Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10.-11.Adománygyűjtés, közkapcsolati munka.. Adományok – vagy befektetések? Az adomány: egyszeri. Alamizsna-jelleg (semmire sem kötelezi se azt, aki kapja,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10.-11.Adománygyűjtés, közkapcsolati munka.. Adományok – vagy befektetések? Az adomány: egyszeri. Alamizsna-jelleg (semmire sem kötelezi se azt, aki kapja,"— Előadás másolata:

1 10.-11.Adománygyűjtés, közkapcsolati munka.

2 Adományok – vagy befektetések? Az adomány: egyszeri. Alamizsna-jelleg (semmire sem kötelezi se azt, aki kapja, se azt, aki adja). A szervezeteknek arra van szüksége, hogy magán és vállalti forrásokból származó hosszú távú pénzügyi befektetések legyenek. Befektetni csak olyan nonprofit szervezetekbe érdemes, amelyek jól m űködnek (és ezt jól dokumentálják), határozott céljuk van, bizonyítani tudják az adománygy űjtés jogosságát.

3 Az adománygy űjtés tíz alapelve 1. Els ő lépés: fogalmazzuk meg a szervezet küldetését és jövőképét! Küldetésnyilatkozat Jöv őkép 2. Határozzuk meg a szervezet célkit űzéseit! 3. Határozzuk meg a szervezet feladatait! A feladatok kis lépésekre vonatkoznak, mérhet ő eredményeket produkálnak.

4 4. Készítsük el az ismertet őt! Ez tartalmazza: a szervezet bemutatását, És: melyek az ügyhöz kapcsolódó igények, Miért gy űjt adományt a szervezet, Milyen programot fog bel őle finanszírozni. Lehet írni arról, hogy a befektetésb ől milyen előnyök származnak. 5. Hajtsuk végre a stratégiai tervet! Amikor megvan a küldetés, a célok, a feladatok és a jól összeállított ismertet ő, ezeket olyan hosszú távú tervbe kell beágyazni, amelyek a szervezet 3-5 éves létezését biztosítják.

5 6. Kezdjük a kézenfekv ő adományozókkal! Nem várhatjuk el, hogy mások adjanak, ha a szervezet tagjai nem adtak. 7.Szervezzük be a potenciális adományozókat önkéntesnek! 8. Kutassuk fel a lehetséges adományozókat. 9. Kapcsolatápolás A kapcsolatápolás sokkal fontosabb a tényleges megkeresésnél: értékes együttm űködést alakít ki a szervezet és a potenciális adományozó között, amelynek a végén ő maga akar felajánlást tenni. 10. Ne ugorjuk át az els ő kilenc lépést!

6 Az adománygy űjtés típusai 1. Gazdasági szervezetek adakozása Hosszú távú, partneri kapcsolatok kialakítása kis lépésekben. Potenciális adományozók felkutatása – személyes kapcsolatokon keresztül. Ezzel elkezdhet ő a kultivációs folyamat: a vállalatok bizonyos személyeivel való gyakori kapcsolat kultiválása. Hogyan tud egy vállalat jelenlétet fokozni, közösségi kapcsolatokat javítani és támogatásokat adni? Segíteni kell a kultivációval abban, hogy a vállalatoknál megérthessék saját érdekeiket, meghatározzák a megvalósuláshoz vezető módszereket!

7 Közös marketing és kommunikációs kampány. 1. K apcsolatot kell teremteni a megcélzott vállalt munkatársaival. A szervezet képvisel őinek és a vállalati kampányt képviselő alkalmazottaknak a gyümölcsöző együttműködés érdekében alaposan meg kell ismerniük egymást. 2. Partneri viszonyt kell kialakítani. Egyenrangú partnerként kell megállapodniuk a kampány céljaiban, valamint az ezek megvalósításához felhasználható módszereket és technikákat illet ően. 3. Az együttm űködésnek kölcsönösen előnyösnek kell lennie. A sikeres marketingkampányból a szervezetnek és a vállalatnak egyaránt haszna származik.

8 Van-e vállalati adományozási stratégia? Vállati alkalmazottak mint önkéntesek Vállalti önkéntesek jogi, marketing, PR tanácsokat adhatnak, könyvelést végezhetnek, illetve felajánlhatják a cég szolgáltatásait (vállalati telephely, járművek használata, ingyenes nyomtatás).

9 Angela Rosati,, Részt vettem a Magyarországi Üzleti Vezetők Fórumán. A részt vevő nagyvállaltok között ott volt a Levi Srauss Magyarország kft, a Coca Cola Amatil kft és a Győri Keksz. A legtöbben egyetértettek abban, hogy a nonprofit szervezetek kérjék fel az alkalmazottaikat, sőt a vezetőket is önkénteseknek. A gazdasági szervezetek részt akarnak venni a nomporfit szektor életében. A Győri Keksz példaként felhozta, hogy egy iskola vagy egyetem állásnapot szervezhetne. Felkérhetné a vezetőket, hogy meséljék el, hogyan jutottak el jelenlegi pozíciójukba, és milyen a napi munkájuk.”

10 Fel lehet kérni a vállalatvezetőket a civil szervezet irányító testületében való részvételre. Kapcsolatot lehet így tartani a vállalatokkal. Ők is aláírhatják a szervezet rendezvényeire küldendő meghívókat. Rendszeresen informálhatják a szervezetet az üzleti világ helyzetéről.

11 Lehetséges adományozók felkutatása. Újságfigyelés, kapcsolat felvételéhez szükséges információk gyűjtése. Névadáshoz kötődő adomány Melyek azok a vállalatok, amelyek szívesen látják a nevüket. Névadáshoz kötött adomány: amikor a nonprofit szervezet felajánlja, hogy valamit elnevez az adományozóról.

12 Budapesti Állatkert Élő Gyűjteményének támogatása,,Fogadjon örökbe egy állatot “ kampány, jelszava:,,Állatkert ketrecek nélkül” Potenciális adományozók keresése: kiválasztják a telefonkönyvből azokat az intézményeket, amelyek nevében vagy emblémájában állat szerepel, és kapcsolatba lépnek vele.

13 Az összegyűjtött forrással arányos adomány Partnerkapcsolat eredménye. Van egy főadományozó, aki vállalja, hogy a kampány során más adományozóktól kapott pénzbeli ajándékkal azonos összegű pénzt ad egy bizonyos felső határig. Legnagyobb haszna a főadományozónak van, mert híre megy a közösségben, hogy mire vállalkozott, és az emblémája megjelenik minden kampányanyagon és a médiahírekben. A vállalat nevét összekapcsolják az üggyel, a nonprofit szervezettel, más adakozó szervezetekkel.

14 A kampány akkor sikeres, ha meghatározott határidővel működik – egy jól meghatározott célért és összegért. A kampány sikere főadományozó kapcsolatain múlik. Emberek embereknek adnak – a főadományozó az emberi kapcsolatait osztja meg a nonprofit szervezettel.

15 Szponzoráció Egy cég és egy nonprofit szervezet, ügy vagy esemény közötti kapcsolat, amit marketing célokból hoznak létre. A szponzorok azt remélik, hogy minél nagyobb számú fogyasztóhoz juthatnak így el.

16 A szervezetnek a szponzor számára megjelenő értékét úgy lehet felmérni, hogy összeállítjuk a külső kommunikációs listát (számba vesszük a szervezet eszközeit), és ezt értékeljük. A listán szerepeljen a hírlevél, a prospektusok, a címlista, az éves jelentés és minden kommunikációs eszköz, továbbá a helyi szövetségekkel, más külső szervezetekkel és finanszírozókkal fennálló kapcsolat. A szervezet,,eszközeinek” értékelésével megtudható, hogy a szervezet milyen marketing potenciált jelent a vállaltnak. A szponzorizáció akkor sikeres, ha a szervezetet a vállaltok marketing lehetőségként látják.

17 Természetbeni adomány Vállatok termékei vagy szolgáltatásai. Sajátos formák Lezser nap Gyaloglás

18 Gyakorlati tanácsok az American Express munkatársától 1. Próbáljuk megérteni a vállalti vezetők gondolkodását! 2. A vállalatokkal a Kereskedelmi Kamarán keresztül teremtsünk kapcsolatot! 3. Derítsük ki a vállalt érdeklődését és értékeit! Ezek nyilvánosak. Értsük meg őket, hivatkozzunk rájuk, idézzük őket! 4.Menedzseljük jól a szervezetet! Ennek hiányában nincs olyan vállalt, amelyik finanszírozást adna.

19 5. Az adakozással kapcsolatos döntéseket a vállalatoknál mindig kevés ember hozza. Ismerjük meg őket! 6. Lényeges az időzítés. A vállaltok akkor adnak a legkönnyebben, amikor megjelennek a piacon, mert meg akarják mutatni, hogy a helyi közösséghez tartoznak. Figyeljenek erre! 7. Értsék meg az emberek saját belső motivációját! 8. A nonprofit szervezetnek meg kell határoznia, hogy hány lejt ér, milyen értéket képvisel a vállalati adományért cserébe felajánlott előny.

20 9. A szervezetnek legyen akcióprogramja az adománygyűjtésre! Be kell bizonyítani, hogy ezt a tervet tudja tartani. 10. Ha egy szervezet pénz kap egy vállalattól, tessék ezt megköszönni, megköszönni, megköszönni!


Letölteni ppt "10.-11.Adománygyűjtés, közkapcsolati munka.. Adományok – vagy befektetések? Az adomány: egyszeri. Alamizsna-jelleg (semmire sem kötelezi se azt, aki kapja,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések