Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU gázpiaci szabályozása Molnár Gábor igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU gázpiaci szabályozása Molnár Gábor igazgató."— Előadás másolata:

1 Az EU gázpiaci szabályozása Molnár Gábor igazgató

2 22 1985: Bizottság által kiadott Fehér Könyv (jogalkotási program) Az egységes Belső Piac megvalósítása érdekében az európai energia piac nagyobb fokú integrációjának kell megvalósulnia, ami egyben közösségi energia stratégia kidolgozását is szükségessé teszi Belső földgázpiac létrehozásának célja: a nagyobb jövedelmezőség, a környezettel való nagyobb összhang és nagyobb ellátási biztonság biztosítása a szabad kereskedelem révén, elfogadhatatlan versenykorlátozások nélkül. (forrás: 91/296 EGK irányelv) Földgázpiac közösségi szabályozásának gyökerei

3 33 A közösségi szabályozás első körben az ipari földgázszolgáltatás ártranszparenciájára, valamint a szállítóvezeték-rendszerek közötti földgáz-kereskedelemre irányult 90/377/EGK irányelv: az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról 91/296/EGK irányelv: a szállítóvezeték-rendszereken keresztül történő földgáz tranzitról 90/377/EGK és 91/296/EGK irányelvek A földgázpiac közösségi szabályozásának első generációja

4 Az irányelv célja, hogy az energiaárak átláthatósága útján erősítse a verseny torzulásának megakadályozását biztosító feltételeket, elősegítve a belső piac megvalósítását Az irányelv alapján a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az ipari végfelhasználók földgázellátását biztosító vállalkozások közlik az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalával (EKSH): > a ipari végfelhasználóknak felszámított földgáz árát és értékesítési feltételeit > a használatos árrendszert > a fogyasztók megoszlását és fogyasztói kategóriánként a megfelelő mennyiségeket A közölt adatok alapján az EKSH minden májusban és novemberben közzéteszi az ipari felhasználóknak a tagállamokban felszámított gázárait és az abból a célból használt árképzési rendszereket 90/377/EGK irányelv

5 55 Az irányelv célja a földgázszállító rendszerek közötti kereskedelem ösztönzése, ennek érdekében a kereskedelem akadálymentesítése Ennek érdekében a szállítóvezeték rendszerek közötti földgázszállításra irányuló szerződésekben foglalt szállítási feltételek: > nem lehetnek megkülönböztetőek, és méltányosnak kell lenniük valamennyi érintett fél számára > nem tartalmazhatnak tisztességtelen kikötéseket vagy indokolatlan korlátozásokat > nem veszélyeztethetik sem az ellátás biztonságát, sem a szolgáltatás minőségét 91/296/EGK irányelv

6 66 Feljogosított fogyasztók Szabad hálózati hozzáférés Integrált földgázipari vállalkozások elszámolásának szétválasztása és átláthatósága A 98/30/EK irányelv szabályozásának főbb elemei

7 77 Az első átfogó piaci szabályozás kibocsátását követően fél évtizeddel a közösségi szabályozás a teljes piacnyitás kifejezett céljával fejlesztette tovább a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozást. A 98/30/EK irányelvben meghatározott feljogosított fogyasztói kört a teljes piacnyitás érdekében az alábbi lépésekben bővítette: > 2004. július 1.-től valamennyi nem háztartási fogyasztó feljogosított fogyasztónak minősül > 2007. július 1.-től valamennyi fogyasztó feljogosított fogyasztónak minősül 2003/55/EK irányelv a földgáz belső piacára vonatkozó szabályokról

8 88 Közszolgáltatási kötelezettség előírási lehetőségének változatlan fenntartása Magas szintű fogyasztó védelem - védendő fogyasztók: a tagállamok kötelesek megfelelő biztosítékot nyújtani a védelemre szoruló fogyasztók részére: megfelelő intézkedéssel megelőzni az ilyen fogyasztók ellátásból történő kizárását Fogyasztók ellátásának biztonsága érdekében: Végső menedékes szolgáltató kijelölése A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozások tekintetében a számviteli szétválasztáson túl jogi (de nem tulajdonosi) szétválasztás, így a szállítórendszer-, ill. elosztórendszer- üzemeltető: > jogi formájában, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell, hogy legyen egyéb tevékenységtől > irányításában részt vevő személyek nem vehetnek részt az integrált vállalkozás más földgázipari tevékenységének üzemeltetésében > üzemeltetésért felelős személyeknek független cselekvési lehetőségét kell biztosítani > integrált földgázipari vállalkozásnál független döntéshozatali jogkört kell biztosítani a hálózat üzemeltetése tekintetében 2003/55 EK irányelv szabályozásának elemei 1.

9 99 Megkülönböztetés mentes hálózati hozzáférés a feljogosított fogyasztók és a földgázellátó vállalkozások részére hatóságilag ellenőrzött tarifák mellett; szabályozott illetve tárgyalásos hozzáférés a tárolókhoz Célvezetékek létesítésének objektív, átlátható és megkülönböztetés mentes engedélyezése Földgázipari érdekektől független szabályozó hatóságok, melyek felelősek különösen: > a piac megkülönböztetéstől mentességéért > a hatékony versenyért és a piac hatékony működéséért > a csatlakozás és hálózati hozzáférés feltételeinek megállapításáért > szállítási és elosztási tarifák megállapításáért Biogáz és a biomasszából származó gázfajták megkülönböztetéstől mentes betáplálhatósága Bizottság 2003/796 EK határozata: - létrehozott a villamos energia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportja néven egy tanácsadó csoportot - a csoport a nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből vagy képviselőiből áll - saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére tanácsot ad a Bizottságnak, ill. segíti munkáját 2003/55 EK irányelv szabályozásának elemei 2.

10 A 2003/55 EK irányelv mellett a belső piac kialakítása érdekében szükség volt a keretszabályozás kiigazítására ill. műszaki szabályokra. Az EK Gázszabályozási Fóruma 2003 szept. 24-25. napján iránymutatásokat fogadott el, és a rendelet ez alapján született Rendelet célja: megkülönböztetés mentes szabályok megállapítása a szállítórendszerhez való hozzáférés vonatkozásában A szállítási rendszerüzemeltető által alkalmazott díjaknak átláthatóknak kell lenniük, figyelembe kell vennie a tényleges költségeket és biztosítaniuk a befektetések megfelelő megtérülését A szállítási rendszerüzemeltetőnek valamennyi rendszerhasználó számára megkülönböztetés mentesen kell szolgáltatást nyújtania Olyan kapacitás allokációs mechanizmust kell alkalmazni, amely megfelelő gazdasági jelzéseket ad a műszaki kapacitás hatékony alkalmazása érdekében Az egyensúlyozási szabályoknak valós rendszerigényeket kell tükröznie, az egyensúlyozási díjnak ösztönözni kell a betáplált és vételezett gázmennyiség kiegyensúlyozására 1775/2005/EK rendelet

11 Tényleges szétválasztás: a Bizottság vizsgálata szerint a hálózatok nem különülnek el ténylegesen a termelési és ellátási tevékenységtől. Amennyiben a szállítási rendszer üzemeltető vertikálisan integrált vállalkozás része 3 probléma merül fel: > a saját cégcsoport tagjait indokolatlan előnyben részesíti harmadik személyekkel szemben > a jelenlegi szétválasztási szabályok mellett az információkhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés nem biztosítható > a beruházási ösztönzés csorbát szenved az integrált vállalkozások esetében Az eredményes módszer: a tulajdonjogi szétválasztás A tulajdonjogi szétválasztás értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy ugyanazon személy ne legyen jogosult egy termelési vagy ellátási vállalkozás irányításában való részvételre Szabályozó hatóságok: a Bizottság tapasztalata alapján az eredményes szabályozást gyakran hátráltatja a szabályozók kormányzattól való függése. A földgáz belső piaca a likviditás és az átláthatóság hiányában szenved Növelni kell a piac iránti bizalmat, likviditást és a piaci szereplők számát Növelni kell a gázellátásban tevékenykedők feletti szabályozói felügyeletet Harmadik Energia Csomag 2009/73/EK irányelv alapvetése

12 Közszolgáltatási kötelezettség Objektív és megkülönböztetéstől mentes engedélyezési eljárás Regionális szolidaritás: az ellátás biztonságának megőrzése érdekében tagállamok együttműködése súlyos ellátási zavarok esetén Szállítási rendszer-üzemeltetők szétválasztása 2012. március 3.-ig: > a szállítási rendszer tulajdonosa szállítási rendszerüzemeltetőként tevékenykedjen; > ugyanazon személy(ek) ne legyen(ek) jogosult(ak) egyidejűleg irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot ellátó vállalkozás, valamint szállítási rendszer(-üzemeltetés) felett; (ideértve a felügyelőbizottság, ügyvezető testület, vagy a vállalkozást jogilag képviselő testület tagjainak kinevezését) > amennyiben a szállítási rendszer 2009. 09.03. napján vertikálisan integrált vállalkozás része a tagállamok a tulajdonosi szétválasztás helyett dönthetnek a szállítási rendszer tulajdonosának javaslatára független rendszerüzemeltető kijelöléséről – Bizottság jóváhagyásával! 2009/73/EK irányelv szabályozásának elemei 1.

13 Elosztó rendszer-üzemeltetők szétválasztása: társasági formájában, szervezeti valamint döntéshozatali szempontból kell függetlennek lennie Szabályozó hatóságok: jogilag és funkcionálisan független legyen bármely más köz- vagy magánjogi alanytól: > piaci érdektől függetlenül tevékenykedjenek > szabályozó feladataik végrehajtása során ne kérjenek vagy fogadjanak el közvetlen utasítást semmilyen kormánytól, vagy egyéb köz- vagy magánjogi jogalanytól > bármely politikai szervtől függetlenül önálló döntéseket hozhasson Hatálybalépése: 2011. március 3. napjáig kell megalkotni a megfelelő nemzeti jogszabályokat 2009/73/EK irányelv szabályozásának elemei 2.

14 713/2009 EK rendelet – Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről - 2009. aug. 2-án hatályba lépett, feladatok viszont csak 2011. március 3-tól lépnek hatályba Cél: Hatóságok által nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok közösségi szintű gyakorlásában való támogatás, valamint hatóságok tevékenységének összehangolása Átviteli rendszerüzemeltetőknek, szabályozó hatóságoknak, Európa Parlamentnek, Tanácsnak ill. Bizottságnak véleményeket, ajánlásokat ad 713/2009 EK rendelet

15 715/2009 EK rendelet - 2011. március 3-tól kell alkalmazni Földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatának (ENTSO) létrehozása ENTSO feladata: Üzemi és Kereskedelmi szabályzatokat dolgoz ki (határkeresztezést és piaci integrációt érintő kérdésekben); hálózat üzemeltetés koordinálását biztosító közös eszközöket határoz meg; kétévente Közösség egészére hálózatfejlesztési tervet készít; ajánlások az EK és harmadik országok szállítási rendszerüzemeltetői közötti műszaki együttműködésének koordinációjára, két évente regionális beruházási terv közzététele – ennek költségeit a szállítási rendszerüzemeltetők viselik Az Ügynökség jelent a Bizottságnak a tevékenységéről 715/2009 EK rendelet

16 Intézkedések a földgázellátás biztonságának biztosítására A földgázellátás biztonságának felelőssége Megelőző akcióterv és vészhelyzeti forgatókönyv létrehozása Az ellátásbiztonság eszközrendszerének meghatározása Kétirányú határkeresztező kapacitások létrehozása Ellátási csomagok létrehozása Krízisszintek meghatározása Gázkoordinációs csoport feladatai Információcsere 994/2010 EK rendelet

17 17 Köszönöm megtisztelő figyelműket! www.hungas.hu


Letölteni ppt "Az EU gázpiaci szabályozása Molnár Gábor igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések