Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerek megfelelő minőségének biztosításában Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerek megfelelő minőségének biztosításában Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest."— Előadás másolata:

1

2 Az Európai Gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerek megfelelő minőségének biztosításában Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest 2012.05.06

3 Az Európai Gyógyszerkönyv bemutatása 1964 Európa Tanács Egyezmény Bizottság+ EDQM 37 tagállam+ 23 megfigyelő EDQM 5. kiadás:2004+8 suppl. 6. kiadás:2007 7. kiadás:2010 több mint 2000 cikkely több mint 300 ált. fejezet

4 Az Európai Gyógyszerkönyv szerkesztése EurópaTanács Miniszterek Tanácsa Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság Szakértői csoportok és Munkabizottságok Európai Gyógyszerkönyvi Titkárság EDQM and HC DIV I. monog. DIV II. publ. DIV III. labor. DIV IV. OMCL Gyógyszerek és Gyógyszerészi Gondozás Bizottság

5 Az Európai Gyógyszerkönyv jogi helyzete „ All signatory states undertake to take the necessary measures to ensure that the monographs of the European Pharmacopoeia shall become the official standards applicable within their respective countries” (Convention)

6 Az Európai Gyógyszerkönyv jogi helyzete „With respect to the quality part of the dossier, all monographs including gen. monographs and gen. chapters of the EP are applicable.” „The monographs of the EP shall be applicable to all substances appearing in it.” (Annex 1 to Comm. Dir. 2001/83 as amend.” „The general chapters become mandatory when reference is made of them in a monograph.” (General Notices)

7 Az Európai Gyógyszerkönyv jogi helyzete Összefoglalva:  A Ph.Eur. cikkelyek alkalmazása kötelező (nem csak törzskönyvezett készítmények esetén)  Az általános fejezetek alkalmazása csak akkor kötelező, amikor egy cikkely hivatkozik rá

8 Az Európai Gyógyszerkönyv előírástípusai GYÓGYSZER- ANYAG GYÓGYSZER- KÉSZÍTMÉNY EGYEDI CIKKELYEK ÁLTALÁNOS CIKKELYEK ÁLTALÁNOS FEJEZETEK IRÁNYELVEK

9 Az egyedi cikkelyek szerepe CÉL: KÖZÖS MINŐSÉGI ELŐÍRÁS TÖBB FORRÁS- BÓL SZÁRMAZÓ, ÉS NÉHA ELTÉRŐ CÉLRA SZÁNT GYÓGYSZERANYAGOKRA, KÉSZÍTMÉNYEKRE o Rögzítse a minőséget a lehető legpontosabban o Legyen kellően rugal- mas a több forrásból származó termékek különbözőségének kezelésében

10 Az egyedi cikkelyek szakmai tartalma DEFINÍCIÓ: Tartalmi érték a vízmentes, szárított, oldószermentes anyagra vonatkoztatva SAJÁTSÁGOK: A leírás nem képez kötelező követelményt (porított, tömörített, granulált anyagok) POLIMORFIA: csak figyelemfelhívás, csak kivételes esetben gyógyszerkönyvi követelmény

11 Az egyedi cikkelyek szakmai tartalma AZONOSÍTÁS: IR, a polimorfia okozta különbségek kiküszöbölésével; 1. és 2 azonosítás TISZTASÁGVIZSGÁLATOK Általános: oldattisztaság, szín, pH, savasság-lúgosság szulfáthamu, nehézfém, víztartalom/szárítási veszteség, forgatóképesség, bakteriális endotoxin Specifikus: A módszer legyen képes az egyezményt aláíró országokban engedélyezett gyógyszerek hatóanyag-specifikációiban feltüntetett valamennyi szennyező mérésére. (egy vagy több módszer)

12 Az egyedi cikkelyek szakmai tartalma TARTALMI MEGHATÁROZÁS Deklarált politika: Nem specifikus (titrimetria, UV spektrofotometria) Gyakorlat: egyre több HPLC ; határértékek tágítása SZENNYEZŐK LISTÁJA: a tisztaságvizsgálat által bizonyítottan mérhető szennyezők (specifikált és nem- specifikált)

13 Az általános cikkelyek szerepe  Termékcsoportok azonos követelményeinek kiemelése (metanol-szennyezés tinktúrákban)  Az egyedi cikkely által lehetséges sokféleségük miatt nem vizsgáltatott szennyezők (oldószermaradványok) vizsgálata  Az egyedi cikkellyel nem rendelkező termékek minőségének szabályozása

14 Az általános fejezetek szerepe  Vizsgálati, előállítási eljárások, esetenként követelmények (növényvédőszer-maradványok)  A cikkelyek többnyire hivatkoznak rájuk  Többszintű szabályozás: 1. Alapelvek 2.2.46 Kromatográfiás módsz. 2.2.28 Gázkromatográfia, 2.4.25 Etilén-oxid és dioxán Macrogola

15 A gyógyszerek minőségének szabályozása EMEA és ICH Minőségi irányelvek PH.EUR.BIZOTTSÁG cikkelyek általános fejezetek EU BIZOTTSÁG regulációk, direktívák TAGÁLLAMOK nemz. jogszabályok

16  Hatóanyag: ha van egyedi cikkelye, meg kell felelni+a vonatkozó általános cikkelyeknek is meg kell felelni (direktíva)  Előállítási eljárás: néhány szempont az általános cikkelyekben (gyógyszeranyagok, extraktumok) és az egyedi cikkelyekben (petidin HCl, mezilátok, segédanyaggal feldolgozott anyagok) A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata

17 A hatóanyag előállítási eljárásának részletes adatai (kiind. anyagok minősége,reakciólépések, katalizátorok, tisztítás,oldószerek, a kritikus lépések ellenőrzése) direktíva, irányelvek Melyek a „Gyógyszeranyagok” című általános cikkely alkalmazandó kiegészítő követelményei? Van-e egyéb alkalmazandó általános cikkely ( fermentációs termékek ? )

18 A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata Hatóanyag specifikáció EGYEDI CIKKELY KÖVETELMÉNYEI TOVÁBBI ROKON VEGYÜLETEK OLDÓSZERMARADVÁNYOK KATALIZÁTORMARADVÁNYOK FIZIKAI PARAMÉTEREK POLIMORFIA MIKROB. TISZT./ TSE/VÍRUSMENT. Cikkely, ld 2001/83 dir. ICH Q3A = GYA ICH Q3C= GYA +5.4 CHMP irányelv ICHQ6A+ GYA ICHQ6A+ GYA. ICHQ6A+GYA Szabályozó dokumentum

19 KÉSZÍTMÉNY FEJLESZTÉSE:  ha van egyedi cikkely, meg kell felelni  Összetétel a ható- és segédanyagok is gyógyszerkönyvi minőségűek legyenek  a választott gyógyszerforma cikkelyének, és a releváns általános cikkelyek követelményeit teljesíteni kell  a mikrobiológiai tartósítás hatékonyságát a gyógyszerkönyvi módszerrel igazolni kell  a csomagolóanyagok lehetőleg gyógyszer- könyvi minőségűek legyenek A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata

20 A KÉSZÍTMÉNY ELŐÁLLÍTÁSA  a készítményre jellemző, egyedi, de teljesítenie kell az adott gyógyszerforma/ készítménytípus előállítására vonatkozó általános előírásokat  A gyógyszerkönyv által előírt gyártásvalidálási eljárásoknak (pl. táptalajtöltési vizsgálatok, a sterilezés mikrobiológiai indikátorai) be kell épülniük a tk.-i dokumentációba A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata

21 A készítmény specifikációja  Ha van egyedi cikkely, a megfelelés kötelező  Megfelelés a Gyógyszerkészítmények című általános cikkelynek  A gyógyszerforma-cikkely és az általa hivatkozott gyógyszertechnológiai vizsgálatok követelményei +GYK-i módszer (+ irányelvek)  A gyógyszerforma-cikkelyek által hivatkozott, a mikrobiológiai tisztaságra vonatkozó követelmények+GYK-i módszer  GYK-i bakteriális endotoxin-, pirogén- és vírus- szennyezés-vizsgálati módszer és validáció. A törzskönyvi dokumentáció és a gyógyszerkönyv kapcsolata

22 A gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerminőség rögzítésében A hatóanyag minősége Segédanyagok minősége Csomagoló- anyagok minősége Standard előállítási eljárások Gyógyszerfor- ma-cikkelyek Mikrobiológiai követelmények Statisztikai értékelés

23 A gyógyszerkönyv hatékonyságának jellemzői  Gyorsan kövesse a gyógyszeripar fejlődését  Gyorsan kövesse a jogszabályokat és hatósági irányelveket  Harmonizálás az ICH régiók gyógyszerkönyveivel  Alkalmazhatóság nem iparilag előállított gyógyszerekre

24 A gyógyszeripar fejlődésének követése  A cikkelyek folyamatos korszerűsítése  új gyógyszeranyagok cikkelyei (P4, P4 Bio), a generikus/biohasonló készítmények hatóanyagaihoz való alkalmazkodás: - intenzívebb együttműködés a gyógyszer- hatóságokkal, CEP csoporttal, EMA BWP-vel - gyógyszeranyagok általános cikkelye - a definíció és azonosítás rész és a referenciaanyag megválasztása (rDNS peptidek)

25 A gyógyszeripar fejlődésének követése Új termékcsoportokra általános cikkelyek: (MAB, rDNS termékek, génterápiás gyógyszerek, információs általános fejezet) Új vizsgálati technikák: -új termékcsoportokhoz (peptidtérképezés, glikán-térképezés, NAT) -a tervezett minőségű gyógyszerek vizsgálatához (PAT technikák: NIR, alternatív mikrobiológia),

26 A gyógyszerminőségi irányelvek és a gyógyszerkönyv harmonizálása Gyógyszeranyagok Az egyedi cikkelyek és a Gyógyszeranyagok általános cikkely harmonizálása a  ICH Q3A,  ICH Q3C,  a genotoxikus szennyezőkről és  a katalizátormaradékokról szóló CHMP irányelvekkel

27 A Ph.Eur és az ICHQ3A irányelv összehangolása I.  ICHQ3A új hatóanyagokra vonatkozik: jelentési, azonosítási, minősítési küszöbérték, kvantitatív mérés, összes szennyezés, toxikus szennyezők  A Ph.Eur.Gyógyszeranyagok című általános cikkelye: valamennyi gyógyszerkönyvi hatóanyagra kiterjesztette ICHQ3A küszöbértékeit (2002).

28 A Ph.Eur és az ICHQ3A irányelv összehangolása II.  Ellentét az általános cikkely küszöbértékei és az egyedi cikkelyek határértékei között. Az 5.10 általános fejezet az egyedi cikkelyek határértékeinek értelmezéséről (2004)  Gyors felülvizsgálati program: VRK-ról HPLC-re, mely lehetővé teszi az összes szennyezés mérését, és azonosítja az ismert (specifikált) szennyezőket.  A HPLC-s cikkelyek határértékeinek átalakítása az 5.10 terminológia szerint (6.- 7. kiadásban).

29 A Ph.Eur és a gyógyszerminőségi irányelvek összehangolása  Az ICHQ3C irányelvet a Gyógyszeranyagok általános cikkellyel és az 5.4 általános fejezettel vette át a Ph.Eur. Az irányelv érvényességi körét a Gyógyszeranyagok cikkely minden gyógyszerkönyvi gyógyszeranyagra, az 5.4 fejezet viszont valamennyi gyógyszeranyagra és készítményre kiterjesztette.  TSE kockázattal érintett termékek az irányelvet általános fejezetbe emelte be a Ph.Eur. külön általános cikkely, és a gyógyszeranyagok cikkely is kötelezővé teszi

30 A Ph.Eur és az ICH Q6A irányelv összehangolása Gyógyszerforma cikkelyek ICH Q6A Előállítás: fejlesztés/validálás Ellenőrzési stratégia: /IPC/csak felszabadításkori fejlesztés/validálás/IPC/ specifikáció felszabadításkori és Vizsgálatok: lejárati spec., időszaki lejárati specifikáció vizsgálat, vizsgálat nélküli felszabadítás. Anomáliák:pl. UDU Gyógyszerkészítmények ált. cikkely

31 A gyógyszerkönyvek összehangolása PDG: szakmai alapon történő harmonizáció általános fejezetek (ICH Q6A) új általános fejezetek (CE, peptidtérkép, szilárd anyagok fizikai jellemzése) segédanyag-cikkelyek (részleges) ICH Q4B: hatósági kicserélhetőség értékelése USP-Ph.Eur: bilaterális együttműködés

32 Nem törzskönyvezett gyógyszerek  kínai drogok  magisztrális készítmények - 2. azonosítás, minőségi rendszerek - gyógyszerkészítmények cikkely - Európai szabványos vényminták?

33 Az Európai Gyógyszerkönyvgyógyszertechnológiai vonatkozásai Készítmények gyógyszerforma-cikkelyek (Szabványos Elnevezések) gyógyszertechnológiai vizsgálatok egyes készítménycsopor- tok (pl.steril termékek) előállítási eljárásai csomagolóanyagok vizsgálata (anyagok és tartályok) Gyógyszeranyagok a polimorfia kezelése „előkészített” (tömörített, granulált, hígított stb.) hatóanyagok felvétele a segédanyagcikkelyek (egyedi cikkelyek: keretcikkelyek, cikkelycsaládok) a segédanyag szerepével összefüggő vizsgálatok

34 A segédanyagok szerepével összefüggő vizsgálatok Új általános fejezet + Az egyedi cikkelyekben a cikkely kötelező részében maradnak az azonosítás és tisztaságvizsg. FRC részben felsorolják a segédanyag funkcióit és a releváns fizikai/kémiai jellemzőket, meghatározásuk módját, a határértékeket (pl. Hypromellose, ha kötőanyagként, viszk.növelő Vagy filmképző: látsz.viszk.,szubszt.fok Ha matrix-képző: előzők+mol töm.eloszl., rész.méret.eloszl.,porfolyás)

35 Az adagolási egységek egységessége Eddig: követelmény az átlagtömegre (tk) követelmény a hatóanyagtartalomra (tk) követelmény a tömeg egységességre (átlagtömeghez viszonyítva) Ph.Eur. v. követelmény a hatóanyagtartalom egységességére (az átlagos hatóanyagtartalomhoz viszonyítva) Ph.Eur

36 Az adagolási egységek egységessége Ezentúl: Követelmény a hatóanyagtartalomra (tk) Követelmény a hatóanyagtartalom vagy a tömeg egységességére, - az átlagtól való eltérés alapján, ha az átlag a deklarált érték 98,5-101,5%-a között van - az átlag és a deklarált érték különbségét is figyelembe véve, ha az átlag kívül esik a fenti tartományon (a rámérést is figyelembe veszi) - 25mg és 25% a 2mg vagy 2% szabály helyett

37 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az Európai Gyógyszerkönyv szerepe a gyógyszerek megfelelő minőségének biztosításában Kőszeginé Szalai Hilda Ph.D Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések