Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Morvai Edit, Rádai Péter 2007

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Morvai Edit, Rádai Péter 2007"— Előadás másolata:

1 Morvai Edit, Rádai Péter 2007
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 Projekt pedagógia Pedagógiai projekt Morvai Edit, Rádai Péter 2007

2 ALAPFOGALOM: PROJEKT A projekt.....
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 ALAPFOGALOM: PROJEKT A projekt..... egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat, amely nem sorolható az adott szervezeti egység(ek) megszokott tevékenységei közé. egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok megvalósítása… meghatározott idő alatt, meghatározott humán- és anyagi erőforrások, eszközök igénybevételével.

3 ALAPFOGALOM: PROJEKT A projekt.....
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 ALAPFOGALOM: PROJEKT A projekt..... egy olyan módszer, amely lehetővé teszi számunkra, hogy eljussunk az ötlettől a cselekvésig, az eljárás különböző lépéseinek strukturálásával. lehetővé teszi bizonyos változások bekövetkezését abban a környezetben, amelyben megvalósul. lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy saját tapasztalataik útján tanuljanak. kollektív tevékenységek folyamata és eredménye. szükségszerűen tartalmaz értékelést, amely kapocs az ötlet, a cselekvés és a megvalósítás között.

4 „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 PREAMBULUM 1. „… a projekt módszer gyökeresen átalakítja a pedagógiai-didaktikai folyamatban a két főszereplő: a tanár és a diákok viszonyát, a tanulást aktív, alkotó folyamatban valósítja meg, és ezzel átértelmezi a tanítás-tanulás viszonyát is.” (Hortobágyi 2002:5) „A pedagógiai projekt […] a dolgokhoz való alkotó viszonyulás és az alkotó típusú munkához szükséges képességek nevelésének sajátos műfaja.” (Hortobágyi 2002:15)

5 „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 PREAMBULUM 2. „… a tanulást valami külsőnek az elsajátításából valami külsőnek a létrehozásában való részvétellé változtatja.” (Hortobágyi 2002:15)

6 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI 1. Valóságos tárgyi vagy szellemi produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált folyamata „praktikus logikát követő valóságos élettevékenységek rendezik maguk köré az ismereteket” (Hortobágyi 2002:11) a tapasztalat elsősorban cselekvésből származhat, „a gyerekeknek saját cselekvésükből kell tanulniuk” (Hortobágyi 2002:11) a tevékenység központjában álló probléma megoldása, a feladat végrehajtása során létrejött eredmény(ek)nek pedagógiai és nem pedagógiai haszna egyaránt van 

7 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI 2. A pedagógia projekt mindig komplex a probléma megoldása, a feladat végrehajtása keretet teremt ahhoz, hogy „a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódást tárjuk fel abból, ami a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik” (Hortobágyi 2002:12) a pedagógia projekt teljesítése többféle tevékenységet feltételez, illetve igényel a komplexitás biztosítja az eltérő tapasztalatok, meglévő tudások, képességek differenciált alkalmazását „…a projekt-munkában az eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak. Megszűnik a verbális képességek fölény-helyzete.” (Hortobágyi 2002:13) 

8 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI 3. A pedagógia projekt szükségképpen kooperatív hierarchikus szervezettségű kooperáció demokratikus partnerségre épülő funkcionális „…mindkét fél, diák és tanár, saját felelősségével arányos feladatokra vállalkozhat, és ezzel arányos jogok birtokosa is.” (Hortobágyi 2002:14)

9 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 A PEDAGÓGIAI PROJEKT FŐ ISMÉRVEI 4. A pedagógia projekt a differenciálás eszköze a projekt-pedagógia egyszerre kollektivizál és individualizál: ki-ki magának választhat testhez álló feladatot a közös vállalkozásban, egyéniségét, egyéni tapasztalatait, képességeit adja hozzá, figyelembe véve gyengeségeit és erősségeit is az idő-dimenzió differenciáltsága: elősegíti, hogy a tevékenységek a benne résztvevők belső szükségleteihez igazodó időkeretet kapjanak 

10 „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 ÖSSZEFOGLALÁS Pedagógiai projekt: valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, a feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése, az eredmények prezentálása. […] A téma felvetése és a témával való foglalkozás a tanulók valódi önállóságán alapul, a pedagógusok, szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. (M. Nádasi 2003:16)

11 lassabb és döcögősebb a vártnál egyértelmű eredmények
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 megérteee!!! Egy projekt életciklusának „lázgörbéje” * nem is olyan nehéz megalapozott optimizmus megalapozatlan optimizmus lassabb és döcögősebb a vártnál működnek a folyamatok az eredmények? egyértelmű eredmények szkeptikus optimizmus megéri? a szervezet szenved * Mourik  Hearty In Dussap, A. – Merry, P alapján

12 Felhasznált irodalom:
„Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP / /1.0 Felhasznált irodalom: Dussap, Anne – Merry, Peter: Projektmenedzsment, T-Kit. Európai Ifjúsági Központ, Budapest, Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Válogatás a hazai és külföldi projekt-irodalomból. /ALTERN/ Iskolafejlesztési Alapítvány. OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest 2002. M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Rádai Péter: Projektalapú oktatás. [Hoppá disszeminációs füzetek]. Tempus Közalapítvány, Budapest 2006. Elektronikus változat:


Letölteni ppt "Morvai Edit, Rádai Péter 2007"

Hasonló előadás


Google Hirdetések