Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervetlen kémia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervetlen kémia."— Előadás másolata:

1 Szervetlen kémia

2 Szervetlen kémia Nevezéktan
A kémiai vegyületek szisztematikus elnevezése, lehetővé téve a rendszerezést. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) nemzetközi elnevezési szabályai alapján Az elnevezés szabályai az alkotórészek elektronegativitásának és oxidációs számainak figyelembevételével, azok alkalmazásán alapulnak. Kivétel a triviális (hétköznapi) nevek néhány anyagra, pl.: H2O – víz (hidrogén-oxid) NH3 – ammónia (trihidrogén-mononitrid) HNO3 – salétromsav CuSO4⋅5H2O – rézgálic (réz(II)-szulfát; kristályvizes) Na3PO4 – trisó (nátrium-foszfát)

3 Szervetlen kémia Nevezéktan
1. Vegyület két ”elemből” áll: fém-nemfém (általában ionosak): a fémion alkotórész az elem teljes nevével, első helyen szerepel, a nemfém szótöve -id toldalékot kap és nem jelöljük a kapcsolódó komponensek számát fém-oxidációs száma állandó: MgBr2 - magnézium-bromid Al2O3 - alumínium-oxid Na2S - nátrium-szulfid (latin) CaC2 - kalcium-karbid (latin) NH4Br - ammónium-bromid (NH4+: alkálifémekhez soroljuk) KOH - kálium-hidroxid (nem bomló összetett anionok elnevezése analóg) NaCN - nátrium-cianid Ca(SCN)2 - kalcium-rodanid fémnek több oxidációs számú formája létezik: a fém neve után római számmal jelezzük az ion töltését FeCl2 - vas(II)-klorid Fe2O3 - vas(III)-oxid HgO - higany(II)-oxid Hg2Cl2 - higany(I)-klorid (nem ionos, hanem molekula, ezért nem HgCl)

4 Szervetlen kémia Nevezéktan
1. Vegyület két ”elemből” áll: nemfém-nemfém vagy metalloid (általában kovalens kötésű molekulák): úgy mint a fém-nemfém esetben, csak itt a névben görög számnevekkel jelezzük mind a két összetevő számát (bár a mono- sokszor elmarad). 1 – mono; 2 – di, 3 – tri; 4 – tetra, 5 – penta; 6 – hexa; 7 – hepta; 8 – okta; 9 – nona; 10 – deka A két atom közül melyik legyen az első ill. második helyen: az alábbi, periódusos rendszeren alapuló, sorrend alapján: B Si C Sb As P N H Te Se S I Br Cl O F A balra elhelyezkedő megnevezése kationnal analóg módon történik, míg a jobbra található az anion mintájára -id toldalékot kap. CO - szén-monoxid CS2 - szén-diszulfid N2O - dinitrogén-oxid N2O3 - dinitrogén-trioxid HBr - hidrogén-bromid HCN - hidrogén-cianid H2O2 - hidrogén-peroxid (dihidrogén-dioxid) PH3 - foszfor-hidrogén (trihidrogén-foszfid)

5 Szervetlen kémia Nevezéktan
2. Összetett aniont tartalmazó vegyületek és oxosavak A többatomos anionokban egy nemfém, annak oxidációs állapotától függően, különböző számú oxigénhez kapcsolódik kovalens kötéssel (pl. SO42−, SO32−, NO3−, ClO−, ClO3−, ClO4−). Ilyen ún. oxoaniont a magas oxidációs számú fémek is képezhetnek (pl. CrO42−, MnO4−). Oxoanionhoz hidrogénion kapcsolódik: oxosavak (pl. H2SO4, HClO, H3PO4, H2CO3). Oxidációs számok sav neve anion neve B C, Si N, P, As, Sb S, Se, Te Cl, Br, I per…..sav per….át - +7 …..sav ……át +3 +4 +5 +6 ….essav …..it hipo…ossav hipo….it (+1) (+2) +1 A halogének és a nitrogén oxoanionjai mindig -1 töltésőek (pl. BrO3−, NO3−, ClO−), a páros oxidációs számú központi atomok oxoanionjai mindig -2 töltésőek (pl. CO32−, SO42−, SO32−) – kivétel SiO44− – a páratlan oxidációs számú központi atomból képzett ionok töltése pedig mindig -3 (pl. PO43−, PO33−).

6 Szervetlen kémia Nevezéktan
2. Összetett aniont tartalmazó vegyületek és oxosavak. Példák: HClO4 – perklórsav HBrO3 - brómsav H2SeO4 - szelénsav HClO2 - klórossav HClO - hipoklórossav NaClO4 - nátrium-perklorát KBrO3 - kálium-bromát K2SeO4 - ammónium-szelenát KClO2 - kálium-klorit Ca(ClO)2 - kalcium-hipoklorit Kivételek: A nitrogén és a szilícium oxosavjának nevét egy-egy ásványuk alapján képezzük (salétrom, kova), a szén és a kén oxoanionját pedig latin nevükből (karbon, szulf(ur)) származtatjuk. H2SO4 – kénsav HNO3 - salétromsav H4SiO4 - orto-kovasav H2CO3 - szénsav H2SO3 - kénessav HNO2 - salétromossav CuSO4 - réz(II)-szulfát Bi(NO3)3 - bizmut(III)-nitrát Mg2SiO4 - magnézium-ortoszilikát CaCO3 - kalcium-karbonát MgSO3 - magnézium-szulfit NH4NO2 - ammónium-nitrit

7 Szervetlen kémia Nevezéktan
2. Összetett aniont tartalmazó vegyületek és oxosavak. Savanyúsók: többértékű savak azon sói, melyekben nincs minden hidrogén fémionra cserélve. Nevüket a sóalak nevéből származtatjuk, a maradék hidrogének számának jelölésével: Na2CO3 - nátrium-karbonát K3PO4 - kálium-foszfát (NH4)3SbO4 - ammónium-antimonát NaHCO3 - nátrium-hidrogén-karbonát K2HPO4 - kálium-hidrogén-foszfát (NH4)H2SbO4 - ammónium-dihidrogén-antimonát Vegyes sók: egyértékű sav + sója NaHF2 - nátrium-hidrogén-fluorid (NaF + HF) KH(IO3)2 – kálium-hidrogén-jodát (KIO3 + HIO3) Fémeket tartalmazó összetett anionok: HMnO4 – permangánsav H2CrO4 – krómsav H2Cr2O7 - dikrómsav MnO4- - permanganát ion CrO42- - kromát ion Cr2O72- - dikromát ion


Letölteni ppt "Szervetlen kémia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések