Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Elemek esetén (ΔEN=0) a lehetséges két kötéstípus (kovalens és fémes) az elektronegativitástól függően három különböző kristályszerkezetben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Elemek esetén (ΔEN=0) a lehetséges két kötéstípus (kovalens és fémes) az elektronegativitástól függően három különböző kristályszerkezetben."— Előadás másolata:

1 A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Elemek esetén (ΔEN=0) a lehetséges két kötéstípus (kovalens és fémes) az elektronegativitástól függően három különböző kristályszerkezetben valósulhat meg: molekula, atom és fémrács

2 A FÉMES RÁCS TÍPUSAI LAPON CENTRÁLT KÖBÖS N=12 Ca, Sr, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au TÉRBEN CENTRÁLT KÖBÖS N=14 [8 + 6(15%-al távolabb)] Li, Na, K, Cr, Mo, W HEXAGONÁLIS N=12 (legszorosabb illeszkedés) Mg, Ti, Zr, Hf, Zn, Cd, sok Ln

3 A FÉMEK SÁVELMÉLETE A sávelmélet az MO módszert alkalmazza nagyszámú atom kölcsönhatásával kialakuló halmaz kötésviszonyaira Li A vegyérték elektronhéj nagyszámú atompályájának átfedésével az Azonos kvantumszámú energia- szintekből nagyszámú közel eső energiaszint (sáv) alakul ki, melyen belül az elektron bármely energia- szinten elhelyezkedhet. Ezen sávokon belül az elektronok viszonylag szabadon mozoghatnak.

4 VEZETŐK, SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK A vezetés feltétele, hogy legyen ‘közelben levő’ szabad (be nem töltött) energiaszint, amit az elektronok elfoglalhatnak és így viszonylag szabadon elmozdulhatnak Fémes vezetők: az energiaszintek átlapolnak, az üres energiaszintbe való átkerülés nem igényel energiát. Szigetelők: a tiltott energiasáv széles, a hőmozgás energiája nem elég ahhoz, hogy az elektron az üres sávba kerüljön. Félvezetők: a hőmozgás energiája elegendő a keskeny tiltott sáv leküzdésére. Szennyezéses félvezetők: A szennyezés valamely energia- szintje a tiltott sávban helyezke- dik el (n és p típusúak) E Szennyezési sáv

5 SZUPRAVEZETŐK Tökéletes vezetők, ellenállásuk nulla Tökéletesen diamágnesesek (a külső mágneses teret kizárják magukból, Meissner hatás) Alacsony – magas hőmérsékletű szupravezetők Perovszkit típusú szupravezetők A vezetés mechanizmusa: Elektronpárok (Cooper elektronok) mozognak együtt (alacsony hőm.) Pozitív lyukakon keresztüli vezetés (kuprát típusú szupravezetők) ElemekT c /KKerámiákT c /K Zn0.88Nb 3 Ge23.2 Cd0.56Nb 3 Sn18.0 Hg4.15LiTiO 4 13.0 Pb7.19K 0.3 Ba 0.6 BiO 3 29.8 Nb9.50YBa 2 Cu 3 O 7 95 Tl 2 Ba 2 Ca 2 Cu 3 O 10 122

6 A FÉMEK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Jó hő és elektromos vezetőképesség Fémes fény (kis fényáteresztő képesség, nagy fény visszaverő képesség), finom eloszlásban fekete porok (a beeső fényt elnyelik) Jó megmunkálhatóság (nyújthatók, hajlíthatók, rugalmasak): a fém-fém kötés közepes energiájú és nincs kitüntetett iránya Rossz fizikai oldhatóság, jó egymásban való oldhatóság (ötvözetek): helyettesítéses, intersticiális, vegyület Sűrűség: csoportban lefelé nő (Li 0,53 g/ml, Os 22,6 g/ml), könnyűfémek < 5 g/ml < nehézfémek Olvadáspont, forráspont: többségüké magas (> 1000 °C) cseppfolyós fémek: Hg, Cs, Ga olvadáspont tartomány: Hg: -38°C, W: 3410 °C

7 A FÉMEK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Pozitív oxidációs állapot kialakítására való hajlam (ionos vagy kovalens vegyületek egyaránt) Oxidjaik: alacsony oxidációs állapotúak bázikusak, a magasak savasak, a közbensőek amfoterek Reakcióképességük széles határok között változik (alkáli fémektől a platina fémekig) mivel szembeni reakcióképesség: hard-szoft sajátság szemcseméret, védőréteg (Al, Fe)

8 FÉMEK ELŐFORDULÁSA Elemi állapotban: az oxigénnel szemben kis reakció-képességű szoft nemesfémek: Au, Ag, Pt +1 - +3(+4) oxidációs állapotú rosszul oldódó sóik (karbonátok, foszfátok, szulfátok) vagy oxidok/hidroxidok (HARD), illetve szulfidok, arzidok (SZOFT) formájában Az üledékes kőzetek a fő nyersanyagforrások. A magmás kőzetek fizikai, mechanikai és kémiai mállásának eredményei kémiai mállás (e/r értéktől függően): <4: oldatba megy és oldatban marad (Na, Mg, Ca) <12: oxoanionként (szulfát, foszfát, kromát, molibdát, stb.) rosszul oldódó vegyületeket képeznek közbülsők: redukáló közegben oldatba mennek, oxidálóban kiválnak (pl. Fe, Mn)

9 FÉMEK ELŐFORDULÁSA Ércek: a fémek gazdaságos kinyerésére alkalmas ásványok, kőzetek A fém neve Gazdaságossághoz szükséges min. fémtartalom A használatos ércek átlagos fémtartalma Alumímium16%30-35% Antimon40%50-60% Arany0,0002%0,001% Cink3%10-30% Higany0,5%1-3% Mangán35%45-55% Molibdén0,25%0,1-1,8% Nikkel1%2,3% Ólom4%6-10% Platina0,0004%0,001% Réz0,8%1,5-5% Titán1,8%2,4-5% Vanádium0,8%1,7-4,5% Vas30%40-60%

10 FÉMEK ELŐÁLLÍTÁSA KÉMIAI REDUKCIÓ MO + M’ → M’O + M a ΔΔG=ΔG f (M’O) –ΔG f (MO) negatív kell, hogy legyen. Ca, Mg, Al, Na jó redukálószer (termit reakciók) Pl: V, U, Ti, Zr, Hf, Be, Nb, Ta Na: Ti, Ta, A C magas hőmérsékleten jó redukáló- szer (CO redukál), de nagy energiaigény És karbidképződés: Fe és ötvözői, Co, Ni, Nb, Zn, A H 2 nem különösebben jó redukálószer (a Fe fölött fut)

11 FÉMEK ELŐÁLLÍTÁSA Elektrolitikus redukció olvadékból: alkáli és alkáli földfémek kloridjai, Al oxidja oldatból: Cu (réz raffinálás), Co, Ni, Cr, Mn, Ga, Cd, Cementálás nemesebb fémek kiválasztása kevésbé nemes fémekkel (fémhulladékok feldolgozása): In, Tl, Ge, Re, Pt-fémek 2In 3+ + 3Fe = 2In + 3Fe 2+ Ciánlúgozás (arany- és ezüstércek feldolgozása) érc + 0,1% NaCN oldat + levegő 4Au + 8NaCN + 2H 2 O + O 2 = 4Na[Au(CN) 2 ] + NaOH majd Zn-por hozzáadása az oldathoz 4Na[Au(CN) 2 ] + 2Zn = 2Na 2 [Zn(CN) 4 ] + 4Au

12 FÉMEK ELŐÁLLÍTÁSA TERMIKUS BONTÁS drága eljárások nagy tisztaságú fémek előállítására (jodidok, karbonilok, oxidok, azidok hőbontása) van Arkel-de Boer eljárás: a fémjodid (TiI 4, ZrI 4, HfI 4, ThI 4, BiI 3 ) gőzeit vékony ízzó W szálra kondenzáltatják, ahol termikusan bomlik és a fém a szálra rakódik. Fém-karbonilok bontása (Ni(CO) 4, W(CO) 6, Mo(CO) 6 ) 50°C230°C Ni + 4CO —→ Ni(CO) 4 —→ Ni + 4CO(Mond eljárás) 150°C, 20 bar1 bar Fémhidridek bontása (Ti, V, Nb, Ta, Zr, ritkaföldfémek) Fémoxidok bontása 2HgO→ 2Hg + O 2 Ag 2 CO 3 → Ag 2 O + CO 2 → 2Ag + ½ O 2

13 FÉMEK FELHASZNÁLÁSA Szerkezeti anyagok megmunkálhatók, könnyűek, kemények, korrózióállóak ötvözetek készíthetők belőlük könnyűfém ötvözetek (Al, Ti, Mg), Fe ötvözetek, nem-Fe ötvözetek, Elektromos vezetők: Cu, Al, W, Kémiai reaktánsok: Na, Ca, Mg, Al, Zn, Katalizátorok: Pt, Pd, Ni, Fe, (és vegyületeik),


Letölteni ppt "A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Elemek esetén (ΔEN=0) a lehetséges két kötéstípus (kovalens és fémes) az elektronegativitástól függően három különböző kristályszerkezetben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések