Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az online kommunikáció perspektívái a felsőoktatásban SZIEN 2003.08.26. Pitlik László SZIE GTK GMI GINT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az online kommunikáció perspektívái a felsőoktatásban SZIEN 2003.08.26. Pitlik László SZIE GTK GMI GINT."— Előadás másolata:

1 Az online kommunikáció perspektívái a felsőoktatásban SZIEN 2003.08.26. Pitlik László SZIE GTK GMI GINT

2 Bevezetés  Köszönöm mindenkinek, aki eljött (jelenléti ív)!  Levonható-e valamilyen következtetés a résztvevők létszámából? – Kinek kell(ene), hogy köze legyen a témához? – (Szinte) csak email- és web-alapú információ-szórás – Az első pofon: Ki férhet-férjen hozzá mások email- címéhez, ki dönt erről, mikor, hogyan, miért?  Az online regisztráció tapasztalatai  4 nap 3 rendezvény

3 Cél, célcsoport, hasznosság  1. nap:Terítéken a felsőoktatás… Mottó: Használjuk az egyetemet, mint tanüzemet!  2-3. nap:Hatékonyan egymásért!? Mottó: Ha Te is akarod, mi segítünk…  4. nap:A piac és a felsőoktatás szorosabb kapcsolatának jegyében Mottó: keres-kínál Csehov módra? A 4 nap tapasztalatai, vagyis az Önök véleménye beépül az új és újabb fejlesztési tervekbe…

4 Mai menetrend  Pitlik László: Bevezető előadás (09.00-10.25)Szünet  Pető István: Hallgató (10.35-12.00) Ebédszünet  Pásztor Márta: A piacgazdaság (14.00-15.25) Szünet  Bunkóczi László: A technológia (15.35-17.00) - CD-osztás -

5 1. nap: Presztízs-kérdés!? HA  Az információ, a tudás hatalom!  Az Egyetem a tudás fellegvára! AKKOR  A felsőoktatás szinte minden érintettje és szereplője a társadalmi átlagnál szignifikánsan magasabb szintű online szolgáltatásokkal szembesül és IT-mély informatikai ismeretekkel rendelkezik.érintettje és szereplője KÜLÖNBEN  talán érdemes átgondolni, mit is tegyünk, hogy egyre inkább így legyen…

6 Induljunk az alapoktól! http://www.mkogy.hu/alkotmany/alkotm.htmhttp://www.mkogy.hu/alkotmany/alkotm.htm - részlet  XII. fejezet: 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.  (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.  (3) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  (4) A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Az alkotmány szövege nem tartalmazza pl. az „info” szótöredéket… (III. évezred, XXI. század, információs társadalom, tudás-alapú gazdaság)

7 Evilági e-world I. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, (Stratégiai kérdések)  mennyire átlátható a felsőoktatást érintő jelenségekről szóló adat-, dokumentum-, térkép-és egyéb szellemi vagyon?! Vagyis pontosan tudja mindenki: kik, miről, mikor, miért, hogyan, milyen adatgyűjtést végeznek, milyen dokumentumokat, térképeket archiválnak, milyen egyéb alkotások (tudásvagyon) jön létre?  ahogyan a tudásvagyonhoz való hozzáférés szabályozása alakul?! Vagyis pontosan tudja mindenki: ki, mikor, mit, milyen célból, miért tekintett és tekinthet meg?  milyen információs technológiákra támaszkodva férhetők hozzá a tudásvagyon egyes elemei?  mely szervezet, mely munkaköre felelős a tudásvagyon hasznosítása során fellépő esetleges zavarokért?

8 Referencia és legitimitás Mielőtt a talán sokak szemében semmitmondó, mások szemében túlzottan is provokatív kardinális kérdések még felkavaróbb részleteibe merülnénk, illik az önjelöltséget legitim(itást teremtő) referenciákkal megerősíteni:  (a hírhedt) e-kormányzati projekt: fontos feladatok, zavaros jogi helyzet, MAGISZ vélemény egy tárcaközi albizottság felé (ITFA)e-kormányzati  IDARA (egy EU5 projekt): hiteles EU-agrárpolitika szabványos alapadatainak biztosítása IDARA  Tanulmányok: FKFP, Networkshop, AVA, IF, MAGISZ, Gazdaságmodellezési Társaság, MTA Jövőkutatási Bizottság, EUKK, NJSZT, MTA-FVM-MAGISZ fórum, PHARE-KSH workshop, Tavaszi Szél, MTESZ, : „eretnek” tanok bemutatása tiltakozás és érdemi visszhang nélkül (az információs társadalom, avagy az agyonhallgatás kora?)FKFPAVAIFMAGISZ Gazdaságmodellezési TársaságMTA Jövőkutatási Bizottság EUKKNJSZTMTA-FVM-MAGISZPHARE-KSHTavaszi SzélMTESZ

9 Evilági e-world II. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, hogy (Saját tapasztalatok, informális hírek alapján)  a KSH és az OM nem küldi meg előre az éves adatigényét, s az egyetemek csak ad hoc „füllentenek” valamit a feltett kérdésekre?  az adatgyűjtők nem adják vissza az általuk adott intézményről kezelt (aggregált, korrigált) adatokat az ezeket szolgáltató intézményeknek?  az egyetemekről kikerülő adatok nem egy egységes belső információs rendszer konzisztens (a jelenségek minden részletével kihagyás- és átfedés-mentesen elszámoló) outputjai, hanem véletlenszerű megadott (s ebből következően soha nem ellenőrzött) számhalmazok?  az egyetemi szervezeti egységek nincsenek naprakészen tisztában a saját gazdálkodóikkal, telefonszámlájukkal, átvett számláik hollétével a GH-n belül?

10 Evilági e-world III. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, hogy (Saját tapasztalatok, informális hírek alapján)  a NEPTUN érdekében a digitálisan rendelkezésre álló adatokat újra be kell gépelni a kötegelt migráció koncepcionális hiányában?  a modern dokumentum-menedzsment beruházást nem igénylő komponenseinek nyoma sem látható (pl. papír- ”mentes” iroda, átvett iratok eltűnhetnek, kötelező válaszadási idők nincsenek írásbeli beadványokra, éveken át húzódnak ügyek, az aláírók ügyeleti rendje – tér, idő, személy - előre nem ismert)?  az egyetemi HR IT ismeretei kérdésesek (ECDL kötelezettség nincs, help desk esetleges, kör-email-ben minden címzett látható a BCC használata helyett, még a táblázatkalkulációs szoftverek minimális nyilvántartási funkcióit sem használják ki – pl. tantervek, óraterhelések, tanszéki költségvetés -, körlevelek helyett kézi címzés)?

11 Evilági e-world IV. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, hogy (Saját tapasztalatok, informális hírek alapján)  a szervezeti egységekre jutó telefon-alapdíjak bevezetése félévkor visszamenőleges hatállyal történik, de az éves költségvetés néha csak ősszel derül ki?  a tantervek kialakításakor nem egyeztetik a tematikák átfedéseit, zavarosak az elő-követelmények?  B-tantárgy válhat Kari Tanácsi határozat és az érintettek megkérdezése nélkül A-tantárggyá úgy, hogy a B- tantárgy elő-követelményét a továbbiakban nem oktatják?  nincs online feltölthető rendezvény-naptára, hír-naplója az intézményeknek?  a keletkező hírek nem jutnak webre 24 órán belül?  az érvényes nyomtatványok nem tölthetők le online?  a VIP és egyéb címek hozzáférése informálisan rendezett?

12 Evilági e-world V. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, hogy (Saját tapasztalatok, informális hírek alapján)  a hallgatói és oktatói-kutatói cikkeket, dolgozatokat nem archiválja, nem katalogizálja senki online?  az érintetteknek nincs informatikai stratégiája (felelősök, határidők, számonkérés, szankció, motiváció)?  a pályázatok kiírói még jelképesen sem gazdálkodnak a létrejött (szerződésesen őket illető) eredményekkel (még csak nem is katalogizálják és archiválják a dokumentumokat)?  nincs egységes angol nyelvű beosztás-, munkakör-, szervezeti egység nevezéktan a korrekt PR alapjaként?  nincsenek online szakértői rendszerek, csak terjengős tanulmányok?  a közpénzből létrejött projektek adatvagyonáról nem tud senki és nem is férhet hozzá?

13 Evilági e-world VI. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, hogy (Saját tapasztalatok, informális hírek alapján)  a kutatás eredményeit senki nem ellenőrzi a reprodukálhatóság, a konzisztens kiindulási adatvagyon felhasználása, vagy az előrejelzések beválása szempontjából?  a fokozatszerzéshez szükséges bizonyos pontok (pl. elégséges publikációs aktivitás) megszerzését senki nem igazolja a jelölt felé?  a munkaügyi szerződések fontosabb adatai nincsenek adatbázisban tárolva, s így a szükséges pályázatok kiírása csúszhat automatikus vészjelzés generálás helyett?  részlegesek a szabványok az egyes egyetemek adatcseréjére (pl. online könyvtári szolgáltatások, LDAP, de nincs országos TDK-adatbázis)?

14 Evilági e-world VII. Ha az egyetem a tudás fellegvára, akkor Ön ugye teljesen elégedett azzal, hogy (Saját tapasztalatok, informális hírek alapján)  a hibás magyar adatokat külföldi adatbázisokban senki nem kifogásolja (pl. FAO, FAPRI)?  a hibás külföldi adatokról nem értesíti senki a hazai felhasználókat (pl. OECD)?  nem lehet tudni adott kérdésben mely szervezeti egység mely munkatársa illetékes, mikor van neki fogadó órája?  a volt hallgatók életútját, véleményét nem követi senki szisztematikusan?  az egyes felsőoktatási intézmények összehasonlításhoz (pl. felvételi) szükséges adatok esetlegesen állnak rendelkezésre?  az egyetemi kiadványok mögött nincsenek folyamatosan karbantartott adatbázisok, csak ad hoc adatgyűjtések?  …

15 Az ÖN tapasztalati? ……………………………………

16 Referencia és legitimitás - kinek dolgozik az idő? -  (a hírhedt) e-kormányzati projekt: fontos feladatok, zavaros jogi helyzet, MAGISZ vélemény egy tárcaközi albizottság felé (ITFA)e-kormányzati  IDARA (egy EU5 projekt): hiteles EU-agrárpolitika szabványos alapadatainak biztosítása IDARA  Tanulmányok: FKFP, Networkshop, AVA, IF, MAGISZ, Gazdaságmodellezési Társaság, MTA Jövőkutatási Bizottság, EUKK, NJSZT, MTA-FVM-MAGISZ fórum, PHARE-KSH workshop, Tavaszi Szél, MTESZ: „eretnek” tanok bemutatása tiltakozás és érdemi visszhang nélkül (az információs társadalom, avagy az agyonhallgatás kora?)FKFPAVAIFMAGISZ Gazdaságmodellezési TársaságMTA Jövőkutatási Bizottság EUKKNJSZTMTA-FVM-MAGISZPHARE-KSHTavaszi SzélMTESZ

17 Zárszó helyett…  Ha nem is minden és mindenhol ilyen rossz, annak csak örüljünk, hiszen a legtöbb fejlesztéshez a szemléletváltáson túl szinte alig kell anyagi forrás…  A hálózat és a végpontok már most is adottak, csak rajtunk múlik mennyi hasznos tartalommal töltjük meg a rendelkezésre álló infrastruktúrát…

18 Köszönöm a figyelmet! pitlik@miau.gau.hu

19 Az online kommunikáció jelene és jövője a SZIE-n A „MIAU services” bemutatása - 2. nap - SZIEN 2003.08.27. Pitlik, Pásztor

20 A „MIAU services” stratégiája  A meglévő kommunikációs típushelyzetek folyamatos megfigyelése, elemzése, kritikája, fejlesztése („szakmai ártalom”)  Önálló szolgáltatási potenciál kialakítása (az oktatás érdekében kialakult kapacitások hatékony tovább-felhasználása)  Források feltérképezése (projektek eredményeinek, hallgatói kapacitásoknak bevonása)  Desing- és IT-minimalizálás, tartalom- maximalizálás  Állandó ügyeleti rendszer, rugalmas reagálás (ügyfélszolgálati mentalitás)

21 Modulok, szempontok I.  Szerver-keresés,  Kézi indexálás (link.xls, INFO-PERISZKÓP, MAINFOKA, navigációs listák)  SSN („Ő már tudja”)  OKAB (LDAP, telefonkönyv)  TKB (Internet, intranet)  SZIEN  MIAÚ-szaklap (digitális könyvtár)  Katalógusok (SZR, diploma, OGIL)  Adatszolgáltatás? (FADN, PÁIR, IDARA)  Jegyadatbázis, hírek (GTK Levelező képzés, EmEM-képzés, NEPTUN)

22 Modulok, szempontok II.  Online regisztráció  Online hírajánlás  Online hírgyűjtés (IP-ellenőrzés)  LOG-elemzés  Időpontok kezelése  File formátumok szerepe  Szakmai szervezetek (MAGISZ)  Online szakértői rendszerek

23 Fejlesztési stratégia alapjai  Nem kell feltétlenül főállású HR, drága szoftver és hardver.  A kommunikációs készséget, a szolgáltatói mentalitást kell fejleszteni a hírt birtoklókban.  Strukturálás, konverzió, migráció csak a legszükségesebb mértékig.  Tisztázni illene az adatok, hírek, dokumentumok és a fogyasztói csoportok hozzáférési rendjét.

24 Néhány, még online megoldásra váró kérdés:  Tanszéki információs rendszer (telefonkeret, gazdálkodók állása)  Aláírásra jogosultak ügyeleti rendszere  Számlák sorsának követése  Minden közpénzből finanszírozott projektadatbázis, publikáció (pl. diploma-, szak-, TDK-dolgozat) katalogizálása, teljes szövegű állományainak hosszú távú tárolása  Központi cím-listák (VIP, hallgatói adatok) használati rendje  …


Letölteni ppt "Az online kommunikáció perspektívái a felsőoktatásban SZIEN 2003.08.26. Pitlik László SZIE GTK GMI GINT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések