Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus kapcsolatok joga 1.Szolgáltatások és szolgáltatók az elektronikus kapcsolatokban 1.1. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus kapcsolatok joga 1.Szolgáltatások és szolgáltatók az elektronikus kapcsolatokban 1.1. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások."— Előadás másolata:

1 Az elektronikus kapcsolatok joga 1.Szolgáltatások és szolgáltatók az elektronikus kapcsolatokban 1.1. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 1.2. Hírközlési jog 1.3. Médiajog 2.Domainhasználat 3.Hitelesség – elektronikus aláírás 4.Elektronikus fizetési formák 5.Elektronikus kereskedelem 6.Elektronikus közigazgatás

2 Az Internet kialakulása, jelentősége  Hidegháború, 1960-as évek vége – USA Védelmi Minisztériuma  ARPA (Advanced Research Project Agency – Fejlett Kutatási Programok Intézete)  Tűzparancsok eljuttatása a rendszer egy részének elpusztulása esetén is  ARPAnet – Egyesült Államok teljes számítógépes kapacitásához való hozzáférés  Globális hálózat létrehozása, amely a használt gépek típusára tekintet nélkül képes adatok forgalmazására

3 Kommunikációs alkalmazások az Interneten  Elektronikus levelezés (e-mail)  World Wide Web (www vagy web) CERN, 1991. Interneten keresztüli szörfözés Felhasználóbarát környezet  FTP – File Transfer Protokol Fájlcserélő rendszer  EDI – Electronic Data Interchange automatikus adatforgalom szoftverek segítségével

4 Az Internet üzleti célú felhasználása I.  Internet kereskedelmi tranzakciókban reklám és marketing kereskedelmi célú felhasználás  virtuális piacok létrehozása  szolgáltatásokhoz való hozzáférés  információkeresés kifizetések az Interneten  kifizetések biztonsága  bankkártyák használata Interneten

5 Az Internet üzleti célú felhasználása II.  Internet és kommunikáció E-mail (kéretlen levelek problémája) Integrált kommunikációs eszközök  Kutatás, fejlesztés (K+F), szakmai információk cseréje  Személyzeti-vezetés, munkaerő- toborzás az Interneten

6 Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  Fogalom  Lehet ingyenes vagy visszterhes

7 A szolgáltatások fajtái  Egyszerű adatátvitel és hozzáférés biztosítás  Gyorsítótárolás (információtovábbítás hatékonyabbá tétele)  Tárhelyszolgáltatás  Keresőszolgáltatás

8 A szolgáltatók felelőssége  Kiindulás: Ptk. általános felelősségi forma - Ptk.339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  A szolgáltató felelőssége Ektv. alapján attól függ, hogy mekkora befolyással rendelkezik az információ fölött.

9 Elektronikus fizetési eszközök  Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz (bankkártya, hitelkártya, online és mobil banki szolgáltatások) elektronikus pénzeszközök  értékegységek közvetlen fizetési műveletekre (inelligens kártyák és elektronikus pénz)

10 Elektronikus kereskedelem Legfontosabb célkitűzések:  Forgalombiztonság  Fogyasztóvédelem Típusai:  Gazdálkodó szervezetek közötti – business to business (B2B)  Gazdálkodó szervezetek és fogyasztók – business to consumer (B2C) Itt érvényesül a fogyasztóvédelem

11 A szerződéskötés egyes kérdései  Távollévők közötti ügyletek  Fokozott jelentőségű a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az együttműködés alapelve - Ptk.4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.  Személyesség hiánya, sajátos technikai környezet – a tájékoztatás kiemelt jelentőségű  A tájékoztatás hiányossága vagy elmaradása a bírói gyakorlat szerint adott esetben kártérítési kötelezettség megállapításához vezethet!

12 Elektronikus szerződési nyilatkozatok  Ptk.205. § (1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.  Személyesség hiánya cselekvőképesség kérdése  adott esetben semmisséget eredményezhet  eredeti állapot helyreállítása  információs termékek, szolgáltatások esetében legtöbbször lehetetlen közvetlen emberi beavatkozás nélkül létrejövő szerződések (EDI) – szoftverek közvetítik a nyilatkozatokat

13 A nyilatkozattétel módjai  Elektronikus levél  Elektronikus formanyomtatvány (űrlap) kitöltése  Ha érvényességi kellék az írásbeliség – fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges

14 A szerződéskötés folyamata  Ajánlat – ajánlat elfogadása  Ajánlati kötöttség  Kérdés: a szolgáltatást tartalmazó honlapon elhelyezett információ ajánlattétel-e?  Alaphelyzetben csak felhívás ajánlattételre, de lehet ajánlat

15 A szerződéskötés folyamata Elektronikus tér:  Ha a honlapon elhelyezett információ csak felhívás, akkor a megrendelő erre tett ajánlatához a szolgáltató nincs kötve: eltérhet az ajánlattól eltérhet a honlapon közzétettektől is  Ha ajánlat, a megrendelő elfogadó nyilatkozatával a szerződés létrejön – ha a szolgáltató az ajánlattól eltér, az szerződésszegés!  A megrendelő ajánlatát a szolgáltató köteles haladéktalanul visszaigazolni

16 A szerződéskötés folyamata Az ajánlati kötöttség kezdő időpontja:  Ptk.: szóbeli – tudomásszerzés írásbeli – megérkezés  Ektv.: hozzáférhetővé válás Az ajánlati kötöttség tartama:  Ptk.: abban az időtartamban áll fenn, amelyen belül az ajánlattevő figyelemmel a szolgáltatás jellegére, az ajánlat küldésének módjára a válsz megérkezését rendes körülmények között várhatta  Ektv.: objektív – 48 órán belül vissza kell igazolni, ellenkező esetben nem jön létre szerződés Szerződéskötés helye:  ajánlattevő lakóhelye, székhelye, telephelye

17 TANANYAG http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/hirek.htm 2006. december 7-től (holnaptól) elérhető


Letölteni ppt "Az elektronikus kapcsolatok joga 1.Szolgáltatások és szolgáltatók az elektronikus kapcsolatokban 1.1. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések