Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIASOR HATÁLYOSÍTÁSÁT ELVÉGEZTE: DR. TEMESI ISTVÁN ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA VÁLASZTHATÓ VIZSGATANTÁRGY.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIASOR HATÁLYOSÍTÁSÁT ELVÉGEZTE: DR. TEMESI ISTVÁN ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA VÁLASZTHATÓ VIZSGATANTÁRGY."— Előadás másolata:

1

2 A DIASOR HATÁLYOSÍTÁSÁT ELVÉGEZTE: DR. TEMESI ISTVÁN ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA VÁLASZTHATÓ VIZSGATANTÁRGY

3 2 TARTALOM 1.AZ ÁLLAMIGAZGATÁS HELYE AZ ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERÉBEN ÉS A KÖZIGAZGATÁS RENDSZERÉBEN; 2.AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FOGALMI ELEMEI ÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE; 3.AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK FELÉPÍTÉSE; 4. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSE; 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS HELYE AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉRBEN.

4 3 1. FEJEZET: AZ ÁLLAMIGAZGATÁS HELYE AZ ÁLLAMI SZERVEK ÉS A KÖZIGAZGATÁS RENDSZERÉBEN A FEJEZETTEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A VIZSGÁZÓ ISMERJE MEG: A MODERN POLGÁRI ÁLLAMNAK MEGFELELŐ ÁLLAMIGAZGATÁS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR SAJÁTOSSÁGOKRA; A KÖZIGAZGATÁS VISZONYÁT AZ ALAPVETŐ ÁLLAMHATALMI ÁGAKHOZ A HATÁLYOS JOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN; AZ ÁLLAMIGAZGATÁST, MINT A KÖZIGAZGATÁS EGYIK ALRENDSZERÉT.

5 1.1. Hatalommegosztási modellek KLASSZIKUSMODERN HATALMI ÁGAK ELKÜLÖNÍTÉSE: TÖRVÉNYHOZÓ VÉGREHAJTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÓ HATALOM HATALMI ÁGAK ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS A HATALMI ÁGAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, EGYENSÚLYA: TÖRVÉNYHOZÓ VÉGREHAJTÓ HATALOM IGAZSÁGSZOLGÁLTATÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÖNKORMÁNYZATOK ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 4

6 5 1.2. Hatalommegosztás a magyar államszervezetben közigazgatási nézőpontból ORSZÁGGYŰLÉS KÖZIGAZGATÁS ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG BÍRÓSÁGOK ÜGYÉSZSÉG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

7 1.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁS ÁLLAMSZERVEZETBEN ELFOGLALT HELYÉRŐL NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS ABSZOLUTISTA ÁLLAMOK ALKOTMÁNYOS MONARCHIA PARLAMENTÁRIS MONARCHIA PARLAMENTÁRIS KÖZTÁRSASÁG MAGYAR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS PARLAMENTÁRIS MONARCHIA ALKOTMÁNYOS MONARCHIA NÉPKÖZTÁRSASÁG PARLAMENTÁRIS KÖZTÁRSASÁG (1989-TŐL) PARLAMENTÁRIS, ILLETVE PREZIDENCIÁLIS, ILLETVE FÉLPREZIDENCIÁLIS KÖZTÁRSASÁG 6

8 AZ ÁLLAMIGAZGATÁS HELYE AZ ÁLLAMI SZERVEK ÉS A KÖZIGAZGATÁS RENDSZERÉBEN A HATALOM MEGOSZTÁSÁNAK CÉLJA, MODELLJEI HATALMI ÁGAK ELVÁLASZTÁSA, HATALOM MEGOSZTÁSA A HATALMI ÁGAK KÖZÖTT A HATALOMMEGOSZTÁS ELMÉLETÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A MAGYAR ÁLLAMSZERVEZETBEN ELSŐSORBAN KÖZIGAZGATÁSI NÉZŐPONTBÓL 1. KORMÁNY ÉS ÁLLAMIGAZGATÁS VISZONYA 2. A KÖZIGAZGATÁS KAPCSOLATA AZ ÁLLAM EGYÉB SZERVEIVEL TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁS ÁLLAMSZERVEZETBEN ELFOGLALT HELYÉRŐL NEMZETKÖZI KITEKINTÉS (AZ ÁLLAMIGAZGATÁS SZEREPE A KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAMFORMÁKBAN) A MAGYAR ÁLLAMFEJLŐDÉS TÖRTÉNETE (A KÖZIGAZGATÁS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ KORMÁNYFORMÁKBAN) 1. FEJEZETI ÖSSZEFOGLALÓ 7

9 8 2. FEJEZET: AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FOGALMI ELEMEI A FEJEZETTEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A VIZSGÁZÓ: SAJÁTÍTSA EL AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK RENDSZERÉRE ÉS FOGALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ISMERETEKET; ISMERJE MEG AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK ALAPKÉRDÉSEIT, FŐ FELADATAIT ÉS HATÁSKÖREIT; LEGYEN KÉPES MEGKÜLÖNBÖZTETNI AZ IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS FOGALMÁT; ISMERJE MEG AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI DÖNTÉSEK TÍPUSAIT ÉS AZOK JELLEMZŐIT; TUDJA ÉRTELMEZNI AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELELŐSSÉGI RENDSZERÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOKAT.

10 2.1. HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG, JOGHATÓSÁG A KÖZIGAZGATÁSBAN HATÁSKÖR: KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚAK KÖZÜL MELYIK. ILLETÉKESSÉG: AZONOS SZERVEK KÖZÜL TERÜLETILEG MELYIK. JOGHATÓSÁG: MELY ÁLLAM SZERVE. TÉVES TERMINOLÓGIA: HATÁSKÖR HELYETT GYAKRAN ILLETÉKESSÉG HASZNÁLATA. 9

11 10 A KÖZIGAZGATÁS FOGALMA ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV SAJÁTOSSÁGAI: A KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER ALRENDSZERE – SAJÁTOS JELLEMZŐKKEL. 2.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV ÉS A SZERVEZETRENDSZER FOGALMA

12 2.3.AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK CSOPORTOSÍTÁSA TERÜLETI TAGOZÓDÁS DÖNTÉSI JOGKÖRÜK ALAPJÁN FELADAT ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK KÜLÖNÖS HATÁSKÖRŰ SZERVEK KÖZPONTI TERÜLETI HELYI KONZULTATÍV SZERVEK, TESTÜLETEK DÖNTÉSI JOGÚ SZERVEK KÖZVETLEN GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZERVEK 11

13 12 2.4.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELVEK: KIADMÁNYOZÁS ÉS HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁS KIADMÁNYOZÁS FOGALMA HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁS FOGALMA A KIADMÁNYOZÁS ÉS A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

14 13 2.4.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELVEK: A SZOLGÁLATI ÚT ÉS A SZIGNÁLÁS SZOLGÁLATI ÚT SZIGNÁLÁS A SZOLGÁLATI ÚT ÉS A SZIGNÁLÁS RENDJÉNEK FORRÁSAI A SZOLGÁLATI ÚT ALAPJÁN HATÁROZHATÓ MEG A SZIGNÁLÁS RENDJE

15 14 2.4.3. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELVEK: IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A VEZETÉS, AZ IRÁNYÍTÁS ÉS A FELÜGYELET FOGALMI ELHATÁROLÁSA; 2006. JÚLIUS 1-JE ÓTA: TÖRVÉNYI DEFINÍCIÓ A HATÁLYOS KSZTV.-BEN (MA: 2010. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY); A TÖRVÉNYI FOGALOM ÁTTEKINTÉSE.

16 2.5.1. Az államigazgatás felépítése: az államigazgatás személyzete KÖZTISZTVISELŐI RENDSZEREK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJÁBÓL ZSÁKMÁNYRENDSZERKARRIER TÍPUSÚ RENDSZEREK ÁLLÁS-TÍPUSÚ (DECENTRALIZ ÁLT) KÖVETKEZETES KARRIER- RENDSZERŰ (CENTRALIZÁLT) 15

17 16 2.5.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK FELÉPÍTÉSE EGYSZEMÉLYI VEZETÉSŰ – TESTÜLETI VEZETÉSŰ SZERVEK A HIVATALI FORMA SZERVEZETI EGYSÉGEK: FŐOSZTÁLYOK, AZOKON BELÜL OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉG JELLEGE SZERINT: SZAKMAI FUNKCIONÁLIS

18 17 2.5.3. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE: A MŰKÖDÉSI RENDET KIALAKÍTÓ SZABÁLYZATOK TÖBBSZINTŰ RENDSZER 1. SZINT: STATUÁLÓ JOGSZABÁLYOK, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI JOGSZABÁLYOK („STATÚTUMOK”); 2. SZINT : EGÉSZ SZERVRE KITERJEDŐ SZABÁLYZATOK; 3. SZINT: SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (ÜGYRENDEK).

19 2.6.1. DÖNTÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN IGAZGATÁSTUDOMÁNYI MEGKÖZELÍTÉSBEN JOGTUDOMÁNYI MEGKÖZELÍTÉSBEN TARTALMI MEGKÖZELÍTÉSBEN 18

20 2.6.2. DÖNTÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI DÖNTÉS CSOPORTOSÍTÁSA A DÖNTÉS KÖTÖTTSÉGE ALAPJÁN CSAK EGYFÉLE DÖNTÉS HOZHATÓ TÖBBFÉLE LEHETŐSÉG KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI, ILLETVE BIZONYTALAN JOG- FOGALMAKAT HASZNÁL A JOGALKOTÓ A JOGSZABÁLYTÓL ELTÉRŐ DÖNTÉS A JOGALKALMAZÓ „SZABAD BELÁTÁSA” ALAPJÁN DÖNTHET KATEGORIKUS DÖNTÉS MÉRLEGELÉSI JOGKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉS MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉS DISZKRECIONÁLIS DÖNTÉS 19

21 20 Az államigazgatás fogalmi elemei 2. fejezeti összefoglaló AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV FOGALMA; AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK FELADAT- ÉS TERÜLETI SZINTEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA; AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FUNKCIÓI; A MÉRLEGELÉS, A MÉLTÁNYOSSÁG ÉS A DISZKRECIONÁLIS DÖNTÉSEK FOGALMÁNAK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE.

22 21 3. FEJEZET: AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE A FEJEZETTEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A VIZSGÁZÓ ISMERJE MEG: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK KÖRÉT; AZ ÁLLAMIGAZGATÁS JOGI DEFINÍCIÓJÁT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN; A KÖZFELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK TÍPUSAIT A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN A KÖZIGAZGATÁSI SZERV FOGALMÁT ÉS A KTV. ÉS A KTJV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKET, VALAMINT A RENDÉSZETI SZERVEK PROBLEMATIKÁJÁT; A SZŰK ÉRTELEMBEN VETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK TÍPUSAIT (ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS HATÁSKÖRŰ SZERVEK, KÖZPONTI ÉS HELYI SZERVEK, TESTÜLETI ÉS HIVATALI TÍPUSÚ SZERVEK); AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ EGYÉB SZERVEK KÖRÉT, VALAMINT A TERMÉSZETES SZEMÉLYT, MINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR CÍMZETTJÉT; ISMERJE A KÖZIGAZGATÁS KÖZPONTI SZERVEIT ÉS AZOK FŐBB JELLEMZŐIT, VALAMINT TUDJON ÁTTEKINTÉST ADNI A HELYI SZINTEN MŰKÖDŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK KÖRÉRŐL, TUDJA AZOKAT TIPIZÁLNI ÉS ISMERJE FELÉPÍTÉSÜK FŐ ELEMEIT, VALAMINT IRÁNYÍTÁSI VISZONYAIK JELLEGZETESSÉGEIT.

23 22 3.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE CENTRALIZÁLT MODELL DECENTRALIZÁLT MODELL KÖZIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDSZERE ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK RENDSZERE ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK RENDSZERE EGYÉB KÖZIGAZGATÁSI FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK KÖZIGAZGATÁSI FELADATOT ELLÁTÓ NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK RENDVÉDELMI SZERVEK AUTONÓM ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERVEK

24 23 3.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE 1.KÖZIGAZGATÁSI SZERVNEK NINCS EGYSÉGES JOGI FOGALMA ÉS KÜLÖN KÖZJOGI SZEMÉLYISÉGE. 2.A KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK, MELYEK ÁLLAMI VAGY ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSBŐL MŰKÖDNEK, A POLGÁRI JOGI SZEMÉLYISÉGEN BELÜL A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CSOPORTJÁBA TARTOZNAK. 3.AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÜL AZOK A SZERVEK, AMELYEK A KORMÁNY IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLNAK, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT- VAGY HATÁSKÖRT LÁTNAK EL ÉS A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK. A KÖZIGAZGATÁSI SZERV JOGI FOGALMA ÉS JOGÁLLÁSA

25 24 3.2. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK RENDSZERE ÁLLAMIGAZGATÁS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KORMÁNY MINISZTERELNÖK + MINISZTEREK KABINETEK KORMÁNYBIZOTTSÁGOK, EGYÉB TANÁCSADÓ TEST. Min. elnökség, KIM TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTEREK, KORMÁNYBIZTOSOK MINISZTÉRIUMOK NAV DEKONCENTRÁLT TERÜLETI (REGIONÁLIS, MEGYEI) SZERVEK HELYI (VÁROSI, KISTÉRSÉGI) ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK IRÁNYÍTÁS, VAGY HATÓSÁGI KAPCSOLAT FEÜGYELET, KOORDINÁCIÓ, ELLENŐRZÉS TÁJÉKOZTATÁS, SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FŐVÁROSI, MEGYEI KORMÁNY- HIVATAL KORMÁNYHIVATALOK, KÖZPONTI HIVATALOK. KÖZ- GYŰLÉS KÉPVISELŐ- TESTÜLET. KÖZGYŰLÉS ELNÖK POLGÁRMESTER MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT (KÖZSÉG., VÁROS, MEGYEI JOGÚ VÁROS) POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGY KÖRJEGYZŐSÉG HIVATAL JEGYZŐ, KÖRJEGYZŐ FŐJEGYZŐ

26 25 ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV; TESTÜLETI JELLEGŰ (KANCELLÁRMODELL) ÉLÉN A MINISZTERELNÖK ÁLL, TAGJAI A MINISZTEREK; MEGBÍZATÁSA 4 ÉVRE SZÓL (4 ÉV ELŐTTI MEGSZŰNÉS ESETEI); NORMAALKOTÓ HATÁSKÖRÉBEN: KORMÁNYRENDELET, KORMÁNYHATÁROZAT; MŰKÖDÉSÉT EGYÉB TESTÜLETI SZERVEK SEGÍTIK. 3.3. A KORMÁNY

27 3.4. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL TÍPUSAI FELADATA A KORMÁNY ÜLÉSEI- NEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, A DÖNTÉ- SEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK. - TISZTÁN SZAKMAI SZEREPKÖR VEZETŐJE KÖZTISZTVISELŐ: FŐTITKÁR, KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR, IGAZGATÁSI MINISZTERHELYETTES, STB. A HIVATAL LÁTJA EL A KIEMELT ÁGAZAT- KÖZI FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁT IS A HA- GYOMÁNYOS FELADATOKON TÚL. A HIVATAL VEZETÉSE POLITIKAILAG MOTIVÁLT, VEZETŐJE EZÉRT MINISZ- TER, DELEGÁLT MINISZTER, POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR, STB. A KONKRÉT MEGOLDÁS FÜGG A KORMÁNYFORMÁTÓL, TRADÍCIÓKTÓL. A TÁRCÁK TEVÉKENYSÉGÉNEK POLITIKAI KOORDINÁCIÓJA ÉS ELLENŐRZÉSE. TITKÁRSÁGI TÍPUSÚ KOORDINÁCIÓS TÍPUSÚ 26

28 27 3.4.1. MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZET AZ ÖSSZES MINISZTÉRIUMI JOGKÖR SZEMÉLYES GYAKORLÓJA A MINISZTER, A MINISZTÉRIUM NEKI ALÁRENDELT MUNKASZERVEZET. MŰKÖDÉS A MINISZTER VEZETI AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÁGÁT, A MINISZTÉRIUM NEKI ALÁRENDELT MUNKASZERVEZET. SZERVEZET A MINISZTERELNÖK MUNKASZERVEZETE, EZÉRT A MINISZTERELNÖK IRÁNYÍTJA. ÁLLAMTITKÁR VEZETI. MŰKÖDÉS A KORMÁNYZATI STRATÉGIA IRÁNYÍTÁSA, ÖSSZEHANGOLÁSA, ÖSSZKORMÁNYZATI ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÍTÉSE. A KORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓ JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI KÉRDÉSEIT, A KORMÁNY TITKÁRSÁGI FELADATAIT NEM A MINISZTERELNÖKSÉG, HANEM A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER LÁTJA EL! MINISZTÉRIUMMINISZTERELNÖKSÉG

29 3.4.2. A KIM KORMÁNYIRODA FELADATAI EGYÉB ÖNÁLLÓ SZAKMAI FELADATOK. KORMÁNYÜLÉS, A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRI ÉRTEKEZLET ELŐKÉSZÍTÉSE KORMÁNY ÉS PARLAMENT KÖZTI KAPCSOLAT SZERVEZÉSE (MINISZTERELNÖKSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE). 28

30 29 A JAVASOLT INTÉZKEDÉS 1.KORMÁNYPROGRAMHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSÉT, 2.INDOKAIT, 3.LÉNYEGÉT, 4.FŐBB TARTALMI JELLEMZŐIT, KÖLTSÉGKIHATÁSÁT, VALAMINT 5.VÁRHATÓ GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI, TÁRSADALMI, IGAZGATÁSI, ÁLLAMHÁZTARTÁSI, NEMZETKÖZI ÉS EGYÉB HATÁSAIT – SZÜKSÉG SZERINT PÉLDÁKKAL ÉS SZÁMÍTÁSOKKAL ALÁTÁMASZTVA –, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYEIT (HATÁSVIZSGÁLATI LAP), 6.JOGSZABÁLY ESETÉBEN EZEN TÚLMENŐEN AZ ALKALMAZHATÓSÁG FELTÉTELEIT, VALAMINT 7.A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRATÍV TERHEI CSÖKKENTÉSÉT, ILLETVE EZEK NÖVEKEDÉSE ESETÉN AZ AZT ELKERÜLHETETLENÜL SZÜKSÉGESSÉ TEVŐ SZEMPONTOKAT, 8.TOVÁBBÁ HATÓSÁGI ELJÁRÁS ESETÉBEN AZ ELEKTRONIZÁLÁS ÜTEMEZÉSÉT; 9.A DÖNTÉS KOMMUNIKÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOT. 3.4.3. A KORMÁNY-ELŐTERJESZTÉSEK TARTALMI ELEMEI

31 30 1.KIEMELT FONTOSSÁGÚ TÖRVÉNYJAVASLATOK, KORMÁNYRENDELETEK, KONCEPCIÓK ESETÉN CÉLSZERŰ A KORMÁNYZATI DÖNTÉSHOZATALT KÉT SZAKASZOS ELJÁRÁSBAN VÉGREHAJTANI. (ELVI, KONCEPCIONÁLIS KÉRDÉSEK, ILLETVE A RÉSZLETES, KONKRÉT JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ ELŐTERJESZTÉS) 2. A KORMÁNYHOZ ELŐTERJESZTÉST BENYÚJTÓK KÖRE; 3.AZ ELŐTERJESZTÉSEK MEGALAPOZOTTSÁGÁT CÉLOZZA AZ ELŐTERJESZTÉSEK VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA. (KIM KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRA, A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS, VALAMINT A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRI ÉRTEKEZLET) 3.4.3. A KORMÁNY-ELŐTERJESZTÉSEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

32 3.4.3. AZ ELŐTERJESZTÉSEK TÁRCAEGYEZTETÉSE ELŐTERJESZTÉS EGYEZTETÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS EGYEZTETÉS, ÉSZREVÉTELEZÉS ÉSZREVÉTELEZÉS 31

33 3.4.4. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRI ÉRTEKEZLET 1.FŐ FELADATA; 2.A KIM KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRA HÍVJA ÖSSZE, SZERVEZI ÉS VEZETI; 3.NAPIRENDJE; 4.RÉSZTVEVŐI ÉS AZ ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK; 5.KEZDEMÉNYEZÉSI JOGKÖRE; 6.EMLÉKEZTETŐ KÉSZÍTÉSE. 32

34 3.5. A MINISZTÉRIUM FOGALMA KORMÁNY A KORMÁNY A KÖZIGAZGATÁS LEGFŐBB SZERVE [ALAPTÖRVÉNY 15. CIKK (2) BEK.] A KORMÁNY ÁLTALÁNOS POLITIKÁJÁNAK KERETEI KÖZÖTT ÖNÁLLÓAN IRÁNYÍTJA AZ ÁLLAMIGAZGATÁSNAK A FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÁGAZATAIT ÉS AZ ALÁRENDELT SZERVEKET, VALAMINT ELLÁTJA A KORMÁNY VAGY A MINISZTERELNÖK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOKAT [ALAPTÖRVÉNY 18. CIKK (2) BEK.] A MINISZTÉRIUM FOGALMA. RENDELETBEN HATÁROZZA MEG A MINISZTEREK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT. (STATÚTUM) MINISZTÉRIUM 33

35 34 1.KORMÁNY-ELŐTERJESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A KORMÁNY DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA; 2.JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS JOGALKOTÁSI FELADATOK; 3.ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS, TERVEZÉSI FELADATOK; 4.IRÁNYÍTÁSI, FELÜGYELETI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK; 5.EGYEDI ÜGYEKBEN, ILLETVE HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ELSŐ VAGY MÁSODFOKÚ DÖNTÉSI JOGKÖRÖK; 6.INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ FELADATOK; 7.NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK; 8.CIVIL KAPCSOLATOK. 3.5.1. A MINISZTÉRIUM FŐ FELADATAI

36 3.5.2. A MINISZTÉRIUM SZERVEZETE POLITIKAI VÁLTOZÓ ELEM SZAKMAI ÁLLANDÓ ELEM MINISZTER; ÁLLAMTITKÁR(OK); MINISZTERI, ÁLLAMTITKÁRI KABINETFŐNÖK; KABINETEK POLITIKAI FŐTANÁCS- ADÓI ÉS TANÁCSADÓI. KORMÁNYTISZTVISELŐK: KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR; HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK; FŐOSZTÁLYVEZETŐK; FŐOSZTÁLYVEZETŐ- HELYETTESEK; TITKÁRSÁGVEZETŐK; OSZTÁLYVEZETŐK; ÉRDEMI ÜGYINTÉZŐK. ÜGYKEZELŐK. 35

37 36 3.5.2. A MINISZTÉRIUM SZERVEZETE MINISZTER ÁLLAMTITKÁR(OK) POLITIKAI VÁLTOZÓ STRUKTÚRA SZAKMAI ÁLLANDÓ STRUKTÚRA MINISZTERI KABINET KABINETFŐNÖK, POLITIKAI FŐTANÁCSADÓK, TANÁCSADÓK KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK FŐOSZTÁLYOK, TITKÁRSÁGOK OSZTÁLYOK KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÜGYKEZELŐK

38 3.6. A NEM MINISZTÉRIUMI FORMÁBAN MŰKÖDŐ KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK KORMÁNY- HIVATALOK KÖZPONTI HIVATALOK AUTONÓM ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERVEK 37

39 38 NÉGY KATEGÓRIA; TÖRVÉNYI TAXÁCIÓ (KORMÁNYHIVATAL, AUTONÓM ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV, ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV); ÁTALAKULÁSI KÖTELEZETTSÉG VAGY MEGSZŰNÉS; A NÉGY KATEGÓRIA ÖSSZEVETÉSE. 3.6.1. A NEM MINISZTÉRIUMI FORMÁBAN MŰKÖDŐ KÖZPONTI SZERVEK REFORMJA 2010. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY

40 3.7. A TERÜLETI ÉS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK TERÜLETI ÉS HELYI KÖZIGAZGATÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS SZERVEI A KÉT ALRENDSZER ÖSSZEVETÉSE A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGE 39

41 A NAV DEKONCENTRÁLT TERÜLETI, HELYI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEI 3.7.1. TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV (FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL). KÜLÖNÖS HATÁSKÖRŰ, DEKONCENTRÁLT TERÜLETI, HELYI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK. KIEMELKEDŐ JOGÁLLÁSÁT A KOORDINÁCIÓS JOGKÖRE IGÉNYLI. FŐBB JELLEMZŐIK ISMERTETÉSE. 40

42 3.7.2. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK. TERÜLETI IGAZGATÁSBAN RÉSZTVEVŐ EGYÉB KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK. EGYÉB, KÖZIGAZGATÁSI FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK. 41

43 42 3.7.2. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK CSOPORTOSÍTÁSA JOGÁLLÁSUK ALAPJÁN: A KORMÁNY ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ TERÜLETI SZERVE (KORMÁNYHIVATAL); NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL TERÜLETI SZERVEI; EGYES MINISZTÉRIUMOK ÉS MÁS KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK.

44 43 TELEPÜLÉSI SZINTEN FŐSZABÁLYKÉNT: ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁSI FUNKCIÓK EGY RÉSZÉT AZONOS SZERVEZET KERETÉBEN LÁTJÁK EL; A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐI/KÖRJEGYZŐI: SZAKSZERŰ ÖNKORMÁNYZATI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS VÉGREHAJTÓ FUNKCIÓT LÁTNAK EL, MÁSRÉSZT – HA JOGSZABÁLY MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK – ÁLTALÁNOS ELSŐFOKÚ HATÓSÁGKÉNT MŰKÖDNEK. AMENNYIBEN EGY ÁGAZATNAK NINCS KÜLÖN TERÜLETI DEKONCENTRÁLT SZERVE, ÚGY ELSŐ FOKON, VAGY HA A JEGYZŐ AZ ELSŐ FOK, AKKOR MÁSODFOKON A KORMÁNYHIVATAL, MINT A KORMÁNY ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ TERÜLETI SZERVE JÁRHAT EL (ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI FÓRUMRENDSZER). 3.8. A JEGYZŐK SPECIÁLIS JOGÁLLÁSA

45 44 AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKEN BELÜLI CSOPORTOSÍTÁS. A KORMÁNY. MINISZTERELNÖKSÉG. A KORMÁNYIRODA FELADATAI, SZERVEZETE, A KORMÁNY- ELŐTERJESZTÉSEK TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEI. A TÁRCAEGYEZTETÉS RENDJE. A MINISZTÉRIUMOK (FOGALMA, FEJLŐDÉSE, A KORMÁNY IRÁNYÍTÁSA, MINISZTÉRIUMI FELADATKÖRÖK, A MINISZTÉRIUM SZERVEZETE (POLITIKAI VÁLTOZÓ ÉS SZAKMAI ÁLLANDÓ ELEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE) ÉS MŰKÖDÉSE JELLEMZŐI. A NEM MINISZTÉRIUMI FORMÁBAN MŰKÖDŐ KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK. A TERÜLETI ÉS HELYI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK (ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÜLÖNBSÉGE ÉS EGYSÉGESSÉGE) A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS DEKONCENTRÁLT SZERVEK, A JEGYZŐK SPECIÁLIS JOGÁLLÁSA. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE 3. FEJEZETI ÖSSZEFOGLALÓ

46 45 4. FEJEZET: AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSE A FEJEZETTEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A VIZSGÁZÓ LEGYEN TISZTÁBAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁS RENDELTETÉSÉVEL AZ ALAPTÖRVÉNY ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK ELEMZÉSE ALAPJÁN; LEGYEN KÉPES TIPIZÁLNI AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKAT; RÉSZLETESEN ISMERJE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG FOGALMÁT, AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK FŐBB CSOPORTJAIT (JOGALKOTÓI JOGKÖR, JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTŐI JOGKÖRÖK, JOGALKALMAZÓI JOGKÖRÖK, HATÓSÁGI ÉS NEM HATÓSÁGI JOGKÖRÖK, KÖLTSÉGVETÉSI- GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR, IRÁNYÍTÁSI ÉS FELÜGYELETI JOGKÖRÖK, STB.).

47 46 4.1. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS RENDELTETÉSE A KÖZIGAZGATÁS ALAPVETŐ CÉLJA: A KÖZÉRDEK VÉDELME, ILLETVE ÉRVÉNYESÍTÉSE.

48 47 AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FUNKCIÓI: 4.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI FUNKCIÓ FOGALMA ÁLTALÁNOS FUNKCIÓKSPECIÁLIS FUNKCIÓK

49 4.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TÁRSADALMI FUNKCIÓI FUNKCIÓ-TEVÉKENYSÉG-FELADAT ÖSSZEFÜGGÉSEI: A FUNKCIÓ FEJEZI KI LEGÁLTALÁNOSABBAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TÁRSADALMI SZEREPÉT, RENDELTETÉSÉT. A FUNKCIÓK CSOPORTOSÍTÁSA TEVÉKENYSÉG OLDALÁRÓLA TÁRSADALOM OLDALÁRÓL TÁRSADALOM- IRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ TÁRSADALOM- SZERVEZŐ FUNKCIÓ INTEGRATÍV FUNKCIÓ ALLOKÁCIÓS FUNKCIÓ 48

50 4.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FUNKCIÓI FUNKCIÓK VÉDELMI FUNKCIÓK BIZTONSÁGI FUNKCIÓK NEMZETKÖZI POLITIKAI FUNKCIÓK GAZDASÁGI FUNKCIÓK KÖZSZOLGÁLTATÁS- SZERVEZŐ FUNKCIÓK ÁLLAMSZERVEZET MŰKÖ- DÉSÉT BIZTOSÍTÓ FUNKCIÓK 49

51 4.3.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ALAPFOGALMAI FELADATKÖRHATÁSKÖR ILLETÉKESSÉ G HATÓSÁGI JOGKÖR 50

52 4.3.1.1. HATÁSKÖRÖK CSOPORTOSÍTÁSA TERJEDELME ALAPJÁN ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR KÜLÖNÖS HATÁSKÖR SZINTEK SZERINT I. FOKÚ II. FOKÚ JOGOSÍTVÁNYOK JOGI JELLEGE SZERINT ANYAGI JOGI HATÁSKÖR ELJÁRÁSI JOGI HATÁSKÖR 51

53 52 A HATÓSÁGI JOGKÖRT TELEPÍTŐ JOGSZABÁLY RENDELKEZIK ARRÓL HOGY: 1.KIKRE KÖTELEZŐ; 2.MILYEN ELNEVEZÉSŰ DÖNTÉS; 3.MIRE JOGOSÍTHAT, KÖTELEZHET; 4.MILYEN FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN; 5.MILYEN ELJÁRÁSBAN. 4.3.1.2. HATÓSÁGI JOGKÖR SZABÁLYOZÁSÁNAK TARTALMA

54 53 4.3.1.3. A KÖZÉRDEK MEGJELENÉSI MÓDJAI AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKBAN KÖZÉRDEK CSAK KÖZPONTI SZINTEN MEGJELENŐ FELADATOK HELYI ÉRDEK SZEMPONT- JÁBÓL KÖZÖMBÖS FELADATOK HELYI ÉRDEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTENDŐ FELADATOK EGYÉB SZEMPONTOK

55 4.4. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK TAGOLÁSA BELSŐ MŰKÖDÉS IRÁNYULTSÁG SZERINT ÉRINTETTSÉG SZERINT HATALMI JELLEG SZERINT ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK JELLEGE SZERINT KÜLSŐ MŰKÖDÉS CSAK TERMÉ- SZETES SZE- MÉLYT ÉRINT CSAK SZER- VEZETET ÉRINT SZERVEZE- TET ÉS TER- MÉSZETES SZEMÉLYT IS ÉRINT KÖZHATALMI MŰKÖDÉS „KOOPERATÍV” MŰKÖDÉS (SZERVEZŐ JEL- LEG, EGYÜTT- MŰKÖDÉS, SZOLGÁLTATÁS) JOGI ESZKÖ- ZÖKKEL NEM JOGI ESZKÖZÖKKEL 54

56 55 A KÖZHATALOM GYAKORLÁSA AZT JELENTI, HOGY AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT HATÁSKÖRÜKBEN, ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÜKÖN MINDENKIRE KÖTELEZŐ DÖNTÉSEKET HOZHATNAK ÉS E DÖNTÉSEKNEK ÁLLAMI KÉNYSZERESZKÖZÖKKEL SZEREZHETNEK ÉRVÉNYT. 4.5. A KÖZHATALMI TEVÉKENYSÉG FOGALMA

57 4.5.2. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGE A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS FORMÁI KÖZVETLEN HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS HATÓSÁGI FELÜGYELET JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGÁLLAPÍTÁSA DÖNTÉS KIKÉNYSZERÍTÉSE HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS SZANKCIONÁLÁS 56

58 57 4.5.2. A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÓ TEVÉKENYSÉG FOGALMA A KÖZIGAZGATÁSI SZERVNEK AZ A TEVÉKENYSÉGE, AMIKOR JOGSZABÁLY ALAPJÁN EGYEDI ÜGYBEN JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÁLLAPÍT MEG, SZANKCIÓT ALKALMAZ, EGYEDI JOGVITÁT DÖNT EL.

59 4.5.3. A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÓ CSELEKMÉNYEK HATÁROZAT, INTÉZ- KEDÉS TARTALMA JOGOT MEGÁLLAPÍTÓ ENGEDÉLY VALAMELY TEVÉKENYSÉG GYA- KORLÁSÁRA, TILTOTT TEVÉKENYSÉG ENGE- DÉLYEZÉSÉRE, ANYA- GI JAVAK ELOSZTÁSA KÖTELEZETTSÉGET MEGÁLLAPÍTÓ MEGHA- TÁROZOTT CSELEKVÉS, MAGATARTÁS TANÚSÍ- TÁSA, VALAMELY MAGA- TARTÁS ABBAHAGYÁSA, TILTÁSA, VALAMELY MAGATARTÁS TŰRÉSE, VALAMELY MAGATAR- TÁSTÓL TARTÓZKODÁS JOGVITÁT ELDÖNTŐ SZANKCIONÁLÓ REPARATÍV, REPRESSZÍV TIPIKUS FORMA A BÍRSÁG KÖZHITELŰ NYILVÁN- TARTÁSOK VEZETÉSE, HATÓSÁGI BIZONYÍT- VÁNYOK, IGAZOLVÁ- NYOK KIADÁSA 58

60 59 A JOGSZABÁLYOK ÉS AZ EZEK ALAPJÁN HOZOTT DÖNTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, ELLENŐRZÉSE. 4.5.4. A HATÓSÁGI FELÜGYELET TARTALMA

61 60 ELLENŐRZÉSI JOGOSÍTVÁNYOK 1.HELYISÉGEKBE BELÉPHET. 2.IRATOKBA BETEKINTHET. 3.ELLENŐRZÖTTEKET MEGHALLGAT- HAT. 4.ESZKÖZÖK, FELHASZNÁLT ANYAGOK MŰSZERES VIZSGÁLATÁT ELVÉGEZHETI. 5.MINTÁT VEHET. INTÉZKEDÉSI JOGOSÍTVÁNYOK 1.A VESZÉLYHELYZET ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZONNAL VÉGREHAJTANDÓ HATÓSÁGI INTÉZKEDÉST TEHET. 2.HATÓSÁGI JOGALKALMAZÓ HATÁROZATOT HOZHAT. 3.FELELŐSSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA INTÉZKEDHET. 4.5.4. A HATÓSÁGI FELÜGYELET ESZKÖZEI

62 61 1.NEM TEVÉKENYSÉGRE, HANEM EGY SZERVEZET TELJES MŰKÖDÉSÉRE KITERJED (ÁLTALÁBAN A SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI, DÖNTÉSHOZATALI TEVÉKENYSÉGRE). 2.A FELÜGYELET SORÁN CSAK A TEVÉKENYSÉGEK JOGSZERŰSÉGÉT HIVATOTT ELLENŐRIZNI. 3.NORMASÉRTÉS ESETÉN INTÉZKEDIK A JOGSÉRTÉS MEGSZÜNTETÉSE IRÁNT. 4.KORLÁTOZOTT ESZKÖZÖKKEL RENDELKEZIK. 4.5.4. A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET SAJÁTOSSÁGAI

63 62 4.5.5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV HATÓSÁGI (SZAKMAI) ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGE ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV HATÓSÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG (EGYÜTT) SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG (HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG NÉLKÜL)

64 4.6. HIERARCHIKUS IGAZGATÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK BELSŐ IGAZGATÁSA (VEZETÉS) ALÁRENDELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK IGAZGATÁSA (IRÁNYÍTÁS) A SZERV VEZETŐJÉNEK A FELADATA IRÁNYÍTÓ SZERV FELADATA 63

65 64 4.6.2. IRÁNYÍTÁSI JOGOSÍTVÁNYOK JOGI ESZKÖZÖKNEM JOGI ESZKÖZÖK NORMATÍV ESZKÖZÖK EGYEDI ESZKÖZÖK

66 65 4.7. ÁLLAMI VAGYONNAL GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK IGAZGATÁSA 1990-IG: KÖZVETLEN ÁLLAMIGAZGATÁSI IRÁNYÍTÁS. 1990-BEN AZ ÖTV.-VEL LEVÁLIK AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON. 1990-ET KÖVETŐEN, 2007-IG KETTŐS IGAZGATÁS AZ ÁLLAMI TULAJDON TEKINTETÉBEN: KINCSTÁRI VAGYON: KINCSTÁRI VAGYONI IGAZGATÓSÁG VÁLLALKOZÓI VAGYON: ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG (KÉSŐBB: ÁLLAMI PRIVATIZÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT.) 2007-ET KÖVETŐEN (2010-BEN KORREKCIÓ): A NEMZETI FÖLDALAP KIVÉTELÉVEL EGYSÉGES – TULAJDONOSI – IRÁNYÍTÁS: MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY A NEMZETI VAGYONRÓL

67 66 AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSE AZ ÁLLAMIGAZGATÁS RENDELTETÉSE, A KÖZÉRDEK KÉPVISELETE; AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FUNKCIÓI (VÉDELMI, BIZTONSÁGI, NEMZETKÖZI POLITIKAI, GAZDASÁGI, KÖZSZOLGÁLTATÁS- SZERVEZŐ, ÁLLAMSZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ FUNKCIÓK) AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE (ALAPFOGALMAK: FELADAT-HATÁSKÖR-HATÓSÁGI JOGKÖR, ILLETÉKESSÉG, HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS); AZ ÁLTALÁNOS KÖZÉRDEK MEGJELENÉSE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKBAN (CSAK KÖZPONTI, HELYI ÉRDEK SZEMPONTJÁBÓL KÖZÖMBÖS, HELYI ÉRDEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTENDŐ FELADATOK, A FELADATOK SZABÁLYOZÁSÁNAK EGYÉB SZEMPONTJAI) AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK TAGOLÁSA (BELSŐ-KÜLSŐ, SZEMÉLYEKRE, SZERVEZETEKRE, MINDKETTŐRE IRÁNYULÓ, JOGI, NEM JOGI ESZKÖZÖKKEL MEGVALÓSULÓ, KÖZHATALMI, KOOPERATÍV FELADATELLÁTÁS); KÖZHATALMI TEVÉKENYSÉGEK (JOGALKOTÁS, JOGALKALMAZÓ TEVÉKENYSÉG); HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS ÉS HATÓSÁGI FELÜGYELET; SZAKMAI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG; HIERARCHIKUS IGAZGATÁS (BELSŐ IGAZGATÁS, ALÁRENDELTEK IGAZGATÁSA); KÖZINTÉZETEK IGAZGATÁSA, ÁLLAMI VAGYONNAL GAZDÁLKODÓ SZERVEK IGAZGATÁSA. 4. FEJEZETI ÖSSZEFOGLALÓ

68 67 5. FEJEZET: AZ ÁLLAMIGAZGATÁS HELYE AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉRBEN A FEJEZETTEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A VIZSGÁZÓ: ÁTFOGÓAN ISMERJE MEG AZ EU FELFOGÁSÁT ÉS FŐ SZABÁLYAIT A TAGORSZÁGOK KÖZIGAZGATÁSÁRÓL; LEGYEN KÉPES ÁTTEKINTENI A TAGJELÖLT ORSZÁGOK ÁLLAMIGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐBB UNIÓS ELVÁRÁSOKAT; ISMERJE MEG A FEJLETT ORSZÁGOK KÖZIGAZGATÁS- FEJLŐDÉSÉBEN MEGJELENT ÚJ TENDENCIÁK ALAPVETŐ ELEMEIT.

69 68 1.AZ UNIÓN BELÜL A TAGORSZÁGOK KÖZIGAZGATÁSA A BELSŐ SZUVERENITÁS KÖRÉBE TARTOZÓ KÉRDÉS, MELYRE NINCS UNIÓS SZABÁLYOZÁS. 2.A RÓMAI SZERZŐDÉS ÉS A KOPPENHÁGAI KRITÉRIUMOK AZONBAN AZT KÖVETELIK A JELÖLT ORSZÁGOKTÓL (ÉS A TAGÁLLAMOKTÓL IS), HOGY A KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOKAT MEGVALÓSÍTANI KÉPES NEMZETI KÖZIGAZGATÁSSAL RENDELKEZZENEK. 3.A KONKRÉT ELVÁRÁSOKAT AZ 1997-ES HOLLAND ELNÖKSÉG ALATT KÉSZÍTETT KÖZÖS EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR CÍMŰ ANYAGBÓL ISMERHETJÜK MEG. 5.1. A KÖZÖS EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉRRŐL

70 69 1.ÁTLÁTHATÓ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZET ÉS DÖNTÉSI MECHANIZMUS. 2.HATALMI ÁGAK ELVÁLASZTÁSÁT, DEMOKRATIKUS HATALOMGYAKORLÁST, AZ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT BIZTOSÍTÓ JOGREND. 3.HATÉKONY TÁRCAKÖZI KOORDINÁCIÓT ÉS PÉNZÜGYI TERVEZÉST, KÖLTSÉGVETÉST BIZTOSÍTÓ KORMÁNYZATI SZERVEZET. 4.EGYEZTETETT POLITIKAI DÖNTÉSEK ÉS EZEKET MEGVALÓSÍTÓ HATÉKONY ELJÁRÁSOK, A HATÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐVÉ TÉTELÉVEL. 5.IGAZGATÁSI ÖNÁLLÓSÁGGAL BÍRÓ, VILÁGOS JOGI STRUKTÚRÁBAN MŰKÖDŐ KÖZSZEKTOR KIÉPÍTÉSE. 6.MEGFELELŐ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI ESZKÖZÖK, MEGFELELŐ ELJÁRÁSI KÓDEX SZABÁLYOZZA A POLGÁROK ÉS A KORMÁNYZAT VISZONYÁT. 7.NEM KORMÁNYZATI ÉS CIVIL SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS MEGFELELŐ SZABÁLYOZÁSA. 8.MEGFELELŐEN SZABÁLYOZOTT PROFESSZIONALISTA KÖZSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE. 9.KÖZINTÉZMÉNYEK ELSZÁMOLTATHATÓSÁGA. 10.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ADÓIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSE. 11.KORRUPCIÓMENTES BELSŐ ÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉSI MECHANIZMUS. 12.FÜGGETLEN BÍRÓSÁGI RENDSZER MEGLÉTE. 13.EGYÉRTELMŰ JOGOSÍTVÁNYOKKAL BÍRÓ, POLITIKAI ELLENŐRZÉS MELLETT MŰKÖDŐ, DE POLITIKAMENTES RENDVÉDELMI ERŐK MŰKÖDÉSE. 5.1. A KÖZÖS EURÓPAI TÉRRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK

71 70 5.2. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK KAPCSOLÓDÁSA AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉRHEZ KAPCSOLÓDÁS: UNIÓS SZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉS TÖBBSZINTŰ RENDSZER : ÖSSZEHANGOLÁSÁÉRT FELELŐS: EKTB (AZ EKTB JOGÁLLÁSA, FELADATAI, ELJÁRÁSA) A SZAKÉRTŐI CSOPORTOK (EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRGYALÁSI ÁLLÁSPONT KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS KÉPVISELETÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI)

72 71 5.2. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK KAPCSOLÓDÁSA AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉRHEZ A TERÜLETI ÉS HELYI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK, MINT UNIÓS AKTUSOK VÉGREHAJTÓI. A KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS TAGÁLLAMOK HATÓSÁGAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE (ALAPVETŐ SZABÁLYAI A KET.-BEN): JOGSEGÉLY; KÜLFÖLDI HATÁROZAT HAZAI VÉGREHAJTÁSA; HAZAI HATÁROZAT KÜLFÖLDI VÉGREHAJTÁSA.

73 72 1.ÚJ KÖZMENEDZSMENT (A MAGÁNSZFÉRÁBAN SIKERESEN ALKALMAZOTT IGAZGATÁSI, VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI MÓDSZEREK KÖZIGAZGATÁSI ADAPTÁCIÓJA, HIERARCHIA OLDÁSA, EGYÉNI FELELŐSSÉG FOKOZOTT ÉRVÉNYESÍTÉSE, DÖNTÉSI JOGKÖRÖK DECENTRALIZÁCIÓJA). 2.A KÖZSZOLGÁLATI RENDSZER NYITOTTABBÁ, ÁTLÁTHATÓBBÁ TÉTELE. 3.MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGOT JAVÍTÓ PIACI MÓDSZEREK ÁTVÉTELE (VEGYES TAPASZTALATOK, KISZERVEZÉS). 4.NYITOTTABB SZOLGÁLTATÓ TÍPUSÚ KÖZIGAZGATÁS MEGTEREMTÉSE. 5.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK KÖZIGAZGATÁSI ALKALMAZÁSA. 6.EGYÉNI ÉS SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS BEVEZETÉSE (VEZETŐI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK). 7.SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ KÖZIGAZGATÁSI SZERV ÉS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐK ÖNKÉNTES MEGÁLLAPODÁSA ÉS EZ KÉPEZI A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ALAPJÁT (ANGOLSZÁSZ PÉLDA). 8.FELADATELLÁTÁS MEGÁLLAPODÁSOKON, POLGÁRI JOGI SZERZŐDÉSEKEN KERESZTÜL (ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK MEGÁLLAPODÁSA A KÖZÖS ELLENŐRZÉSRŐL). 5.3. ÚJ TENDENCIÁK AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉBEN

74 73 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSA AZ ÁLLAMIGAZGATÁSRA, ÚJ TENDENCIÁK AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NEMZETI KÖZIGAZGATÁS KAPCSOLATA (BELSŐ SZUVERENITÁS, MEGFELELŐSÉGI ELVÁRÁS A RÓMAI SZERZŐDÉSBEN, ILLETVE A KOPPENHÁGAI KRITÉRIUMOKBAN). A KÖZÖS EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR (1997-ES DOKUMENTUM) ÁLLAMIGAZGATÁSRA VONATKOZÓ FŐ CÉLKITŰZÉSEI. ÚJ TENDENCIÁK AZ ÁLLAMIGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉBEN (ÚJ KÖZ-MENEDZSMENT, KORSZERŰ VEZETÉSI, SZERVEZÉSI, IGAZGATÁSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, A KÖZIGAZGATÁS ÉS A BENNE DOLGOZÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK). 5. FEJEZETI ÖSSZEFOGLALÓ


Letölteni ppt "A DIASOR HATÁLYOSÍTÁSÁT ELVÉGEZTE: DR. TEMESI ISTVÁN ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA VÁLASZTHATÓ VIZSGATANTÁRGY."

Hasonló előadás


Google Hirdetések