Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Stratégiai információs-rendszerek és Online-üzletvitel az agrárgazdaságban Véry Zoltán és Schwarczenberger Istvánné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Stratégiai információs-rendszerek és Online-üzletvitel az agrárgazdaságban Véry Zoltán és Schwarczenberger Istvánné."— Előadás másolata:

1 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Stratégiai információs-rendszerek és Online-üzletvitel az agrárgazdaságban Véry Zoltán és Schwarczenberger Istvánné dr. Előadók:

2 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Információintenzitás mátrix (Porter – Millar, 1985)

3 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) JÖVŐKÉP (Vision, Mission) Stratégia- menedzsment ciklus Stratégia VÁLASZTÁS (Döntés) Stratégiai ELEMZÉS- TERVEZÉS Stratégia MEGVALÓSÍTÁS

4 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Agrárstratégiák EGYÜTT- MŰKÖDÉSI STRATÉGIA IT STRATÉGIA FEJLŐDÉSI STRATÉGIA SZERVEZETI STRATÉGIA ALKALMAZ- KODÁSI STRATÉGIA VERSENY STRATÉGIA Ökológiai Biológiai Kormányzati EU agrárpolitik Beszerzés Fejlesztés Üzemeltetés Biztonság Stratégiai szö- vetségesekKlaszterekTanácsadóNET Pénzügyi Piac / Vevők Értékláncok Szerv. tudás Struktúra Belső együtt- működés Empowerment Fenntartható- fejlődés ; IntegrációkFúziók Copyright©: veryz

5 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) VEVŐSZEMPONT / PIAC Hogyan ítélik meg a vevők a vállalkozás teljesítményeit ? FEJLŐDÉS és TANULÁS Hogyan biztosítható és őrizhető meg a vállalat fejlődőképessége és szervezeti tanulása ? BELSŐ FOLYAMATOK Hogyan segítik elő a belső üzleti folyamatok a stratégia megvalósulását ? PÉNZÜGYEK Hogyan ítélik meg a tulajdonosok a vállalakozás helyzetét ? Balanced Scorecard modell Pénzügyek HÉ / vevők HÉ / alkalmazottak Új vevő árb./ árbev. Eladás növekedés Fejlődés, Tanulás Képzési költség / alkalmazottak Fejlesztési költség / adm. Költs. Képzési költségek / IT eszk.ért. Üzleti folyamatok IT költségek / alkalmazottak IT eszközök állományváltozása Hibázások többletköltségei Vevők/Fogyasztók Vevőelégedettségi index Eltávozott vevők száma Átl. vevőkapcs. időtartam Copyright©: Kaplan - Norton

6 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Beáramló logisztika Begyűjtés, Q - átvétel, Raktározás, Tárolás, Belső- elosztás pof it Infrastruktúra (vezetés, adminisztráció, jog, informatika, könyvelés, pénzügy, stb) HR (emberi-erőforrás menedzsment) Innováció (biológiai, műszaki- és technológiai kutatás / fejlesztés) Beszerzés (bevásárlás, felvásárlás, ellátás, beruházás, bérlés) Növényter- mesztés Gabonafélék, Szemes- takarmányok, Ipari- és gyógynövé- nyek Kiáramló logisztika Tárolás, Áruelosztás, Kiszerelés, Csomagolás, Kiszállítás, Viszáruzás Marketing és Értékesítés Reklám, Árkezelés, Kiemelt vevők és értékesí- tési csatornák kezelése Kiegészítő szolgáltatás Szaktanács- adás, Táplálkozási tanácsadás, Reklamáció- kezelés Növénytermesztési értéklánc

7 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Beáramló logisztika Begyűjtés, Minőségi- átvétel, Raktározás, Belső- elosztás pof it Infrastruktúra (vezetés, adminisztráció, jog, informatika, könyvelés, pénzügy, stb) HR (emberi-erőforrás menedzsment) Innováció (biológiai, műszaki- és technológiai kutatás / fejlesztés) Beszerzés (bevásárlás, felvásárlás, ellátás, beruházás, bérlés) Hús- és tejtermelés Hús- és Tej- marha te- nyésztés il- letve tartás, fejés, vágás, feldolgozás Kiáramló logisztika Tárolás, Külső elosztás, Kiszerelés, Csomagolás, Kiszállítás Marketing és Értékesítés Reklám, Árkezelés, Kiemelt vevők és érékesítési csatornák kezelése Kiegészítő szolgáltatás Szaktanács- adás, Táplálkozási tanácsadás, Reklamáció- kezelés Hús- és tejtermelési értéklánc Állattenyésztési - állattartási értéklánc

8 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) John Ward:

9 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) A szervezet és a folyamatok kapcsolata Csoport11Csoport12Csoport21Csoport22Csoport31Csoport32 Talajerő gazdálk. Növény- termesztés Gépüzem Ágazat vezetés Tápanyag- ellátás Ápolás, védelem Szüret Szállítás Talaj- előkészítés Vetés Ápolás, Védelem Betaka- rítás Szállítás, Tárolás Tápanyag- ellátás Copyright©: veryz

10 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Menedzsment-rendszerek kritikája - a belső, tényadatok kezelésével vannak elfoglalva, - többnyire rövidtávra (1 éves időszakra) fókuszálnak, - nem áll rendelkezésre, nem érhető el stratégai információ - az operatív feladatokkal vannak elfoglalva, - semmilyen formában nem kapnak stratégiai visszacsatolást, - a jelenlegi szervezetre koncentrálnak, nem a jövőbenire, - nem a releváns tényezőkre (értékokozókra) koncentrálnak,

11 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) A SIS kiépítésének indítékai - a stratégiai szemlélet érvényesülésének előretörése, - a külső információk beszerzése, feldolgozása, elosztása - az IS különböző perspektíváinak (nézet + távlat) kezelése, - kiszolgálni a stratégiai-vezetők információs igényeit, - a stratégiai adatok rendszerezése és elérhetővé tétele, - a stratégiai adatok/funkciók integrálása a vállalati IS-be,

12 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Néhány SIS meghatározás Az információtechnológia felhasználása azzal a céllal, hogy támogassa vagy alakítsa a vállalati versenystratégiát. (Wiseman, 1980) A versenyképesség és a stratégiai dön- téshozatal szempontjából a legfontosabb információforrások nem a belső adatokat, hanem a külvilág adatait tartalmazzák.” (P. Drucker, 1993)

13 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Logisztikai rész- rendszer Szolgálta tási rész- rendszer Pénzügyi részrendszer Strategic Enterprise Management SEM SCM CRM SAP © (Szállítókapcsola- tok kezelése) (Vevőkapcsolatok kezelése) ERP Copyright©: veryz SEM Modulok: SEM-BPS Business Planning & Simulation SEM-BIC Business Information Collection SEM-BCS Business Consolidation SEM-CPM Corporate Performance Monitor SEM-SRM Stakeholder Relationship Manager

14 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Oracle Strategic Enterprise Management ©

15 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) BSC dimenziók alrendszerei Pénzügyi / Gov. kapcsolatok integrált információs- és kommunikációs rendszer Vezetői jelentési rendszer Business Scorecard Szállítói / Felv. kapcsolatok Vevői / Distr. kapcsolatok Stratégiai információs-rendszer modell Copyright©: veryz

16 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) MISSIS © koncepció Stratégia Konszenzus teremtés Stratégiai célok lebontása (A) - eredmény - folyamatok Stratégiai célok lebontása (A) - eredmény - folyamatok Erőforrások és Teljesítmények Vezetői információs-rendszer Üzleti tervezés Kerettervezés Üzleti tervezés Kerettervezés Könyvelés, Nyilvántartás Könyvelés, Nyilvántartás PÉNZÜGYI adatok TERV adatok NEM PÜ-i adatok Operatív célok lebontása - üzletágak - termékcsoportok Operatív célok lebontása - üzletágak - termékcsoportok Tényadatok Stratégiai célok lebontása (B) - iparági értékláncok - együttműködések Stratégiai célok lebontása (B) - iparági értékláncok - együttműködések Stratégiai információs-rendszer Online üzletvitel Online üzletvitel Előrejelzések, Kockázat kezelés Előrejelzések, Kockázat kezelés PIACI, K+F adatok KAPCSOLATI adatok PROG + RISK adatok Kapcsolatok Jövőkép Tényadatok Küldetés Belső adatok Külső adatok Stratégiaalkotás Mutatók SIS SCORE- CARD adatok MISSIS ok-okozati láncolás Copyright©: veryz

17 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) SIS Funkcionális architektúra Vezetői jelentési rendszer DOMINO.Doc SIS Stratégiai-jelentés és Vizualizálás Copyright©: veryz MIS GIS GDW OLAP / ROLAP DW WEB bányászat DB T R A N Z A K C I Ó S R E N D S Z E R E K Többdimenziós mutatószám rendszer Folyamatköltség- kezelő rendszer Korai figyelmeztető rendszer

18 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) SIS Adatkezelési architektúra Relációs táblák DB DOMINO.Doc SIS Adatelemző eljárások Adatcsatolás (Link) Lekérdezés, Vizualiz. Adat-,Text-bányászat adat kivonatolás adat alakítás adattöltés Copyright©: veryz MIS GIS Tömb Kapcs. a tranzakciós R DW DW manage WEB bányászat GDW T R A N Z A K C I Ó S R E N D S Z E R E K

19 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) SIS Többrétegű technológiai architektúra ADAT SZERVEREK ALKALM. SZERVEREK KLIENSEK Desktop1 Desktop2Desktop3Desktop4 SCM Business Scorecard DW Builder Data- Web- Miner ARC/INFO SDE IBM DB2 ORA8iSQL Server CRM Alkalmazás integráció: IBM MQ Series, Microsoft BizTalk, BEA Tuxedo Stratégiai alkalmazások Stratégiai adatbázisok / adattárházak Stratégiai szerepkörök

20 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Kereskedő Ügyfélszolgálatos Marketinges Beszerző Ügynök (Külszolg.) Partner kapcsolattartó Kutató + Fejlesztő Key Account Manager Ágazati tanácsadó Vezető Információbróker Net-fürkész Neconomy-tanácsadó WEB-mester WEB tartalom-menedzser Médiafigyelő EU Figyelő Infobeszerző / Infopublikáló szerepkörök

21 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Információs korszak ? Nem az Internet teremti meg az új kort, az csupán jelzi és jellemzi a mély- ben zajló robosztus folyamatokat ame- lyek során korábban ismeretlen mélységű kapcsolatok jönnek létre, technológiák, cégek, emberek, és országok között. (Horváth Róbert, IBM)

22 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Hatékony gazdálkodás (teljesítmények, költségek, fedezet, cash) Egy online üzletviteli modell Gyorsaság Rugalmasság Folyamatos fejlődés Üzleti Stratégia Vevő- orientáció ÜGYFELEK ERŐFORRRÁSOK Üzleti követelmények időzítés CRMBSCSCM SCM=Supply Chain Management, BSC=Business Scorecard, CRM=Customer Relationship Management IT / WEB stratégia Értékteremtő folyamatok Online elérhetőség Copyright©: veryz

23 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Az információs kor adta üzletviteli tényezők portfoliója - Online kapcsolat (connection), - Elektronikus technika, - Real-time működés, - Automatizálható folyamatok, - Dokumentum transzportábilitás, - Hiteles okirat (eSigno)

24 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) B2B B2CB2E FarmBusiness Online Business-to-Business Business-to-Commerce Business-to-Employee www.linkB2E.com

25 Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Theory - Method - Sytem© Paradigm (veryz) Stratégiai információs-rendszerek és Online-üzletvitel az agrárgazdaságban Véry Zoltán és Schwarczenberger Istvánné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések