Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.om.hu1 Frontális Pedagógia helyett Konstruktivista Pedagógia Dr. Magyar Bálint Oktatási Minisztérium Fővárosi Pedagógiai Napok 2004 „A TUDÁSALAPÚ INFORMÁCIÓS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.om.hu1 Frontális Pedagógia helyett Konstruktivista Pedagógia Dr. Magyar Bálint Oktatási Minisztérium Fővárosi Pedagógiai Napok 2004 „A TUDÁSALAPÚ INFORMÁCIÓS."— Előadás másolata:

1 www.om.hu1 Frontális Pedagógia helyett Konstruktivista Pedagógia Dr. Magyar Bálint Oktatási Minisztérium Fővárosi Pedagógiai Napok 2004 „A TUDÁSALAPÚ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT” URÁNIA NEMZETI FILMSZINHÁZ

2 www.om.hu2 Gyorsuló idő  5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik  Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák száma 2 évente 5%- kal csökken  Az alapvető IKT ismeretek nélkül űzhető szakmák jövedelemtermelő képessége a minimálbér körül mozog

3 www.om.hu3 A tudásváltás jellemzői  A megtanult szakmai ismeretek 10 év alatt elévülnek  A munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek mennyisége az Interneten 2 évente 32- szeresére nő  Az Internet kapcsolatok száma évente megduplázódik  Az elérhető sávszélesség folyamatosan emelkedik

4 www.om.hu4 Kimeneti követelmények Tudásalapú társadalom elvárásai:  A tudás eszköz, nem cél  Képességek:  Idegen nyelv  Számítástechnikai ismeretek  Szociális kompetenciák  Újra tanulás képessége

5 www.om.hu5 Informatika Információs Technológia Info-specialisták Merev, korlátozott tudás Tanítás Információs Technológiától a Digitális Kultúra felé Digitális Írásbeliség Digitális Kultúra Felhasználók Rugalmas, határtalan tudás Mentorálás

6 www.om.hu6 Konstruktív oktatási környezet Ipari társadalomTudás alapú társadalom Tények, adatok, szabályokKépességek és kompetenciák Zárt, végleges, tankönyv- tudás átadása egyszeri alkalommal Élethosszig tartó kapcsolat tudás- hálózatokkal Rögzített, homogén csoportos tanulás Tanulás rugalmas, heterogén csoportokban (személyre szabott) Frontális oktatás„Konstruktivista” oktatás

7 www.om.hu7 A tanulás a 21. században  Interaktív folyamat,  Tudásépítő közösség,  Tanulni és tanítani egy időben,  Növelni az egyenlőséget és megértést,  A tanítás teljes infrastruktúrájának megváltoztatása.

8 www.om.hu8 Sulinet Digitális Tudásbázis  Korábbi kezdeményezések  Sulinet honlap oktatási tartalma  Digitális órák (statikus HTML tartalom)  Cél: a műveltségi területeket minden iskolai évfolyamon felölelő, dinamikus, elektronikus tananyag-adatbázis  LCMS (Learning Content Management System) keretrendszer  Tartalom - pályázatok

9 www.om.hu9 Sulinet Digitális Tudásbázis

10 www.om.hu10 Sulinet Digitális Tudásbázis

11 www.om.hu11 Digitális tartalomszolgáltatás  Sulinet Digitális Tudásbázis  7-12. évfolyamok közismereti tárgyainak digitalizált tananyagai  8 tantárgy  Példák, animációk, demonstrációs filmek  Kiegészítő adatbázisok, háttér információk  Módszertani segédletek, óravázlatok  Egyedileg alakítható tartalom  Fórum, chat, kollaborációs lehetőség

12 www.om.hu12 Mire jó az SDT? Tanár  Foglalkozások (tananyagegység), gyűjtemények felhasználása a tanórán  Foglalkozás, téma átszerkesztése  tananyagelemek (képek, animációk stb.) felhasználása pl. órai bemutatóhoz  Kooperatív munka a tanórán vagy projektfeladat  Tartalomfejlesztés egyénileg vagy szakmai együttműködésben (munkacsoport)

13 www.om.hu13 Mire jó az SDT? Diák  Órai munkaformák  Egyéni tanulás  Háttér a felkészüléshez (házi dolgozat, kiselőadás stb.)  Kollaboratív, kooperatív tanulás  Tartalomfejlesztés egyénileg vagy együttműködésben (munkacsoport)

14 www.om.hu14 Klasszikus és digitális pedagógia A.Papír-alapú és multimédiás tananyag és tudásbázis B.A tudásszervezés módjai: a tananyag felépítése lineáris és visszacsatoló rendszerben C.Tanítási módszerek hagyományos és informatikai oktatási környezetekben D.Tanuláskövetés, számon kérés, értékelés, vizsga hagyományos és informatikai környezetekben

15 www.om.hu15 A) Papír-alapú és multimédiás tananyag és tudásbázis – 1. Hagyományos tananyag tárolási szemlélet Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) 1.Fragmentált tudáselemek 2.A tudáselemek nem kapcsolhatók össze és nem helyezhetők át. 3.A bővítés esetleges, 4.Diszciplináris ismerethalmaz életidegen környezetben. 1.A konstruktivista pedagógia intellektuális infrastruktúrája. 2.Részelemi kiemelhetők, és betehető más adattárakba, 3.A dinamikus bővítés folyamatos, 4.Segíti a praktikus, „tudni, hogy hogyan” (know how) típusú ismeretszerzésnek.

16 www.om.hu16 A) Papír-alapú és multimédiás tananyag és tudásbázis – 2. Hagyományos tananyag tárolási szemlélet Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) Hagyományos archívum Zárt tudásegységeket ír le és tárol. Keresés véges számú leíró szó alapján. Nincs benne beépített elrendezés, a tudásanyag masszaként jelenik meg. A felhasználóra bízza a kapcsolatok feltárását. A tárolás és előhívás testre szabható Nyitott tudásegységek sokoldalú kapcsolataira épül Bevált ismeretszerző utakat kínál, de újak is létrehozhatók Hatékony tudásmenedzsment: a megismerés útjainak kijelölése = rendezett információhalmaz + kognitív struktúra

17 www.om.hu17 B) A tananyag felépítése lineáris és visszacsatoló rendszerben Lineáris tananyagszervezés Visszacsatoló tananyagszervezés Leíró struktúra: a tananyag a tudást ismeretek formájában tartalmazza Logikai struktúra: információ a hálózati kapcsolódásain keresztül él. Statikus ágazati, tantárgyi szemlélet Interdiszciplináris szemlélet Öncélú, lexikális tudásAutentikus, életszerű tudás Lineáris tanulásszervezés„Just in time” learning.

18 www.om.hu18 C) Tanítási módszerek hagyományos és informatikai oktatási környezetekben Hagyományos oktatási környezet Digitális oktatási környezet Zárt, lexikális, gyorsan avuló tudástömb átadása Öncélú presztízs-tudás – a társadalmi különbségek átörökítése. Tudásforrások birtoklása meghatározza a sikerességet és a társadalmi mobilitást. „Kvíz feladatok”: a klasszikus műveltség erodálódása, tömegműveltséggé válása Nyitott, tartós, alkalmazható, szituatív tudás. Kompetenciák fejlesztése - mindenki hozzáférhet az ismeretforrásokhoz, a tudás nem sajátítható ki. Munka világában fontos készségek: csoportmunka, vita, projekt: kutatás, feldolgozás és prezentáció – az élet helyzetei az iskolában

19 www.om.hu19 D) Tanuláskövetés, számon kérés, értékelés, vizsga hagyományos és digitális értékelő környezetekben Hagyományos értékelő környezet Digitális értékelő környezet Tantárgyi tesztekEgy tantárgyhoz nem köthető kompetencia, szakértelem és műveltség vizsgálata. Szummatív értékelés túlsúlyaFormatív és diagnosztikus értékelés Ritka értékelési alkalmak: témazáró, félévi összefoglaló, nagydolgozat A napi oktatásba épülő, rutinszerű teljesítménymérés Teszt-variánsok előállítása nehéz, ezek gyakran különböző nehézségűek Egyéni feladatsorok egyszerűen, gyorsan, megbízhatóan – bemért feladatok adatbankjából.

20 www.om.hu20 Pedagógus továbbképzés  Tanár továbbképzés és eszközvásárlási támogatás  2004 tavasz: 10 000 pedagógus IKT alapú továbbképzése  2004 – 2006 40 000 pedagógus kompetencia központú IKT továbbképzése eszközvásárlási támogatással  Sulinet Expressz adókedvezmény

21 www.om.hu21 Internet hozzáférés biztosítása  Közháló program az Informatikai és Hírközlési Minisztérium szervezésében  Minden közintézmény szélessávú Internet hozzáférést kap  2301 végpont migrációja 2004 szeptember 30.-ig  További 1000 végpont bekötése 2004 végéig  5500 közoktatási intézmény 2005-ig

22 www.om.hu22 Internet hozzáférés biztosítása  Helyi hálózatok kialakítása  2004 első félévében 300 wireless hálózat átadása a középiskolák számára az IHM által kiírt pályázat keretében  2005-ben további kb. 300 db wireless hálózat középiskolák számára  600 elzárt vagy határon túli intézmény számára műholdas adatszórás (2004)

23 www.om.hu23 IKT infrastruktúra kialakítása  Számítógépes laborok számának növelése  NFT Regionális Operatív Program 2.3 (12,2 mrd Ft)  Phare program (4,8 mrd Ft)  SuliNet program  Innovatív Iskolák (0,3 mrd Ft)  Decentralizált pályázatok (0,3 mrd Ft)  Zsúrkocsi program 2004 (3,3 mrd Ft)  2005-től informatikai fejlesztésének normatív támogatása (4,5 mrd Ft/év)  120 - 130.000 új multimédiás PC 2006-ig

24 www.om.hu24 IKT eszközök az oktatásban Mobil, digitális prezentációs eszköz (digitális zsúrkocsi) Tartalma:  1 laptop  1 projektor  Erősítő, hangfal, mikrofon  VHS, DVD  Tartódoboz Digitális bőrönd: laptop + projektor Minden középiskolába zsúrkocsi és bőrönd A projekt bonyolítója az IHM.

25 www.om.hu25 A digitális technológia egyéb hasznai  Adminisztráció  Tanulásszervezés  Nyomon követés  Piaci alapú elektronikus dokumentum elosztás

26 www.om.hu26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Www.om.hu1 Frontális Pedagógia helyett Konstruktivista Pedagógia Dr. Magyar Bálint Oktatási Minisztérium Fővárosi Pedagógiai Napok 2004 „A TUDÁSALAPÚ INFORMÁCIÓS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések