Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát?Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát? Mi a különbség az aciklusos és a ciklusos szénhidrogének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát?Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát? Mi a különbség az aciklusos és a ciklusos szénhidrogének."— Előadás másolata:

1

2 Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát?Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát? Mi a különbség az aciklusos és a ciklusos szénhidrogének között ?Mi a különbség az aciklusos és a ciklusos szénhidrogének között ? Miben különböznek a telített szénhidrogének a telítetlenektől ?Miben különböznek a telített szénhidrogének a telítetlenektől ? Melyik csoportba tartoznak az alkánok ?Melyik csoportba tartoznak az alkánok ?

3 Ma tanuljuk! Ma tanuljuk ! Az alkánok molekuláit és azok írását, Az alkánok molekuláit és azok írását, mi a homológ sor, mi a homológ sor, mi az alkilcsoport, mi az alkilcsoport, a szerves vegyületek elnevezésére vonatkozó a szerves vegyületek elnevezésére vonatkozó rendszert (IUPAC- nómenklatúra), rendszert (IUPAC- nómenklatúra), mik az izomerek? mik az izomerek?

4 Az első tíz alkán molekulaképlete - a homológ sor CH 4 metán CH 4 metán CH 3 - CH 3 etán CH 3 - CH 3 etán CH 3 - CH 2 -CH 3 propán CH 3 - CH 2 -CH 3 propán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 bután CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 bután CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 pentán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 pentán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 hexán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 hexán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 -CH 3 heptán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 -CH 3 heptán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 oktán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 oktán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 nonán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 nonán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 -CH 2 - CH 2 -CH 3 dekán CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 -CH 2 - CH 2 -CH 3 dekán Az egymást követő vegyületek azonos atomcsoporttal különböznek egymástól, a metiléncsoporttal - CH 2 -.Az egymást követő vegyületek azonos atomcsoporttal különböznek egymástól, a metiléncsoporttal - CH 2 -. Görögül: homo=azonos; logosz=szó Görögül: homo=azonos; logosz=szó

5 Az alkánok általános képlete C n H 2n+2 - az n a szénatomok száma

6 A homológ sor  A homológ sor az azonos általános képletnek megfelelő vegyületek olyan sora, amelyekben az egymást követő vegyületek azonos atomcsoporttal különböznek egymástól.

7 Mi az alkilcsoport ?  CH 4 metán -CH 3 metil  C 2 H 6 etán -C 2 H 5 etil  C 3 H 8 propán -C 3 H 7 propil Az alkilcsoport az alkán olyan molekularésze, amelynek van egy szabad vegyértéke, mert hiányzik egy hidrogénje.  Az alkilcsoport az alkán olyan molekularésze, amelynek van egy szabad vegyértéke, mert hiányzik egy hidrogénje.

8 Hogyan adunk nevet az alkánoknak? Hogyan adunk nevet az alkánoknak? Meghatározzuk az alapláncot Meghatározzuk az alapláncot (a leghosszabb szénatom-láncot)

9 -bután 1 2 3 4 H 3 CCHCH 2 CH 3 CH 3 2 - metil Megszámozzuk az alapláncban a szénatomokat, attól a láncvégtől kezdve, amelyikhez a csoport/ok közelebb állnakMegszámozzuk az alapláncban a szénatomokat, attól a láncvégtől kezdve, amelyikhez a csoport/ok közelebb állnak Meghatározzuk az alkilcsoportot (CH 3 - metil,Meghatározzuk az alkilcsoportot (CH 3 - metil, C 2 H 5 – etil...) és annak/azok nevét az alaplánc elé írjuk (ABC sorrendben, ha többen vannak) C 2 H 5 – etil...) és annak/azok nevét az alaplánc elé írjuk (ABC sorrendben, ha többen vannak) Hogyan jelöljük az alkilcsoportokat?

10 Több alkilcsoport esetében: Több alkilcsoport esetében: 1 2 3 4 2,2,3 - 2,2,3 - trimetil - bután Ha egy csoportból több is kapcsolódik az alaplánchoz, a megfelelő előtaggal (di, tri, tetra...) utalunk a számukra. Mindegyik helyzetét a megfelelő szénatomszámmal jelöljük. Ha egy csoportból több is kapcsolódik az alaplánchoz, a megfelelő előtaggal (di, tri, tetra...) utalunk a számukra. Mindegyik helyzetét a megfelelő szénatomszámmal jelöljük. 2

11 Alkossuk meg a következő molekulát modellek segítségével ! Alkossuk meg a következő molekulát modellek segítségével !

12 És ezt is !

13 Mi a nevük ezeknek a molekuláknak ?

14 Külön-külön számoljátok meg a szénatomok és a hidrogénatomok számát Azonos-e ez a kettő molekula? Azonos-e ez a kettő molekula? Miben egyeznek meg? Miben egyeznek meg? Miben különböznek? Miben különböznek? Elkészíthető-e egy harmadik molekula is? Elkészíthető-e egy harmadik molekula is?

15 Ezek izomerek ! C 4 H 10 ↔ bután 2-metil-propán C 4 H 10 ↔ Izomerek azok a vegyületek, amelyek különbözőek, de mégis azonos a molekulaképletük (összképletük). Az egyes atomfajtákból ugyanannyit tartalmaznak, de azok más sorrendben kapcsolódnak egymáshoz. Egyébként a fizikai és a kémiai tulajdonságaik is különböznek.

16 Házi feladat Sorold fel az alkánok homológ sorát! Sorold fel az alkánok homológ sorát! Mik az izomerek? Mik az izomerek? Hány izomere van a pentánnak? Hány izomere van a pentánnak? Rajzold lea 2,2,3,3-tetrametil-pentán szerkezeti képletét. Rajzold le a 2,2,3,3-tetrametil-pentán szerkezeti képletét. Rajzold le a 3-etil-2,4- dimetil-nonán szerkezeti képletét. Rajzold le a 3-etil-2,4- dimetil-nonán szerkezeti képletét.


Letölteni ppt "Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát?Mi teszi lehetővé a szénhidrogének nagyszámúságát? Mi a különbség az aciklusos és a ciklusos szénhidrogének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések