Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkasné Egyed Zsuzsanna Pecsenye Éva anyagának felhasználásával (Közoktatási Vezető Magazin )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkasné Egyed Zsuzsanna Pecsenye Éva anyagának felhasználásával (Közoktatási Vezető Magazin )"— Előadás másolata:

1 Farkasné Egyed Zsuzsanna Pecsenye Éva anyagának felhasználásával (Közoktatási Vezető Magazin )

2 Előzmények Szervezetfejlesztés Minőségfejlesztés Vezetői ellenőrzés, az éves munkatervben Munkaközösség - vezetők ellenőrzése Pedagógusértékelés Vezető értékelés Intézményértékelés Innováció

3 Hogy működik? Ki értékel? Mikor értékel? Hogyan értékel? Mit kezdünk az eredménnyel? Milyen szakmai kihívásoknak kell megfelelni? Honnan tudjuk? Ki a „jó óvodapedagógus”, ki a „gyenge”?

4 Pedagógus portfolió. Mi a portfolió? Portfolió= dokumentumdosszié („levélhordó tárca”) Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását. (Bird, 1990)

5 A portfolió célja Annak bizonyítása, hogyan „műveli a szakmát”, milyen tudással, képességekkel és attitűddel rendelkezik a pedagógiai világában és valóságában (ld. Zsolnai) A portfolió lehetőséget ad arra, hogy ellenőrzött pedagógus bemutassa korábbi tevékenységét, ismereteit, tervező, nevelő - oktató, mérő- ellenőrző-értékelő munkáját…

6 „Képet kapni a pedagógusról…” Mennyire felkészült, rendelkezik-e releváns(lényeges, idevágó) szakmai tudással? Milyen hatékonyan dolgozik? Milyen az óvodai dokumentációja? Mennyire megbízható, elkötelezett a keresztény nevelés iránt? Mindezt honnan tudjuk meg? Önértékelésen alapuló értékelési rendszer előtérbe kerülése!

7 A portfolió célja Annak bizonyítása, hogy az óvodapedagógus képes a megszerzett tudását a szakma különböző területein integrálni és az óvói munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos- szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján óvói munkáját megtervezni és a pedagógiai feladat eredményeit értékelni.

8 A portfolió célja Képes a gyermekek fejlődéséről és „teljesítményéről” valamint a nevelési, tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és azt tényszerű adatok alapján elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket hasznosítani.

9 A portfolió kötelező elemei Címlap (név, intézmény, embléma, dátum) Tartalomjegyzék (kötelező és fontosnak tartott elemek) Önéletrajz (europass szabvány) Diplomák (másolata) Elvégzett továbbképzések, tanfolyamok listája, tanúsítványok, diplomák Pedagógus-értékelések, minősítések (vezető, mk. közösségi vélemény(3-4 év) Óvodai, óvodán kívüli tevékenységek Tevékenységi vázlat, egyéni fejlesztési tervek, esetleírás Részvétel a helyi dokumentumok kidolgozásában Pályázati tevékenységben való részvétel, szakmai együttműködések, innovációk, elismerések, díjak. Jó gyakorlat (bemutatók,szakmai napok )

10 A portfolió beilleszthető elemei Eddigi szakmai eredményei (büszke rá, fontosnak tart, hatással volt a pedagógiai nézeteire, munkájára pl.gy. rajzpályázat, ének, mesemondó verseny) Példaképek (meghatározó egyéniségek a munkára) Önreflexió Szakértői tevékenység Publikáció, előadás, tréning, Ajánlások, szakdolgozati vélemény, pályamunkáról vélemény A továbbképzések hogyan épülnek be a munkájába Pedagógiai hitvallás Szakmai szervezetbe való közreműködés Közéleti tevékenység, Önkéntes munka (pedagógiai feladatok említése)

11 A nyolc kulcskompetencia az anyanyelven folytatott kommunikáció, (amely annak képessége, hogy az egyén fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban ) idegen nyelveken folytatott kommunikáció (szakirodalom) matematikai kompetenciák a( gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége a mindennapok problémáinak megoldása érdekében,) a digitális kompetencia (információs és kommunikációs technológiák (IKT) terén meglévő alapvető készségeket) a tanulás elsajátítása a( tanuláshoz, a saját tanulás egyéni vagy csoportos, saját igényekhez igazodó megszervezésének képességéhez, valamint a módszerek és lehetőségek ismeretéhez kötődik;) szociális és állampolgári kompetencia ( amely képessé teszi az egyént arra, hogy hatékony és építő módon vegyen részt a társadalmi és szakmai életben) a kezdeményezőkészség (elképzelések megvalósításának képessége., ide tartozik a kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás, valamint annak képessége, hogy az egyén célkitűzései érdekében terveket készít és visz véghez) Az a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, (amely magában foglalja az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését )

12 Melyek az értékelés szempontjai? Kompetenciák a szakmai munkában? A gyermekek személyiségének fejlesztése Az óvodai csoportok, közösségek alakulásának segítése és fejlesztése. Az intézményi dokumentumok ismerete szaktudományos ismeret A pedagógiai folyamat tervezése A nevelés, fejlesztés támogatása A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése (felzárkóztatás, tehetséggondozás) Kommunikáció és szakmai együttműködés Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

13 Az értékelés módja az életpályamodell bevezetésekor Egyszerű Átlátható Könnyen követhető Hatékony Optimális A pedagógiai folyamatra irányul Az óvodapedagógus tevékenységét tükrözi

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Farkasné Egyed Zsuzsanna Pecsenye Éva anyagának felhasználásával (Közoktatási Vezető Magazin )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések