Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens
elérhetőség: telefon: , fax: Konzultációs lehetőség: kedd 10-16h között

2 Mai előadás tervezett témakörei
A tananyag-elérhetősége, követelménye. A tananyagrészek felépítése. A számbavétel fejlődése, területei

3 TANTÁRGYI CÉLKITŰZÉSEK, KÖVETELMÉNYEK

4 TANANYAG Laáb Ágnes: Számviteli alapok – elmélet és módszertan – TIPOTEX-BME, Budapest, 2006 Kapható 20% kedvezménnyel két helyen, klubbelépővel valamennyi TIPOTEX könyv: TIPOTEX kft 1024 Retek u ( ) és Olvasók boltja Vasudvar Millenium Center, 1052, Budapest, Pesti Barnabás u. 4 ( ) Teljes áron megvásárolható: ELTE TTK A épület Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a Magiszter Könyvesbolt Városház u.1. Osiris Könyvesház Veres Pálné u. 4-6 KJK Könyvesbolt Nádor u.8. Szakkönyváruház Nagymező u.43 Karai Éva: Példatár a számviteli alapokhoz letölthető ez utóbbi jegyzet és az előadásanyagok:  letölthető anyagok SZÁMVITEL 2005/ FÉLÉV felhasználói kód: 8951KL jelszó: optima A számvitelről szóló évi C. törvény

5 ELŐADÁSOK, GYAKORLATOK
Az előadások - akadályoztatás esetén – hétfő este 17, között is meghallgathatók a Ka51-ben. Október 10-én nincs előadás! A közgazdász hallgatók gyakorlata hétfőn 9.00 helyett 8.45-kor kezdődnek az F2E-ben. Október 23-án nincs gyakorlat! A mérnök hallgatók gyakorlata pénteken között a J202-ben. Október 6-án és november 17-én nincs gyakorlat!

6 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - közgazdász hallgatók -
A) Aláírás feltétel: Három teszt sikeres (>50%) teljesítése 1-3. fejezetből október 10-ig 4-7. fejezetből november 10-ig 8-10. fejezetből november 30-ig a teszt elérése: https://aquarius.finance.bme.hu felületeten Neptun kóddal és jelszóval, amelyet a HSZK * címén kap meg minden hallgató, aki ebben a félévben a tárgyat felvette. Probléma esetén címre lehet t küldeni B) Aláírás feltétel: Papíralakú teszt a teljes (1-10) fejezetből én az előadás időpontjában (100 pont) (>50%) teljesítése Vizsga: 100 pont>50% esetén Értékelés: - 50,4 % (1) elégtelen 50, ,9 % (2) elégséges 70, ,9 % (3) közepes 81, ,9 % (4) jó 92, % (5) jeles *

7 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - mérnök hallgatók -
A) Aláírás feltétel: nincs, de a teszten gyakorolni érdemes a teszt elérése: https://aquarius.finance.bme.hu felületeten Neptun kóddal és jelszóval, amelyet a HSZK * címén kap meg minden hallgató, aki ebben a félévben a tárgyat felvette. Probléma esetén címre lehet t küldeni B) Elővizsga: én az előadás időpontjában (100 pont) (>50%) teljesítése, ebből 50 pont az elméleti teszt További vizsgaidőpontok várhatóan szeptember végéig meghirdetésre kerülnek, januárban 4 alkalom lehetőleg ugyanazon a napon és teremben. Értékelés: - 50,4 % (1) elégtelen 50, ,9 % (2) elégséges 70, ,9 % (3) közepes 81, ,9 % (4) jó 92, % (5) jeles *

8 Prémiumpontok szerzési lehetősége:
A könyvben szereplő csoportos feladatokkal maximum 8 pont Személyre szabott feladatvállalás (későbbiekben TDK, vagy szakdolgozatíráshoz felhasználható kutatás) maximum 8 pont

9 A pénzügyi számvitel tananyag felépítése
Számbavétel kialakulása, fejlődése, irányai Számviteli alapok A számbavétel szabályozottsága Az újratermelési folyamat a számvitel nyelvén A pénzügyi és számviteli fogalmak elkülönítése A vagyon számbavételéhez kapcsolódó ismeretek Az eredmény számbavételéhez kapcsolódó ismeretek A pénz számbavételéhez kapcsolódó ismeretek Az újratermelési folyamat könyvelésmódszertana A költségek számbavételéhez kapcsolódó ismeretek Kitekintés: stratégiát támogató vezetői számvitel

10 - A SZÁMBAVÉTEL FEJLŐDÉSE –

11 SZÁMBAVÉTEL A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYA LEHET AZ IDŐ MÚLÁSA, SZÁMBA VEHETJÜK
AZ ÉLELMISZERKÉSZLET FOGYÁSA, A TÉLI TÜZELŐMENNYISÉG BEGYŰJTÉSE, A CSALÁDI/KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNYAINK GONDOZÁSA. SZÁMBA VEHETJÜK EREDMÉNYEINKET/VESZTESÉGEINKET, KUDARCAINKAT/SIKEREINKET, ÖRÖMEINKET/BÁNATAINKAT, BARÁTAINKAT/ELLENSÉGEINKET. SZÁMBA VEHETÜNK, ÉS SZÁMON TARTHATUNK TEHÁT MINDENT ÉS MINDENKIT, AMI VAGY AKI VALAMIÉRT FONTOS NEKÜNK. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT PÉNZRE, NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMRE, ÉS TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE. E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA AZ ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, AMELYEK BEMUTATJÁK PÉNZÜGYI, JÖVEDELEMI ÉS VAGYONI HELYZETÜNKET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT.

12 SZÁMBAVÉTEL KÖNYVVITEL (KÖNYVVEZETÉS) SZÁMVITEL
A SZÁMVITEL A SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG VÉGTERMÉKÉRE VONATKOZIK A SZÁMVITEL CÉLJA ÉS FELADATA AZ ÜZLETI ESEMÉNYEK GYŰJTÉSE, SZABÁLYOS FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA. A KÖNYVVITEL A SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG ELÉRÉSI ÚTJÁRA, MÓDSZERÉRE VONATKOZIK A KÖNYVVITEL A SZÁMBAVÉTEL TÁRGYÁRÓL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL TELJES KÖRŰEN BEGYŰJTÖTT, ÉS RENDSZEREZETT, FOLYAMATOS, NAPRAKÉSZ ÉS ÁTTEKINTHETŐ FORMÁBAN VEZETETT NYILVÁNTARTÁSOK RENDSZERE.

13 A SZÁMBAVÉTEL TERÜLETEI
SZÁMLA I N F O R M Á C Ó BIZONYLATOK I N F O R M Á C Ó NAPLÓ ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK EGYSZERES KÖNYVVITEL KETTŐS KÖNYVVITEL LELTÁR BIZONYLATI REND KÖLTSÉG- ÉS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS SZÁMLAELMÉLETEK ELEMZÉS ÁRKALKULÁCIÓ MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKÉSZÍTÉS

14 SZÁMVITEL VEZETŐI SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (FINANCIAL ACCOUNTING) ARRA HIVATOTT, HOGY A CÉG INFORMÁLJA KÜLSŐ PARTNEREIT (TULAJDONOSOK, BEFEKTETŐK, SZÁLLÍTÓK, VEVŐK, KORMÁNYZATI SZERVEK, STB.) VAGYONI, JÖVEDELMI ÉS PÉNZÜGYI ÁLLAPOTÁRÓL, ILLETVE AZ AZOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL. A VEZETŐI SZÁMVITEL (MANAGEMENT ACCOUNTING) A VEZETŐI DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁHOZ SZÜKSÉGES RELEVÁNS INFORMÁCIÓK ELÉRÉSÉT ÉS FELHASZNÁLÁSÁT BIZTOSÍTJA. A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS A VEZETŐI SZÁMVITEL KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG ABBÓL ADÓDIK, HOGY MÁS A FELHASZNÁLÓK KÖRE ÉS MÁS AZ INFORMÁCIÓK SÚLYOZÁSA, MÉLYSÉGE, RÉSZLETEZETTSÉGE. AZ ÁLTALUK HASZNÁLT ESZKÖZ- ÉS MÓDSZERTÁR NEM KÜLÖNBÖZIK!

15 Izsó Miklós: Búsuló juhász
SZÁMADÁS Izsó Miklós: Búsuló juhász MAGAMRÓL MÁSOKNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS ld. Mátyás király igazmondó juhásza Ez felel meg a beszámolási tevékenységnek a számvitelben MÁSOK RÓLUNK TÍPUSÚ SZÁMADÁS ld. Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványomat Ez felel meg a könyvvizsgálói jelentésnek a számvitelben, ilyenek továbbá a felügyelő bizottsági jelentések, vagy más külső ellenőrzések jelentései az üzleti életben MAGAM MAGAMNAK TÍPUSÚ SZÁMADÁS ld. Széchenyi István: Napló Ez felel meg a könyvvezetésnek a pénzügyi, és a belső adatszolgáltatásoknak a vezetői számvitelben

16 SZÁMVETÉS József Attila: Kész a leltár
Rodin: Gondolkodó „Magamban bíztam eleitől fogva – ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam – születtem, elvegyültem, kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve: hittem igazán, hadd teljen a kedve! Sikáltam a hajót, rántottam az ampát. Okos urak között játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha azt remélem. Akárhogyan is, immár kész a leltár. Éltem, - és ebbe más is belehalt már.”

17 ARANY JÁNOS: EPILÓGUS Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam, Gyalog bizon'... Legfölebb ha omnibuszon. Láttam sok kevély fogatot, Fényes tengelyt, cifra bakot: S egy a lelkem! Soha meg se' irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, Hetyke úrral, cifra nővel: Hogy' áll orra Az út szélin baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral Találkoztam s bevert sárral: Nem pöröltem, -- Félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen itt-ott, Egy kis virág nekem nyitott: Azt leszedve, Megvolt szívem minden kedve. Az életet, ím, megjártam; Nem azt adott, amit vártam: Néha többet, Kérve, kellve, kevesebbet. Ada címet, bár nem kértem, S több a hír-név, mint az érdem: Nagyravágyva, Bételt volna keblem vágya. Kik hiúnak és kevélynek -- Tudom, boldognak is vélnek: S boldogságot Irígy nélkül még ki látott? Bárha engem titkos métely Fölemészt: az örök kétely; S pályám bére Égető, mint Nessus vére. Mily temérdek munka várt még!... Mily kevés, amit beválték Félbe'-szerbe' S hány reményem hagyott cserbe'!... Az életet már megjártam; Mit szivembe vágyva zártam, Azt nem hozta, Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, Melyben a dal megfoganhat, Kértem kérve: S ő halasztá évrül-évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, Hova múzsám el-elvárnám, Mely sajátom; Benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, Hol, mit kezdtem, abban véget... Ennyi volt csak; S hogy megint ültessek, oltsak. Most, ha adná is már, késő: Egy nyugalom vár, a végső: Mert hogy' szálljon, Bár kalitja már kinyitva, Rab madár is, szegett szárnyon?

18 SZÁMVITEL SZÁMADÁS SZÁMVETÉS
AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMADÁSOK OLYAN RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT ÖSSZEÁLLÍTOTT, JÓL DEFINIÁLT ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ, KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA EGYARÁNT ALKALMAS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, JELENTÉSEK, AMELYEK MEGBÍZHATÓ, VALÓSÁGHŰ TÁJÉKOZTATÁST ADNAK A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL. AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMVETÉSRE AKKOR KÉNYSZERÜLÜNK, AMIKOR VALAMILYEN KÜLSŐ/ BELSŐ KÖRÜLMÉNY KIBILLENT A MEGSZOKOTT ÜZLETMENETBŐL, ÉS AZ ADDIGIAK MÉLYREHATÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRA KÉNYSZERÍT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTALÁLJUK A VÁLSÁGBÓL KIVEZETŐ UTAT. ILYENKOR A MENNYISÉGI INFORMÁCIÓK HELYETT A MINŐSÉGI UGRÁS LEHETŐSÉGEIT HORDOZÓ TARTALMAKAT KELL LÁTÓKÖRÜNKBE EMELNI.

19 NYITÓ PÉNZKÉSZLET ± PÉNZÁRAM EGYENLEGE = ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETŰ NYILVÁNTARTÁSOK: PL. HÁZTARTÁSI NAPLÓ, PÉNZTÁRNAPLÓ, CASH FLOW KIMUTATÁS A KIMUTATÁST VEZETŐ (ÉN) SZÁMÁRA INFORMÁCIÓT AD A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ PÉNZ MENNYISÉGÉRŐL (MENNYI VOLT, ÉS VAN A PÉNZTÁRCÁMBAN, BANKSZÁMLÁMON, KASSZÁMBAN) FORRÁSAIRÓL (HONNAN, KITŐL KAPTAM) ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL (MIRE KÖLTÖTTEM) ÖSSZEFOGLALJA, HOGY A FORRÁSOK ÉS FELHASZNÁLÁSOK EGYENLEGEKÉNT AZ IDŐSZAK VÉGÉN MENNYI ELKÖLTHETŐ PÉNZEM VAN FONTOS ÖSSZEFÜGGÉS: PÉNZBEVÉTELEK PÉNZKIADÁSOK PÉNZÁRAMOK EGYENLEGE NYITÓ PÉNZKÉSZLET ± PÉNZÁRAM EGYENLEGE = ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

20 MIT CSINÁL AZ EGYIPTOMI „ÍRNOK”?
VAGYONLELTÁRT KÉSZÍTEK = 6 ZSÁK BÚZA

21 VAGYONLELTÁR: JADVIGA STAFIRUNGJA*
2 furnérozott szekrény 1 szétnyitható asztal 1 tükör állvánnyal 2 furnérozott ágy 2 szalmazsák ágybetét bolti 1 ágyterítő két ágyra való 1 drapp ágyterítő egy ágyra 1 selyem hímzett párnahuzat 3 dunna, egyenkint 8 kgr pehellyel 3 derékalj egyenkint 7 kgr tollal 10 párna darabonkint 2 kgr pehellyel 12 párnahuzat (8 damaszt, 4 kanevász) 20 darab alsó ágyterítő 8 takaró (4 fehér) 34 törölköző (3o strapába, 4 hímzett névvel) 10 abrosz (3 damaszt, 2 bolti, 5 házi szőttes) 18 szalvéta (16 mindenféle bolti, 1 knévvel kivarrt, 1 nagy damaszt) 18 ing, hímzett 4 hálóing 1 csíkos ing 11 fehét ingváll 4 fehér rékli 4 barhent bugyi 10 pruszlik (6 fehér, 1 fekete, 2 rózsaszín, 1 szallagos) 4 slafrok (3 nyári, 1 téli) 12 alsó szoknya (6 tarka, 1 noldová, 5 bolti) 8 szoknya (2 selyem, 2 festett tarka, 4 hárász) 3 selyem szoknya köténnyel 13 kötény (2 szőtt névvel, 1 liszter, 6 mosható, 4 melles) 3 virágos selyem ruha (1 tarka rózsaszín, 1 fehér kék virágos, 1 hárász) 2 fekete ruha (1 sima selyem, 1 ripsz) 1 fehér selyem esküvői ruha 20 blúz (12 selyem, 8 mosható) 46 fejkendő (16 selyem, 8 gaziros, 3 puplin, 17 vászon, 2 bar-hent) 2 nagykendő nyakra selyem sötétbarna virágos 11 téli nagykendő (3 plüss rojtokkal, 4 berliner plüss rojtos, 4 berliner rojt nélkül) 20 kézi zsebkendő 1 gyapjú szvetter 3 téli kabát (2 posztó, 1 plüss) 10 pár cipő (3p. antilop, 1p, fehér, 1p. szürke, 1p. fekete, 1p. drapp, 1p. kígyóbőr, 2p. lakk) 4 pár papucs (2p. lakk, 1p. bársony, 1p. fehér rózsás) 6 pár harisnya (3 p. selyem, 3 p. patent) barhent blúzanyag 3 darabra, kazan anyag 1 blúzra, sifon anyag 3 blúzra, fehér csipkés anyag 4 szoknyára *Závada Pál: Jadviga párnája (Magvető Könyvkiadó Budapest, p )

22 A VAGYONLELTÁR: FÉLOLDALAS KIMUTATÁS
A VAGYONLELTÁRBAN A TÉNYLEGESEN MEGLÉVŐ VAGYONI ELEMEK SZÁMBAVÉTELE MENNYISÉGBEN TÖRTÉNIK. A MENNYISÉGHEZ ÉRTÉKADATOK RENDELHETŐK, HA AZ A CÉL, HOGY A VAGYON ÉRTÉKE ÖSSZESSÉGÉBEN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ LEGYEN NEM DERÜL KI A KIMUTATÁSBÓL, HOGY MELYIK VAGYONELEMNEK KI AZ EREDETI TULAJDONOSA, MENNYIRE „TISZTA” A SZÁRMAZÁSA: „JAJ A LEGYŐZÖTTEKNEK…”

23 EREDMÉNY SZEMLÉLETŰ NYILVÁNTARTÁSOK: PL
EREDMÉNY SZEMLÉLETŰ NYILVÁNTARTÁSOK: PL. JÖVEDELEMBEVALLÁS, EREDMÉNYKIMUTATÁS A HOZAMOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (ÁLDOZATOK) SZEMBEÁLLÍTÁSÁVAL MEGÁLLAPÍTJA AZ IDŐSZAKI EREDMÉNYT. KIEGÉSZÍTI A MÉRLEGET AZ IDŐSZAK EREDMÉNYÉNEK ÖSSZETÉTELÉBE ÉS FORRÁSAIBA VALÓ BETEKINTÉSSEL EREDMÉNY > 0 NYERESÉG EREDMÉNY < 0 VESZTESÉG EREDMÉNY = 0 ??? FONTOS ÖSSZEFÜGGÉS: EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ RÁFORDITÁSOK EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ HOZAMOK HOZAMOK – RÁFORDÍTÁSOK = IDŐSZAK EREDMÉNYE IDŐSZAK EREDMÉNYE

24 VAGYONNYILVÁNTARTÁSOK: PL. RENDSZERES ÉS KÜLÖNLEGES HELYZETEK MÉRLEGEI
OBJEKTÍV INFORMÁCIÓT KÖZVETÍT A VÁLLALKOZÁS VAGYONÁNAK ÉS TŐKÉJÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL ESZKÖZÖK: A VAGYON FIZIKAI ÖSSZETÉTELE SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN, ÉRTÉKBEN KIMUTATVA FORRÁSOK: A VAGYON SZÁRMAZÁSA – EREDETI FORRÁSA - SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN, ÉRTÉKBEN KIMUTATVA MÉRLEG FŐÖSSZEG = RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ESZKÖZÖK = FORRÁSOK ESZKÖZÖK – IDEGEN FORRÁSOK = SAJÁT TŐKE SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE

25 A jelenlegi beszámoló tartalma
MÉRLEG (számszaki) a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges) a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. A benne szereplő információk egy része törvényi előíráson alapul, egy másik része pedig a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges) A független könyvvizsgáló feladata: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének, és valódiságának ellenőrzése; a számviteli törvény valamint a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése; a beszámoló véleményezése, hitelesítése (záradékkal való ellátása). ÜZLETI JELENTÉS (szöveges) (az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára kötelező) célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg 2

26 VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések