Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra."— Előadás másolata:

1 F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra

2 F OLYAMATOS FEJLESZTÉS Olyan, csoportmunkára épülő, sajátos eszköztárat használó fejlesztési metódus, ami több és kisebb fokozatos fejlesztési lépésre épül. (Slack, 2004) Japán megfelelője: KAIZEN Ötletelő kaizen Pont kaizen Rendszer kaizen

3 A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS KÉPESSÉGEK Szervezeti képességek (kapacitás, hajlam a FF alkalmazására) Alkotó viselkedés (munkatársak viselkedési rutinja) Képessé tevő tényezők (technológia, eljárási eszközök)

4 F EJLESZTÉSI CIKLUSMODELLEK A fejlesztési ciklus a folyamatos fejlesztés ismétlődő és ciklikus természetét foglalja össze PDCA – Plan, Do, Check, Act DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve, Check

5

6 A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS TECHNIKÁI 1. Adatgyűjtő lap 2. Pareto diagram 3. Hisztogram 4. Szabályozókártya 5. Szórásdiagram 6. Ok-okozati diagram 7. Egyéb diagramok

7 1. A Z ADATGYŰJTŐ LAP Cél: feltárni a megoldandó probléma eredetét Adatgyűjtési kategóriák meghatározása (max db.) Adatgyűjtés módjának meghatározása Adatgyűjtés Elemzés Pl. gépelési hibák

8 P ÉLDA ADATGYŰJTŐ LAPRA Hiba helye Dátum KASUSSOPF Csatlakoz- tatás Szegés Csomag- olás Össze- sen Április 3.///////////11 Április 4./////////////13 Április 5./////// /// 15 Április 6.///// ///// ////18 Április 7.///////////11 Összesen

9 2. P ARETO DIAGRAM Cél: megkülönböztessük egymástól a fontos és kevésbé fontos témákat a folyamatfejlesztés során %-os szabály – kevés okra vezethető vissza az okozatok többsége Pl. vevői panaszok okai

10

11 3. H ISZTOGRAM A folyamat ingadozásának mérésére használható Minél kisebb a terjedelem, annál megbízhatóbb a folyamat Pl. F betűk

12

13 4. S ZABÁLYOZÓKÁRTYÁK Megmutatja, hogy a folyamat valóban úgy működik-e ahogyan kell. A szabályozási szint meghatározható statisztikai eszközökkel, és az ettől a középértéktől való eltérés mérhető a kártya segítségével

14

15 5. S ZÓRÁSDIAGRAM Gyors és egyszerű eszköz két adathalmaz közötti esetleges kapcsolatok feltárására. Pl. mikor ér valaki munkába és meddig tart az út

16

17 6. O K - OKOZATI DIAGRAM (I SHIKAWA, HALSZÁLKA ) A problémák gyökerének feltárásában igen hatékony eszköz. Lépései: Meghatározni a vizsgálni kívánt okozatot, Azonosítani a problémához vezető fő okokat, Meghatározni a fő kategóriákon belüli okokat, Kijelölni a kategóriákban a legfontosabb okot. Probléma EmberGép AnyagMódszer

18

19 7. E GYÉB : 5W2H ELEMZÉS Az összes lehetséges kérdés körbejárásával a probléma szisztematikusan feltérképezhető What, why, who, when, where How, how much

20

21

22 MIT JELENT A MINŐSÉG? Technikai minőségértelmezés "a minőséget a tényleges és az előírt érték vagy pedig a tényleges és a határérték (felső, ill. alsó tűréshatár) összehasonlításával lehet megítélni" Fogyasztói minőségértelmezés "kifejezi azt, hogy valamely meghatározott termék vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó, felhasználó igényeit"

23 Miért fontos a minőség?

24 M IÉRT FONTOS A MINŐSÉG ? 2. Homokkúp modell – minőség-megbízhatóság-rugalmasság- költséghatékonyság Fogyasztói elégedettség – ami nálunk 1‰, 1PPM stb. selejt, az a fogyasztónál 100%-nak tűnik „teljesítmény – attitűd – viselkedés” alapmodell Költség Vevők-partnerek viselkedése Szolgáltatás vagy termék Meghaladja a várakozásokat Megfelel az elvárásoknak Elmarad az elvárásoktól Elragadtatott vevő Kielégült vevő Csalódott vevő LOJÁLIS MARAD Elcsábítható ???????? Csalódott TÁVOZIK

25 A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI KONCEPCIÓK 1.„Művezetői” ellenőrzés 2.Szakosodott minőségellenőrzési részleg 3.Statisztikai minőségellenőrzés 4.Folyamatba épített minőségellenőrzés 5.Teljes körű minőségmenedzsment (Total Quality Management)

26 A MINŐSÉGMENEDZSMENT FEJLŐDÉSE Minőségbiztosítás Minőség szabályozás Végellenőrzés TQM

27 TQM HANGSÚLYAI Kielégíteni a vevők igényeit és elvárásait Lefedni a szervezet minden részét Minden embert bevonni a szervezetben Minőségköltségek vizsgálata Mindent elsőre jól csinálni, szoros ellenőrzés által Minőséget és fejlesztését támogató rendszer kidolgozása Kidolgozni a FF folyamatát

28 T OTAL QUALITY MANAGEMENT TQM > az egész vállalatra kiterjedő filozófia és módszertan, amely a vállalat valamennyi tevékenységét a vevő minőségi kiszolgálása jegyében alakítja ki és végzi el Működési célok A termék vagy szolgáltatás gondos megtervezése Annak biztosítása, hogy a vállalat konzisztensen képes a terveknek megfelelő termelésre / szolgáltatásnyújtásra Miért ennyire fontos? 1980-as évek: autók és egyéb tartós fogyasztási cikkek piaca (pl. légkondik) > 1987 Malcolm Baldrige National Quality Award, ISO standardok, minőség guruk (Crosby, Deming, Juran) Ford ülések esete

29 M INŐSÉGKÖLTSÉGEK 1. A minőségi előírások el nem érésének költségei (először Juran említi 1951-ben) A minőségköltség megközelítései Minden olyan költség, ami abból adódik, hogy a termék nem 100%-osan tökéletes (szűk értelmezés) A kitűnő teljesítmény esetén elvárt költségek és a jelenlegi költségek közötti különbség (tágabb értelmezés) Milyen jelentősek a minőség költségei? 20-25%-a az árbevételnek Crosby: egy jól vezérelt minőségmenedzsment program költségének 2,5% alatt kell lennie

30 M INŐSÉGKÖLTSÉGEK 2. A minőség költségeinek típusai A vizsgálat költségei A vizsgálatok, tesztek és egyéb feladatok költségei, melyek biztosítják a termék vagy folyamat megfelelőségét A megelőzés költségei A hiba megelőzésének, az okok megszüntetésének, a dolgozók képzésének, a termék vagy rendszer újratervezésének, az új berendezés beszerzésének vagy a meglevő módosításának stb. költségei A belső hibák költségei A rendszerben bekövetkező hibák költségei: javítás, selejt, újramegmunkálás A külső hibák költségei A rendszeren áthaladó hibák költségei: fogyasztói jótállás, fogyasztók elvesztése, goodwill csökkenése, panaszok intézése, javítások

31 Árbevétel Belső hiba 30-35% Vizsgálat 20-25% Megelőzés 5-10% Minőségköltség 20-25% Külső hiba 25-30%

32 S TATISZTIKAI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 1. A minőségmenedzsment kvantitatív oldala, mely a gyártási minőséget értékeli egy sor különböző technikával Termékekre és szolgáltatásokra is alkalmazható Kulcsszó > variancia Megállapítható variancia > egyértelműen azonosítható és esetenként kezelhető (pl. nem egyenlő mértékben képzett dolgozók; nem megfelelő gépbeállítás) Véletlen variancia > a folyamatból magából fakad Átlag, standard szórás (szigma)

33 S TATISZTIKAI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 2. Mi a kapcsolat a variancia és a minőség között? Lehetséges elérni a zéró varianciát? Tervezési előírások Alsó és felső toleranciaküszöbök Hagyományos értelmezés: minden darab, ami az engedélyezett tartományba esik, ugyanolyan jó, minden darab, ami a tartományon kívül esik, ugyanolyan rossz Tagucsi nézőpontja A fogyasztó számára gyakran nincs különbség a minőségben a határokon Ahogy a fogyasztók igényei nőnek, úgy lesz egyre nagyobb nyomás a variancia csökkentésére

34 S TATISZTIKAI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 3. A tartományon belül lenni nem egy sima igen/nem döntés, hanem sokkal inkább egy folyamatos függvény (Tagucsi) Motorola szakértői > a termék termelésének vagy a szolgáltatás nyújtásának olyan jónak kell lennie, hogy a hiba előfordulásának a valószínűsége nagyon-nagyon csekély legyen Six-sigma koncepció Miért ne ellenőrizzük inkább az összes terméket?

35 A S INGO - RENDSZER A Toyota JIT rendszer egyik kifejlesztője, Sigeo Singo után A statisztikai alapú minőségellenőrzés riválisa Főbb megállapításai Átállítási idők drasztikus csökkentése Hogyan érjünk el zéró hibát SQC módszerek nem előzik meg a hibákat > adatokat szolgáltatnak róluk, de csak a hiba bekövetkezte után Az emberek hibáznak > ez okozza a hibákat > a hibák megelőzhetők az emberi mulasztások azonnali javításával > folyamatos felügyeletet igényel Poka-yoke-ok használata

36 ISO – SZABVÁNY MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREKRE Minőségügyi rendszer: a minőségmenedzsment megvalósítására szolgáló szervezeti struktúra, felelősségek, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. ISO 9000 (2000) szabványcsalád ISO 9000: alapok és szótár ISO 9001: elvárások ISO 9004: útmutató a javításhoz ISO 19011: útmutató a minőségi és környezetirányítási rendszerek auditálására

37 M ALCOLM B ALDRIGE ( ) Omahában, Nebraska államban született A Yale-en végzett 1944-ben : vasfeldolgozó vállalat alkalmazottja Connecticutban, elnökként hagyja ott : Scovill Inc. CEO-ja (bronzfeldolgozó) : kereskedelmi miniszter Antitröszt törvények reformja, gazdaságosság és hatékonyság a kormányzatban 1980: az év profi rodeósa 1984: Oklahoma City-ben a National Cowboy Hall of Fame tagjai közé választják

38 N ÉHÁNY GYŐZTES A MÚLTBÓL 1988 Motorola Inc Xerox Corporation 1990 IBM Rochester, Federal Express Corporation 1992 AT&T, Ritz-Carlton Hotel Company 1997 Merrill Lynch Credit Corporation 1998 Boeing Airlift and Tanker Programs 2003 Caterpillar Financial Services Corporation

39 A MINŐSÉG DIMENZIÓI 1. Tervezési minőség (design quality) A termék inherens értéke a piacon > stratégiai döntés Összetevői Teljesítmény: elsődleges termék- / szolgáltatásjellemzők Extrák: másodlagos jellemzők Megbízhatóság Tartósság Szervízelhetőség: a javítás nehézsége Az ember-ember felület jellemzői (pl. sebesség, udvariasság) Esztétikum Előítélet, hírnév: a múltbeli teljesítmény és egyéb tapasztalatok

40 A MINŐSÉG DIMENZIÓI 2. Gyártási minőség (conformance quality) A termék vagy szolgáltatás mennyire felel meg a terveknek > taktikai szint Lehetséges egyszerre magas tervezési és alacsony gyártási minőség? És fordítva? Ha igen, melyik jobb a kettő közül? Minőség a forrásnál (quality at the source) A gyártási minőséghez kapcsolódik A munkát végző személy felelősséget vállal azért, hogy munkája megfelel az előírásoknak Alkalmasság (fitness for use) A tervezési és gyártási minőségnek találkoznia kell a fogyasztói elvárásokkal is az adott termékre vonatkozóan Példa magas tervezési és gyártási minőségre, de alacsony alkalmasságra?

41

42 E SZTÉTIKAI MEGJELENÉS - DESIGN

43

44


Letölteni ppt "F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések