Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség:"— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email elérhetőség: laabagnes@gmail.com telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 10-16h között

2 © Mai előadás tervezett témakörei 1.A tananyag-elérhetősége, követelménye. 2.A tananyagrészek felépítése. 3.A számbavétel fejlődése, területei

3 SZÁMVITEL © TANTÁRGYI CÉLKITŰZÉSEK, KÖVETELMÉNYEK

4 © TANANYAG 1.Laáb Ágnes: Számviteli alapok – elmélet és módszertan – TIPOTEX-BME, Budapest, 2006 Kapható 20% kedvezménnyel két helyen, klubbelépővel valamennyi TIPOTEX könyv: • TIPOTEX kft 1024 Retek u. 33-35 (315-0256) és • Olvasók boltja Vasudvar Millenium Center, 1052, Budapest, Pesti Barnabás u. 4 (266-0018) Teljes áron megvásárolható: • ELTE TTK A épület 1117. Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a • Magiszter Könyvesbolt 1052. Városház u.1. • Osiris Könyvesház 1053. Veres Pálné u. 4-6 • KJK Könyvesbolt 1051. Nádor u.8. • Szakkönyváruház 1065. Nagymező u.43 2.Karai Éva: Példatár a számviteli alapokhoz letölthető ez utóbbi jegyzet és az előadásanyagok: http://www.finance.bme.hu  letölthető anyagok SZÁMVITEL 2005/2006. 1. FÉLÉV felhasználói kód: 8951KL jelszó: optima •A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

5 © ELŐADÁSOK, GYAKORLATOK •Az előadások - akadályoztatás esetén – hétfő este 17,15-18.45 között is meghallgathatók a Ka51-ben. Október 10-én nincs előadás! •A közgazdász hallgatók gyakorlata hétfőn 9.00 helyett 8.45-kor kezdődnek az F2E-ben. Október 23-án nincs gyakorlat! •A mérnök hallgatók gyakorlata pénteken 10.15-11.45 között a J202-ben. Október 6-án és november 17-én nincs gyakorlat!

6 © TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - közgazdász hallgatók - 1.A) Aláírás feltétel: Három teszt sikeres (>50%) teljesítése  1-3. fejezetből október 10-ig  4-7. fejezetből november 10-ig  8-10. fejezetből november 30-ig  a teszt elérése: https://aquarius.finance.bme.hu felületeten Neptun kóddal és jelszóval, amelyet a HSZK e-mail* címén kap meg minden hallgató, aki ebben a félévben a tárgyat felvette. Probléma esetén baranym@lucifer.kgt.bme.hu címre lehet e-mailt küldeni B) Aláírás feltétel: Papíralakú teszt a teljes (1-10) fejezetből 12-05-én az előadás időpontjában (100 pont) (>50%) teljesítése 2.Vizsga: 100 pont>50% esetén Értékelés: - 50,4 %(1) elégtelen 50,5 - 69,9 %(2) elégséges 70,0 - 80,9 %(3) közepes 81,0 - 91,9 %(4) jó 92,0 - 100 %(5) jeles * neptunkod@neptunkos.hszk.bme.hu

7 © TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - mérnök hallgatók - 1.A) Aláírás feltétel: nincs, de a teszten gyakorolni érdemes  a teszt elérése: https://aquarius.finance.bme.hu felületeten Neptun kóddal és jelszóval, amelyet a HSZK e-mail* címén kap meg minden hallgató, aki ebben a félévben a tárgyat felvette. Probléma esetén baranym@lucifer.kgt.bme.hu címre lehet e- mailt küldeni B) Elővizsga: 12-04-én az előadás időpontjában (100 pont) (>50%) teljesítése, ebből 50 pont az elméleti teszt 2.További vizsgaidőpontok várhatóan szeptember végéig meghirdetésre kerülnek, januárban 4 alkalom lehetőleg ugyanazon a napon és teremben. Értékelés: - 50,4 %(1) elégtelen 50,5 - 69,9 %(2) elégséges 70,0 - 80,9 %(3) közepes 81,0 - 91,9 %(4) jó 92,0 - 100 %(5) jeles * neptunkod@neptunkos.hszk.bme.hu

8 © Prémiumpontok szerzési lehetősége: •A könyvben szereplő csoportos feladatokkal maximum 8 pont •Személyre szabott feladatvállalás (későbbiekben TDK, vagy szakdolgozatíráshoz felhasználható kutatás) maximum 8 pont

9 © A pénzügyi számvitel tananyag felépítése 1.Számbavétel kialakulása, fejlődése, irányai 2.Számviteli alapok 3.A számbavétel szabályozottsága 4.Az újratermelési folyamat a számvitel nyelvén 5.A pénzügyi és számviteli fogalmak elkülönítése 6.A vagyon számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 7.Az eredmény számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 8.A pénz számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 9.Az újratermelési folyamat könyvelésmódszertana 10.A költségek számbavételéhez kapcsolódó ismeretek 11.Kitekintés: stratégiát támogató vezetői számvitel

10 SZÁMVITEL © - A SZÁMBAVÉTEL FEJLŐDÉSE –

11 © SZ Á MBAV É TEL A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYA LEHET • AZ IDŐ MÚLÁSA, • AZ ÉLELMISZERKÉSZLET FOGYÁSA, • A TÉLI TÜZELŐMENNYISÉG BEGYŰJTÉSE, • A CSALÁDI/KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNYAINK GONDOZÁSA. SZÁMBA VEHETJÜK • EREDMÉNYEINKET/VESZTESÉGEINKET, • KUDARCAINKAT/SIKEREINKET, • ÖRÖMEINKET/BÁNATAINKAT, • BARÁTAINKAT/ELLENSÉGEINKET. SZÁMBA VEHETÜNK, ÉS SZÁMON TARTHATUNK TEHÁT MINDENT ÉS MINDENKIT, AMI VAGY AKI VALAMIÉRT FONTOS NEKÜNK. A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYA LEHET • AZ IDŐ MÚLÁSA, • AZ ÉLELMISZERKÉSZLET FOGYÁSA, • A TÉLI TÜZELŐMENNYISÉG BEGYŰJTÉSE, • A CSALÁDI/KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNYAINK GONDOZÁSA. SZÁMBA VEHETJÜK • EREDMÉNYEINKET/VESZTESÉGEINKET, • KUDARCAINKAT/SIKEREINKET, • ÖRÖMEINKET/BÁNATAINKAT, • BARÁTAINKAT/ELLENSÉGEINKET. SZÁMBA VEHETÜNK, ÉS SZÁMON TARTHATUNK TEHÁT MINDENT ÉS MINDENKIT, AMI VAGY AKI VALAMIÉRT FONTOS NEKÜNK. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT • PÉNZRE, • NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMRE, ÉS • TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE. E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA AZ ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, AMELYEK BEMUTATJÁK PÉNZÜGYI, JÖVEDELEMI ÉS VAGYONI HELYZETÜNKET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT • PÉNZRE, • NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMRE, ÉS • TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE. E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA AZ ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, AMELYEK BEMUTATJÁK PÉNZÜGYI, JÖVEDELEMI ÉS VAGYONI HELYZETÜNKET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT.

12 © SZÁMVITEL KÖNYVVITEL (KÖNYVVEZETÉS) A SZÁMVITEL A SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG VÉGTERMÉKÉRE VONATKOZIK SZÁMBAVÉTEL A KÖNYVVITEL A SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG ELÉRÉSI ÚTJÁRA, MÓDSZERÉRE VONATKOZIK A KÖNYVVITEL A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYÁRÓL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL TELJES KÖRŰEN BEGYŰJTÖTT, ÉS RENDSZEREZETT, FOLYAMATOS, NAPRAKÉSZ ÉS ÁTTEKINTHETŐ FORMÁBAN VEZETETT NYILVÁNTARTÁSOK RENDSZERE. A SZÁMVITEL CÉLJA ÉS FELADATA AZ ÜZLETI ESEMÉNYEK GYŰJTÉSE, SZABÁLYOS FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA.

13 © A SZÁMBAVÉTEL TERÜLETEI MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKÉSZÍTÉS EGYSZERES KÖNYVVITEL NAPLÓ SZÁMLA ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK KETTŐS KÖNYVVITEL LELTÁR KÖLTSÉG- ÉS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS SZÁMLAELMÉLETEK ELEMZÉS ÁRKALKULÁCIÓ INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓ BIZONYLATOK INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓ

14 © SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITEL VEZETŐI SZÁMVITEL A VEZETŐI SZÁMVITEL (MANAGEMENT ACCOUNTING) A VEZETŐI DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁHOZ SZÜKSÉGES RELEVÁNS INFORMÁCIÓK ELÉRÉSÉT ÉS FELHASZNÁLÁSÁT BIZTOSÍTJA. A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (FINANCIAL ACCOUNTING) ARRA HIVATOTT, HOGY A CÉG INFORMÁLJA KÜLSŐ PARTNEREIT (TULAJDONOSOK, BEFEKTETŐK, SZÁLLÍTÓK, VEVŐK, KORMÁNYZATI SZERVEK, STB.) VAGYONI, JÖVEDELMI ÉS PÉNZÜGYI ÁLLAPOTÁRÓL, ILLETVE AZ AZOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL. A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS A VEZETŐI SZÁMVITEL KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG ABBÓL ADÓDIK, HOGY MÁS A FELHASZNÁLÓK KÖRE ÉS MÁS AZ INFORMÁCIÓK SÚLYOZÁSA, MÉLYSÉGE, RÉSZLETEZETTSÉGE. AZ ÁLTALUK HASZNÁLT ESZKÖZ- ÉS MÓDSZERTÁR NEM KÜLÖNBÖZIK!

15 © SZÁMADÁS  MAGAMRÓL MÁSOKNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Mátyás király igazmondó juhásza  Ez felel meg a beszámolási tevékenységnek a számvitelben  MAGAMRÓL MÁSOKNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Mátyás király igazmondó juhásza  Ez felel meg a beszámolási tevékenységnek a számvitelben  MÁSOK RÓLUNK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványomat  Ez felel meg a könyvvizsgálói jelentésnek a számvitelben, ilyenek továbbá a felügyelő bizottsági jelentések, vagy más külső ellenőrzések jelentései az üzleti életben  MÁSOK RÓLUNK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványomat  Ez felel meg a könyvvizsgálói jelentésnek a számvitelben, ilyenek továbbá a felügyelő bizottsági jelentések, vagy más külső ellenőrzések jelentései az üzleti életben  MAGAM MAGAMNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Széchenyi István: Napló  Ez felel meg a könyvvezetésnek a pénzügyi, és a belső adatszolgáltatásoknak a vezetői számvitelben  MAGAM MAGAMNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS  ld. Széchenyi István: Napló  Ez felel meg a könyvvezetésnek a pénzügyi, és a belső adatszolgáltatásoknak a vezetői számvitelben Izsó Miklós: Búsuló juhász

16 © SZÁMVETÉS „Magamban bíztam eleitől fogva – ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam – születtem, elvegyültem, kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve: hittem igazán, hadd teljen a kedve! Sikáltam a hajót, rántottam az ampát. Okos urak között játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha azt remélem. Akárhogyan is, immár kész a leltár. Éltem, - és ebbe más is belehalt már.” „Magamban bíztam eleitől fogva – ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam – születtem, elvegyültem, kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve: hittem igazán, hadd teljen a kedve! Sikáltam a hajót, rántottam az ampát. Okos urak között játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha azt remélem. Akárhogyan is, immár kész a leltár. Éltem, - és ebbe más is belehalt már.” József Attila: Kész a leltár Rodin: Gondolkodó

17 © ARANY JÁNOS: EPILÓGUS Az é letet m á r megj á rtam. T ö bbnyire csak gyalog j á rtam, Gyalog bizon'... Legf ö lebb ha omnibuszon. L á ttam sok kev é ly fogatot, F é nyes tengelyt, cifra bakot: S egy a lelkem! Soha meg se' irigyeltem. Nem t ö rődtem benn ü lővel, Hetyke ú rral, cifra nővel: Hogy' á ll orra Az ú t sz é lin baktat ó ra. Ha egy ú ri l ó csisz á rral Tal á lkoztam s bevert s á rral: Nem p ö r ö ltem, -- F é lre á lltam, let ö r ö ltem. Hiszen az ú tf é len itt-ott, Egy kis vir á g nekem nyitott: Azt leszedve, Megvolt sz í vem minden kedve. Az é letet, í m, megj á rtam; Nem azt adott, amit v á rtam: N é ha t ö bbet, K é rve, kellve, kevesebbet. Ada c í met, b á r nem k é rtem, S t ö bb a h í r-n é v, mint az é rdem: Nagyrav á gyva, B é telt volna keblem v á gya. Kik hi ú nak é s kev é lynek -- Tudom, boldognak is v é lnek: S boldogs á got Ir í gy n é lk ü l m é g ki l á tott? B á rha engem titkos m é tely F ö lem é szt: az ö r ö k k é tely; S p á ly á m b é re É gető, mint Nessus v é re. Mily tem é rdek munka v á rt m é g!... Mily kev é s, amit bev á lt é k F é lbe'-szerbe' S h á ny rem é nyem hagyott cserbe'!... Az é letet m á r megj á rtam; Mit szivembe v á gyva z á rtam, Azt nem hozta, Att ó l makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, Melyben a dal megfoganhat, Kértem kérve: S ő halasztá évrül-évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, Hova múzsám el-elvárnám, Mely sajátom; Benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, Hol, mit kezdtem, abban véget... Ennyi volt csak; S hogy megint ültessek, oltsak. Most, ha adná is már, késő: Egy nyugalom vár, a végső: Mert hogy' szálljon, Bár kalitja már kinyitva, Rab madár is, szegett szárnyon? Munkás, vidám öregséget, Hol, mit kezdtem, abban véget... Ennyi volt csak; S hogy megint ültessek, oltsak. Most, ha adná is már, késő: Egy nyugalom vár, a végső: Mert hogy' szálljon, Bár kalitja már kinyitva, Rab madár is, szegett szárnyon?

18 © SZÁMVITEL SZÁMADÁS SZÁMVETÉS AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMVETÉSRE AKKOR KÉNYSZERÜLÜNK, AMIKOR VALAMILYEN KÜLSŐ/ BELSŐ KÖRÜLMÉNY KIBILLENT A MEGSZOKOTT ÜZLETMENETBŐL, ÉS AZ ADDIGIAK MÉLYREHATÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRA KÉNYSZERÍT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTALÁLJUK A VÁLSÁGBÓL KIVEZETŐ UTAT. ILYENKOR A MENNYISÉGI INFORMÁCIÓK HELYETT A MINŐSÉGI UGRÁS LEHETŐSÉGEIT HORDOZÓ TARTALMAKAT KELL LÁTÓKÖRÜNKBE EMELNI. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMADÁSOK OLYAN RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT ÖSSZEÁLLÍTOTT, JÓL DEFINIÁLT ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ, KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA EGYARÁNT ALKALMAS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, JELENTÉSEK, AMELYEK MEGBÍZHATÓ, VALÓSÁGHŰ TÁJÉKOZTATÁST ADNAK A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL.

19 © P É NZFORGALMI SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. H Á ZTART Á SI NAPL Ó, P É NZT Á RNAPL Ó, CASH FLOW KIMUTAT Á S •A KIMUTAT Á ST VEZETŐ ( É N) SZ Á M Á RA INFORM Á CI Ó T AD A RENDELKEZ É S É RE Á LL Ó P É NZ  MENNYIS É G É RŐL •(MENNYI VOLT, É S VAN A P É NZT Á RC Á MBAN, BANKSZ Á ML Á MON, KASSZ Á MBAN)  FORR Á SAIR Ó L •(HONNAN, KITŐL KAPTAM) É S  FELHASZN Á L Á S Á R Ó L •(MIRE K Ö LT Ö TTEM) •Ö SSZEFOGLALJA, HOGY A FORR Á SOK É S FELHASZN Á L Á SOK EGYENLEGEK É NT AZ IDŐSZAK V É G É N MENNYI ELK Ö LTHETŐ P É NZEM VAN •FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: PÉNZBEVÉTELEK NYITÓ PÉNZKÉSZLET ± PÉNZÁRAM EGYENLEGE = ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET PÉNZKIADÁSOK PÉNZÁRAMOK EGYENLEGE

20 © MIT CSIN Á L AZ EGYIPTOMI „Í RNOK ” ? = 6 ZSÁK BÚZA VAGYONLELTÁRT KÉSZÍTEK

21 © VAGYONLELTÁR: JADVIGA STAFIRUNGJA* •2 furnérozott szekrény •1 szétnyitható asztal •1 tükör állvánnyal •2 furnérozott ágy •2 szalmazsák ágybetét bolti •1 ágyterítő két ágyra való •1 drapp ágyterítő egy ágyra •1 selyem hímzett párnahuzat •3 dunna, egyenkint 8 kgr pehellyel •3 derékalj egyenkint 7 kgr tollal •10 párna darabonkint 2 kgr pehellyel •12 párnahuzat (8 damaszt, 4 kanevász) •20 darab alsó ágyterítő •8 takaró (4 fehér) •34 törölköző (3o strapába, 4 hímzett névvel) •10 abrosz (3 damaszt, 2 bolti, 5 házi szőttes) •18 szalvéta (16 mindenféle bolti, •1 knévvel kivarrt, 1 nagy damaszt) •18 ing, hímzett •4 hálóing •1 csíkos ing •11 fehét ingváll •4 fehér rékli •4 barhent bugyi •10 pruszlik (6 fehér, 1 fekete, 2 rózsaszín, 1 szallagos) •4 slafrok (3 nyári, 1 téli) •12 alsó szoknya (6 tarka, 1 noldová, 5 bolti) •8 szoknya (2 selyem, 2 festett tarka, 4 hárász) •3 selyem szoknya köténnyel •13 kötény (2 szőtt névvel, 1 liszter, 6 mosható, 4 melles) •3 virágos selyem ruha (1 tarka rózsaszín, 1 fehér kék virágos, 1 hárász) •2 fekete ruha (1 sima selyem, 1 ripsz) •1 fehér selyem esküvői ruha •20 blúz (12 selyem, 8 mosható) •46 fejkendő (16 selyem, 8 gaziros, 3 puplin, 17 vászon, 2 bar- hent) •2 nagykendő nyakra selyem sötétbarna virágos •11 téli nagykendő (3 plüss rojtokkal, 4 berliner plüss rojtos, 4 berliner rojt nélkül) •20 kézi zsebkendő •1 gyapjú szvetter •3 téli kabát (2 posztó, 1 plüss) •10 pár cipő (3p. antilop, 1p, fehér, 1p. szürke, 1p. fekete, 1p. drapp, 1p. kígyóbőr, 2p. lakk) •4 pár papucs (2p. lakk, 1p. bársony, 1p. fehér rózsás) •6 pár harisnya (3 p. selyem, 3 p. patent) •barhent blúzanyag 3 darabra, •kazan anyag 1 blúzra, •sifon anyag 3 blúzra, •fehér csipkés anyag 4 szoknyára *Závada Pál: Jadviga párnája (Magvető Könyvkiadó Budapest, 1998. p.17-18.)

22 © A VAGYONLELTÁR: FÉLOLDALAS KIMUTATÁS •A VAGYONLELTÁRBAN A TÉNYLEGESEN MEGLÉVŐ VAGYONI ELEMEK SZÁMBAVÉTELE MENNYISÉGBEN TÖRTÉNIK. •A MENNYISÉGHEZ ÉRTÉKADATOK RENDELHETŐK, HA AZ A CÉL, HOGY A VAGYON ÉRTÉKE ÖSSZESSÉGÉBEN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ LEGYEN •NEM DERÜL KI A KIMUTATÁSBÓL, HOGY MELYIK VAGYONELEMNEK KI AZ EREDETI TULAJDONOSA, MENNYIRE „TISZTA” A SZÁRMAZÁSA: „JAJ A LEGYŐZÖTTEKNEK…”

23 © EREDM É NY SZEML É LETŰ NYILV Á NTART Á SOK: PL. J Ö VEDELEMBEVALL Á S, EREDM É NYKIMUTAT Á S •A HOZAMOK É S R Á FORD Í T Á SOK ( Á LDOZATOK) SZEMBE Á LL Í T Á S Á VAL MEG Á LLAP Í TJA AZ IDŐSZAKI EREDM É NYT. •KIEG É SZ Í TI A M É RLEGET AZ IDŐSZAK EREDM É NY É NEK Ö SSZET É TEL É BE É S FORR Á SAIBA VAL Ó BETEKINT É SSEL • EREDM É NY > 0  NYERES É G • EREDM É NY < 0  VESZTES É G • EREDM É NY = 0  ??? FONTOS Ö SSZEF Ü GG É S: EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ RÁFORDITÁSOK HOZAMOK – RÁFORDÍTÁSOK = IDŐSZAK EREDMÉNYE EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ HOZAMOK IDŐSZAK EREDMÉNYE

24 © VAGYONNYILV Á NTART Á SOK: PL. RENDSZERES É S K Ü L Ö NLEGES HELYZETEK M É RLEGEI •OBJEKT Í V INFORM Á CI Ó T K Ö ZVET Í T A V Á LLALKOZ Á S VAGYON Á NAK É S TŐK É J É NEK Á LLAPOT Á R Ó L É S V Á LTOZ Á S Á R Ó L •ESZK Ö Z Ö K: A VAGYON FIZIKAI Ö SSZET É TELE SZERINTI CSOPORTOS Í T Á SBAN, É RT É KBEN KIMUTATVA •FORR Á SOK: A VAGYON SZ Á RMAZ Á SA – EREDETI FORR Á SA - SZERINTI CSOPORTOS Í T Á SBAN, É RT É KBEN KIMUTATVA MÉRLEG FŐÖSSZEG = RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ESZKÖZÖK = FORRÁSOK ESZKÖZÖK – IDEGEN FORRÁSOK = SAJÁT TŐKE SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE

25 © A jelenlegi beszámoló tartalma • MÉRLEG (számszaki)  a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. • EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki)  megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. • CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki)  megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. • KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges)  a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. A benne szereplő információk egy része törvényi előíráson alapul, egy másik része pedig a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. • KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges)  A független könyvvizsgáló feladata: •a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének, és valódiságának ellenőrzése; •a számviteli törvény valamint a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése; •a beszámoló véleményezése, hitelesítése (záradékkal való ellátása). • ÜZLETI JELENTÉS (szöveges)  (az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára kötelező) célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg

26 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések