Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PEDAGÓGUSOK ÉRTÉKELÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PEDAGÓGUSOK ÉRTÉKELÉSE"— Előadás másolata:

1 A PEDAGÓGUSOK ÉRTÉKELÉSE
Farkasné Egyed Zsuzsanna Pecsenye Éva anyagának felhasználásával (Közoktatási Vezető Magazin)

2 Előzmények Szervezetfejlesztés Minőségfejlesztés
Vezetői ellenőrzés, az éves munkatervben Munkaközösség - vezetők ellenőrzése Pedagógusértékelés Vezető értékelés Intézményértékelés Innováció

3 Hogy működik? Ki értékel? Mikor értékel? Hogyan értékel?
Mit kezdünk az eredménnyel? Milyen szakmai kihívásoknak kell megfelelni? Honnan tudjuk? Ki a „jó óvodapedagógus”, ki a „gyenge”?

4 Pedagógus portfolió. Mi a portfolió?
Portfolió= dokumentumdosszié („levélhordó tárca”) Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását. (Bird, 1990)

5 A portfolió célja Annak bizonyítása, hogyan „műveli a szakmát”, milyen tudással, képességekkel és attitűddel rendelkezik a pedagógiai világában és valóságában (ld. Zsolnai) A portfolió lehetőséget ad arra, hogy ellenőrzött pedagógus bemutassa korábbi tevékenységét, ismereteit, tervező, nevelő - oktató, mérő-ellenőrző-értékelő munkáját…

6 „Képet kapni a pedagógusról…”
Mennyire felkészült, rendelkezik-e releváns(lényeges, idevágó) szakmai tudással? Milyen hatékonyan dolgozik? Milyen az óvodai dokumentációja? Mennyire megbízható, elkötelezett a keresztény nevelés iránt? Mindezt honnan tudjuk meg? Önértékelésen alapuló értékelési rendszer előtérbe kerülése!

7 A portfolió célja Annak bizonyítása, hogy az óvodapedagógus képes a megszerzett tudását a szakma különböző területein integrálni és az óvói munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján óvói munkáját megtervezni és a pedagógiai feladat eredményeit értékelni.

8 A portfolió célja Képes a gyermekek fejlődéséről és „teljesítményéről” valamint a nevelési, tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és azt tényszerű adatok alapján elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket hasznosítani.

9 A portfolió kötelező elemei
Címlap (név, intézmény, embléma, dátum) Tartalomjegyzék (kötelező és fontosnak tartott elemek) Önéletrajz (europass szabvány) Diplomák (másolata) Elvégzett továbbképzések, tanfolyamok listája, tanúsítványok, diplomák Pedagógus-értékelések, minősítések (vezető, mk. közösségi vélemény(3-4 év) Óvodai, óvodán kívüli tevékenységek Tevékenységi vázlat, egyéni fejlesztési tervek, esetleírás Részvétel a helyi dokumentumok kidolgozásában Pályázati tevékenységben való részvétel, szakmai együttműködések, innovációk, elismerések, díjak. Jó gyakorlat (bemutatók ,szakmai napok )

10 A portfolió beilleszthető elemei
Eddigi szakmai eredményei (büszke rá, fontosnak tart, hatással volt a pedagógiai nézeteire, munkájára pl.gy. rajzpályázat, ének, mesemondó verseny) Példaképek (meghatározó egyéniségek a munkára) Önreflexió Szakértői tevékenység Publikáció, előadás, tréning, Ajánlások, szakdolgozati vélemény, pályamunkáról vélemény A továbbképzések hogyan épülnek be a munkájába Pedagógiai hitvallás Szakmai szervezetbe való közreműködés Közéleti tevékenység, Önkéntes munka (pedagógiai feladatok említése)

11 A nyolc kulcskompetencia
•az anyanyelven folytatott kommunikáció, (amely annak képessége, hogy az egyén fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban ) •idegen nyelveken folytatott kommunikáció (szakirodalom) •matematikai kompetenciák a( gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége a mindennapok problémáinak megoldása érdekében,) •a digitális kompetencia (információs és kommunikációs technológiák (IKT) terén meglévő alapvető készségeket) •a tanulás elsajátítása a( tanuláshoz, a saját tanulás egyéni vagy csoportos, saját igényekhez igazodó megszervezésének képességéhez, valamint a módszerek és lehetőségek ismeretéhez kötődik;) •szociális és állampolgári kompetencia ( amely képessé teszi az egyént arra, hogy hatékony és építő módon vegyen részt a társadalmi és szakmai életben) •a kezdeményezőkészség (elképzelések megvalósításának képessége., ide tartozik a kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás, valamint annak képessége, hogy az egyén célkitűzései érdekében terveket készít és visz véghez) Az •a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, (amely magában foglalja az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését )

12 Melyek az értékelés szempontjai? Kompetenciák a szakmai munkában?
A gyermekek személyiségének fejlesztése Az óvodai csoportok, közösségek alakulásának segítése és fejlesztése. Az intézményi dokumentumok ismerete szaktudományos ismeret A pedagógiai folyamat tervezése A nevelés, fejlesztés támogatása A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése (felzárkóztatás, tehetséggondozás) Kommunikáció és szakmai együttműködés Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

13 Az értékelés módja az életpályamodell bevezetésekor
Egyszerű Átlátható Könnyen követhető Hatékony Optimális A pedagógiai folyamatra irányul Az óvodapedagógus tevékenységét tükrözi

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A PEDAGÓGUSOK ÉRTÉKELÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések