Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség:"— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email elérhetőség: laabagnes@gmail.com telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 10-16h között

2 © A pénzügyi számvitel tananyag felépítése 1.Számbavétel kialakulása, fejlődése, irányai 2.Számviteli alapok 3.A számbavétel szabályozottsága 4.Az újratermelési folyamat a számvitel nyelvén 5.A pénzügyi és számviteli fogalmak elkülönítése 6.A vagyon számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 7.Az eredmény számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 8.A pénz számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 9.Az újratermelési folyamat könyvelésmódszertana 10.A költségek számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 11.Kitekintés: stratégiát támogató vezetői számvitel

3 SZÁMVITEL © - A SZÁMBAVÉTEL FEJLŐDÉSE –

4 © SZ Á MBAV É TEL A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYA LEHET AZ IDŐ MÚLÁSA, AZ ÉLELMISZERKÉSZLET FOGYÁSA, A TÉLI TÜZELŐMENNYISÉG BEGYŰJTÉSE, A CSALÁDI/KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNYAINK GONDOZÁSA. SZÁMBA VEHETJÜK EREDMÉNYEINKET/VESZTESÉGEINKET, KUDARCAINKAT/SIKEREINKET, ÖRÖMEINKET/BÁNATAINKAT, BARÁTAINKAT/ELLENSÉGEINKET. SZÁMBA VEHETÜNK, ÉS SZÁMON TARTHATUNK TEHÁT MINDENT ÉS MINDENKIT, AMI VAGY AKI VALAMIÉRT FONTOS NEKÜNK. A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYA LEHET AZ IDŐ MÚLÁSA, AZ ÉLELMISZERKÉSZLET FOGYÁSA, A TÉLI TÜZELŐMENNYISÉG BEGYŰJTÉSE, A CSALÁDI/KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNYAINK GONDOZÁSA. SZÁMBA VEHETJÜK EREDMÉNYEINKET/VESZTESÉGEINKET, KUDARCAINKAT/SIKEREINKET, ÖRÖMEINKET/BÁNATAINKAT, BARÁTAINKAT/ELLENSÉGEINKET. SZÁMBA VEHETÜNK, ÉS SZÁMON TARTHATUNK TEHÁT MINDENT ÉS MINDENKIT, AMI VAGY AKI VALAMIÉRT FONTOS NEKÜNK. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT PÉNZRE, NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMRE, ÉS TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE. E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA AZ ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, AMELYEK BEMUTATJÁK PÉNZÜGYI, JÖVEDELEMI ÉS VAGYONI HELYZETÜNKET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT PÉNZRE, NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMRE, ÉS TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE. E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA AZ ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, AMELYEK BEMUTATJÁK PÉNZÜGYI, JÖVEDELEMI ÉS VAGYONI HELYZETÜNKET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT.

5 © SZÁMVITEL KÖNYVVITEL (KÖNYVVEZETÉS) A SZÁMVITEL A SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG VÉGTERMÉKÉRE VONATKOZIK SZÁMBAVÉTEL A KÖNYVVITEL A SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG ELÉRÉSI ÚTJÁRA, MÓDSZERÉRE VONATKOZIK A KÖNYVVITEL A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYÁRÓL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL TELJES KÖRŰEN BEGYŰJTÖTT, ÉS RENDSZEREZETT, FOLYAMATOS, NAPRAKÉSZ ÉS ÁTTEKINTHETŐ FORMÁBAN VEZETETT NYILVÁNTARTÁSOK RENDSZERE. A SZÁMVITEL CÉLJA ÉS FELADATA AZ ÜZLETI ESEMÉNYEK GYŰJTÉSE, SZABÁLYOS FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA.

6 © A SZÁMBAVÉTEL TERÜLETEI MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKÉSZÍTÉS EGYSZERES KÖNYVVITEL NAPLÓ SZÁMLA ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK KETTŐS KÖNYVVITEL LELTÁR KÖLTSÉG- ÉS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS SZÁMLAELMÉLETEK ELEMZÉS ÁRKALKULÁCIÓ INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓ BIZONYLATOK INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓ

7 © SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITEL VEZETŐI SZÁMVITEL A VEZETŐI SZÁMVITEL (MANAGEMENT ACCOUNTING) A VEZETŐI DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁHOZ SZÜKSÉGES RELEVÁNS INFORMÁCIÓK ELÉRÉSÉT ÉS FELHASZNÁLÁSÁT BIZTOSÍTJA. A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (FINANCIAL ACCOUNTING) ARRA HIVATOTT, HOGY A CÉG INFORMÁLJA KÜLSŐ PARTNEREIT (TULAJDONOSOK, BEFEKTETŐK, SZÁLLÍTÓK, VEVŐK, KORMÁNYZATI SZERVEK, STB.) VAGYONI, JÖVEDELMI ÉS PÉNZÜGYI ÁLLAPOTÁRÓL, ILLETVE AZ AZOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL. A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS A VEZETŐI SZÁMVITEL KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG ABBÓL ADÓDIK, HOGY MÁS A FELHASZNÁLÓK KÖRE ÉS MÁS AZ INFORMÁCIÓK SÚLYOZÁSA, MÉLYSÉGE, RÉSZLETEZETTSÉGE. AZ ÁLTALUK HASZNÁLT ESZKÖZ- ÉS MÓDSZERTÁR NEM KÜLÖNBÖZIK!

8 © SZÁMADÁS  MAGAMRÓL MÁSOKNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Mátyás király igazmondó juhásza  Ez felel meg a beszámolási tevékenységnek a számvitelben  MAGAMRÓL MÁSOKNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Mátyás király igazmondó juhásza  Ez felel meg a beszámolási tevékenységnek a számvitelben  MÁSOK RÓLUNK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványomat  Ez felel meg a könyvvizsgálói jelentésnek a számvitelben, ilyenek továbbá a felügyelő bizottsági jelentések, vagy más külső ellenőrzések jelentései az üzleti életben  MÁSOK RÓLUNK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványomat  Ez felel meg a könyvvizsgálói jelentésnek a számvitelben, ilyenek továbbá a felügyelő bizottsági jelentések, vagy más külső ellenőrzések jelentései az üzleti életben  MAGAM MAGAMNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Széchenyi István: Napló  Ez felel meg a könyvvezetésnek a pénzügyi, és a belső adatszolgáltatásoknak a vezetői számvitelben  MAGAM MAGAMNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Széchenyi István: Napló  Ez felel meg a könyvvezetésnek a pénzügyi, és a belső adatszolgáltatásoknak a vezetői számvitelben Izsó Miklós: Búsuló juhász

9 © SZÁMVETÉS „Magamban bíztam eleitől fogva – ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam – születtem, elvegyültem, kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve: hittem igazán, hadd teljen a kedve! Sikáltam a hajót, rántottam az ampát. Okos urak között játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha azt remélem. Akárhogyan is, immár kész a leltár. Éltem, - és ebbe más is belehalt már.” „Magamban bíztam eleitől fogva – ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam – születtem, elvegyültem, kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve: hittem igazán, hadd teljen a kedve! Sikáltam a hajót, rántottam az ampát. Okos urak között játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha azt remélem. Akárhogyan is, immár kész a leltár. Éltem, - és ebbe más is belehalt már.” József Attila: Kész a leltár Rodin: Gondolkodó

10 © ARANY JÁNOS: EPILÓGUS Az é letet m á r megj á rtam. T ö bbnyire csak gyalog j á rtam, Gyalog bizon'... Legf ö lebb ha omnibuszon. L á ttam sok kev é ly fogatot, F é nyes tengelyt, cifra bakot: S egy a lelkem! Soha meg se' irigyeltem. Nem t ö rődtem benn ü lővel, Hetyke ú rral, cifra nővel: Hogy' á ll orra Az ú t sz é lin baktat ó ra. Ha egy ú ri l ó csisz á rral Tal á lkoztam s bevert s á rral: Nem p ö r ö ltem, -- F é lre á lltam, let ö r ö ltem. Hiszen az ú tf é len itt-ott, Egy kis vir á g nekem nyitott: Azt leszedve, Megvolt sz í vem minden kedve. Az é letet, í m, megj á rtam; Nem azt adott, amit v á rtam: N é ha t ö bbet, K é rve, kellve, kevesebbet. Ada c í met, b á r nem k é rtem, S t ö bb a h í r-n é v, mint az é rdem: Nagyrav á gyva, B é telt volna keblem v á gya. Kik hi ú nak é s kev é lynek -- Tudom, boldognak is v é lnek: S boldogs á got Ir í gy n é lk ü l m é g ki l á tott? B á rha engem titkos m é tely F ö lem é szt: az ö r ö k k é tely; S p á ly á m b é re É gető, mint Nessus v é re. Mily tem é rdek munka v á rt m é g!... Mily kev é s, amit bev á lt é k F é lbe'-szerbe' S h á ny rem é nyem hagyott cserbe'!... Az é letet m á r megj á rtam; Mit szivembe v á gyva z á rtam, Azt nem hozta, Att ó l makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, Melyben a dal megfoganhat, Kértem kérve: S ő halasztá évrül-évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, Hova múzsám el-elvárnám, Mely sajátom; Benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, Hol, mit kezdtem, abban véget... Ennyi volt csak; S hogy megint ültessek, oltsak. Most, ha adná is már, késő: Egy nyugalom vár, a végső: Mert hogy' szálljon, Bár kalitja már kinyitva, Rab madár is, szegett szárnyon? Munkás, vidám öregséget, Hol, mit kezdtem, abban véget... Ennyi volt csak; S hogy megint ültessek, oltsak. Most, ha adná is már, késő: Egy nyugalom vár, a végső: Mert hogy' szálljon, Bár kalitja már kinyitva, Rab madár is, szegett szárnyon?

11 © SZÁMVITEL SZÁMADÁS SZÁMVETÉS AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMVETÉSRE AKKOR KÉNYSZERÜLÜNK, AMIKOR VALAMILYEN KÜLSŐ/ BELSŐ KÖRÜLMÉNY KIBILLENT A MEGSZOKOTT ÜZLETMENETBŐL, ÉS AZ ADDIGIAK MÉLYREHATÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRA KÉNYSZERÍT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTALÁLJUK A VÁLSÁGBÓL KIVEZETŐ UTAT. ILYENKOR A MENNYISÉGI INFORMÁCIÓK HELYETT A MINŐSÉGI UGRÁS LEHETŐSÉGEIT HORDOZÓ TARTALMAKAT KELL LÁTÓKÖRÜNKBE EMELNI. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMADÁSOK OLYAN RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT ÖSSZEÁLLÍTOTT, JÓL DEFINIÁLT ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ, KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA EGYARÁNT ALKALMAS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, JELENTÉSEK, AMELYEK MEGBÍZHATÓ, VALÓSÁGHŰ TÁJÉKOZTATÁST ADNAK A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL.

12 © P É NZFORGALMI SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. H Á ZTART Á SI NAPL Ó, P É NZT Á RNAPL Ó, CASH FLOW KIMUTAT Á S A KIMUTAT Á ST VEZETŐ ( É N) SZ Á M Á RA INFORM Á CI Ó T AD A RENDELKEZ É S É RE Á LL Ó P É NZ  MENNYIS É G É RŐL (MENNYI VOLT, É S VAN A P É NZT Á RC Á MBAN, BANKSZ Á ML Á MON, KASSZ Á MBAN)  FORR Á SAIR Ó L (HONNAN, KITŐL KAPTAM) É S  FELHASZN Á L Á S Á R Ó L (MIRE K Ö LT Ö TTEM) Ö SSZEFOGLALJA, HOGY A FORR Á SOK É S FELHASZN Á L Á SOK EGYENLEGEK É NT AZ IDŐSZAK V É G É N MENNYI ELK Ö LTHETŐ P É NZEM VAN FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: PÉNZBEVÉTELEK NYITÓ PÉNZKÉSZLET ± PÉNZÁRAM EGYENLEGE = ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET PÉNZKIADÁSOK PÉNZÁRAMOK EGYENLEGE

13 © MIT CSIN Á L AZ EGYIPTOMI „Í RNOK ” ? = 6 ZSÁK BÚZA VAGYONLELTÁRT KÉSZÍTEK

14 © VAGYONLELTÁR: JADVIGA STAFIRUNGJA* 2 furnérozott szekrény 1 szétnyitható asztal 1 tükör állvánnyal 2 furnérozott ágy 2 szalmazsák ágybetét bolti 1 ágyterítő két ágyra való 1 drapp ágyterítő egy ágyra 1 selyem hímzett párnahuzat 3 dunna, egyenkint 8 kgr pehellyel 3 derékalj egyenkint 7 kgr tollal 10 párna darabonkint 2 kgr pehellyel 12 párnahuzat (8 damaszt, 4 kanevász) 20 darab alsó ágyterítő 8 takaró (4 fehér) 34 törölköző (3o strapába, 4 hímzett névvel) 10 abrosz (3 damaszt, 2 bolti, 5 házi szőttes) 18 szalvéta (16 mindenféle bolti, 1 knévvel kivarrt, 1 nagy damaszt) 18 ing, hímzett 4 hálóing 1 csíkos ing 11 fehét ingváll 4 fehér rékli 4 barhent bugyi 10 pruszlik (6 fehér, 1 fekete, 2 rózsaszín, 1 szallagos) 4 slafrok (3 nyári, 1 téli) 12 alsó szoknya (6 tarka, 1 noldová, 5 bolti) 8 szoknya (2 selyem, 2 festett tarka, 4 hárász) 3 selyem szoknya köténnyel 13 kötény (2 szőtt névvel, 1 liszter, 6 mosható, 4 melles) 3 virágos selyem ruha (1 tarka rózsaszín, 1 fehér kék virágos, 1 hárász) 2 fekete ruha (1 sima selyem, 1 ripsz) 1 fehér selyem esküvői ruha 20 blúz (12 selyem, 8 mosható) 46 fejkendő (16 selyem, 8 gaziros, 3 puplin, 17 vászon, 2 bar- hent) 2 nagykendő nyakra selyem sötétbarna virágos 11 téli nagykendő (3 plüss rojtokkal, 4 berliner plüss rojtos, 4 berliner rojt nélkül) 20 kézi zsebkendő 1 gyapjú szvetter 3 téli kabát (2 posztó, 1 plüss) 10 pár cipő (3p. antilop, 1p, fehér, 1p. szürke, 1p. fekete, 1p. drapp, 1p. kígyóbőr, 2p. lakk) 4 pár papucs (2p. lakk, 1p. bársony, 1p. fehér rózsás) 6 pár harisnya (3 p. selyem, 3 p. patent) barhent blúzanyag 3 darabra, kazan anyag 1 blúzra, sifon anyag 3 blúzra, fehér csipkés anyag 4 szoknyára *Závada Pál: Jadviga párnája (Magvető Könyvkiadó Budapest, 1998. p.17-18.)

15 © A VAGYONLELTÁR: FÉLOLDALAS KIMUTATÁS A VAGYONLELTÁRBAN A TÉNYLEGESEN MEGLÉVŐ VAGYONI ELEMEK SZÁMBAVÉTELE MENNYISÉGBEN TÖRTÉNIK. A MENNYISÉGHEZ ÉRTÉKADATOK RENDELHETŐK, HA AZ A CÉL, HOGY A VAGYON ÉRTÉKE ÖSSZESSÉGÉBEN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ LEGYEN NEM DERÜL KI A KIMUTATÁSBÓL, HOGY MELYIK VAGYONELEMNEK KI AZ EREDETI TULAJDONOSA, MENNYIRE „TISZTA” A SZÁRMAZÁSA: „JAJ A LEGYŐZÖTTEKNEK…”

16 © EREDM É NY SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. J Ö VEDELEMBEVALL Á S, EREDM É NYKIMUTAT Á S A HOZAMOK É S R Á FORD Í T Á SOK ( Á LDOZATOK) SZEMBE Á LL Í T Á S Á VAL MEG Á LLAP Í TJA AZ IDŐSZAKI EREDM É NYT. KIEG É SZ Í TI A M É RLEGET AZ IDŐSZAK EREDM É NY É NEK Ö SSZET É TEL É BE É S FORR Á SAIBA VAL Ó BETEKINT É SSEL EREDM É NY > 0  NYERES É G EREDM É NY < 0  VESZTES É G EREDM É NY = 0  ??? FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ RÁFORDITÁSOK HOZAMOK – RÁFORDÍTÁSOK = IDŐSZAK EREDMÉNYE EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ HOZAMOK IDŐSZAK EREDMÉNYE

17 © VAGYONNYILV Á NTART Á SOK: PL. RENDSZERES É S K Ü L Ö NLEGES HELYZETEK M É RLEGEI OBJEKT Í V INFORM Á CI Ó T K Ö ZVET Í T A V Á LLALKOZ Á S VAGYON Á NAK É S TŐK É J É NEK Á LLAPOT Á R Ó L É S V Á LTOZ Á S Á R Ó L ESZK Ö Z Ö K: A VAGYON FIZIKAI Ö SSZET É TELE SZERINTI CSOPORTOS Í T Á SBAN, É RT É KBEN KIMUTATVA FORR Á SOK: A VAGYON SZ Á RMAZ Á SA – EREDETI FORR Á SA - SZERINTI CSOPORTOS Í T Á SBAN, É RT É KBEN KIMUTATVA MÉRLEG FŐÖSSZEG = RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ESZKÖZÖK = FORRÁSOK ESZKÖZÖK – IDEGEN FORRÁSOK = SAJÁT TŐKE SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE

18 © A jelenlegi beszámoló tartalma MÉRLEG (számszaki)  a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki)  megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki)  megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges)  a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. A benne szereplő információk egy része törvényi előíráson alapul, egy másik része pedig a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges)  A független könyvvizsgáló feladata: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének, és valódiságának ellenőrzése; a számviteli törvény valamint a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése; a beszámoló véleményezése, hitelesítése (záradékkal való ellátása). ÜZLETI JELENTÉS (szöveges)  (az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára kötelező) célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg

19 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések