Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 1 - The Knowledge Architect.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 1 - The Knowledge Architect."— Előadás másolata:

1 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 1 - veryz@axelero.hu The Knowledge Architect © Az építkező tanácsadás Előadó: Véry Zoltán

2 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 2 - veryz@axelero.hu Postindustrial Posthierarchical Postcybernetic Posthuman Postbureaucratic PosztmodERn vállalat?! „Aki úgy véli például, hogy a tudomány az egyedül érvényes világértelmezés, az a modernitás álláspontját képviseli. Aki a tudományt hamis világmagyarázatnak tekinti, az premodern állásponton áll. Aki viszont azt állítja, hogy a kétségtelenül érvényes tudományos világértelmezés mellett más világmagyarázatok is lehetségesek és érvényesek, az már a posztmodernt képviseli.” (Vajda Mihály) „A kézzelfogható fogyasztási javak értékében is mind nagyobb részt képvisel a szellemi összetevő és mind kisebb részt a materiális. Az anyagi termelés, a „manufaktúrák” alárendelődnek a „mentofaktúrák”-nak, a kezek kiszorulnak a termelésből, és az agy, a lélek, a szellem inputja válik meghatározóvá.” (Szabó Katalin)

3 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 3 - veryz@axelero.hu Üzleti-tér Szervezet Gazdálkodás Szereplők Infrastruktúra Kimenetek / Hozamok Immateriális erőforrások Industrial AgePostindustrial Age A posztindusztriális kor jellemzői Kiterjedtség Adat, Információ Lokalitás Tudás és képességek Globalitás A piac Hierarchia Fizikai erőforrások Gépek, munkások Út, vasút, villany Termékek A piac Hálózat Szellemi és digitális erőforr. Szellemi dolgozók Információs technológia Szolgáltatások

4 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 4 - veryz@axelero.hu "A diszkurziv gyakorlatok által szabályosan kialakított és egy-egy tudomány létrejöttéhez elengedhetetlen, bár nem szükségszerűen azt létrehozni hivatott elemeknek ezt a halmazát tudásnak tekintjük. A tudás tehát az, amiről egy-egy diszkurziv gyakorlatban, amely ezáltal kap közelebbi meghatározást, beszélhetünk;" "A tudás egyben az a tér, amelyben az alany pozíciót foglalhat el a célból, hogy a beszédében érintett tárgyakról szólhasson (ebben az értelemben a klinikai orvostan tudása mindaz a tekintet, kérdezés, megfejtés, feljegyzés, döntéshozás, amit az orvosi beszéd alanya gyakorolhat); a tudás egyben a kijelentések összehangolásának és alá-fölé rendelésének mezeje, ahol a fogalmak megjelennek, definiálódnak, alkalmazásra kerülnek és átalakulnak; Michel Foucault: A tudás archeológiája (Atlantisz Kiadó, Bp., 2001, 233 old.) Michel Foucault szerint A TUDÁS

5 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 5 - veryz@axelero.hu Adat Információ Cselekvés Eredmény Technológia-alapú megközelítés Eredmény-indíttatású megközelítés Információs-értéklánc alapú megközelítés TUDÁSKEZELÉS? TUDÁS

6 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 6 - veryz@axelero.hu Forrás: http://ka.knowledgeassociates.com TudásObjektum TERMÉK (Tartalom) orientáció FOLYAMAT (Kontextus) orientáció TM folyamatok Indexelés Keresés Rendszerezés Terjesztés Hozzáférés Tudáskodifikáció

7 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 7 - veryz@axelero.hu Hálózatosodás = Network Economy  a piac nyer teret a hierarchia rovására  a piacirányított képz: hálózati szervezet  franchise-, satelit-, regionális-hálózatok  a hálózat lényege a gyors alkalmazkodás  a folyamatok (Wf) szervezése a fontos  a hálózatra a természeti analógiák illenek „A holnap sikeres szervezete a fejlett IT falazóblokkjai köré épül. A szervezet sike- re a tudás hálózati csomópontjaihoz való hozzákapcsolódás és szétkapcsolódás képességéből származik. Eme hálózati szervezet az ‘ahogyan éppen szükséges’ el- ven köti össze a döntésekre felhatalmazott alkalmazottak (empowerment), tanács- adók, beszállítók és vevők teamjeit. Ezek az ad hoc teamek azon melegében oldják meg az adott pillanatban felmerülő problémákat és értékelik egymás teljesítményét.” Jarvenpaa – Blake [1994]  a jövő az organikus fejlődés

8 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 8 - veryz@axelero.hu A hálózati-vállalat és a tanácsadási feladatok Navision Network - Döntéselőkészítés. Megvalósíthatóság tanul- mányozása a hálózati-vállalkozás kialakításához (roll-out, kulcs-kompetenciák, folyamatok, tranzakciós költségek, kockázatok, stb) - A stratégiai- illetve operatív együttműködési rendszer tervezése: Supply Chain, Innovation Network, Contract Manufacturers, Community of Practice, stb - A tervet megvalósító projektek vezetése. - A Szerződés-Menedzsment megvalósítása. - Cost-Centerből Service-Center szervezése. - Collaborative Planning, Forecasting and Reporting System kialakítása és bevezetése

9 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 9 - veryz@axelero.hu Szervezeti-tanulás, Vállalati-Egyetem Filozófia Tudás Csoport Diskurzus Együttműködés Információ-Tech eLearning Computer Based Training Knowledge Station Intranet Groupware Tevékenységek Alapszintű képzés, Kompetencia-alapú képzés Stratégiát támogató képzések, Szervezet Az egyén és a szervezet integrálása. Oktatási Központ Vállalati Egyetem Tudásközösség II A tanulás intézményesülA hangsúly a tudásmegosztáson van A tudás üzleti szerepe A tanulás „core” tevékenységA szellemi tevékenységek kontrollja „A vállalati egyetem olyan tudásmenedzsment szervezeti egységként definiálható, amelyik a tudástranszfer, a tudáscsere és a tudáslétrehozás által a stratégiával összekapcsolt tanulásra összpontosít.” (Rademakers M. – de Witt B., 2002)

10 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 10 - veryz@axelero.hu A posztmodern tanácsadás alapelemei (az egyetlen megoldás helyett, többszintű, többszem- pontú probléma-értelmezés) („sűrű leírás”, beépülés a hálózatba, a szervezetbe) (egyidőben több perspektíva, több paradigma) (a komplexitás és a több „olvasat” megértetéséhez) (a problémamegoldó képességek fejlesztése) (a hagyományok, a „beszélyek” megkérdőjelezése; a szövegekben a vállalati ellentmondások felfedezhetők) (diskurzus, akciótanulás, coaching, eLearning ) Plurális szemlélet Interpretáció Dekonstrukció Résztvevő megfigyelés Metaforák használata A kreativítás elősegítése A tanulás menedzselése

11 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 11 - veryz@axelero.hu Kihívások Gyorsaság – Rugalmasság Egyes vállalatok életciklusa drasztikusan lerövidült A szervezetközi együttműködések és érdekek összetettek A virtualitás erősödik Szolgáltatásodás Fontosabbá vált az, hogy mit és hogyan fogyasztunk, mint termelünk Tömeges testreszabás („mass customization”) A tudás beépülése Hálózatosodás Üzleti hálózat: oldás és kötés a hálózatokban Kollaborativ vállalkozások Hálózati tanulás, tudáshálók

12 Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 12 - veryz@axelero.hu Néhány forrás illetve ajánlás: Foucault, M. (1969): A tudás archeológiája Lyotard, F.(1979): A posztmodern állapot. Jelentés a tudásról. Morgan, G. (1986): Images of Organization Takeuchi, H. (1991): The Knowledge-Craeting Company Senge, P. (1998): Az ötödik alapelv Kocsi Éva – Szabó Katalin (2000): A posztmodern vállalat European Commission (2001): Centres of Excellence in the EU elearning.info sztaki.hu/dms clomedia.com netg.com knowledgeplanet.com Véry Zoltán (2003): TudásControlling – a technológiatranszfer során.


Letölteni ppt "Posztmodern vállalat Posztmodern tanácsadás III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc 2003 október - 1 - The Knowledge Architect."

Hasonló előadás


Google Hirdetések