Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra."— Előadás másolata:

1 F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra

2 F OLYAMATOS FEJLESZTÉS Olyan, csoportmunkára épülő, sajátos eszköztárat használó fejlesztési metódus, ami több és kisebb fokozatos fejlesztési lépésre épül. (Slack, 2004) Japán megfelelője: KAIZEN Ötletelő kaizen Pont kaizen Rendszer kaizen 2014. 07. 20.

3 A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS KÉPESSÉGEK Szervezeti képességek (kapacitás, hajlam a FF alkalmazására) Alkotó viselkedés (munkatársak viselkedési rutinja) Képessé tevő tényezők (technológia, eljárási eszközök) 2014. 07. 20.

4 F EJLESZTÉSI CIKLUSMODELLEK A fejlesztési ciklus a folyamatos fejlesztés ismétlődő és ciklikus természetét foglalja össze PDCA – Plan, Do, Check, Act DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve, Check 2014. 07. 20.

5

6 A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS TECHNIKÁI 1. Adatgyűjtő lap 2. Pareto diagram 3. Hisztogram 4. Szabályozókártya 5. Szórásdiagram 6. Ok-okozati diagram 7. Egyéb diagramok 2014. 07. 20.

7 1. A Z ADATGYŰJTŐ LAP Cél: feltárni a megoldandó probléma eredetét Adatgyűjtési kategóriák meghatározása (max. 6- 10 db.) Adatgyűjtés módjának meghatározása Adatgyűjtés Elemzés Pl. gépelési hibák 2014. 07. 20.

8 P ÉLDA ADATGYŰJTŐ LAPRA Hiba helye Dátum KASUSSOPF Csatlakoz- tatás Szegés Csomag- olás Össze- sen Április 3.///////////11 Április 4./////////////13 Április 5./////// /// 15 Április 6.///// ///// ////18 Április 7.///////////11 Összesen15104167 68 2014. 07. 20.

9 2. P ARETO DIAGRAM Cél: megkülönböztessük egymástól a fontos és kevésbé fontos témákat a folyamatfejlesztés során. 80-20%-os szabály – kevés okra vezethető vissza az okozatok többsége Pl. vevői panaszok okai 2014. 07. 20.

10

11 3. H ISZTOGRAM A folyamat ingadozásának mérésére használható Minél kisebb a terjedelem, annál megbízhatóbb a folyamat Pl. F betűk 2014. 07. 20.

12

13 4. S ZABÁLYOZÓKÁRTYÁK Megmutatja, hogy a folyamat valóban úgy működik-e ahogyan kell. A szabályozási szint meghatározható statisztikai eszközökkel, és az ettől a középértéktől való eltérés mérhető a kártya segítségével 2014. 07. 20.

14

15 5. S ZÓRÁSDIAGRAM Gyors és egyszerű eszköz két adathalmaz közötti esetleges kapcsolatok feltárására. Pl. mikor ér valaki munkába és meddig tart az út. 2014. 07. 20.

16

17 6. O K - OKOZATI DIAGRAM (I SHIKAWA, HALSZÁLKA ) A problémák gyökerének feltárásában igen hatékony eszköz. Lépései: Meghatározni a vizsgálni kívánt okozatot, Azonosítani a problémához vezető fő okokat, Meghatározni a fő kategóriákon belüli okokat, Kijelölni a kategóriákban a legfontosabb okot. Probléma EmberGép AnyagMódszer 2014. 07. 20.

18

19 7. E GYÉB : 5W2H ELEMZÉS Az összes lehetséges kérdés körbejárásával a probléma szisztematikusan feltérképezhető What, why, who, when, where How, how much 2014. 07. 20.

20

21

22 MIT JELENT A MINŐSÉG? Technikai minőségértelmezés "a minőséget a tényleges és az előírt érték vagy pedig a tényleges és a határérték (felső, ill. alsó tűréshatár) összehasonlításával lehet megítélni" Fogyasztói minőségértelmezés "kifejezi azt, hogy valamely meghatározott termék vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó, felhasználó igényeit" 2014. 07. 20.

23 Miért fontos a minőség? 2014. 07. 20.

24 M IÉRT FONTOS A MINŐSÉG ? 2. Homokkúp modell – minőség-megbízhatóság-rugalmasság- költséghatékonyság Fogyasztói elégedettség – ami nálunk 1‰, 1PPM stb. selejt, az a fogyasztónál 100%-nak tűnik „teljesítmény – attitűd – viselkedés” alapmodell Költség Vevők-partnerek viselkedése Szolgáltatás vagy termék Meghaladja a várakozásokat Megfelel az elvárásoknak Elmarad az elvárásoktól Elragadtatott vevő Kielégült vevő Csalódott vevő LOJÁLIS MARAD Elcsábítható ???????? Csalódott TÁVOZIK 2014. 07. 20.

25 A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI KONCEPCIÓK 1.„Művezetői” ellenőrzés 2.Szakosodott minőségellenőrzési részleg 3.Statisztikai minőségellenőrzés 4.Folyamatba épített minőségellenőrzés 5.Teljes körű minőségmenedzsment (Total Quality Management) 2014. 07. 20.

26 A MINŐSÉGMENEDZSMENT FEJLŐDÉSE Minőségbiztosítás Minőség szabályozás Végellenőrzés TQM 2014. 07. 20.

27 TQM HANGSÚLYAI Kielégíteni a vevők igényeit és elvárásait Lefedni a szervezet minden részét Minden embert bevonni a szervezetben Minőségköltségek vizsgálata Mindent elsőre jól csinálni, szoros ellenőrzés által Minőséget és fejlesztését támogató rendszer kidolgozása Kidolgozni a FF folyamatát 2014. 07. 20.

28 T OTAL QUALITY MANAGEMENT TQM > az egész vállalatra kiterjedő filozófia és módszertan, amely a vállalat valamennyi tevékenységét a vevő minőségi kiszolgálása jegyében alakítja ki és végzi el Működési célok A termék vagy szolgáltatás gondos megtervezése Annak biztosítása, hogy a vállalat konzisztensen képes a terveknek megfelelő termelésre / szolgáltatásnyújtásra Miért ennyire fontos? 1980-as évek: autók és egyéb tartós fogyasztási cikkek piaca (pl. légkondik) > 1987 Malcolm Baldrige National Quality Award, ISO standardok, minőség guruk (Crosby, Deming, Juran) Ford ülések esete 2014. 07. 20.

29 M INŐSÉGKÖLTSÉGEK 1. A minőségi előírások el nem érésének költségei (először Juran említi 1951-ben) A minőségköltség megközelítései Minden olyan költség, ami abból adódik, hogy a termék nem 100%-osan tökéletes (szűk értelmezés) A kitűnő teljesítmény esetén elvárt költségek és a jelenlegi költségek közötti különbség (tágabb értelmezés) Milyen jelentősek a minőség költségei? 20-25%-a az árbevételnek Crosby: egy jól vezérelt minőségmenedzsment program költségének 2,5% alatt kell lennie 2014. 07. 20.

30 M INŐSÉGKÖLTSÉGEK 2. A minőség költségeinek típusai A vizsgálat költségei A vizsgálatok, tesztek és egyéb feladatok költségei, melyek biztosítják a termék vagy folyamat megfelelőségét A megelőzés költségei A hiba megelőzésének, az okok megszüntetésének, a dolgozók képzésének, a termék vagy rendszer újratervezésének, az új berendezés beszerzésének vagy a meglevő módosításának stb. költségei A belső hibák költségei A rendszerben bekövetkező hibák költségei: javítás, selejt, újramegmunkálás A külső hibák költségei A rendszeren áthaladó hibák költségei: fogyasztói jótállás, fogyasztók elvesztése, goodwill csökkenése, panaszok intézése, javítások 2014. 07. 20.

31 Árbevétel Belső hiba 30-35% Vizsgálat 20-25% Megelőzés 5-10% Minőségköltség 20-25% Külső hiba 25-30% 2014. 07. 20.

32 S TATISZTIKAI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 1. A minőségmenedzsment kvantitatív oldala, mely a gyártási minőséget értékeli egy sor különböző technikával Termékekre és szolgáltatásokra is alkalmazható Kulcsszó > variancia Megállapítható variancia > egyértelműen azonosítható és esetenként kezelhető (pl. nem egyenlő mértékben képzett dolgozók; nem megfelelő gépbeállítás) Véletlen variancia > a folyamatból magából fakad Átlag, standard szórás (szigma) 2014. 07. 20.

33 S TATISZTIKAI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 2. Mi a kapcsolat a variancia és a minőség között? Lehetséges elérni a zéró varianciát? Tervezési előírások Alsó és felső toleranciaküszöbök Hagyományos értelmezés: minden darab, ami az engedélyezett tartományba esik, ugyanolyan jó, minden darab, ami a tartományon kívül esik, ugyanolyan rossz Tagucsi nézőpontja A fogyasztó számára gyakran nincs különbség a minőségben a határokon Ahogy a fogyasztók igényei nőnek, úgy lesz egyre nagyobb nyomás a variancia csökkentésére 2014. 07. 20.

34 S TATISZTIKAI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 3. A tartományon belül lenni nem egy sima igen/nem döntés, hanem sokkal inkább egy folyamatos függvény (Tagucsi) Motorola szakértői > a termék termelésének vagy a szolgáltatás nyújtásának olyan jónak kell lennie, hogy a hiba előfordulásának a valószínűsége nagyon-nagyon csekély legyen Six-sigma koncepció Miért ne ellenőrizzük inkább az összes terméket? 2014. 07. 20.

35 A S INGO - RENDSZER A Toyota JIT rendszer egyik kifejlesztője, Sigeo Singo után A statisztikai alapú minőségellenőrzés riválisa Főbb megállapításai Átállítási idők drasztikus csökkentése Hogyan érjünk el zéró hibát SQC módszerek nem előzik meg a hibákat > adatokat szolgáltatnak róluk, de csak a hiba bekövetkezte után Az emberek hibáznak > ez okozza a hibákat > a hibák megelőzhetők az emberi mulasztások azonnali javításával > folyamatos felügyeletet igényel Poka-yoke-ok használata 2014. 07. 20.

36 ISO – SZABVÁNY MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREKRE Minőségügyi rendszer: a minőségmenedzsment megvalósítására szolgáló szervezeti struktúra, felelősségek, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. ISO 9000 (2000) szabványcsalád ISO 9000: alapok és szótár ISO 9001: elvárások ISO 9004: útmutató a javításhoz ISO 19011: útmutató a minőségi és környezetirányítási rendszerek auditálására 2014. 07. 20.

37 M ALCOLM B ALDRIGE (1922-1987) Omahában, Nebraska államban született A Yale-en végzett 1944-ben 1947-1960: vasfeldolgozó vállalat alkalmazottja Connecticutban, elnökként hagyja ott 1962- : Scovill Inc. CEO-ja (bronzfeldolgozó) 1981-1987: kereskedelmi miniszter Antitröszt törvények reformja, gazdaságosság és hatékonyság a kormányzatban 1980: az év profi rodeósa 1984: Oklahoma City-ben a National Cowboy Hall of Fame tagjai közé választják 2014. 07. 20.

38 N ÉHÁNY GYŐZTES A MÚLTBÓL 1988 Motorola Inc. 1989 Xerox Corporation 1990 IBM Rochester, Federal Express Corporation 1992 AT&T, Ritz-Carlton Hotel Company 1997 Merrill Lynch Credit Corporation 1998 Boeing Airlift and Tanker Programs 2003 Caterpillar Financial Services Corporation 2014. 07. 20.

39 A MINŐSÉG DIMENZIÓI 1. Tervezési minőség (design quality) A termék inherens értéke a piacon > stratégiai döntés Összetevői Teljesítmény: elsődleges termék- / szolgáltatásjellemzők Extrák: másodlagos jellemzők Megbízhatóság Tartósság Szervízelhetőség: a javítás nehézsége Az ember-ember felület jellemzői (pl. sebesség, udvariasság) Esztétikum Előítélet, hírnév: a múltbeli teljesítmény és egyéb tapasztalatok 2014. 07. 20.

40 A MINŐSÉG DIMENZIÓI 2. Gyártási minőség (conformance quality) A termék vagy szolgáltatás mennyire felel meg a terveknek > taktikai szint Lehetséges egyszerre magas tervezési és alacsony gyártási minőség? És fordítva? Ha igen, melyik jobb a kettő közül? Minőség a forrásnál (quality at the source) A gyártási minőséghez kapcsolódik A munkát végző személy felelősséget vállal azért, hogy munkája megfelel az előírásoknak Alkalmasság (fitness for use) A tervezési és gyártási minőségnek találkoznia kell a fogyasztói elvárásokkal is az adott termékre vonatkozóan Példa magas tervezési és gyártási minőségre, de alacsony alkalmasságra? 2014. 07. 20.

41

42 E SZTÉTIKAI MEGJELENÉS - DESIGN 2014. 07. 20.

43

44


Letölteni ppt "F OLYAMATOS FEJLESZTÉS, M INŐSÉGMENEDZSMENT 6. óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések