Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervetlen kémia. Szervetlen kémia Nevezéktan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervetlen kémia. Szervetlen kémia Nevezéktan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója)"— Előadás másolata:

1 Szervetlen kémia

2 Szervetlen kémia Nevezéktan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) nemzetközi elnevezési szabályai alapján Kivétel a triviális (hétköznapi) nevek néhány anyagra, pl.: H 2 O – víz (hidrogén-oxid) NH 3 – ammónia (trihidrogén-mononitrid) HNO 3 – salétromsav CuSO 4 ⋅ 5H 2 O – rézgálic (réz(II)-szulfát; kristályvizes) Na 3 PO 4 – trisó (nátrium-foszfát) http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/ A kémiai vegyületek szisztematikus elnevezése, lehetővé téve a rendszerezést. Az elnevezés szabályai az alkotórészek elektronegativitásának és oxidációs számainak figyelembevételével, azok alkalmazásán alapulnak.

3 Szervetlen kémia Nevezéktan 1. Vegyület két ”elemből” áll: fém-nemfém (általában ionosak): a fémion alkotórész az elem teljes nevével, első helyen szerepel, a nemfém szótöve -id toldalékot kap és nem jelöljük a kapcsolódó komponensek számát fém-oxidációs száma állandó: MgBr 2 - magnézium-bromid Al 2 O 3 - alumínium-oxid Na 2 S - nátrium-szulfid (latin) CaC 2 - kalcium-karbid (latin) NH 4 Br - ammónium-bromid (NH 4 + : alkálifémekhez soroljuk) KOH - kálium-hidroxid (nem bomló összetett anionok elnevezése analóg) NaCN - nátrium-cianid Ca(SCN) 2 - kalcium-rodanid fémnek több oxidációs számú formája létezik: a fém neve után római számmal jelezzük az ion töltését FeCl 2 - vas(II)-klorid Fe 2 O 3 - vas(III)-oxid HgO - higany(II)-oxid Hg 2 Cl 2 - higany(I)-klorid (nem ionos, hanem molekula, ezért nem HgCl)

4 Szervetlen kémia Nevezéktan 1. Vegyület két ”elemből” áll: nem fém-nemfém vagy metalloid (általában kovalens kötésű molekulák): úgy mint a fém-nemfém esetben, csak itt a névben görög számnevekkel jelezzük mind a két összetevő számát (bár a mono- sokszor elmarad). 1 – mono; 2 – di, 3 – tri; 4 – tetra, 5 – penta; 6 – hexa; 7 – hepta; 8 – okta; 9 – nona; 10 – deka A két atom közül melyik legyen az első ill. második helyen: az alábbi, periódusos rendszeren alapuló, sorrend alapján: B Si C Sb As P N H Te Se S I Br Cl O F A balra elhelyezkedő megnevezése kationnal analóg módon történik, míg a jobbra található az anion mintájára -id toldalékot kap. CO - szén-monoxid CS 2 - szén-diszulfid N 2 O - dinitrogén-oxid N 2 O 3 - dinitrogén-trioxid HBr - hidrogén-bromid HCN - hidrogén-cianid H 2 O 2 - hidrogén-peroxid (dihidrogén-dioxid) PH 3 - foszfor-hidrogén (trihidrogén-foszfid)

5 Szervetlen kémia Nevezéktan 2. Összetett aniont tartalmazó vegyületek és oxosavak A többatomos anionokban egy nemfém, annak oxidációs állapotától függően, különböző számú oxigénhez kapcsolódik kovalens kötésse l (pl. SO 4 2−, SO 3 2−, NO 3 −, ClO −, ClO 3 −, ClO 4 − ). Ilyen ún. oxoaniont a magas oxidációs számú fémek is képezhetnek (pl. CrO 4 2−, MnO 4 − ). Oxoanionhoz hidrogénion kapcsolódik: oxosavak (pl. H 2 SO 4, HClO, H 3 PO 4, H 2 CO 3 ). sav neveanion neveBC, SiN, P, As, SbS, Se, TeCl, Br, I per…..sav per….át----+7 …..sav ……át+3+4+5+6+5 ….essav …..it--+3+4+3 hipo…ossav hipo….it--(+1)(+2)+1 Oxidációs számok A halogének és a nitrogén oxoanionjai mindig -1 töltésőek (pl. BrO 3 −, NO 3 −, ClO − ), a páros oxidációs számú központi atomok oxoanionjai mindig -2 töltésőek (pl. CO 3 2−, SO 4 2−, SO 3 2− ) – kivétel SiO 4 4− – a páratlan oxidációs számú központi atomból képzett ionok töltése pedig mindig -3 (pl. PO 4 3−, PO 3 3− ).

6 Szervetlen kémia Nevezéktan 2. Összetett aniont tartalmazó vegyületek és oxosavak. Példák: HClO 4 – perklórsav HBrO 3 - brómsav H 2 SeO 4 - szelénsav HClO 2 - klórossav HClO - hipoklórossav NaClO 4 - nátrium-perklorát KBrO 3 - kálium-bromát K 2 SeO 4 - ammónium-szelenát KClO 2 - kálium-klorit Ca(ClO) 2 - kalcium-hipoklorit Kivételek: A nitrogén és a szilícium oxosavjának nevét egy-egy ásványuk alapján képezzük (salétrom, kova), a szén és a kén oxoanionját pedig latin nevükből (karbon, szulf(ur)) származtatjuk. H 2 SO 4 – kénsav HNO 3 - salétromsav H 4 SiO 4 - orto-kovasav H 2 CO 3 - szénsav H 2 SO 3 - kénessav HNO 2 - salétromossav CuSO 4 - réz(II)-szulfát Bi(NO 3 ) 3 - bizmut(III)-nitrát Mg 2 SiO 4 - magnézium-ortoszilikát CaCO 3 - kalcium-karbonát MgSO 3 - magnézium-szulfit NH 4 NO 2 - ammónium-nitrit

7 Szervetlen kémia Nevezéktan 2. Összetett aniont tartalmazó vegyületek és oxosavak. Savanyúsók: többértékű savak azon sói, melyekben nincs minden hidrogén fémionra cserélve. Nevüket a sóalak nevéből származtatjuk, a maradék hidrogének számának jelölésével: Na 2 CO 3 - nátrium-karbonát K 3 PO 4 - kálium-foszfát (NH 4 ) 3 SbO4 - ammónium-antimonát NaHCO 3 - nátrium-hidrogén-karbonát K 2 HPO 4 - kálium-hidrogén-foszfát (NH 4 )H 2 SbO 4 - ammónium-dihidrogén-antimonát Vegyes sók: egyértékű sav + sója NaHF 2 - nátrium-hidrogén-fluorid (NaF + HF) KH(IO 3 ) 2 – kálium-hidrogén-jodát (KIO 3 + HIO 3 ) Fémeket tartalmazó összetett anionok: HMnO 4 – permangánsav H 2 CrO 4 – krómsav H 2 Cr 2 O 7 - dikrómsav MnO 4 - - permanganát ion CrO 4 2- - kromát ion Cr 2 O 7 2- - dikromát ion


Letölteni ppt "Szervetlen kémia. Szervetlen kémia Nevezéktan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések