Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok"— Előadás másolata:

1 Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok
Vízkémia Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok

2 Elektronátadás és elektronátvétel
A redoxi reakció: egyidejű oxidáció és redukció Oxidáció: oxidációs szám növekedés - elektron leadás Redukció: oxidációs szám csökkenés - elektron felvétel Egyirányú és egyensúlyi folyamatok A folyamatok időbeli elválasztása nem lehetséges - a rendszeren belüli térbeli elkülönítése igen galvánelemek

3 Elektronátadás és elektronátvétel
Jellemző redoxi reakciók: élettani folyamatok ??? fotoszintézis 6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2 ??? oldódás 6 CO2 + 6 H2O  6 H2CO3

4 Elektronátadás és elektronátvétel
Jellemző redoxi reakciók: környezetkémiai folyamatok

5 Elektronátadás és elektronátvétel
Mi határozza meg, hogy a redoxi folyamatokban milyen részecske adja az elektront és mi veszi fel? Mi határozza meg, hogy a reakció lejátszódik-e?

6 Galvánelemek Elektrolit: szabadon mozgó ionokat tartalmazó oldat vagy olvadék Katód: az elektród, amelyen redukció történik Anód: az elektród, amelyen oxidáció játszódik le Sóhíd: a galvánelemnek a két félcellát összekötő, ionok áramlását biztosító része

7 anód  anód elektrolit  katód elektrolit  katód
Galvánelemek anód  anód elektrolit  katód elektrolit  katód Zn  Zn2+  Cu2+  Cu

8 Az elektródpotenciál standard elektródpotenciál: a standard hidrogén-elektródból és a vizsgálandó elektródból összeállított galvánelemben 25 °C-on, árammentes állapotban mért feszültségkülönbség

9 Az elektródpotenciál A redoxi reakciók irányát a standard elektród-potenciálok értékének viszonya mutatja meg: önként csak az a redoxi folyamat tud végbemenni, amelyben a negatívabb standardpotenciálú részecske oxidálódik Fe2+ + 2e  Fe E° = - 0,44 V Zn2+ + 2e  Zn E° = - 0,76 V Sn2+ + 2e  Sn E° = - 0,14 V Cu2+ + 2e  Cu E° = + 0,34 V I2 + 2e  2 I E° = + 0,54 V Cl2 + 2e  2 Cl E° = + 1,36 V

10 Az elektródpotenciál A Nernst-egyenlet: az elektród potenciáljának értéke adott körülmények között fémelektród redoxielektród vizes oldat kémhatása

11 Az elektródpotenciál Vizes oldatban lejátszódó reakciók – a víz (és ionjai) oxidáló és redukáló sajátságokat 2 H2O  O H+ + 4 e- E = 1,229 V 2 H+ + 2 e-  H2 E = 0,00 V a víz stabilitási tartománya 1,229 – 0,0592 pH < E < 0,00 – 0,0592 pH

12 Az elektródpotenciál Koncentrációs elemek: olyan galvánelem, amelyben a két félcella azonos minőségű, de elektrolitjának koncentrációja eltérő - pH mérő berendezések

13 A pH mérése Üvegelektród: mérő- vagy indikátorelektród, az üveg felszínén kialakuló potenciál egyenesen arányos a pH-val Összehasonlító vagy referencia elektród, potenciálja független a pH-tól

14 A pH mérése Kombinált üvegelektród: egy mérőtestbe építve tartalmazza a mérő- és a referencia elektródot üvegelektród  vizsgálandó oldat  sóhíd  referencia

15 Mindennapok galvánelemei
Tüzelőanyag elemek: égési folyamat két részreakciója térben elválasztva porózus elektródokon megy végbe hatásfok: % hidrogén-oxigén tüzelőanyag-cella anód: 2 H OH  4 H2O e katód: O H2O e  4 OH

16 Mindennapok galvánelemei
a tüzelőanyag-elemek használata a közlekedésben a hidrogén tárolására különböző megoldások - sűrített gázként (veszélyes) hidridek formájában (drága) polimerelektrolit-membrános cellák alkalmazása a hidrogén-kibocsátás milyen légköri változásokhoz vezethet

17 A fémek korróziója A fémes állapotból oxidok, sók keletkeznek
Kémiai, biokémiai, elektrokémiai folyamatok helyi-elem kialakulása: mini galvánelem jön létre

18 A fémek korróziója Korrózióvédelem
passzív: a fémfelület elszigetelése a környezettől - festék- vagy műanyag bevonat, zománc aktív: beavatkozás a korróziós folyamatba - a fémtárgyat katódként kapcsoljuk egy áramkörben (talajban, víz alatt)

19 Elektrolitok sajátságai
Ionok vándorlási sebessége H+ 0,00330; OH- 0,00180 cm/s (kationok és anionok mérettől majdnem függetlenül: 0,0004-0,0007 cm/s) H+

20 Elektrolitok sajátságai
Vizes oldatok vezetőképessége

21 Ioncsere folyamatok Felületen történő megkötődés – adszorpció, ioncsere egyensúlyi folyamat Ioncserélő műgyanták – előállítás kationcserélő anioncserélő funkciós csoportok

22 Ioncsere folyamatok Ioncserélő műgyanták – előállítás: kationcserélő

23 Ioncsere folyamatok Ioncserélő műgyanták – előállítás: anioncserélő


Letölteni ppt "Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések