Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területi közigazgatás szervezetrendszerének változásai - A Jó Állam születése Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár Területi Közigazgatásért és Választásokért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területi közigazgatás szervezetrendszerének változásai - A Jó Állam születése Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár Területi Közigazgatásért és Választásokért."— Előadás másolata:

1 A területi közigazgatás szervezetrendszerének változásai - A Jó Állam születése Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság 2010. november 19.

2 2 1.A közigazgatás helyzete 2010 tavaszán 2.Nemzeti Együttműködés Programja Célkitűzés Eredmények 3. A területi közigazgatás rendszere a változások előtt Történeti kitekintés /1867-1945/ Próbálkozások a hatékony szervezetrendszer kialakítására /1990-2010/ 4. A területi közigazgatás szervezetrendszerének változásai /2010/ Az integráció: út a kormányhivatalok felé A közigazgatási hivatalok A fővárosi, megyei kormányhivatalok A Kormányablakok 5. Összegzés Az előadás vázlata

3 3 A közigazgatás helyzete 2010 tavaszán ROSSZ ÁLLAM HELYZET: KAOTIKUS KÖZIGAZGATÁS Átláthatatlan szabályozás Túlburjánzott intézményrendszer Bürokrácia Korrupció, nepotizmus Közjó és állampolgár ellenes intézkedések MEGOLDÁS: A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE 2010 tavasza: alkotmányozó erejű felhatalmazás Forradalmi változás a közigazgatásban Ésszerűség és hatékonyság A közjó szolgálata Új társadalmi szerződés JÓ ÁLLAM

4 4 1. Nemzeti Együttműködés Programjában megfogalmazott cél: a Jó Állam kialakítása 2. A Jó Állam jelentései 1.Az Állam újjáépítése: Átlátható és felelős állam Kiszámítható és stabil állam 2.A közigazgatás rangjának visszaállítása: A bürokrácia és az adminisztráció csökkentése Egyszerű és betartható szabályozás A közigazgatás és az állampolgárok közötti új együttműködés /ügyfélbarát állam/ 3.Új magatartásformák a közigazgatásban: Szaktudás Elhivatottság Közszolgálati etika A közigazgatás új céljai

5 5 A változás eredményei KORMÁNYABLAK Jól működő közigazgatás Egyszerű szabályozás Átlátható intézményrendszer Jól képzett, elhivatott közszolgálat Erős kormányzat területi szinten Megfelelő állam – állampolgár viszony Állampolgár-közeli ügyintézés Rövidebb ügyintézés Átlátható, korszerű ügyintézés Adminisztrációs terhek csökkentése

6 6 Területi közigazgatás Vármegye Önkormányzat és hatóság Főispán: a kormány megbízottja Alispán: önkormányzati tisztségviselő Törvényhatósági jogú város Önkormányzat és hatóság Főispán Polgármester Városi tanács Járási hatóságok Felügyeleti és irányító hatóság Főszolgabíró: a megyei közgyűlés választottja Községek Polgármester, községi bíró Községi képviselő testület Történeti kitekintés /1867-1945/

7 7 1991: Köztársasági megbízott 8 megbízott regionális szinten Gyenge koordinációs jogkör 1995: Közigazgatási hivatal 20 db, fővárosi és megyei szinten Nem volt szakigazgatási szerve 1997: Közigazgatási hivatal A kormány területi szerve Szakigazgatási szervek betagozódása 2007: Regionális államigazgatási hivatalok Regionális szinten szervezett 7 régióközpont és 13 kirendeltség Próbálkozások a hatékony szervezetrendszer kialakítására KÖVETKEZMÉNY Átláthatatlan szervezet és működés Gyenge területi kormányzat és koordináció Entitás nélküli területi közigazgatás

8 8 1.2010. aug. 31.: Regionális Államigazgatási Hivatalok 2.2010. szept. 01.: A megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok felállítása 3.2011. jan. 01.: A megyei, fővárosi kormányhivatalok felállítása 4.2011. jan. 01.: A Kormányablakok megnyitása 5.2013. jan. 01.: A járási hivatalok felállítása 6.2011. jan. 01 - 2013. dec. 31.: A Kormányablakok működésének kiszélesedése Időtábla

9 9 1. A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok felállítása MŰKÖDÉSI INTEGRÁCIÓ Alkotmányellenes helyzet korrekciója Erős területi kormányszerv Széles koordinációs jogkör területi szinten 2. A fővárosi, megyei kormányhivatalok felállítása SZERVEZETI INTEGRÁCIÓ Funkcionális feladatok területi szintű integrációja Szakigazgatási szervek önállósága Lehetőség a politikai vezetésre (kormánymegbízott) 3. A Kormányablakok megnyitása 4. A járási hivatalok felállítása Az integráció: út a kormányhivatalok felé

10 10 1. 2010. szept. 1-jétől ismét fővárosi, megyei szinten 2. Szabályozás: Törvény /Ötv./ Kormányrendelet Minisztériumi rendelet /jogutódlás/ Alapító okirat, SZMSZ 3. A törvényességi ellenőrzés visszaállítása 4. Működési integráció: 20 év óta a legerősebb ellenőrzés és koordináció 5. A Kormány általános hatáskörű területi szerve A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok

11 11 A közigazgatási hivatalok szervezete vezetés közvetlenül vezetett egység szakig. szervek Koordinált szervek

12 12 1. Vertikális: Szervezeti: KIM miniszter Szakmai: ágazati minisztérium 2. Horizontális: Szervezeti integráció: 3 szakigazgatási szerv Szociális- és gyámhivatal Állami főépítész Építésfelügyelet Működési integráció: további területi államigazgatási szervek A közigazgatási hivatalok irányítása osztott irányítás

13 13 1. Hivatalvezető: a hivatal szervezetét vezeti A miniszterelnök nevezi ki és menti fel Egyéb munkáltatói jogokat a KIM miniszter gyakorolja Felsőfokú végzettség és legalább 5 év vezetői gyakorlat A 2010. szept. 1-jétől kinevezett hivatalvezetők nagy többségben jogi végzettségű, átlagosan 20 év közigazgatási és 15 év vezetői gyakorlattal rendelkező szakemberek 2. Főtitkár: szakmai helyettes KIM miniszter nevezi ki és menti fel Egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja Felsőfokú szakképzettség /pl. igazgatásszervező, jogász/, 5 év szakmai gyakorlat A közigazgatási hivatalok vezetése

14 14 1. Helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése 2. Államigazgatási feladatok Hatósági feladatok Egyéb államigazgatási feladatok 3. Területi államigazgatási szervek koordinációja Államigazgatási kollégium Koordinációs értekezlet 4. Területi államigazgatási szervek ellenőrzése A Ket. végrehajtásának ellenőrzése Hatósági tevékenység ellenőrzése 5. Széles körű véleményezési jog: kinevezések, szervezetalakítás, létszám, költségvetés A közigazgatási hivatalok feladatai

15 15 1. A közigazgatási hivatalok bázisán jön létre (általános jogutódlás) 2. A Kormány általános hatáskörű területi szerve (a Kormány erős területi szerve, közelebb az állampolgárokhoz) 3. Székhely : Budapest, megyeszékhelyek 4. Törzshivatal és szakigazgatási szervek: egy költségvetési szerv (költségvetés a KIM fejezetben) A fővárosi, megyei kormányhivatalok jogállása

16 16 x

17 17 A kormányhivatalok irányítása és vezetése 1. Irányítás: KIM miniszter (funkcionális feladatellátásra a Kormány által kijelölt szerv) 2. Három szintű vezetés: Kormánymegbízott (Alkotmány módosítás, vezeti a hivatalt) Főigazgató (a hivatal szervezetét vezeti) Igazgató (a főigazgató általános helyettese) 3. Szakigazgatási szerv vezetője (szakmai függetlenség)

18 18 Munkáltatói jogok gyakorlása 1. Kormánymegbízott: miniszterelnök (kinevezés, felmentés) és KIM miniszter (egyéb munkáltatói jogok) 2. Törzshivatal dolgozói felett: kormánymegbízott 3. Szakigazgatási szervek dolgozói felett: a szakigazgatási szerv vezetője 4. A kormánymegbízott kifogásolási joggal bír

19 19 Szakigazgatási szerv jogállása 1. Korm. rendelet állapítja meg a szakigazgatási szervek körét (15 területi államigazgatási szerv) 2. Önálló feladat- és hatáskör (szervezeti egységnek is) 3. Kormányhivatal osztott irányítása: a szakmai önállóság garanciája 4. Vezetőjének kinevezése: egyetértési jog (kormánymegbízott és ágazati miniszter)

20 20 A kormányhivatalok feladat- és hatáskörei 1. A Kormány feladatainak területi végrehajtása: A Kormány területi szinten is erős szervezettel rendelkezik 2. Koordináció: minden területi államigazgatási szerv felett, fóruma az államigazgatási kollégium 3. Ellenőrzés: minden területi államigazgatási szerv felett, kivéve rendvédelmi szervek 4. Véleményezési jog: kinevezések, létszám, költségvetés, alapítás

21 21 A Kormányablak I. 1. Cél: szolgáltató, ügyfélbarát, ügyfél közeli közigazgatás 2. Várható eredmények: Javuló ügyfél-elégedettség Gyorsabb ügyintézés (Ket. átfogó módosítása) Adminisztrációs terhek csökkenése Egyszerűbb ügyindítás, tájékozódás 3. Ütemezés: 2011. január 1.: ernyőprojekt 29 helyszínen 2013-ig: bővülő ügykörök és helyszínek 4. Finanszírozás (1187/2010. (IX. 10.) Korm. határozat): 2010-2011: ÁROP, EKOP, ROP forrásokból 6,2 milliárd forint áll rendelkezésre

22 22 A Kormányablak II. 5. A projekt komponensei: Kiindulási ügykörök meghatározása Fizikai környezet kialakítása Az informatikai eszközök és alkalmazások bevezetése A kormányablakok arculatának kialakítása Tudásbázis kialakítása Az ügyfélszolgálati irodákban foglalkoztatottak képzése (kiválasztás – képzés – vizsga)

23 23 1. A Nemzeti Együttműködés Programjában foglalt cél: Jó Állam 2. Integrált területi közigazgatás Működési integráció: közigazgatási hivatalok Szervezeti integráció: kormányhivatalok 3. Eredmény: integrált ügyfélszolgálatok létrehozása→ Kormányablakok 4. Továbblépési lehetőségek: járások kialakítása 2013-ra Államigazgatási és önkormányzati feladat- és hatáskörök újragondolása A megyei kormányhivatalok járási hivatalainak létrehozása Összegzés

24 24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A területi közigazgatás szervezetrendszerének változásai - A Jó Állam születése Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár Területi Közigazgatásért és Választásokért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések