Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest"— Előadás másolata:

1 Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest
Az Európai Gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerek megfelelő minőségének biztosításában Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest

2 Az Európai Gyógyszerkönyv bemutatása
1964 Európa Tanács Egyezmény Bizottság+ EDQM 37 tagállam+ 23 megfigyelő EDQM 5. kiadás: suppl. 6. kiadás:2007 7. kiadás:2010 több mint 2000 cikkely több mint 300 ált. fejezet

3 Az Európai Gyógyszerkönyv szerkesztése
EurópaTanács Miniszterek Tanácsa Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság Szakértői csoportok és Munkabizottságok Európai Gyógyszerkönyvi Titkárság EDQM and HC DIV I. monog. DIV II. publ. DIV III. labor. DIV IV. OMCL Gyógyszerek és Gyógyszerészi Gondozás Bizottság

4 Az Európai Gyógyszerkönyv jogi helyzete
„ All signatory states undertake to take the necessary measures to ensure that the monographs of the European Pharmacopoeia shall become the official standards applicable within their respective countries” (Convention)

5 Az Európai Gyógyszerkönyv jogi helyzete
„With respect to the quality part of the dossier, all monographs including gen. monographs and gen. chapters of the EP are applicable.” „The monographs of the EP shall be applicable to all substances appearing in it.” (Annex 1 to Comm. Dir. 2001/83 as amend.” „The general chapters become mandatory when reference is made of them in a monograph.” (General Notices) On the other hand the European pharmaceutical codex

6 Az Európai Gyógyszerkönyv jogi helyzete
Összefoglalva: A Ph.Eur. cikkelyek alkalmazása kötelező (nem csak törzskönyvezett készítmények esetén) Az általános fejezetek alkalmazása csak akkor kötelező, amikor egy cikkely hivatkozik rá

7 Az Európai Gyógyszerkönyv előírástípusai
KÉSZÍTMÉNY ÁLTALÁNOS CIKKELYEK ÁLTALÁNOS FEJEZETEK GYÓGYSZER- ANYAG EGYEDI CIKKELYEK IRÁNYELVEK

8 Az egyedi cikkelyek szerepe
CÉL: KÖZÖS MINŐSÉGI ELŐÍRÁS TÖBB FORRÁS- BÓL SZÁRMAZÓ, ÉS NÉHA ELTÉRŐ CÉLRA SZÁNT GYÓGYSZERANYAGOKRA, KÉSZÍTMÉNYEKRE Rögzítse a minőséget a lehető legpontosabban Legyen kellően rugal- mas a több forrásból származó termékek különbözőségének kezelésében

9 Az egyedi cikkelyek szakmai tartalma
DEFINÍCIÓ: Tartalmi érték a vízmentes, szárított, oldószermentes anyagra vonatkoztatva SAJÁTSÁGOK: A leírás nem képez kötelező követelményt (porított, tömörített, granulált anyagok) POLIMORFIA: csak figyelemfelhívás, csak kivételes esetben gyógyszerkönyvi követelmény

10 Az egyedi cikkelyek szakmai tartalma
AZONOSÍTÁS: IR, a polimorfia okozta különbségek kiküszöbölésével; 1. és 2 azonosítás TISZTASÁGVIZSGÁLATOK Általános: oldattisztaság, szín, pH, savasság-lúgosság szulfáthamu, nehézfém, víztartalom/szárítási veszteség, forgatóképesség, bakteriális endotoxin Specifikus: A módszer legyen képes az egyezményt aláíró országokban engedélyezett gyógyszerek hatóanyag-specifikációiban feltüntetett valamennyi szennyező mérésére. (egy vagy több módszer)

11 Az egyedi cikkelyek szakmai tartalma
TARTALMI MEGHATÁROZÁS Deklarált politika: Nem specifikus (titrimetria, UV spektrofotometria) Gyakorlat: egyre több HPLC ; határértékek tágítása SZENNYEZŐK LISTÁJA: a tisztaságvizsgálat által bizonyítottan mérhető szennyezők (specifikált és nem-specifikált)

12 Az általános cikkelyek szerepe
Termékcsoportok azonos követelményeinek kiemelése (metanol-szennyezés tinktúrákban) Az egyedi cikkely által lehetséges sokféleségük miatt nem vizsgáltatott szennyezők (oldószermaradványok) vizsgálata Az egyedi cikkellyel nem rendelkező termékek minőségének szabályozása

13 Az általános fejezetek szerepe
Vizsgálati, előállítási eljárások, esetenként követelmények (növényvédőszer-maradványok) A cikkelyek többnyire hivatkoznak rájuk Többszintű szabályozás: 1. Alapelvek Kromatográfiás módsz. Gázkromatográfia, Etilén-oxid és dioxán Macrogola

14 A gyógyszerek minőségének szabályozása
PH.EUR.BIZOTTSÁG cikkelyek általános fejezetek EU BIZOTTSÁG regulációk, direktívák TAGÁLLAMOK nemz. jogszabályok EMEA és ICH Minőségi irányelvek

15 A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata
Hatóanyag: ha van egyedi cikkelye, meg kell felelni+a vonatkozó általános cikkelyeknek is meg kell felelni (direktíva) Előállítási eljárás: néhány szempont az általános cikkelyekben (gyógyszeranyagok, extraktumok) és az egyedi cikkelyekben (petidin HCl, mezilátok, segédanyaggal feldolgozott anyagok)

16 Melyek a „Gyógyszeranyagok” című általános
A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata A hatóanyag előállítási eljárásának részletes adatai (kiind. anyagok minősége,reakciólépések, katalizátorok, tisztítás,oldószerek, a kritikus lépések ellenőrzése) direktíva, irányelvek Melyek a „Gyógyszeranyagok” című általános cikkely alkalmazandó kiegészítő követelményei? Van-e egyéb alkalmazandó általános cikkely (fermentációs termékek?)

17 Hatóanyag specifikáció Szabályozó dokumentum
A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata Hatóanyag specifikáció Szabályozó dokumentum MIKROB. TISZT./TSE/VÍRUSMENT. ICHQ6A+ GYA. ICHQ6A+GYA POLIMORFIA ICHQ6A+ GYA FIZIKAI PARAMÉTEREK KATALIZÁTORMARADVÁNYOK CHMP irányelv ICH Q3C= GYA +5.4 OLDÓSZERMARADVÁNYOK TOVÁBBI ROKON VEGYÜLETEK ICH Q3A = GYA EGYEDI CIKKELY KÖVETELMÉNYEI Cikkely, ld 2001/83 dir.

18 KÉSZÍTMÉNY FEJLESZTÉSE: ha van egyedi cikkely, meg kell felelni
A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata KÉSZÍTMÉNY FEJLESZTÉSE: ha van egyedi cikkely, meg kell felelni Összetétel a ható- és segédanyagok is gyógyszerkönyvi minőségűek legyenek a választott gyógyszerforma cikkelyének, és a releváns általános cikkelyek követelményeit teljesíteni kell a mikrobiológiai tartósítás hatékonyságát a gyógyszerkönyvi módszerrel igazolni kell a csomagolóanyagok lehetőleg gyógyszer- könyvi minőségűek legyenek

19 A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata
A KÉSZÍTMÉNY ELŐÁLLÍTÁSA a készítményre jellemző, egyedi, de teljesítenie kell az adott gyógyszerforma/ készítménytípus előállítására vonatkozó általános előírásokat A gyógyszerkönyv által előírt gyártásvalidálási eljárásoknak (pl. táptalajtöltési vizsgálatok, a sterilezés mikrobiológiai indikátorai) be kell épülniük a tk.-i dokumentációba

20 A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata
A készítmény specifikációja Ha van egyedi cikkely, a megfelelés kötelező Megfelelés a Gyógyszerkészítmények című általános cikkelynek A gyógyszerforma-cikkely és az általa hivatkozott gyógyszertechnológiai vizsgálatok követelményei +GYK-i módszer (+ irányelvek) A gyógyszerforma-cikkelyek által hivatkozott, a mikrobiológiai tisztaságra vonatkozó követelmények+GYK-i módszer GYK-i bakteriális endotoxin-, pirogén- és vírus- szennyezés-vizsgálati módszer és validáció.

21 A gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerminőség rögzítésében
Segédanyagok minősége Csomagoló- anyagok minősége A hatóanyag minősége Standard előállítási eljárások Mikrobiológiai követelmények Gyógyszerfor-ma-cikkelyek Statisztikai értékelés

22 A gyógyszerkönyv hatékonyságának jellemzői
Gyorsan kövesse a gyógyszeripar fejlődését Gyorsan kövesse a jogszabályokat és hatósági irányelveket Harmonizálás az ICH régiók gyógyszerkönyveivel Alkalmazhatóság nem iparilag előállított gyógyszerekre

23 A gyógyszeripar fejlődésének követése
A cikkelyek folyamatos korszerűsítése új gyógyszeranyagok cikkelyei (P4, P4 Bio), a generikus/biohasonló készítmények hatóanyagaihoz való alkalmazkodás: - intenzívebb együttműködés a gyógyszer- hatóságokkal, CEP csoporttal, EMA BWP-vel - gyógyszeranyagok általános cikkelye - a definíció és azonosítás rész és a referenciaanyag megválasztása (rDNS peptidek)

24 A gyógyszeripar fejlődésének követése
Új termékcsoportokra általános cikkelyek: (MAB, rDNS termékek, génterápiás gyógyszerek, információs általános fejezet) Új vizsgálati technikák: új termékcsoportokhoz (peptidtérképezés, glikán-térképezés, NAT) a tervezett minőségű gyógyszerek vizsgálatához (PAT technikák: NIR, alternatív mikrobiológia),

25 A gyógyszerminőségi irányelvek és a gyógyszerkönyv harmonizálása
Gyógyszeranyagok Az egyedi cikkelyek és a Gyógyszeranyagok általános cikkely harmonizálása a ICH Q3A , ICH Q3C , a genotoxikus szennyezőkről és a katalizátormaradékokról szóló CHMP irányelvekkel

26 A Ph.Eur és az ICHQ3A irányelv összehangolása I.
ICHQ3A új hatóanyagokra vonatkozik: jelentési, azonosítási, minősítési küszöbérték, kvantitatív mérés, összes szennyezés, toxikus szennyezők A Ph.Eur.Gyógyszeranyagok című általános cikkelye: valamennyi gyógyszerkönyvi hatóanyagra kiterjesztette ICHQ3A küszöbértékeit (2002).

27 A Ph.Eur és az ICHQ3A irányelv összehangolása II.
Ellentét az általános cikkely küszöbértékei és az egyedi cikkelyek határértékei között. Az 5.10 általános fejezet az egyedi cikkelyek határértékeinek értelmezéséről (2004) Gyors felülvizsgálati program: VRK-ról HPLC-re, mely lehetővé teszi az összes szennyezés mérését, és azonosítja az ismert (specifikált) szennyezőket. A HPLC-s cikkelyek határértékeinek átalakítása az 5.10 terminológia szerint (6.-7. kiadásban).

28 A Ph.Eur és a gyógyszerminőségi irányelvek összehangolása
Az ICHQ3C irányelvet a Gyógyszeranyagok általános cikkellyel és az 5.4 általános fejezettel vette át a Ph.Eur. Az irányelv érvényességi körét a Gyógyszeranyagok cikkely minden gyógyszerkönyvi gyógyszeranyagra, az 5.4 fejezet viszont valamennyi gyógyszeranyagra és készítményre kiterjesztette. TSE kockázattal érintett termékek az irányelvet általános fejezetbe emelte be a Ph.Eur. külön általános cikkely, és a gyógyszeranyagok cikkely is kötelezővé teszi

29 A Ph.Eur és az ICH Q6A irányelv összehangolása
Gyógyszerforma cikkelyek ICH Q6A Előállítás: fejlesztés/validálás Ellenőrzési stratégia: /IPC/csak felszabadításkori fejlesztés/validálás/IPC/ specifikáció felszabadításkori és Vizsgálatok: lejárati spec., időszaki lejárati specifikáció vizsgálat, vizsgálat nélküli felszabadítás. Anomáliák:pl. UDU Gyógyszerkészítmények ált. cikkely

30 A gyógyszerkönyvek összehangolása
PDG: szakmai alapon történő harmonizáció általános fejezetek (ICH Q6A) új általános fejezetek (CE, peptidtérkép, szilárd anyagok fizikai jellemzése) segédanyag-cikkelyek (részleges) ICH Q4B: hatósági kicserélhetőség értékelése USP-Ph.Eur: bilaterális együttműködés

31 Nem törzskönyvezett gyógyszerek
kínai drogok magisztrális készítmények - 2. azonosítás, minőségi rendszerek - gyógyszerkészítmények cikkely - Európai szabványos vényminták?

32 Az Európai Gyógyszerkönyvgyógyszertechnológiai vonatkozásai
Készítmények gyógyszerforma-cikkelyek (Szabványos Elnevezések) gyógyszertechnológiai vizsgálatok egyes készítménycsopor-tok (pl.steril termékek) előállítási eljárásai csomagolóanyagok vizsgálata (anyagok és tartályok) Gyógyszeranyagok a polimorfia kezelése „előkészített” (tömörített, granulált, hígított stb.) hatóanyagok felvétele a segédanyagcikkelyek (egyedi cikkelyek: keretcikkelyek, cikkelycsaládok) a segédanyag szerepével összefüggő vizsgálatok

33 A segédanyagok szerepével összefüggő vizsgálatok
Új általános fejezet + Az egyedi cikkelyekben a cikkely kötelező részében maradnak az azonosítás és tisztaságvizsg. FRC részben felsorolják a segédanyag funkcióit és a releváns fizikai/kémiai jellemzőket, meghatározásuk módját, a határértékeket (pl. Hypromellose, ha kötőanyagként, viszk.növelő Vagy filmképző: látsz.viszk.,szubszt.fok Ha matrix-képző: előzők+mol töm.eloszl., rész.méret.eloszl.,porfolyás)

34 Az adagolási egységek egységessége
Eddig: követelmény az átlagtömegre (tk) követelmény a hatóanyagtartalomra (tk) követelmény a tömeg egységességre (átlagtömeghez viszonyítva) Ph.Eur. v. követelmény a hatóanyagtartalom egységességére (az átlagos hatóanyagtartalomhoz viszonyítva) Ph.Eur

35 Az adagolási egységek egységessége
Ezentúl: Követelmény a hatóanyagtartalomra (tk) Követelmény a hatóanyagtartalom vagy a tömeg egységességére, - az átlagtól való eltérés alapján, ha az átlag a deklarált érték 98,5-101,5%-a között van - az átlag és a deklarált érték különbségét is figyelembe véve, ha az átlag kívül esik a fenti tartományon (a rámérést is figyelembe veszi) - 25mg és 25% a 2mg vagy 2% szabály helyett

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest"

Hasonló előadás


Google Hirdetések