Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közművek liberalizációja Az EU jelenlegi irányzatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közművek liberalizációja Az EU jelenlegi irányzatai."— Előadás másolata:

1 A közművek liberalizációja Az EU jelenlegi irányzatai

2 V. A Közösség politikái A közösségi politikák változatos skálája jól tükrözi a modern, számos funkciót ellátó Közösséget. Az Európai Egységes Okmány, a Maastrichti Szerződés és az Amszterdami Szerződés módosításai nyomán a Közösség tevékenységeinek köre kiszélesedett, jelezve a Közösség szabályozta területek állandó kibővülését. Belső piacBelső piac, Áruk szabad mozgása Az áruk szabad mozgása a tagállamok területén a közösségi struktúra egyik legjelentősebb eleme és a kereskedelem liberalizációjának kulcsa. Erre tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés kimondja, hogy a Közösség alapja a vámunió, rendelkezik a tagállamok közötti vámok eltörléséről, létrehozza a közös vámtarifát, és kimondja a tagállamok közötti mennyiségi korlátozások megszüntetését. Összefoglalva, e rendelkezések a kereskedelem szabadságát korlátozó, akadályozó nemzeti szabályok eltörlését tartalmazzák, amelyek talán a leglátványosabb példái annak, hogyan hatják át a közösségi jogból eredő kötelezettségek a tagállamok meglévő szabályait. Személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása E szabályok egyrészről a piaci liberalizációt szolgálják, és a közösségi zsargonban „négy szabadságként” ismert területet ölelik át az áruk szabad mozgásával együtt. Másrészről a hatékony kereskedelmi övezet kiépítésén túlmenően mélyebb hatással is bírnak, hiszen személyeket is érintenek. A munkavállalók, az önálló vállalkozók szabad mozgáshoz való joga - mely kiterjed olyan szolgáltatásnyújtókra, akik harmadik ország állampolgárai vagy ott honos jogi személyek, de átmenetileg a Közösségen belül telepedtek le -, valamint az ehhez kapcsolódó olyan járulékos jogok, mint pl. a fogadó állam szociális juttatásaiból való részesedés, mind-mind túlmutat a csupán gazdasági célokat figyelembe vevő integráción. A tőke szabad mozgásának eddig „elhanyagolt” kérdésköre a Maastrichti Szerződés előirányozta monetáris unió kapcsán fokozatosan előtérbe került.

3 A közmű-liberalizáció ideológiai alapja •Az aláírt csatlakozási szerződés. ( http://www2.datanet.hu/im/CsO_Public/Tartalomjegyzek.htm ) http://www2.datanet.hu/im/CsO_Public/Tartalomjegyzek.htm •Az EURÓPAI ALKOTMÁNY ( http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:HU:HTML)

4 A közművek. Közmű csoportok Vízi közművekEnergiaInformáció TV/Rádió Telefónia Internet Olaj Gáz Villamosság Vízellátás Csatornázás Távfűtés

5 A közmű liberalizáció

6

7 A közmű liberalizáció problémája •A szétválasztás: kereskedő – szállító •eredmény: dupla management, adminisztráció, a leépítés a szállítónál következik be. •A költségek és ezzel az ár növekedik, miközben az effektív nyereség csökken. •Nem marad pénz sem fejlesztésre, de még a biztonságos üzemeltetésre sem •A szakemberek elfogyása a működtetést veszélyezteti

8 A 3. energiacsomagban kiadott jogszabályok •Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről •Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről •Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról •Az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről •Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

9 Néhány fontosabb témakör a 2009/72/EK irányelvből •Átviteli rendszerirányítás –Modell (TSO, ISO, OUSO) –Vállalatvezetési belső szervezési kérdések –Munkáltatói jogok, Összeférhetetlenségi szabályok, Felügyelő testület, Megfelelési program, Megfelelési ellenőr •Fogyasztóvédelem –Védelemre szoruló fogyasztók (energiaszegénység) –Energiahatékonyság előmozdítása (okos mérés) –Zárt elosztó rendszerek •A energetikai szabályozó hatóság jogállása –A függetlenség (független döntéshozatal) erősítése –Árszabályozással kapcsolatos jogosítványok erősítése

10 3. Energiacsomag fontosabb kérdései •Teljes tulajdonosi szétválasztás •Független rendszerirányítói modell (az ún. ISO Modell); vagy •Független átviteli irányító modell (az ún. ITO Modell)

11 3. Energiacsomag fontosabb kérdései •A teljes tulajdonosi szétválasztás lényege, hogy szétválasztásra kerüljön a gáz/villamos energia hálózat működtetése és a szolgáltatási/termelési tevékenység. Ezen modell szerint a vertikálisan integrált energetikai társaság köteles lenne a hálózat üzemeltetéssel foglalkozó csoport tagot a vonatkozó hálózattal együtt egy nem csoporttag vállalkozásnak értékesíteni. •Az ISO modell értelmében csupán a rendszerirányító kerülne szétválasztásra a vertikálisan integrált vállalkozástól, amely utóbbi azonban megtarthatná a hálózat tulajdonjogát. Ezen túlmenően, a Harmadik Energia Csomag alaposan megerősíti az ISO társaság jogosítványait a hálózat üzemeltetés, valamint a hálózat megfelelő karbantartásának és fejlesztésének ellenőrzése tekintetében. •Végül az ITO Modell, amely a Harmadik Energia Csomag kompromisszumos modellje, nem ír elő tulajdonosi szétválasztást a hálózatüzemeltető tekintetében, azonban új rendelkezéseket tartalmaz a hálózat üzemeltető függetlenségének erősítése, és ebből adódóan a hálózathoz való hozzáférés könnyítése érdekében.

12 Mindhárom TSO modell átültetésére vonatkozó kötelezettség ITOISOOUSO 2010. évi VII. törvény átültette - az átültetés hibáinak hiányosságainak korrigálása céljából módosítani kell a VET- et legkésőbb 2011. március 3-ig A villamos irányelv 37. cikk (5) h/ pontja alapján átültetendő Az irányelv 9. cikk (11) bekezdése előírja a tulajdonosi szétválasztás lehetővé tételének kötelezettségét, amely szükségesé teszi az OUSO szabályok átültetését A három modell átültetésére vonatkozó kötelezettség nem függ a tagállam szándékaitól!

13 Az EU tapasztalatok •A liberalizálás következményei •A végrehajtás elszabotálása •Feszültségek az ellátásban •A bürokrácia tehetetlensége •A gondok megjelenése a bizottságok munkájában


Letölteni ppt "A közművek liberalizációja Az EU jelenlegi irányzatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések