Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az élménypedagógia lehetőségei a matematika oktatásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az élménypedagógia lehetőségei a matematika oktatásában"— Előadás másolata:

1 Az élménypedagógia lehetőségei a matematika oktatásában
Horváth Judit

2 Megközelítés a módszertani alapelvek alapján
Hatékony tanulásszervezés szempontjából

3 Varga Tamás

4 I. Módszertani alapelvek
Az absztrakció megtervezése - tevékenység, eljátszás - kirakás - rajzos megjelenítés - jelekkel való megjelenítés - számokkal, jelekkel való lejegyzés

5 Eszközök sokszínű és sokrétű használata
- állandó eszközök - alkalmi eszközök

6 Cselekvő tapasztalatszerzés
konkrét tárgyi tevékenység gondolkodási műveletek interiorizálása tárgyi tevékenység tudatosítása megértés jól használható emlék matematikai fogalmakról sikeres feladatmegoldás új fogalmak kiépülése

7 Egységes és széles alapozás
- Matematikát tanítunk, nem számtant. - Szemléletformálás Életkori sajátosságok figyelembevétele éves gyermek testi és szellemi képességeinek ismerete - meglévő ismereteinek felmérése - figyelmének időtartamának és terjedelmének ismerete - szókincsének ismerete - személyiségének tisztelete - egyedi sajátosságainak elfogadása

8 Tévedés szabadsága, vita
- a tévedés felismerése - a hiba javítása problémamegoldás segíti a tanulást vita személyiség harmonikus fejlődése felszabadult légkör

9 Örömteli tanulás ,, Az örömet a folyamatban is meg kell találni, nemcsak az eredményben.” Erika Landau

10 Motiváció Indíték, mely a cselekvést elindítja, annak irányt szab.
A gyermek alapvető motívumai: - fizikai, biztonsági, érzelmi szükségletei - tanulás, jó munka, hasznosság, önmegvalósítás

11 „ minden munka: amit meg kell tenni, és minden szórakozás: amit önként vállal az ember.” Mark Twain

12 Motivációs szintek Beépült tanulási motiváció Belső tanulási motiváció
Külső tanulási motiváció Presztízs, mint tanulási motiváció

13 Hagyományos tanulásszervezés
- Frontális osztálymunka verbális közlés passzív befogadás tanítás-tanulás interakciója csekély - Önálló munka minden tanuló egyedül, ugyanazt végzi

14 II. Hatékony tanulásszervezés
A konstruktivista , élményalapú pedagógia - nem módszer, hanem szemlélet - életszerű helyzetekben fellelhető valóságos problémák - együttműködés - segítségnyújtás - változatos eszközök és információs források

15 Tanórai differenciálás
Meglévő ismeretek különbsége A meglévő tanulói különbségek forrásai Képességbeli különbségek Eltérő személyiségtípusú tanulók Fiú, lány különbségek Etnikai különbségek

16 A differenciált tanulásszervezés szintjei
Érdeklődés szerinti csoportbontás Tartalmi differenciálás Szervezeti tanulócsoportos bontás Tanulási követelmények differenciálása

17 A differenciálás alapelvei
A munkaformák tartalmi ismerete Szemlélet Differenciálási szempontok Átjárhatóság

18 Tanítási-tanulási munkaformák
Csoportmunka Páros munka Egyénre szabott ( individualizált) munkaforma

19 Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben

20 A konstruktív oktatási mód lépései
- érdeklődés felkeltése - csoportok kialakítása - csapatépítés - témaválasztás - altémaválasztás - az altémák kidolgozása - a csoportok előadásának előkészítése - a csoport előadása

21 Alkalmazásra szánt feladattípusok
- problémamegoldó csoportfeladatok - alkotó feladatok - felfedező kutató feladatok - érvelés, vita

22 Kooperációra- együttműködésre épülő tanulásszervezési módok
A problémaalapú oktatás tanulás tudásszervezés folyamata

23 alkalmazásának alaplépései:
- a feladat meghatározása - információkeresési stratégiák kidolgozása - adatok, információk elérésének meghatározása - az információ felhasználása, a probléma megoldása - szintézis készítése - értékelés

24 Kooperatív vita a módszer lépései:
- szembenálló állítások megfogalmazása - az állítások megjelenítése - állásfoglalás - állítás melletti érvek gyűjtése - képviselő választása - vitakorong

25 Drámamódszer - egyszerű empátiagyakorlatok
(szerep, azonosulás) - egyszerű empátiagyakorlatok - dilemmák, döntési helyzetek - közös döntések - helyszínépítés - ismert történetek dramatizálása - szituációs játékok - szimulációs játékok - tablók - bírósági tárgyalás - disputa

26 Kagan féle kooperatív tanulás
A kooperatív csoport: - tartósan 3-5 főből áll - heterogén - véletlenszerű vagy tudatos szervezés - csoportszerepek: jegyző, időfelügyelő, feladatfelelős, szóvivő

27 Kooperatív módszerek:
- csoportalakítási módszer - új anyag feldolgozását segítő módszer - ismétlő, rendszerező módszer - ellenőrző, értékelő módszer

28 Pedagógiai projekt - konkrét ismeretekhez, képességek tervezése
( Egy adott probléma legtöbb vonatkozásának és összefüggésének feltárása.) - konkrét ismeretekhez, képességek tervezése - tanári motiváció, segítség tudatos jelenléte

29 A projekt munkamenete:
- csoporttémák megbeszélése - minitémák / altémák kiválasztása, kiosztása - kommunikációs csatornák megbeszélése - csoportok kommunikációjának megtervezése - csoportos beszélgetések a minitémákról, bemutatásuk - csoportbemutatók előkészítése - csoportbemutatók - észrevételek, értékelés

30 A hagyományos és konstruktív élmény alapú pedagógia összehasonlítása

31 Ellenőrzés és értékelés
- a hibák elfogadása a tanulási folyamat része - a pedagógus ne csak minősítsen, hanem a fejlődésről is beszámoljon - a gyermek saját lehetőségeit mennyire aknázta ki

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az élménypedagógia lehetőségei a matematika oktatásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések