Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Taneszközök, tankönyvek. Történelemtanítás és az internet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Taneszközök, tankönyvek. Történelemtanítás és az internet."— Előadás másolata:

1 Taneszközök, tankönyvek. Történelemtanítás és az internet

2 Taneszköz fogalma Információhordozó, médium, oktatási eszköz, tanulási forrás … Információhordozó, médium, oktatási eszköz, tanulási forrás … Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök a tanítás-tanulási folyamatban több funkciót töltenek be: A taneszközök a tanítás-tanulási folyamatban több funkciót töltenek be: Motiválás Motiválás Ismeretnyújtás Ismeretnyújtás Szemléltetés Szemléltetés Rendszerezés Rendszerezés Gyakorlás Gyakorlás Ismétlés Ismétlés Rögzítés Rögzítés Ellenőrzés Ellenőrzés Tanulás irányítása Tanulás irányítása

3 Taneszközök csoportosítása  Oktatástechnikai eszközök / hardver: Segítségével lehet rögzíteni, közvetíteni, ellenőrizni az információt  Információhordozók / szoftver: Oktatástechnikai gépek segítségével jeleníthetjük meg, közvetíthetjük a tanulók felé

4 Történelem taneszközök Tankönyv Tankönyv Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény Feladatgyűjtemény / Munkafüzet Feladatgyűjtemény / Munkafüzet Atlasz Atlasz Kronológia Kronológia Falitérkép / Földgömb Falitérkép / Földgömb CD, CD-ROM, DVD CD, CD-ROM, DVD Tanári segédletek Tanári segédletek

5 Tankönyv Évszázadok óta használatos, nyomtatott taneszköz, amely elsősorban a diákok tanulását segíti. Évszázadok óta használatos, nyomtatott taneszköz, amely elsősorban a diákok tanulását segíti. Egy-egy tantárgy tantervben meghatározott, általában egy tanévre szóló anyagát tartalmazza, tudományosan megalapozott tényanyaggal, nevelési feladatokkal. Egy-egy tantárgy tantervben meghatározott, általában egy tanévre szóló anyagát tartalmazza, tudományosan megalapozott tényanyaggal, nevelési feladatokkal.

6 Tankönyv szerkezete Makrostruktúra Makrostruktúra Borító / Címlap Borító / Címlap Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Előszó / Bevezető / Szerzői bemutatkozás Előszó / Bevezető / Szerzői bemutatkozás Fogalomlexikon Fogalomlexikon Regiszter Regiszter Forrás-, kép- és irodalomjegyzék Forrás-, kép- és irodalomjegyzék Kronológia Kronológia Mikrostruktúra Mikrostruktúra Alapszöveg Alapszöveg Didaktikai apparátus Didaktikai apparátus Üres helyek Üres helyek

7 Makrostruktúra Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tájékozódás Tájékozódás Motiváció, mozgósítás Motiváció, mozgósítás Globális kép az elsajátítandó témákról Globális kép az elsajátítandó témákról Előszó Előszó Szerző didaktikai koncepciója Szerző didaktikai koncepciója Szerző történelemfilozófiai koncepciója Szerző történelemfilozófiai koncepciója Történelemtanulás célja Történelemtanulás célja Tananyag válogatásának szempontjai Tananyag válogatásának szempontjai Kronológiai határok Kronológiai határok Tankönyv használati tanácsai Tankönyv használati tanácsai

8 Mikrostruktúra Alapszöveg: 30-60% Alapszöveg: 30-60% Bevezető, magyarázó és összefoglaló szöveg Bevezető, magyarázó és összefoglaló szöveg Didaktikai apparátus: (az alapszöveg elsajátítását segíti) Didaktikai apparátus: (az alapszöveg elsajátítását segíti) Szöveges: források, kérdések, feladatok, kronológia 30-50% Szöveges: források, kérdések, feladatok, kronológia 30-50% Képi illusztráció: kép, fotó, plakát, karikatúra Képi illusztráció: kép, fotó, plakát, karikatúra Grafikus illusztráció: táblázat, grafikon, ábra, séma Grafikus illusztráció: táblázat, grafikon, ábra, séma Kartografikus illusztráció: térkép Kartografikus illusztráció: térkép Üres helyek: 20-10% Üres helyek: 20-10% Fejezet- és alfejezetcímek, Fejezet- és alfejezetcímek, képaláírások, képaláírások, margó, margófeliratok, margó, margófeliratok, ténylegesen üres helyek ténylegesen üres helyek

9 Tankönyvtípusok Esszétankönyv: Esszétankönyv: leíró, közlő, elbeszélő stílus leíró, közlő, elbeszélő stílus kész szöveg, kép, térkép kész szöveg, kép, térkép nincsenek feladatok nincsenek feladatok →frontális tanítás, passzív tanulói magatartás tanár- és tanításcentrikus didaktikai koncepció tanár- és tanításcentrikus didaktikai koncepció Dokumentumtankönyv: Dokumentumtankönyv: Különböző dokumentumok tudatos összeválogatása, Különböző dokumentumok tudatos összeválogatása, kevés magyarázó szöveggel kevés magyarázó szöveggel →együttes munka, közös értelmezés Önálló gondolkodás, kreatív munka, felfedező tanulás idő- és munkaigényes diák- és tanuláscentrikus Többfunkciós tankönyv: Többfunkciós tankönyv: Esszétankönyv és a dokumentumtankönyv együtt Esszétankönyv és a dokumentumtankönyv együtt → Ismereteket közöl Motivál, kutatásra, önálló tanulásra ösztönöz Megtanult ismeretek alkalmazását szorgalmazza

10 Szempontok a tankönyvek megítéléséhez 1. Szaktudományi szempontok 2. Pedagógiai-didaktikai szempontok 3. Nyelvi szempontok 4. Könyvészeti szempontok

11 Szaktudományi szempontok 1. A tankönyv szemlélete Korszerű (a jelen elvárásaihoz alkalmazkodó, nem elavult). Korszerű (a jelen elvárásaihoz alkalmazkodó, nem elavult). Faji, nemi, etnikai, vallási előítéletektől mentes. Faji, nemi, etnikai, vallási előítéletektől mentes. Értékmegőrzésre (az élet, a környezet, az emberiség kulturális örökségének védelmére) ösztönöz. Értékmegőrzésre (az élet, a környezet, az emberiség kulturális örökségének védelmére) ösztönöz. 2. A tankönyv nyitottsága Az adott tudomány megismerési eljárásai, módszerei, sajátosságai kiderülnek. Az adott tudomány megismerési eljárásai, módszerei, sajátosságai kiderülnek. A szerző utal a vitás kérdésekre, hipotézisekre (kontroverzitás). A szerző utal a vitás kérdésekre, hipotézisekre (kontroverzitás). A szerző fontosnak tartja, hogy az előszóban megnyerje a tanulókat a tanuláshoz (tanulási cél közlése, motiváció) A szerző fontosnak tartja, hogy az előszóban megnyerje a tanulókat a tanuláshoz (tanulási cél közlése, motiváció) A szerző további tanulásra, tájékozódásra ösztönzi a tanulókat (irodalomajánlással, feladatokkal stb.). A szerző további tanulásra, tájékozódásra ösztönzi a tanulókat (irodalomajánlással, feladatokkal stb.).

12 3. A tananyag kiválasztása A tananyag kiválasztásának szempontjait a szerző kinyilvánítja. A tananyag kiválasztásának szempontjait a szerző kinyilvánítja. A tananyag kiválasztása a tanterv kritériumainak megfelel. A tananyag kiválasztása a tanterv kritériumainak megfelel. A kiválasztott tananyagban szerepelnek a legújabb tudományos ismeretek és módszerek. A kiválasztott tananyagban szerepelnek a legújabb tudományos ismeretek és módszerek. A kiválasztott tananyagban szerepelnek az alapvető (lényeges, tipikus és reprezentatív) témák. A kiválasztott tananyagban szerepelnek az alapvető (lényeges, tipikus és reprezentatív) témák. A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. A kiválasztott tananyag alkalmas a problémacentrikus tanításra és tanulásra. A kiválasztott tananyag alkalmas a problémacentrikus tanításra és tanulásra. A tananyaghoz választott képek, ábrák, térképek, stb. minősége megfelelő. A tananyaghoz választott képek, ábrák, térképek, stb. minősége megfelelő. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő.

13 4. A tananyag strukturáltsága A tananyagrészek jól tagoltak. A tananyagrészek jól tagoltak. A tananyagrészek egymásra épülnek. A tananyagrészek egymásra épülnek. A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. 5. A tananyag prezentációja A tananyag mentes a szakmai pontatlanságoktól, vitatható állításoktól. A tananyag mentes a szakmai pontatlanságoktól, vitatható állításoktól. A szakterminológia következetes és korrekt. A szakterminológia következetes és korrekt. A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra (tantárgyköziség) A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra (tantárgyköziség) Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik.

14 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1. A tankönyv használhatósága a tanulók szempontjából (Tanulhatóság) 1.1. Az életkori sajátosságok A tankönyv figyelembe veszi a tanulók lelki és szociális érettségének adott szintjét. A tankönyv figyelembe veszi a tanulók lelki és szociális érettségének adott szintjét. A tankönyv ismeret- és feladatmennyisége arányos a tanulók befogadó-készségével és a rendelkezésre álló idővel. A tankönyv ismeret- és feladatmennyisége arányos a tanulók befogadó-készségével és a rendelkezésre álló idővel. A tankönyv a szaktárgy szaknyelvét a tanulók életkorának megfelelően, ugyanakkor szakmailag helyesen használja. A tankönyv a szaktárgy szaknyelvét a tanulók életkorának megfelelően, ugyanakkor szakmailag helyesen használja. A tankönyv nyelvezete és stílusa a tanulók életkorának megfelelő. A tankönyv nyelvezete és stílusa a tanulók életkorának megfelelő. A tankönyv a közvetítendő ismereteket életszerűen mutatja be. A tankönyv a közvetítendő ismereteket életszerűen mutatja be.

15 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1.2.Tanulásmódszertani szempontok A tananyag megértését és elsajátítását sokféle didaktikai megoldás segíti. A tananyag megértését és elsajátítását sokféle didaktikai megoldás segíti. A tankönyv nagy gondot fordít az ismeretek rendszerezésére. A tankönyv nagy gondot fordít az ismeretek rendszerezésére. A tankönyv lehetőséget ad az önellenőrzésre. A tankönyv lehetőséget ad az önellenőrzésre. A tankönyv többféle tanulási módszer elsajátítására és gyakorlásra ad lehetőséget. A tankönyv többféle tanulási módszer elsajátítására és gyakorlásra ad lehetőséget. A tankönyv problémaelemző tanulásra ösztönöz. A tankönyv problémaelemző tanulásra ösztönöz. A szerző felhívja a tanulók figyelmét egyéb ismeretszerzési lehetőségekre. A szerző felhívja a tanulók figyelmét egyéb ismeretszerzési lehetőségekre. A tankönyv az önálló tanulási képesség fejlesztésére alkalmas. A tankönyv az önálló tanulási képesség fejlesztésére alkalmas.

16 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1.3. Motiváció A tanulási célok a tanuló számára ismertek. A tanulási célok a tanuló számára ismertek. A követelmények a tanuló számára nyilvánvalóak. A követelmények a tanuló számára nyilvánvalóak. A tankönyv a tanulók érdeklődését felkelti, tanulásra, gyakorlásra motivál. A tankönyv a tanulók érdeklődését felkelti, tanulásra, gyakorlásra motivál. Játékra, cselekvésre, feladatmegoldásra ösztönöz. Játékra, cselekvésre, feladatmegoldásra ösztönöz. 1.4. Illusztrációk Az illusztrációk sokfélék (képek, ábrák, grafikonok, térképek stb.) Az illusztrációk sokfélék (képek, ábrák, grafikonok, térképek stb.) Tartalmuk összhangban áll a tankönyv magyarázó szövegével. Tartalmuk összhangban áll a tankönyv magyarázó szövegével. Az illusztrációk mérete megfelelő (jól láthatók, elemezhetők). Az illusztrációk mérete megfelelő (jól láthatók, elemezhetők). Az illusztrációk száma megfelelő. Az illusztrációk száma megfelelő. Az illusztrációk hatékonyan segítik a tanulást (nem pusztán dekoratív szerepük van). Az illusztrációk hatékonyan segítik a tanulást (nem pusztán dekoratív szerepük van).

17 Pedagógiai-didaktikai szempontok 1.5 Kérdések és feladatok A kérdések nehézségi foka a tanulók életkorának megfelelő. A kérdések nehézségi foka a tanulók életkorának megfelelő. A reproduktív és az elemző kérdések aránya megfelelő. A reproduktív és az elemző kérdések aránya megfelelő. A kérdések lényeges, fontos területre irányulnak. A kérdések lényeges, fontos területre irányulnak. A tankönyv a rendszeres ismétlésnek, összefoglalásnak megteremti a feltételeit. A tankönyv a rendszeres ismétlésnek, összefoglalásnak megteremti a feltételeit. A tankönyv változatos feladatokat kínál. A tankönyv változatos feladatokat kínál.

18 2. A tankönyv használhatósága a tanárok szempontjából (Taníthatóság) 2.1. A tankönyv szerkezete Az előszó tanár és tanuló számára fontos ismereteket tartalmaz a tankönyv használatával kapcsolatban. Az előszó tanár és tanuló számára fontos ismereteket tartalmaz a tankönyv használatával kapcsolatban. A regiszterek (név, hely) segítik a tájékozódást A regiszterek (név, hely) segítik a tájékozódást fogalomlexikon pontos, korrekt. fogalomlexikon pontos, korrekt. A kérdések, feladatok megoldásai szervesen illeszkednek a tankönyvi tartalomhoz. A kérdések, feladatok megoldásai szervesen illeszkednek a tankönyvi tartalomhoz. A hivatkozások (irodalom, forrás, kép, ábra stb.) korrektek. A hivatkozások (irodalom, forrás, kép, ábra stb.) korrektek. A tankönyv magyarázó szövege és didaktikai apparátusa közötti arány kiegyensúlyozott. A tankönyv magyarázó szövege és didaktikai apparátusa közötti arány kiegyensúlyozott.

19 2.2. A tankönyv tartalma A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. A tanulók érdeklődését kielégítő anyagrészek is szerepelnek. A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. A tananyagrészek koherens egészet alkotnak. A tananyag tartalma megfelel a tanulók életkorának. A tananyag tartalma megfelel a tanulók életkorának. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. A szakterminológia a tanulók életkorának megfelelő. A szakterminológia a tanulók életkorának megfelelő. A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra (tantárgyköziség). A tanagyag utal az interdiszciplináris vonatkozásokra (tantárgyköziség). A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra épülő fogalmi hálóként jelennek meg a tankönyvben. A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra épülő fogalmi hálóként jelennek meg a tankönyvben. A tankönyv alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi készségek és képességek fejlesztésére. A tankönyv alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi készségek és képességek fejlesztésére.

20 2.3. A tankönyv tanítás-módszertani megoldásai A tankönyvet módszertani pluralizmus jellemzi. A tankönyvet módszertani pluralizmus jellemzi. A tankönyv alkalmas a különböző haladási tempójú tanulók tanulásának differenciált irányítására. A tankönyv alkalmas a különböző haladási tempójú tanulók tanulásának differenciált irányítására. A tankönyv alkalmas az önálló tanulásra. A tankönyv alkalmas az önálló tanulásra. A tankönyv alkalmas a csoportmunkára. A tankönyv alkalmas a csoportmunkára. A tankönyv lehetőséget kínál a tantárgyspecifikus munkaformákra. A tankönyv lehetőséget kínál a tantárgyspecifikus munkaformákra. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok, kísérletek stb. segítik. A tananyagrészek egymásra épülnek. A tananyagrészek egymásra épülnek. A tananyagrészek jól tagoltak. A tananyagrészek jól tagoltak. A tankönyv jól alkalmazható a képességfejlesztő tanulásirányításban. A tankönyv jól alkalmazható a képességfejlesztő tanulásirányításban.

21 Nyelvi szempontok  A tankönyv a Magyar Tudományos Akadémia (nemzetiségi tankönyvek esetében az adott idegen nyelv) jóváhagyott helyesírási és nyelvhelyességi szabályainak megfelel.  A tankönyv nyelvezete a magyar irodalmi köznyelv elfogadott normáinak megfelel.  A tankönyv nyelvezete közérthető és választékos.  A szókincs a tanulók életkorának megfelelő.  A szövegben előforduló idegen, régies, tájnyelvi szavak magyarázata megfelelő.

22 Könyvészeti szempontok  A könyvtest formátuma, súlya és kötése a tanuló életkorának megfelelő.  A betűtípus, betűméret, tükörméret és címrendszer a tanuló életkorának megfelelő.  A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek.  A nyomdai kivitelezés (kép és szöveg, színek) megfelelőek.

23 Melyiket válasszam? Önmagában vett tankönyvi minőség nem létezik! A tankönyvválasztás előtt a pedagógiai feltételeket elemezni kell! A tanuló érdekei, a kliensek elvárásai, a pedagógiai szituáció, a pedagógus habitusa együttesen határozzák meg a tankönyvválasztást!

24 Internet www.mult-kor.hu www.mult-kor.hu www.mult-kor.hu www.rubicon.hu www.rubicon.hu www.rubicon.hu www.historia.hu www.historia.hu www.historia.hu www.sulinet.hu www.sulinet.hu www.sulinet.hu www.honfoglalo.hu www.honfoglalo.hu www.honfoglalo.hu www.kepido.oszk.hu www.kepido.oszk.hu www.kepido.oszk.hu www.emlekezet.hu www.emlekezet.hu www.emlekezet.hu www.damals.de www.damals.de www.damals.de www.geschichtsatlas.de www.geschichtsatlas.de www.geschichtsatlas.de www.praxisgeschichte.de www.praxisgeschichte.de www.praxisgeschichte.de www.zeitzeugen-forum.de www.zeitzeugen-forum.de www.zeitzeugen-forum.de www.bbc.co.uk/history www.bbc.co.uk/history


Letölteni ppt "Taneszközök, tankönyvek. Történelemtanítás és az internet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések