Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)"— Előadás másolata:

1 AZ ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KAPCSOLATA
Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) ÚMVP MB, Budapest, március 13.

2 OFTK tervezési folyamata
Jogszabályi alapok: Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 9/B. § a) és b) pontja 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról Célja, funkciója: Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) megújítása Országos Fejlesztési Koncepció (2005) megújítása Az általános (ágazati) fejlesztéspolitikai és a területi fejlesztési szempontokat egységes fejlesztéspolitikai koncepcióban kezelje as hazai uniós tervezést megalapozza

3 OFTK tervezési folyamata
Tervezésért felelős: Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal gondozásában Tervezési lépések: 2012. év elején indult a tervezés Ágazati fejlesztési elképzelések bekérése a tárcáktól (április) OFTK stratégiai vitaanyag tárcaközi és megyei véleményeztetése (augusztus-szeptember) OFTK stratégiai vitaanyag újbóli tárcaközi és megyei véleményeztetése (október) OFTK társadalmi egyeztetése (2012. dec. 21. – február 20.) – társadalmasítási űrlapon - megyei közgyűléseken és fórumokon - egyéb szakmai fórumokon (OKT, MUT, NFFT) - tárcák, megyék, szakmai partnereknek megküldve

4 OFTK tervezési folyamata
Aktuális tervezési feladatok: Társadalmasítás során beérkezett vélemények feldolgozása Mintegy 60 szervezet véleményezte 1300 javaslati/vélemény elem Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közigazgatási egyeztetés Kormány-, majd Ogy. elé terjesztés félévben Ogy. elfogadja

5 OFTK kapcsolódása a forrásokhoz/programokhoz

6 OFTK helye a tervek között
Szakpolitikai és átfogó stratégiák Nemzeti Vidékstratégia EU 2020 11 tematikus célkitűzés OFTK Partnerségi Szerződés Hazai fejlesztési, szakpolitikai programok Operatív Programok Megyei tf. koncepciók Megyei tf. programok 6

7 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Fejlesztéspolitikai keretek Közös Agrárpolitika reformja (KAP célok) EU 2020 célok Területi Agenda (vidékfejlesztési tartalom is) Területiség szempontja (benne vidéki térségek) Helyzetértékelés Agrár- és élelmiszergazdaság, erdészet, vad- halgazdálkodás Vidéki térségek, közösségek Környezeti tényezők

8 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Helyzetértékelés néhány megállapítása: Természeti erőforrásainkra alapozott agrár- és élelmiszergazdasági potenciálunk önellátást és exportot is lehetővé tesz, minőségi élelmiszertermeléssel. Élelmiszer stratégiai cikk Sokszínű tájak, élővilág, természeti értékek, erdők. Felszín alatti vízkészletünk kiemelkedő jelentőségű. Jó minőségű talajok. Klímaváltozás kockázata, sérülékenység

9 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Helyzetértékelés néhány megállapítása: Vidéki térségeink az ökológiai diverzitás megőrzésében, élelmiszerpotenciáljuk, táji értékeik alapján felértékelődnek. Mélyülő területi különbségek (fejlett és leszakadó térségek, nagyvárosok és kistelepülések). A gazdasági jelentőségüket, népességmegtartó erejüket elvesztett települések többsége falu, aprófalu.

10 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Jövőképben: Agrár- és élelmiszergazdaságunk megerősödve növekvő szerepet vállal és vállalhat a nemzetgazdasági teljesítményben és az exportban, a vidéki térségek fejlődésében és a foglalkoztatásban. Jó minőségű termőföldjeink stratégiai erőforrások, amelyre sokszínű, virágzó, a környezeti adottságokkal összhangban lévő, a vidéket gazdagító agrár- és élelmiszergazdaság épül. Falvaink, tanyáink korszerűen megújulnak, új funkciók. Korszerű, verseny- és életképes családi gazdaságok, kis-és középüzemek működnek vidéken, kiegyensúlyozott szerkezetben a nagyobb gazdaságokkal, biztosítva a vidéki lakosság egy részének a foglalkoztatását, megélhetését, a megtermelt értékekkel növekvő mértékben hozzájárulva a nemzetgazdasághoz, biztosítva az ország egészséges élelmiszerellátását.

11 OFTK célrendszere

12 OFTK prioritásai

13 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer- termelés és ellátás (3.) specifikus cél Vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése Sokszínű és életképes agrártermelés Élelmezési és élelmiszerbiztonság Vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása Vidéki foglalkoztatás növelése Vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása. Kitörési pontokra épülő vidékfejlesztési célok Fordulatra épülő vidékfejlesztési célok

14 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Vidéki térségek értékalapú felemelése (10.) területi cél A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése Speciális térségi vidékfejlesztési problémák kezelése Elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása Foglalkoztatás növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben. Kitörési pontokra épülő vidékfejlesztési célok Fordulatra épülő vidékfejlesztési célok

15 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Az élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás megvalósítását szolgáló szakpolitikai célok, feladatok Vidékfejlesztés Vidéki foglalkoztatás növelése Város-vidék kapcsolatok helyreállítása A vidék gazdaságának több lábra állítása, helyi, térségi gazdaság erősítése A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági tevékenységek, tranzakciók térségen belül tartása A vidéki települések, falvak közösségi szolgáltatásainak erősítése A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, elérhetőség-javítás A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható fejlesztése, a turizmusba való bekapcsolása A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése A vidékfejlesztés támogatási rendszerének összehangolása, szinergiák.

16 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Agrárgazdaság A termőföldvagyon védelme, a hazai földtulajdon szerzés és használat elősegítése A természeti erőforrásokat és a biodiverzitást megőrző, a termőhelyi adottságokra építő területhasználat, termelési szerkezet és agrotechnika. Magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb foglalkoztatást biztosító ágazatokra és gazdálkodási formákra épülő termelési szerkezet kialakítása. A növénytermesztés-állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása. Kertészetek korszerűsítése, támogatása. Több lábon álló gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás erősítése, GMO- mentes mezőgazdaság fenntartása. Fiatal gazdák támogatása A fenntarthatóság követelményeit teljesítő, foglalkoztatást biztosító gazdálkodási formák, családi gazdaságok és társulásaik segítése. Az erdők egészségi állapotának megőrzése, erdőtelepítések Halgazdálkodás támogatása, halgazdálkodásra épülő feldolgozás erősítése

17 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Élelmiszergazdaság, élelmiszeripar Jó minőségű, egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása Az élelmiszerlánc lerövidítése, élelmiszer-önellátás, belső piacok visszaszerzése, fogyasztói tudatosság növelése Az élelmiszer-előállítás és -kereskedelem irányának megváltoztatása a helyi-regionális-országos ellátás-export rangsor A termékek hozzáadott értékének és exportjuknak növelése Feldolgozóipari kapacitások megőrzése, bővítése. Helyi feldolgozás erősítése, kisebb léptékű (családi) speciális feldolgozó kapacitások létrehozásának támogatása Az élelmiszerbiztonság magas szintű megteremtése és fenntarthatósága Hazai ellátásból fedezhető élelmiszer import visszaszorítása.

18 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Térszervezési megközelítések Magyarország lehetséges regionális központ szerepe Többközpontú fejlődés, külső és belső városgyűrűk Beruházásösztönző, hatékony térszerkezet Perifériák „visszacsatolása” „Autonóm” térségek (helyi erőforrások, közösség) Város és vonzáskörzete mint beavatkozási alapegység Új középszint: megyék Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet mezőgazdaság, vízgazdálkodás, erdők, természeti értékek, klímaérzékeny térségek, Tisza-térség

19 Külső és belső nagyvárosi gyűrűk
A fővárostól nagyjából km-re húzódó gyűrűnek a városai többnyire dinamikusan fejlődnek, a fővároshoz közeli fekvésük és eleve meglevő ipari/logisztikai potenciáljuk lehetővé teszi, hogy a termelés és logisztika terén feladatokat vegyenek át a fővárostól. A fejlesztéspolitikának ugyanakkor figyelmet kell fordítani arra is, hogy meggátolja ezen városok funkcionális kiüresedését Budapest elszívó hatása miatt. A nagyvárosok belső ívén több kisebb város is található, melyek a hasonló adottságokkal bírnak, például Komárom, Dorog, Tata, Oroszlány, Esztergom, Hatvan, Jászberény, Gyöngyös. A kiváló közlekedési elérhetőségre épülhet az egyes városok közötti gazdasági munkamegosztás, beszállítói együttműködések vagy összehangolt fejlesztések formájában.

20 Mezőgazdaság, tájgazdálkodás

21 Fenntartható vízgazdálkodás

22 Védendő természeti értékek

23 Klímaérzékenység

24 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Területi célok: Funkcionális térségek jó mezőgazdasági adottságú és környezeti meghatározottságú terület

25 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Területi célok Periférikus térségek fejlesztése Észak- és Északkelet-Magyarország, Közép-Tiszavidék, Dél-Dunántúl Perifériák „visszacsatolása” Romák által magas arányban lakott térségek fejlesztése

26 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Táji értékekre alapozott növekedés térségei Balaton térség Kultúrtájak, különleges táji értékek, rekreációs funkciók

27 OFTK vidékfejlesztési tartalma
A városfejlesztés nemzeti prioritásai Harmonikus város-vidék kapcsolat város-vidék kölcsönös szolgáltatásai egymás számára (vidék rekreációs és ökológiai szolgáltatások, város szolgáltatások és piac Közösségfejlesztés, helyi kezdeményezések és helyi részvétel ösztönzése a városokban Helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése a városban és környező térségben, helyi gazdasági együttműködések A város és térsége élelmiszer ellátásának helyi alapokra helyezése Piaci helyszínek biztosítása a városban a környéke, a „vidék” árui számára Az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztési tevékenységeinek elősegítése szabályozási eszközök révén Szociális gazdaság kiépítése és fejlesztése Helyi érdekű képzés, szakképzés kialakítása Munkahelyteremtés a szuburbiában.

28 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Vidéki térségek értékalapú megújítása Vidékpolitikai jövőkép Gazdasági funkciójukban megerősödött, közösségeiben megújult, perspektívát nyújtó, minőségi életfeltételeket biztosító vidéki települések és térségek. Átfogó vidékpolitikai célkitűzések Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva. Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, helyi gazdaságfejlesztése. A vidéki munkaerő, különösen az értelmiség megmaradásának és megtelepedésének támogatása

29 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Vidékfejlesztés beavatkozási térségei Vidéki térségek Speciális táji, környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térségek Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségi problémák Helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések.

30 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Felzárkózást igénylő vidéki térségek fejlesztése Összhang a Nemzeti Vidékstratégia térségi programjaival Cserehát fejlesztése Ormánság komplex fejlesztése Tanyás térségek fejlesztése Aprófalvas térségek fejlesztése Homokhátság komplex fejlesztése

31 Vidéki térségek

32 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Ágazati politikák területi prioritásai Vidékfejlesztés Agrárgazdaság Élelmiszergazdaság, élelmiszeripar Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás Megyék fejlesztési irányai Vidékfejlesztési tartalmak is megjelennek Összhang a megyei területfejlesztési programokkal (vidékfejlesztési szempontok is)

33 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Végrehajtási elemek, szempontok OFTK végrehajtását szolgáló eszköz az EMVA, így a Vidékfejlesztési Program is OFTK képezi az alapját a Partnerségi Megállapodásnak (célrendszer), amelyben integráltan meg kell jeleníteni a vidékfejlesztési szempontokat is szempontok: az operatív programok, a prioritások és a pályázati, támogatási rendszerek között szinergia legyen, egymásra építkező rendszerek kialakítása szükséges integrált, összehangolt fejlesztések megvalósítására nyíljon lehetőség, beleértve az integrált térségi és helyi fejlesztési programokat is az intézményrendszernek tudnia kell minden uniós alapot összehangoltan kezelni, beleértve a vidékfejlesztési alapot és a területi együttműködési programokat.

34 OFTK vidékfejlesztési tartalma
Területi koordináció a területpolitikai és vidékfejlesztési célok érvényesítésére térségi koordináció megvalósítása az új fejlesztéspolitikai eszközöket, az integrált fejlesztéseket és a térségi programokat lebonyolítani képes központi és helyi intézményi feltételek kialakítása, az intézményi szereplők felkészítése a megyei önkormányzatok terület- és vidékfejlesztési feladataik keretében vállaljanak szerepet a térségi, helyi fejlesztések koordinálásában, elősegítésében, aktualizált területfejlesztési koncepciójuk és programjuk alapján a területfejlesztés és a vidékfejlesztés térségi és helyi szakmai műhelyei működésének biztosítása, helyi partnerségek kialakítása, erősítése Integrált Területi Beruházások Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD)

35 Kapcsolat a Vidékfejlesztési Programmal
Vidékfejlesztési Program EU meghatározottsága EU 2020 célok, KAP és EMVA célok EU szinten Közös Stratégiai Keret Vidékfejlesztés (EMVA) integráns megjelenítése a PM- ben Összhang a többi alappal és OP-val Vidékfejlesztési Program tervezése az OFTK-val és az NVS-sel összhangban tervezést az OFTK-ra kell alapozni PM-ben rögzített nemzeti prioritások Hazai fejlesztési stratégiák szakmai szempontjai Területi szempontok, térségi kategóriák, beavatkozások.

36 Kapcsolat a Vidékfejlesztési Programmal
Megyei programok vidékfejlesztési tartalma Koncepcióban, programban Megyék lehetséges szerepvállalása a végrehajtásban Végrehajtási szempontok OFTK alapelveket, szempontokat rögzít PM, OP tervezés Partnerség, nyilvánosság

37 www.nth.hu zsolt.czene@nth.gov.hu
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések