Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kooperatív tanulási formákról…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kooperatív tanulási formákról…"— Előadás másolata:

1 A kooperatív tanulási formákról…
Ozsváth Judit

2 „A hagyományos pedagógiai kultúra legnagyobb károkat okozó csődje a társas viselkedés, a szociális készségek fejlődésében érhető tetten.” (Nagy József) - Kis- és középső csoportos óvodásoknál intenzív fejlődés A fejlődést mutató görbék ötéves korig 50–70 százalékpontos átlagot érnek el (Mo.) Ez után ellaposodnak, majd leáll a fejlődés, sőt visszafejlődés tapasztalható Mert: A felnövekvő generációk kiemelődnek a spontán szocializáció természetes közegéből, és behelyeződnek az iskola művi szociális közegébe.

3 Az ismeretalapú normaorientált hagyományos iskola szükségszerű
velejárója, hogy a tanulók több mint egy évtizeden át egymás mögött ülve, egymástól elkülönítve (ha szólnak a mellettük ülőhöz, az fegyelemsértésnek minősül), szigetlényként élik az életüket. A tanórák művi közegéből kiszabadulva a következő nap tanóráira készülnek, különórákra járnak. Akiknek erre nincsen elég késztetésük, azok csellengnek, bandákba verődnek.

4 → Kiút: a kompetencialapú, kritériumorientált pedagógia bevezetése.
Egyéni és csoportos, cselekvő tanulás és a kooperatív tanulási formák alkalmazása az iskolában.

5 A kooperatív tanulás nemcsak tanítási módszer, hanem filozófia is.
(Norm Green) Kooperatív életszemlélet: - kölcsönös tiszteletre alapozott együttműködés, a közösség minden tagjának egyéni teljesítményét előtérbe állító szemlélet. (nincs versenyszellem) Az együttműködésre alapozott szemlélet könnyen átvihetők az élet más területeire A kooperatív tanulási forma: 4–6 fős kiscsoportokban végzett tevékenységre épít az intellektuális képességek fejlesztésén túl kiemelt szerepet játszik a szociális kompetencia (közös munka, együttes felelősség)

6 „A program… a tantárgyi ismeretek mellett a proszociális viselkedés kompetenciáinak fejlesztését is tartalmazza (empátia, kölcsönös tisztelet, segítségnyújtás és elfogadás, a partner gondolatmenetének követése, szervezésirányítás, értékelés, önellenőrzés, az érzelmi intelligencia kompetenciái stb.). A tanítás helyett a (tapasztalati) tanulásra kerül a hangsúly. A tudás forrása nemcsak a tanító és a tankönyv, hanem a komplex nevelési helyzet is.” (Benda József)

7 A hagyományos és a kooperatív csoportmunka közötti különbségek
Hagyományos csoportmunka Kooperatív tanulási csoport Nincs pozitív függés a csoporton belül. Pozitív függés a csoporton belül. Nincs egyéni felelősség. Egyéni felelősség. A feladatmegoldás áll a középpontban. A feladatmegoldás és a csoporttagok egymással való kapcsolata egyformán fontos. A szociális kompetencia vagy előfeltétel, vagy nem számít. Fontos a szociális kompetencia fejlesztése. A tanár nem avatkozik bele a csoport munkájába. A tanár figyelemmel kíséri a csoport munkáját és szükség esetén segítően beavatkozik. Stb.

8 Kölcsönös bemutatkozás (tanítás elején)
Mindenki kap egy papírdarabot (lehet lufi is), amire felírja a nevét és egy őt jellemző pozitív tulajdonságot. Első körben mindenki felolvassa nevét és a neve mellé írt tulajdonságot. A résztvevők párokat alkotnak. A pár egyik tagja elmesél egy, az óra témájához kapcsolható történetet a saját életéből. A pár másik tagja az elbeszélést hallgatva újabb pozitív tulajdonságot keres partnere személyében, amit a történet befejezésekor felír annak cetlijére. 4. A következő körben szerepcserével megismétlik a gyakorlatot. Ha mindenki kész, felolvassák a többiek előtt a cetlijükre kapott jó tulajdonságokat.

9 A kölcsönös bemutatkozás-módszer alkalmazása a biblikus katekézisben
Pl. Jób történetének tanításánál (IV. o.) Körben ülnek 1. Mindenki írja fel egy cetlire a nevét és egy jó tulajdonságát 2. A nagy körben mindenki felolvassa nevét és a felírt jó tulajdonságot 3. Mindenki felvázol egy kis történetet az életéből, amikor valamilyen „szorongatott” helyzetből megmenekült. 4. Párokat alkotnak. A kettes csoport egyik tagja elmeséli társának az előbb átgondolt történetet A társ felír egy újabb jó tulajdonságot a mesélő cetlijére. 5. Szerepcsere 6. A nagy körben mindenki felolvassa a cetlijére kapott jó tulajdonságot.

10 Véleményrács Hármas, négyes csoportokban végeztetjük a gyakorlatot 1. Táblára írjuk a lecke központi gondolatával kapcsolatos kérdést 2. Minden tanulónak kiosztunk egyet az alábbi szerkesztésű lapok közül: 3. A csoport minden tagja választ fogalmaz a felírt kérdésre és beírja azt az 1. ponthoz 4. A csoporttagok véleményt cserélnek és a megfelelő helyre írják társaik véleményét 5. Közös megvitatás után a legfontosabbnak tartottakat középre írják 6. Minden csoport középső bejegyzése felkerül a táblára, ennek alapján közös fürtábra készül

11 A véleményrács alkalmazása a biblikus katekézisben
Teremtés, gondviselés (VIII. o.) Négyes csoportokat alkottatunk Táblára írjuk: Milyen módon tapasztaljuk Isten szerető gondviselését? + „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, Zöldellő legelőkön adott nekem helyet, Csöndes vizekhez vezetett engem.” (Zsolt 23, 1–3) 2. A csoport minden tagja választ fogalmaz a felírt kérdésre és beírja azt az 1. ponthoz 4. A csoporttagok véleményt cserélnek és a megfelelő helyre írják társaik véleményét 5. Közös megvitatás után a legfontosabbnak tartottakat középre írják 6. Minden csoport középső bejegyzése felkerül a táblára, ennek alapján közös fürtábra készül

12 Gyors cipő-módszer (csoportos ötletvihar, a téma több szempontból való megközelítésére) A táblára jól látható helyre felírjuk a lecke központi gondolatához kapcsolódó kérdést Több asztalt szabaddá teszünk (ahány csoportot kívánunk formálni), és mindegyik asztalra elhelyezünk egy plakátot . A plakátok mindegyikére a vizsgálandó téma egy-egy szempontja van felírva. Minden plakáthoz egy csoportot rendelünk, amelyik a megadott szemszögből vizsgálja a témát. A csoport minden tagja meghatározott idő alatt felírja a témával kapcsolatos ötletét és kérdését. 4. A következő körben minden csoport másik asztalhoz megy és ott a megadott szempont szerint írja fel ötleteit és kérdéseit, függetlenül a többiek felírásaitól 5. Addig folytatódik a körforgás, míg minden csoport visszaér az eredeti helyére 6. A csoport tagjai elolvassák együtt a plakáton szereplő összes megjegyzést, majd rendszerezik őket és a legfontosabbakat ismerettik mindenki előtt.

13 A gyors cipő-módszer alkalmazása a biblikus katekézisben
Földünk és eszünk termékei az isteni gondoskodás eszközei („Ne lopj!” /VII./ és „Mások tulajdonát ne kívánd!” /X./ parancsolat) --- VI. o. A táblára írjuk: Mi a keresztény helyes viszonyulása az anyagi és szellemi javakhoz? 2. Öt asztalra plakátokat helyezünk különböző kérdésekkel rajtuk? (1. „Ellopható” anyagi és szellemi javaink; 2. Helyes gondolkodás az anyagi és szellemi javak megszerzéséről; 3. Helyes gondolkodás az anyagi és szellemi javak birtoklásáról; 4. Helyes gondolkodás az anyagi és szellemi javak helyes felhasználásáról; 5. Ki vétkezik a VII. és IX. parancsolat ellen?) 3. Minden plakáthoz egy csoportot rendelünk, amelyik a megadott szemszögből vizsgálja a témát. A csoport minden tagja meghatározott idő alatt felírja a témával kapcsolatos ötletét és kérdését.

14 4. A következő körben minden csoport másik asztalhoz megy és ott a megadott szempont szerint írja fel ötleteit és kérdéseit, függetlenül a többiek felírásaitól 5. Addig folytatódik a körforgás, míg minden csoport visszaér az eredeti helyére 6. A csoport tagjai elolvassák együtt a plakáton szereplő összes megjegyzést, majd rendszerezik őket és a legfontosabbakat ismerettik mindenki előtt.

15 Jigsaw-módszer Azonos nagyságú (legjobb, ha 5x5-ös vagy 6x6-os) csoportokat alakítunk 2. Az egyes csoportok minden tagja ugyanazt a szöveget kapja, amely az ő résztémáját mutatja be. (Ők lesznek a résztéma „szakértői”.) Az első lépésben a tanulók egyedül olvassák a szöveget, jegyzetelnek, aláhúzzák a kulcsszavakat, felírják a gondolataikat és kérdéseiket. 3. A „szakértőcsoportok” vitája: a közös téma megadott idő (kb. 10–15 perc) alatti megbeszélése, megvitatása és magyarázata. Közösen készítenek magyarázó anyagokat: fóliát, fürtábrát vagy vázlatot. 4. Új csoportokat alkotunk úgy, hogy az új csoportokban a szakértőcsoportok mindegyikéből egy fő jelen legyen, aki bemutatja a többieknek a saját modelljét (amelynek most ő a szakértője a csoportban).

16 5. A különböző modellek „egyesítése”, esetleg a közöttük lévő hasonlóságok, összefüggések keresése a feladat. Minden csoport összeállít egy listát, ezt felírják a plakátokra. 6. A plakátokat egymás mellé függesztve valamennyi csoport bemutatja a saját listáját. Ezek összesítésével egységes listát hoznak létre az osztály előtt, amit egy közös vita során még ki lehet egészíteni.

17 A Jigsaw-módszer alkalmazása a biblikus katekézisben
Mária, Istennek szent anyja (VI. o.) Öt darab öt fős csoportot alakítunk Az egyes csoportok a következő bibliai gondolatokat kapják 1. Mária születése előtti ígéretek: Ter 3,14–15; Iz 7,13–14 2. Mária kiválasztása és Jézus születése: Lk 1,26–38; 39–56; Lk 2,1–7 3. Mária élete Jézus mellett – I.: Lk 2,21–40; Mt 2,13–23; Lk 2,41–52 4. Mária élete Jézus mellett – II.: Jn 2,1–12; Mk 3,31; Jn 19,25 5. Az egyház tanítása Máriáról Máriáról szóló dogmák, közbenjáró szerepe; imádságok

18 Külső kör – belső kör A táblára felírjuk az új tanítási egység lényegéhez kapcsolódó kérdést. 2. Mindenki egyénileg, spontán, asszociatív módon mindent összeír, ami eszébe jut. Ezután mindenki kiválaszt (pl.) öt kifejezést, amivel a legjobban össze tudja foglalni saját válaszát a kérdésre. 3. Két egyenlő létszámú csoportból kört alakítunk. A tagok egymással szemben állnak vagy ülnek. A külső kör tagjai felolvassák az öt választ a belsőknek, akik kritizálják, kiegészítik a listát, illetve kérdéseket tesznek fel. A külsők a megjegyzések alapján korrigálják saját válaszaikat. 4. A külső kör továbblép eggyel, és most a belső kör olvassa fel, amit írt, és a külső kör egészít ki, kritizál és kérdez. 5. Néhány továbblépés után az osztályközösség előtt minden felmerült fogalmat a táblára írnak és ezek alapján közös választ fogalmaznak. Az újonnan tanultak összefoglalása után nagyon fontos az ismeretek rögzítése, például az esszéírás módszerével. (Írhat két tanuló közösen is esszét az osztályban perc alatt).

19 „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (VI. o.)
A „külső kör-belső kör” módszerének alkalmazása a biblikus katekézisben „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (VI. o.) A táblára írjuk a „Miként kell szeretnem önmagamat és felebarátomat?” Mindenki összeír a lapjára a kérdéssel kapcsolatos gondolatokat, majd kiválaszt öt (vagy amennyit kérünk tőle) gondolatot, amivel a legjobban megválaszolja a kérdést. Kettes csoportokat alkotnak, koncentrikus körökbe rendeződve A külső kör tagjai felolvassák az öt választ a belsőknek, akik kritizálják, kiegészítik a listát, illetve kérdéseket tesznek fel. A külsők a megjegyzések alapján korrigálják saját válaszaikat. A külső kör továbblép eggyel, és most a belső kör olvassa fel, amit írt, és a külső kör egészít ki, kritizál és kérdez. Néhány továbblépés után az osztályközösség előtt minden felmerült fogalmat a táblára írnak és ezek alapján közös választ fogalmaznak. Az újonnan tanultak összefoglalása után nagyon fontos az ismeretek rögzítése, például az esszéírás módszerével. Két tanuló írjon közösen esszét Önmagamhoz hasonlóan szeretem felebarátomat címmel.


Letölteni ppt "A kooperatív tanulási formákról…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések