulás

15 Mire igényelhető támogatás? 1. Az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására

16 Mire igényelhető támogatás? 2. Önkormányzati tulajdonban lévő a. építményt (de nem minden, csak a kötelező feladatellátást szolgáló épület, épületrész, közmű és műtárgyai! Kötelező feladat => Ötv.), b. út, híd, komp, => a károsodás a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti c. ár- és belvízvédelmi létesítmény => a tulajdonláson felül nincs spec. szabály sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására

17 Miért „részbeni” a támogatás? Figyelembe kell venni 1. a biztosításból, vagy egyéb módon (pl kártérítési per, adomány stb.) megtérülő károkat. 2. a károsodott építmény jellegét (60-70%) 3. volt-e biztosítás a károsodott építményre +15% 4. az önkormányzat szerepel-e a „szaknévsorban”? kapott-e ÖNHIKI-t 2008-2009-ben? 5. teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja (DE ismétlődő, több szomszédos települést érintő természeti vagy időjárási csapás!) => 90 %

18 Van teljes összegű támogatás is! A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet- ben a védekezéssel összefüggő elismer- hető költségekhez A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet- ben a védekezéssel összefüggő elismer- hető költségekhez Csődben lévő önkormányzatnak az adósságrendezésről szóló tv. szerinti kötelező feladatellátást szolgáló önk.-i tulajdonú építményekhez. Csődben lévő önkormányzatnak az adósságrendezésről szóló tv. szerinti kötelező feladatellátást szolgáló önk.-i tulajdonú építményekhez.

19 Hogyan lehet a támogatáshoz hozzájutni? (eljárásrend) 1. 1. „Tessék kiabálni, hogy baj van!” esemény bekövetkeztétől védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül elektronikusan => ebr42 ÉS faxon bejelentés a minisztérium felé A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ !!! Pontos kitöltés! Utólagos javítás nincs!

20 Eljárásrend 2. „Jönnek a hozzáértők.” A miniszter a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely 5 munkanapon belül köteles tájékoztatást nyújtani: - a bejelentés valódiságáról - a vis maior esemény jellegéről - a védekezési munkálatok szükségességéről 2. sz. adatlapon, ebr42 rendszerben FELELŐSSÉG!

21 Eljárásrend 3. „Színre lépnek a szigorú bürokraták” A bejelentést követően haladéktalanul – de legkésőbb 20 munkanapon belül a területileg illetékes Állig.Hivatal által kinevezett és koordinált 2 fős bizottság helyszíni vizsgálatot végez. Résztvevők: állig.hivatal védelmi igazgatóság védelmi igazgatóság környezetvédelmi és vízügyi ig. környezetvédelmi és vízügyi ig. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Helyszínen 3. sz. jkv. ebr42 rendszerben => módszer, gyakorlati tapasztalatok, tartalom

22 Eljárásrend 4. „Ismét az önkormányzat focizik!” Az önkormányzat a támogatási kérelmét a bejelentésétől számított 22 munkanapon belül (JOGVESZTŐ!!!) Papír alapon ( egy eredeti + egy másolat=>MÁK, egy másolat állig.hivatal) Mellékletekkel felszerelve DE lehet hiánypótlás 5 munkanapon belül (JOGVESZTŐ!!!)

23 Eljárásrend 5. „Már megint a bürokraták!” MÁK => formai vizsgálat, hiánypótlás Állig.Hivatal => „a pályázati dokumentáció alapján a szakértői nyilatkozatok alapján észrevételt tesz a vis maior eseményekkel kapcsolatos költségekről és az igényelt támogatás segítségével megvalósítandó feladatokról” (kvázi „előminősítés”, „indokolt és szükséges”)

24 Eljárásrend 6. „Dől a lé” A támogatási igényekről – az állig.hivatal véleményét figyelembe véve – a miniszter dönt => nincs határidő ! A Kincstár folyósít => nincs határidő, DE megítélt támogatás kifizetése a következő évre nem vihető át!

25 Eljárásrend 7. „Országomat egy számláért!” A támogatott a támogatás felhasználásáról a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak az önkormányzat számlájára való megérkezése napjától számított 1 éven belül köteles elszámolni. (papír + ebr42) Bizonylatok, dokumentumok, adatlapok Szankció: büntetőkamatos visszafizetési kötelezettség

26 Eljárásrend 8. „Most jön a feketeleves” Az elszámolás benyújtását követően az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság helyszíni ellenőrzést folytat, melyről 5 napon belül értesíti a MÁK-ot. Az elszámolásról, az esetleges visszafizetési kötelezettségről a MÁK dönt.

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vis maior eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről Dr. Benedek Katalin DDRÁH FIM Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések