Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettechnológia kémiai módszerei Tolner László egyetemi docens Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék Tananyag:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettechnológia kémiai módszerei Tolner László egyetemi docens Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék Tananyag:"— Előadás másolata:

1 Környezettechnológia kémiai módszerei Tolner László egyetemi docens Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék Tananyag: http://www.mkk.szie.hu/dep/talt/tl/Kemalap/http://www.mkk.szie.hu/dep/talt/tl/Kemalap/ Barótfi: Környezettechnika (Mezőgazda kiadó 2000)

2 Környezettechnológia kémiai módszerei A tantárgy rövid leírása: A tantárgy rövid leírása: A tantárgy a levegőtisztaság-védelem, szennyvízkezelés, talajtisztaság-védelem, hulladék kezelés és sugárvédelem területén alkalmazható környezetvédelmi technológiák alapját képező kémiai folyamatokat ismerteti. A tantárgy a levegőtisztaság-védelem, szennyvízkezelés, talajtisztaság-védelem, hulladék kezelés és sugárvédelem területén alkalmazható környezetvédelmi technológiák alapját képező kémiai folyamatokat ismerteti. (sav-bázis, redox, csapadékképződési, szorpciós, ioncsere, kémiai lebontási átalakítási folyamatok, stb.) (sav-bázis, redox, csapadékképződési, szorpciós, ioncsere, kémiai lebontási átalakítási folyamatok, stb.)

3 Szennyezés Átalakítás Ipar Közlekedés Mezőgazdaság Anyagáramlás az emberi tevékenység hatására Természet Elválasztás Hasznosítás Ártalmatlanítás

4 Szennyezés Problémafelismerés Megoldás Szaktudás Eszközök Pénz Pályázat Hatóság Kapcsolat Környezetvédelmi projekt Elhivatottság

5 Mit védünk ? Levegő Víz Talaj Földtani közeg Felszín alatti víz Gázok, gőzök, porok Égéstermékek, füst, por, oldószer, szaghatás Oldott anyagok, lebegő anyagok Toxikus anyagok, káros baktériumok Oxigén, és tápanyagforgalom Szilárd, folyékony, légnemű szennyezés Hulladék, szennyvíz, Légköri ülepedés

6 Szennyező anyagMesterséges forrásokHatás PorErőművek, bányászat, magas hőmérsékletű folyamatok, közlekedés. Az albedo megnövelése, szennyeződés, ködképződés, káros hatás az élőlényekre. Szennyező gázok (CO 2, CO, NO x SO 2, F, CH 4, …) Erőművek, fűtés, közlekedés, anyagátalakító iparágak. Üvegházhatás, ózonfogyasztás, füstköd, savas ülepedés, toxikus hatás. Fémvegyületek (nehézfémek) Erőművek, fűtés közlekedés, fémkohászat, felületkezelés. Akut és krónikus mérgezés, bioakkumuláció. Savak/bázisokAnyagátalakító iparágak. pH-változás.

7 Szennyező anyagForrásokHatás Növényi tápanyagok Műtrágyaipar, mezőgazdaság, háztartások. Eutrofizáció, oxigénfogyasztás. SókSóbányászat, felszín alatti vizek, kémiai iparok. Felszíni édesvizek elsózása. Talajok szikesedése PeszticidekKémiai iparok, mezőgazdaság. Toxikus hatás, perzisztens vegyületek akkumulációja. TenzidekIpar, háztartások.Oxigénfogyasztás, habképződés, felszíni vizek terhelése.

8 Szennyező anyagForrásokHatás Szerves vegyületek Anyagátalakító iparágak. Oxigénfogyasztás. Szerves anyagokHáztartások, mezőgazdaság, faipar, papíripar Oxigénfogyasztás. OlajokÁsványolaj- kitermelés, -szállítás, és feldolgozás, petrolkémia, közlekedés. Feldúsulás a vizek felszíni rétegében, gázcserélődés akadályozása. Színezékek, műanyagok Anyagátalakító iparágak. Oxigénfogyasztás, felszíni vizek szennyezése.

9 Szennyező anyagForrásokHatás OldószerekFeldolgozó ipar, háztartások. Oxigénfogyasztás, habképződés, felszíni vizek terhelése. RadionuklidokAtomtechnika, atomfegyverek. α-, β-, γ-sugárzás, a bio-makromolekulák elbontása, az élőlények károsítása. HulladékIpar, bányászat, háztartás, szennyvíziszap. Területek elfoglalása, kultúrtájak károsítása, talajszennyezés, felszín alatti vizek szennyezése MeddőBányászat, érckitermelés. Kultúrtájak károsítása, erózió, víz-, talajszennyezés

10 Követelmények Alapkövetelmény: kémiai alapismeretek Alapkövetelmény: kémiai alapismeretek (Függetlenül attól, hogy a félév során említésre került, vagy nem.) Számítási feladat 50 pont Számítási feladat 50 pont (min 51% teljesítmény) Szóbeli vizsga a következő tételek alapján 50 pont Szóbeli vizsga a következő tételek alapján 50 pont

11 Szóbeli vizsgatételek 2012! 1. A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése 2. Vegyületek, kötéstípusok. 3. Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) 4. Reakció sebesség, katalízis. 5. Kémiai egyensúlyok. 6. Sav bázis reakciók, pH. 7. Puffer rendszerek. 8. Oldódás, oldhatóság. 9. Komplex vegyületek és alkalmazásaik. 10. Homogén és heterogén rendszerek. 11. Az abszorpció. 12. Az adszorpció. 13. Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. 14. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk. 15. Hőbontás, oxidáció 16. Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai 17. Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai 18. Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai 19. Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása

12 Szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai az Szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai az összefoglaló tételekhez Füstgáz- és kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Kémiai egyensúlyok. Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai Sav bázis reakciók, pH. Puffer rendszerek. Oldódás, oldhatóság. Komplex vegyületek és alkalmazásaik Kolloid rendszerek és tulajdonságaik Homogén és heterogén rendszerek. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk. Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Reakció sebesség, katalízis. Alapismeretek része A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése. Vegyületek, kötéstípusok.

13 A szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai 1. Mutassa be a levegő védelmét szolgáló műszaki megoldásokat technológiákban! Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai 2. Mutassa be a vizek védelmét szolgáló műszaki megoldásokat technológiákban! Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai 3. Mutassa be a talajok védelmét szolgáló műszaki megoldásokat technológiákban! Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. 17. Kémiai ipari technológiai megoldások a környezet védelmében. Az abszorpció. Az adszorpció. Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása Hőbontás, oxidáció + az 1., 2., 3. tételnél megadottak + az 1., 2., 3. tételnél megadottak Záróvizsga tételekhez

14 1. A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése Az elemeket rendszámuk szerint növekvő sorrendben tartalmazó táblázat, amelyben egymás alatt a hasonló fizikai és kémiai tulajdonságú elemek találhatók. A kémiai tulajdonságot elsősorban a külső héjon található elektronok határozzák meg.

15 2.Vegyületek, kötéstípusok. Ionos kötés: Nagy elektronegativitás különbségű elemek közötti elektronátadással ellentétes töltésű ionok jönnek létre. A kötés az ionok között elektrosztatikus vonzás. Kovalens kötés: Közös elektronpár révén megvalósuló elsőrendű kötés Fémes kötés: Fémkationok és közöttük könnyen mozgó elektrongáz alkotja. Másodlagos kötések: Van der Waals - kötés: orientációs effektus (dipólusok kölcsönhatása) indukciós effektus (indukált dipólus kölcsönhatás) diszperziós effektus (nem dipólusok kölcsönhatása) Hidrogén – kötés: H és nagy elektronegativitású atom (O, N, F) közötti elektrosztatikus vonzás A nagy töltéssűrűségű proton (H + ) és nagy elektronegativitású elemek szabad elektronpárja közötti kapcsolat.

16 Szilárd anyagok - kristályrácsok Atomrács: rácspontokban atomok, közöttük kovalens kötés Ionrács: rácspontokban ionok, közöttük elektrosztatikus vonzás Molekularács: rácspontokban molekulák, közöttük van der Waals kötés Fémrács: rácspontokban fémionok, közöttük elektrongáz

17 3. Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Elektronakceptorok – Oxidálószerek: O 2, NO 3 -, Mn III, Mn IV, Fe III vegyületek, SO 4 2- Elektrondonorok - Redukálószerek: növényi maradványok talaj szervesanyag C tartalma szerves N, S (-NH 2, -NH, -SH, NH 4 +, S 2- ), Mn 2+, Fe 2+

18 Az elemek lehetséges oxidációs számai

19 A nitrogén oxidációs állapotai HNO 2 HNO 2salétromossav HNO 3 HNO 3salétromsav

20 Nitrogén körforgalom Denitrifikáció Szennyvíz- tisztitásban is NO 3 - + CH 3 OH → N 2 + CO 2 + H 2 O + OH -

21


Letölteni ppt "Környezettechnológia kémiai módszerei Tolner László egyetemi docens Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék Tananyag:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések