Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Morvai Edit, Rádai Péter 2007 Projekt pedagógia  Pedagógiai projekt „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Morvai Edit, Rádai Péter 2007 Projekt pedagógia  Pedagógiai projekt „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben”"— Előadás másolata:

1 Morvai Edit, Rádai Péter 2007 Projekt pedagógia  Pedagógiai projekt „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

2 A projekt.....  egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat,  amely nem sorolható az adott szervezeti egység(ek) megszokott tevékenységei közé. A projekt.....  egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok megvalósítása…  meghatározott idő alatt,  meghatározott humán- és anyagi erőforrások, eszközök igénybevételével. ALAPFOGALOM: PROJEKT

3 „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0 A projekt.....  egy olyan módszer, amely lehetővé teszi számunkra, hogy eljussunk az ötlettől a cselekvésig, az eljárás különböző lépéseinek strukturálásával.  lehetővé teszi bizonyos változások bekövetkezését abban a környezetben, amelyben megvalósul. A projekt.....  lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy saját tapasztalataik útján tanuljanak.  kollektív tevékenységek folyamata és eredménye.  szükségszerűen tartalmaz értékelést, amely kapocs az ötlet, a cselekvés és a megvalósítás között. ALAPFOGALOM: PROJEKT

4 „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0 PREAMBULUM 1. „… a projekt módszer gyökeresen átalakítja a pedagógiai-didaktikai folyamatban a két főszereplő: a tanár és a diákok viszonyát, a tanulást aktív, alkotó folyamatban valósítja meg, és ezzel átértelmezi a tanítás-tanulás viszonyát is.” (Hortobágyi 2002:5) „A pedagógiai projekt […] a dolgokhoz való alkotó viszonyulás és az alkotó típusú munkához szükséges képességek nevelésének sajátos műfaja.” (Hortobágyi 2002:15)

5 „… a tanulást valami külsőnek az elsajátításából valami külsőnek a létrehozásában való részvétellé változtatja.” (Hortobágyi 2002:15) „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0 PREAMBULUM 2.

6 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI 1. Valóságos tárgyi vagy szellemi produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált folyamata  „praktikus logikát követő valóságos élettevékenységek rendezik maguk köré az ismereteket” (Hortobágyi 2002:11)  a tapasztalat elsősorban cselekvésből származhat, „a gyerekeknek saját cselekvésükből kell tanulniuk” (Hortobágyi 2002:11)  a tevékenység központjában álló probléma megoldása, a feladat végrehajtása során létrejött eredmény(ek)nek pedagógiai és nem pedagógiai haszna egyaránt van   „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

7 2. A pedagógia projekt mindig komplex  a probléma megoldása, a feladat végrehajtása keretet teremt ahhoz, hogy „a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódást tárjuk fel abból, ami a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik” (Hortobágyi 2002:12)  a pedagógia projekt teljesítése többféle tevékenységet feltételez, illetve igényel  a komplexitás biztosítja az eltérő tapasztalatok, meglévő tudások, képességek differenciált alkalmazását  „…a projekt-munkában az eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak. Megszűnik a verbális képességek fölény-helyzete.” (Hortobágyi 2002:13)   A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

8 3. A pedagógia projekt szükségképpen kooperatív  hierarchikus szervezettségű kooperáció  demokratikus partnerségre épülő funkcionális  „…mindkét fél, diák és tanár, saját felelősségével arányos feladatokra vállalkozhat, és ezzel arányos jogok birtokosa is.” (Hortobágyi 2002:14) A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

9 4. A pedagógia projekt a differenciálás eszköze  a projekt-pedagógia egyszerre kollektivizál és individualizál: ki-ki magának választhat testhez álló feladatot a közös vállalkozásban, egyéniségét, egyéni tapasztalatait, képességeit adja hozzá, figyelembe véve gyengeségeit és erősségeit is  az idő-dimenzió differenciáltsága: elősegíti, hogy a tevékenységek a benne résztvevők belső szükségleteihez igazodó időkeretet kapjanak   A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

10 Pedagógiai projekt: valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, a feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése, az eredmények prezentálása. […] A téma felvetése és a témával való foglalkozás a tanulók valódi önállóságán alapul, a pedagógusok, szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. (M. Nádasi 2003:16) ÖSSZEFOGLALÁS „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

11 szkeptikusoptimizmus megalapozatlanoptimizmus nem is olyan nehéz lassabb és döcögősebb a vártnál az eredmények? megéri? a szervezet szenved egyértelmű eredmények működnek a folyamatok megérteee!!! * Mourik  Hearty 1999. In Dussap, A. – Merry, P. 2000. alapján megalapozottoptimizmus Egy projekt életciklusának „lázgörbéje” * „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0

12 Dussap, Anne – Merry, Peter: Projektmenedzsment, T-Kit. Európai Ifjúsági Központ, Budapest, 2000. 28-37. http://www.training- youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/hungarian/tkit3_hungarian.pdf Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Válogatás a hazai és külföldi projekt-irodalomból. /ALTERN/ Iskolafejlesztési Alapítvány. OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest 2002. M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 2003. Rádai Péter: Projektalapú oktatás. [Hoppá disszeminációs füzetek]. Tempus Közalapítvány, Budapest 2006. Elektronikus változat: www.tka.hu Felhasznált irodalom: „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0


Letölteni ppt "Morvai Edit, Rádai Péter 2007 Projekt pedagógia  Pedagógiai projekt „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések