Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Dancsó Tünde Kodolányi János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Dancsó Tünde Kodolányi János."— Előadás másolata:

1 A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Dancsó Tünde dancso.tunde@gmail.com Kodolányi János Főiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

2 A kutatás bemutatása  Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport  2007. évi longitudinális mérés  papír-ceruza alapú tesztek  14, 18 éves diákok részére  8. évf.: 94 intézmény, 163 osztály, 3 191 fő  12. évf.: 43 intézmény, 73 osztály, 1 747 fő

3 A kutatás célja  Az információs társadalomban való aktív részvételhez szükséges informatikai készségek mérése, korosztályok összehasonlítása  A tanulók technikai, kommunikációs és alkalmazói készségszintjeinek megállapítása  A készségek kapcsolatrendszere, hierarchiája  Részminták elemzése (pl. a legjobb 10%)  A teljesítmények részletes elemzése lehetőséget ad arra, hogy feltárjuk –az iskolában zajló fejlesztések hatékonyságát, –a hétköznapi életben alkalmazott eljárások tudatosságát  Az eredmények és a háttéradatok közötti összefüggések vizsgálatával megállapítható, hogy mennyire határozza meg a teljesítményt a szociokulturális háttér

4 Előadás témája  A teszt empirikus statisztikai mutatói  A mért készség-területekre vonatkozó gyakorisági diagramok  A készségek kapcsolatrendszere  A klaszteranalízis által kirajzolt dendrogram  A fejlesztendő, átlagosan fejlett illetve kiemelkedően teljesítők különböző teljesítményei alapján képezett kereszttáblák  A kereszttáblák alapján levonható következtetések  Cél: a készségek közötti összefüggések feltárása

5 A technikai készség  A technikai készség: –a gép biztonságos kezelése, –az operációs rendszer használata közben alkalmazott algoritmusokban való magabiztosság jelenti  A feladatok: –az állományokkal leggyakrabban végzett műveletekben (például az állományok mentése vagy az állománykezelő műveletek közben alkalmazott algoritmusok végzésében) való magabiztosságot, –valamint a hardvereszközökre jellemző adatok felismerésének a képességét térképezte fel

6 Az alkalmazói készségek  Az alkalmazói készség: –az irodai szoftvercsomagokban található szoftverek, a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő és adatbázis-kezelő programok magabiztos használata jelenti  A feladatok: –az alkalmazói programokban gyakran végzett algoritmusok használata mennyire tudatos, –ismerik-e a tanulók a programok használatához szükséges fogalmakat

7 A kommunikációs készségek  A kommunikációs készségek: a kommunikációs folyamatok algoritmusaiban való magabiztossággal jellemezhetjük  A feladatok: a tanulók mennyire alkalmazzák tudatosan a levelező- és böngészőprogramokat, online adatbázisokat, képesek-e az interneten megjelenő tartalmak hitelességének a megítélésére

8 Statisztikai mutatók Átlag (%) Szórás (%) Teljes teszt43,816,8 Technikai részteszt65,626,6 Kommunikációs részteszt45,617,4 Alkalmazói részteszt35,920,0

9 Teszt 0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-100 % Teljes teszt7,435,238,717,61,2

10 Teszt 0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-100 % Teljes teszt7,435,238,717,61,2 Technikai részteszt7,212,117,525,437,9 Kommunikációs részteszt7,230,839,620,81,6 Alkalmazói részteszt20,542,124,011,71,7

11 A teljesítmények eloszlása

12 A technikai készségek fejlettsége

13 Az alkalmazói készségek fejlettsége

14 A kommunikációs készségek fejlettsége

15 A készségek eloszlásdiagramjai

16 A készségek kapcsolata normális eloszlás esetén Készség 1. Alacsony (%)Közepes (%)Magas (%)Összes (%) Készség 2. Alacsony (%) 16 Közepes (%) 68 Magas (%) 16 Összes 166816100

17 A készségek kapcsolata normális eloszlás esetén Készség 1. Alacsony (%)Közepes (%)Magas (%)Összes (%) Készség 2. Alacsony (%) 16 00 Közepes (%) 0 68 0 Magas (%) 00 16 Összes (%) 166816100

18 A technikai és az alkalmazói készségek kapcsolata Alkalmazói Alacsony (%)Közepes (%)Magas (%)Összes (%) Technikai Alacsony (%) 6,212,90,219,3 Közepes (%) 9,044,09,362,2 Magas (%) 0,98,49,218,5 Összes (%) 16,165,318,6100,0

19 A technikai és a kommunikációs készségek kapcsolata Alkalmazói Alacsony (%)Közepes (%)Magas (%)Összes (%) Technikai Alacsony (%) 5,613,00,519,3 Közepes (%) 9,544,08,462,2 Magas (%) 0,89,97,818,5 Összes (%) 15,967,516,7100,0

20 A technikai és a kommunikációs készségek kapcsolata Kommunikációs Alacsony (%)Közepes (%)Magas (%)Összes (%) Alkalmazói Alacsony (%) 6,59,10,516,1 Közepes (%) 8,949,07,865,3 Magas (%) 0,59,88,318,6 Összes (%) 15,967,516,7100,0

21 Következtetések Mindhárom készség esetében:  több mint háromötöd arányban szerepelnek azok, akik –az átlag körüli kétszeres szórástartományban teljesítenek  és kevesebb mint egyötöd arányban szerepelnek azok, akik az átlaghoz képest –legalább egy szórásnyival jobban vagy –egy szórásnyival gyengébben teljesítenek, –tehát a tehetségesek vagy a lemaradók közé tartoznak

22 Alacsony szint  Nagyobb valószínűséggel teljesítenek közepes szinten a másik készségterületen  Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a tanulók az egyik területen alacsony és a másik területen kimagasló eredményt érnének el  A szélsőséges teljesítményeket nyújtó tanulók olyan differenciált oktatást igényelnének, amely a fejlett készségek alkalmazása révén lehetővé teszi számukra a fejletlen készségekben való felzárkózást

23 Közepes szint  Többségük a másik területen is közepes szinten teljesít. Ok: –A készségek együttes fejlesztése –A tanítás közben komplex feladatok alkalmazása  Az átlagos szintet elérők közel egyforma valószínűséggel teljesíthetnek alacsonyabb vagy magasabb szinten  Olyan fejlesztőprogramot kell nyújtani, amely biztosíthatja –a fejletlen készség fejlődését –a másik készség fejlettsége révén támogathatja az átlagos szintű készség fejlődését

24 Magas szint  A többség közepes vagy nagyon jó eredményt ér el  Nagyon kevesen érnek el gyenge eredményeket egy másik készséget feltáró feladat megoldásában  A szélsőséges teljesítményt okozhatja: –a túlságosan egyoldalú érdeklődés, –a túlságosan egyoldalú fejlesztés vagy –a másik készség fejlődését gátló egyéb tényező  Az a jelenség, hogy valaki az egyik készség esetében magas, a másik készség esetében alacsony teljesítményt ér el, nem zárható ki, de nagyon ritka jelenség  A különböző készségek esetén jelentős mértékben eltérő teljesítményt nyújtó tanulók jellemzése, a felzárkóztatásuk érdekében szükséges fejlesztések kidolgozása további kutatásokat igényelne

25 Összegzés  Mindhárom kereszttábla minden cellájába tartozik valahány tanuló  A tanulók a készségek fejlettsége alapján differenciált csoportokat alkotnak  A készségek különböző ütemben fejlődnek  Az egyes készségek különböző szintű fejlettsége miatt az oktatás csak akkor lehet hatékony, ha –tekintettel vagyunk az egyes csoportok átlagtól eltérő sajátosságaira is, –a tanítás során kezelni tudjuk a lemaradók hiányosságait, –motiválni tudjuk az élenjárókat is

26 Köszönöm a figyelmet! http://informatika.kodolanyi.hu/~dancso dancso.tunde@gmail.com


Letölteni ppt "A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Dancsó Tünde Kodolányi János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések