Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) ÚMVP MB, Budapest, 2013. március 13. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) ÚMVP MB, Budapest, 2013. március 13. 1."— Előadás másolata:

1 Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) ÚMVP MB, Budapest, 2013. március 13. 1

2 Jogszabályi alapok: Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. § a) és b) pontja 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról Célja, funkciója:  Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) megújítása  Országos Fejlesztési Koncepció (2005) megújítása  Az általános (ágazati) fejlesztéspolitikai és a területi fejlesztési szempontokat egységes fejlesztéspolitikai koncepcióban kezelje  2014-2020-as hazai uniós tervezést megalapozza

3 OFTK tervezési folyamata Tervezésért felelős: Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal gondozásában Tervezési lépések: 2012. év elején indult a tervezés Ágazati fejlesztési elképzelések bekérése a tárcáktól (április) OFTK stratégiai vitaanyag tárcaközi és megyei véleményeztetése (augusztus-szeptember) OFTK stratégiai vitaanyag újbóli tárcaközi és megyei véleményeztetése (október) OFTK társadalmi egyeztetése (2012. dec. 21. – 2013. február 20.) www.nth.gov.hu – társadalmasítási űrlapon www.nth.gov.hu - megyei közgyűléseken és fórumokon - egyéb szakmai fórumokon (OKT, MUT, NFFT) - tárcák, megyék, szakmai partnereknek megküldve

4 OFTK tervezési folyamata Aktuális tervezési feladatok: Társadalmasítás során beérkezett vélemények feldolgozása Mintegy 60 szervezet véleményezte 1300 javaslati/vélemény elem Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közigazgatási egyeztetés Kormány-, majd Ogy. elé terjesztés 2013. 1. félévben Ogy. elfogadja

5 OFTK kapcsolódása a forrásokhoz/programokhoz

6 Szakpolitikai és átfogó stratégiák Nemzeti Vidékstratégia EU 2020 11 tematikus célkitűzés OFTK Partnerségi Szerződés Operatív Programok Hazai fejlesztési, szakpolitikai programok OFTK helye a tervek között Megyei tf. koncepciók Megyei tf. programok

7  Fejlesztéspolitikai keretek ◦ Közös Agrárpolitika reformja (KAP célok) ◦ EU 2020 célok ◦ Területi Agenda (vidékfejlesztési tartalom is) ◦ Területiség szempontja (benne vidéki térségek)  Helyzetértékelés ◦ Agrár- és élelmiszergazdaság, erdészet, vad- halgazdálkodás ◦ Vidéki térségek, közösségek ◦ Környezeti tényezők

8  Helyzetértékelés néhány megállapítása: ◦ Természeti erőforrásainkra alapozott agrár- és élelmiszergazdasági potenciálunk önellátást és exportot is lehetővé tesz, minőségi élelmiszertermeléssel. ◦ Élelmiszer stratégiai cikk ◦ Sokszínű tájak, élővilág, természeti értékek, erdők. ◦ Felszín alatti vízkészletünk kiemelkedő jelentőségű. ◦ Jó minőségű talajok. ◦ Klímaváltozás kockázata, sérülékenység

9  Helyzetértékelés néhány megállapítása: ◦ Vidéki térségeink az ökológiai diverzitás megőrzésében, élelmiszerpotenciáljuk, táji értékeik alapján felértékelődnek. ◦ Mélyülő területi különbségek (fejlett és leszakadó térségek, nagyvárosok és kistelepülések). ◦ A gazdasági jelentőségüket, népességmegtartó erejüket elvesztett települések többsége falu, aprófalu.

10  Jövőképben: ◦ Agrár- és élelmiszergazdaságunk megerősödve növekvő szerepet vállal és vállalhat a nemzetgazdasági teljesítményben és az exportban, a vidéki térségek fejlődésében és a foglalkoztatásban. ◦ Jó minőségű termőföldjeink stratégiai erőforrások, amelyre sokszínű, virágzó, a környezeti adottságokkal összhangban lévő, a vidéket gazdagító agrár- és élelmiszergazdaság épül. ◦ Falvaink, tanyáink korszerűen megújulnak, új funkciók. ◦ Korszerű, verseny- és életképes családi gazdaságok, kis-és középüzemek működnek vidéken, kiegyensúlyozott szerkezetben a nagyobb gazdaságokkal, biztosítva a vidéki lakosság egy részének a foglalkoztatását, megélhetését, a megtermelt értékekkel növekvő mértékben hozzájárulva a nemzetgazdasághoz, biztosítva az ország egészséges élelmiszerellátását.

11 OFTK célrendszere - 2030

12 OFTK prioritásai - 2020

13  Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer- termelés és ellátás (3.) specifikus cél ◦ Vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása ◦ Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése ◦ Sokszínű és életképes agrártermelés ◦ Élelmezési és élelmiszerbiztonság ◦ Vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása ◦ Vidéki foglalkoztatás növelése ◦ Vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.  Kitörési pontokra épülő vidékfejlesztési célok  Fordulatra épülő vidékfejlesztési célok

14  Vidéki térségek értékalapú felemelése (10.) területi cél ◦ A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése ◦ Speciális térségi vidékfejlesztési problémák kezelése ◦ Elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása ◦ Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása ◦ Foglalkoztatás növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.  Kitörési pontokra épülő vidékfejlesztési célok  Fordulatra épülő vidékfejlesztési célok

15 Az élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás megvalósítását szolgáló szakpolitikai célok, feladatok  Vidékfejlesztés ◦ Vidéki foglalkoztatás növelése ◦ Város-vidék kapcsolatok helyreállítása ◦ A vidék gazdaságának több lábra állítása, helyi, térségi gazdaság erősítése ◦ A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági tevékenységek, tranzakciók térségen belül tartása ◦ A vidéki települések, falvak közösségi szolgáltatásainak erősítése ◦ A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, elérhetőség-javítás ◦ A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható fejlesztése, a turizmusba való bekapcsolása ◦ A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás ◦ A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése ◦ A vidékfejlesztés támogatási rendszerének összehangolása, szinergiák.

16  Agrárgazdaság ◦ A termőföldvagyon védelme, a hazai földtulajdon szerzés és használat elősegítése ◦ A természeti erőforrásokat és a biodiverzitást megőrző, a termőhelyi adottságokra építő területhasználat, termelési szerkezet és agrotechnika. ◦ Magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb foglalkoztatást biztosító ágazatokra és gazdálkodási formákra épülő termelési szerkezet kialakítása. ◦ A növénytermesztés-állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása. ◦ Kertészetek korszerűsítése, támogatása. ◦ Több lábon álló gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás erősítése, GMO- mentes mezőgazdaság fenntartása. ◦ Fiatal gazdák támogatása ◦ A fenntarthatóság követelményeit teljesítő, foglalkoztatást biztosító gazdálkodási formák, családi gazdaságok és társulásaik segítése. ◦ Az erdők egészségi állapotának megőrzése, erdőtelepítések ◦ Halgazdálkodás támogatása, halgazdálkodásra épülő feldolgozás erősítése

17  Élelmiszergazdaság, élelmiszeripar ◦ Jó minőségű, egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása ◦ Az élelmiszerlánc lerövidítése, élelmiszer-önellátás, belső piacok visszaszerzése, fogyasztói tudatosság növelése ◦ Az élelmiszer-előállítás és -kereskedelem irányának megváltoztatása a helyi-regionális-országos ellátás-export rangsor ◦ A termékek hozzáadott értékének és exportjuknak növelése ◦ Feldolgozóipari kapacitások megőrzése, bővítése. Helyi feldolgozás erősítése, kisebb léptékű (családi) speciális feldolgozó kapacitások létrehozásának támogatása ◦ Az élelmiszerbiztonság magas szintű megteremtése és fenntarthatósága ◦ Hazai ellátásból fedezhető élelmiszer import visszaszorítása.

18  Térszervezési megközelítések ◦ Magyarország lehetséges regionális központ szerepe ◦ Többközpontú fejlődés, külső és belső városgyűrűk ◦ Beruházásösztönző, hatékony térszerkezet ◦ Perifériák „visszacsatolása” ◦ „Autonóm” térségek (helyi erőforrások, közösség) ◦ Város és vonzáskörzete mint beavatkozási alapegység ◦ Új középszint: megyék ◦ Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet  mezőgazdaság, vízgazdálkodás, erdők, természeti értékek, klímaérzékeny térségek, Tisza-térség

19

20

21

22

23

24  Területi célok: ◦ Funkcionális térségek  jó mezőgazdasági adottságú és környezeti meghatározottságú terület

25 Területi célok  Periférikus térségek fejlesztése ◦ Észak- és Északkelet-Magyarország, Közép-Tiszavidék, Dél-Dunántúl ◦ Perifériák „visszacsatolása” ◦ Romák által magas arányban lakott térségek fejlesztése

26  Táji értékekre alapozott növekedés térségei ◦ Balaton térség ◦ Kultúrtájak, különleges táji értékek, rekreációs funkciók

27 A városfejlesztés nemzeti prioritásai  Harmonikus város-vidék kapcsolat ◦ város-vidék kölcsönös szolgáltatásai egymás számára (vidék rekreációs és ökológiai szolgáltatások, város szolgáltatások és piac ◦ Közösségfejlesztés, helyi kezdeményezések és helyi részvétel ösztönzése a városokban ◦ Helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése a városban és környező térségben, helyi gazdasági együttműködések ◦ A város és térsége élelmiszer ellátásának helyi alapokra helyezése ◦ Piaci helyszínek biztosítása a városban a környéke, a „vidék” árui számára ◦ Az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztési tevékenységeinek elősegítése szabályozási eszközök révén ◦ Szociális gazdaság kiépítése és fejlesztése ◦ Helyi érdekű képzés, szakképzés kialakítása ◦ Munkahelyteremtés a szuburbiában.

28 Vidéki térségek értékalapú megújítása  Vidékpolitikai jövőkép Gazdasági funkciójukban megerősödött, közösségeiben megújult, perspektívát nyújtó, minőségi életfeltételeket biztosító vidéki települések és térségek.  Átfogó vidékpolitikai célkitűzések ◦ Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva. ◦ Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. ◦ Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, helyi gazdaságfejlesztése. ◦ A vidéki munkaerő, különösen az értelmiség megmaradásának és megtelepedésének támogatása

29  Vidékfejlesztés beavatkozási térségei ◦ Vidéki térségek ◦ Speciális táji, környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térségek ◦ Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek ◦ Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségi problémák ◦ Helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések.

30  Felzárkózást igénylő vidéki térségek fejlesztése Összhang a Nemzeti Vidékstratégia térségi programjaival ◦ Cserehát fejlesztése ◦ Ormánság komplex fejlesztése ◦ Tanyás térségek fejlesztése ◦ Aprófalvas térségek fejlesztése ◦ Homokhátság komplex fejlesztése

31

32  Ágazati politikák területi prioritásai ◦ Vidékfejlesztés ◦ Agrárgazdaság ◦ Élelmiszergazdaság, élelmiszeripar ◦ Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás  Megyék fejlesztési irányai ◦ Vidékfejlesztési tartalmak is megjelennek ◦ Összhang a megyei területfejlesztési programokkal (vidékfejlesztési szempontok is)

33  Végrehajtási elemek, szempontok ◦ OFTK végrehajtását szolgáló eszköz az EMVA, így a Vidékfejlesztési Program is ◦ OFTK képezi az alapját a Partnerségi Megállapodásnak (célrendszer), amelyben integráltan meg kell jeleníteni a vidékfejlesztési szempontokat is ◦ 2014-2020 szempontok:  az operatív programok, a prioritások és a pályázati, támogatási rendszerek között szinergia legyen, egymásra építkező rendszerek kialakítása szükséges  integrált, összehangolt fejlesztések megvalósítására nyíljon lehetőség, beleértve az integrált térségi és helyi fejlesztési programokat is  az intézményrendszernek tudnia kell minden uniós alapot összehangoltan kezelni, beleértve a vidékfejlesztési alapot és a területi együttműködési programokat.

34  Területi koordináció ◦ a területpolitikai és vidékfejlesztési célok érvényesítésére térségi koordináció megvalósítása ◦ az új fejlesztéspolitikai eszközöket, az integrált fejlesztéseket és a térségi programokat lebonyolítani képes központi és helyi intézményi feltételek kialakítása, az intézményi szereplők felkészítése ◦ a megyei önkormányzatok terület- és vidékfejlesztési feladataik keretében vállaljanak szerepet a térségi, helyi fejlesztések koordinálásában, elősegítésében, aktualizált területfejlesztési koncepciójuk és programjuk alapján ◦ a területfejlesztés és a vidékfejlesztés térségi és helyi szakmai műhelyei működésének biztosítása, helyi partnerségek kialakítása, erősítése Integrált Területi Beruházások Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD)

35  Vidékfejlesztési Program EU meghatározottsága ◦ EU 2020 célok, KAP és EMVA célok ◦ EU szinten Közös Stratégiai Keret ◦ Vidékfejlesztés (EMVA) integráns megjelenítése a PM- ben ◦ Összhang a többi alappal és OP-val  Vidékfejlesztési Program tervezése az OFTK-val és az NVS-sel összhangban ◦ 2014-2020 tervezést az OFTK-ra kell alapozni ◦ PM-ben rögzített nemzeti prioritások ◦ Hazai fejlesztési stratégiák szakmai szempontjai ◦ Területi szempontok, térségi kategóriák, beavatkozások.

36  Megyei programok vidékfejlesztési tartalma ◦ Koncepcióban, programban ◦ Megyék lehetséges szerepvállalása a végrehajtásban  Végrehajtási szempontok ◦ OFTK alapelveket, szempontokat rögzít ◦ PM, OP tervezés ◦ Partnerség, nyilvánosság

37 www.nth.hu zsolt.czene@nth.gov.hu


Letölteni ppt "Dr. Czene Zsolt osztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) ÚMVP MB, Budapest, 2013. március 13. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések