Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária. A minőség értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária. A minőség értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő."— Előadás másolata:

1 BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária

2 A minőség értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő tulajdonságok összessége. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő tulajdonságok összessége. Köznapi szóhasználatban a jó minőség a „kiválóság” a „márkás termékek” szinoní- májaként jelenik meg. Köznapi szóhasználatban a jó minőség a „kiválóság” a „márkás termékek” szinoní- májaként jelenik meg.

3 A minőség értelmezésének fejlődése 1960 Megfelelés a szabványoknak 1960 Megfelelés a szabványoknak 1970 Használatra való alkalmasság 1970 Használatra való alkalmasság 1980 Megfelelés a költségeknek, a vevők jelenlegi igényeinek 1980 Megfelelés a költségeknek, a vevők jelenlegi igényeinek 1990 Megfelelés a vevők látens igényeinek 1990 Megfelelés a vevők látens igényeinek 2000 után Megfelelés a szervezti kultúrának, a társadalmi méretű tanulásnak, a társadalmi és környezeti elvárásoknak, a fenntartható fejlődésnek 2000 után Megfelelés a szervezti kultúrának, a társadalmi méretű tanulásnak, a társadalmi és környezeti elvárásoknak, a fenntartható fejlődésnek

4 Minőség és fenntarthatóság kapcsolata 1987- Környezet és Fejlődés Világbizottság jelentése: „Közös jövőnk”- definiálta a fenntartható fejlődés fogalmát: olyan fejlődés, amely kielégíti a jelenlegi szükségleteket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak képességeit szükségleteik kielégítésére 1987- Környezet és Fejlődés Világbizottság jelentése: „Közös jövőnk”- definiálta a fenntartható fejlődés fogalmát: olyan fejlődés, amely kielégíti a jelenlegi szükségleteket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak képességeit szükségleteik kielégítésére

5 A fenntarthatóság alappillérei A környezet és a természeti erőforrások megőrzése A környezet és a természeti erőforrások megőrzése A gazdaság fenntartható működtetése A gazdaság fenntartható működtetése A társadalmi viszonyok elfogadható, rugalmas és önkorrekcióra képes formáinak megvalósítása A társadalmi viszonyok elfogadható, rugalmas és önkorrekcióra képes formáinak megvalósítása Az élet minőségére koncentrál mindhárom területen, dinamikus, állandóan változó fogalom

6 2002- ENSZ 57/254 határozat 2005-2014 - az oktatás a fenntartható fejlődésért évtizede - felelőse az UNESCO 2005-2014 - az oktatás a fenntartható fejlődésért évtizede - felelőse az UNESCO A minőség kérdései is bele tartoznak a fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási törekvésekbe A minőség kérdései is bele tartoznak a fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási törekvésekbe

7 A minőség fogalma Az ISO szabvány értelmezésében minő-ség: „Egy tevékenység vagy folyamat, termék, szervezet, rendszer vagy személy, ezek bármilyen kombinációja azon jellem-zőinek összessége, amelyek befolyásolják a képességet, hogy meghatározott és el-várt igényeket kielégítsen (MSZ EN ISO 8402). Az ISO szabvány értelmezésében minő-ség: „Egy tevékenység vagy folyamat, termék, szervezet, rendszer vagy személy, ezek bármilyen kombinációja azon jellem-zőinek összessége, amelyek befolyásolják a képességet, hogy meghatározott és el-várt igényeket kielégítsen (MSZ EN ISO 8402).

8 A minőség fogalma 2. A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők összessége a kö- vetelményeket. Nem egyszerűen a jellem- zők összessége jelenti a minőséget, ha-nem a követelmények, igények, elvárások teljesítésének a mértéke. A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők összessége a kö- vetelményeket. Nem egyszerűen a jellem- zők összessége jelenti a minőséget, ha-nem a követelmények, igények, elvárások teljesítésének a mértéke.

9 A minőség fogalma, értelmezése 3. David Garvin szerint a minőség öt jelen- David Garvin szerint a minőség öt jelen- tősebb megközelítésmódja: tősebb megközelítésmódja: - transzcendens megközelítés, - transzcendens megközelítés, - termék-alapú megközelítés, - termék-alapú megközelítés, - termelés-alapú megközelítés, - termelés-alapú megközelítés, - felhasználó-alapú megközelítés, - felhasználó-alapú megközelítés, - érték-alapú megközelítés. - érték-alapú megközelítés.

10 A minőség fogalma, értelmezése 4. TQM meghatározása szerint: „a minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folya-mán született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak (A. Tenner-DeToro).10 TQM meghatározása szerint: „a minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folya-mán született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak (A. Tenner-DeToro).10

11 Fogalom meghatározások 1. Minőségirányítás: a szervezet működésének minőségközpontú irányítása. Tevékenységek koordinált rendszere (folyamatok, eljárások, eszközök). Minőségirányítás: a szervezet működésének minőségközpontú irányítása. Tevékenységek koordinált rendszere (folyamatok, eljárások, eszközök). Minőségpolitika: a minőségre vonatkozó, a vezetés által megfogalmazott és kinyilvánított általános szándéka (rövid vagy középtávon). Minőségpolitika: a minőségre vonatkozó, a vezetés által megfogalmazott és kinyilvánított általános szándéka (rövid vagy középtávon).

12 Fogalom meghatározások 2. Minőségtervezés: olyan tevékenységek, amelyek meghatásozzák a célkitűzéseket, minőségkövetelményeket és a minőség- rendszer elemeinek alkalmazását. Minőségtervezés: olyan tevékenységek, amelyek meghatásozzák a célkitűzéseket, minőségkövetelményeket és a minőség- rendszer elemeinek alkalmazását. Minőségszabályozás: operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőség- követelmények teljesítését szolgálják. Minőségszabályozás: operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőség- követelmények teljesítését szolgálják.

13 Fogalom meghatározások 3. Minőségbiztosítás: rendszeres tevékenység, a-mely biztosítékot nyújt arra, hogy a termék vagy szolgáltatás teljesítse a minőségkövetelménye-ket. Minőségbiztosítás: rendszeres tevékenység, a-mely biztosítékot nyújt arra, hogy a termék vagy szolgáltatás teljesítse a minőségkövetelménye-ket. Minőségfejlesztés: A minőségfejlesztés a szerve-zeten belüli tevékenységet jelenti a folyamatok, erőforrások, szabályozási technikák és képessé-gek (vagyis az egész rendszer) hatásosságának és hatékonyságának növelése céljából. Minőségfejlesztés: A minőségfejlesztés a szerve-zeten belüli tevékenységet jelenti a folyamatok, erőforrások, szabályozási technikák és képessé-gek (vagyis az egész rendszer) hatásosságának és hatékonyságának növelése céljából.

14 Fogalom meghatározások 4. Minőségmenedzsment: az általános és szabályozási tevékenységek összehangolt egysége, amely meghatározza a minőség- politikát, a minőségre vonatkozó célkitű- zéseket és megvalósítja azokat a minőség- tervezés, minőségszabályzás és a minő- ségfejlesztés eszközeivel. Minőségmenedzsment: az általános és szabályozási tevékenységek összehangolt egysége, amely meghatározza a minőség- politikát, a minőségre vonatkozó célkitű- zéseket és megvalósítja azokat a minőség- tervezés, minőségszabályzás és a minő- ségfejlesztés eszközeivel.

15 Total Quality Management A TQM teljes körű átfogó minőségirányítási stratégia. Olyan egyeztetett struktúra, amely a minőség megvalósítását elsődleges vezetői feladatnak tekinti és erőforrásainak legjobb és leggazdaságosabb felhasználásával a folyamatos megelégedettséget szolgálja. A TQM teljes körű átfogó minőségirányítási stratégia. Olyan egyeztetett struktúra, amely a minőség megvalósítását elsődleges vezetői feladatnak tekinti és erőforrásainak legjobb és leggazdaságosabb felhasználásával a folyamatos megelégedettséget szolgálja.

16 A minőséget befolyásoló tényezők A vevő, aki az igényeket és elvárásokat megfogalmazza A vevő, aki az igényeket és elvárásokat megfogalmazza A szervezet, ami a termékeket, szolgáltatásokat előállítja, nyújtja A szervezet, ami a termékeket, szolgáltatásokat előállítja, nyújtja A emberek, akik a szervezetekben a termékeket és szolgáltatásokat előállítják, nyújtják A emberek, akik a szervezetekben a termékeket és szolgáltatásokat előállítják, nyújtják Folyamatok és erőforrások Folyamatok és erőforrások A vállalati környezet és szervezeti kultúra A vállalati környezet és szervezeti kultúra

17 Minőségelemek 1. Termék esetében: szabványosság, hasz- nálhatóság, biztonság, megfelelő ár. Termék esetében: szabványosság, hasz- nálhatóság, biztonság, megfelelő ár. Szolgáltatások esetében: megfelelő hozzá- férés, tájékoztatás és kommunikáció, a szolgáltató kompetenciája, udvariassága, megbízhatósága. Szolgáltatások esetében: megfelelő hozzá- férés, tájékoztatás és kommunikáció, a szolgáltató kompetenciája, udvariassága, megbízhatósága. Személyek esetében: a feladatra való fel- készültség, igényesség, felelősség, meg- bízhatóság. Személyek esetében: a feladatra való fel- készültség, igényesség, felelősség, meg- bízhatóság.

18 Minőségelemek 2. Szervezetek esetében: partnerközpontúság, törvényesség, hatékonyság, társadalmi felelősség. Szervezetek esetében: partnerközpontúság, törvényesség, hatékonyság, társadalmi felelősség. Egy szervezet minőségét alapvetően a benne dolgozó emberek, csoportok és a vezetés minősége alakítja ki. Egy szervezet minőségét alapvetően a benne dolgozó emberek, csoportok és a vezetés minősége alakítja ki.

19 Minőségi igények/követelmények megfogalmazói Vevők, fogyasztók, „érdekelt felek”. Vevők, fogyasztók, „érdekelt felek”. Törvények, jogszabályok, hatósági előírások, szabványok. Törvények, jogszabályok, hatósági előírások, szabványok. Gyártók, szolgáltatók belső előírásai, Gyártók, szolgáltatók belső előírásai, „a vevőkkel kötött szerződések”. „a vevőkkel kötött szerződések”.

20 A minőségügy története A II. világháború előtt a minőségfogalom a termék fizikai jegyeit öleli fel. A II. világháború előtt a minőségfogalom a termék fizikai jegyeit öleli fel. A teljes körű minőség az USA-ban, a szá- zadfordulón kezdődött. A teljes körű minőség az USA-ban, a szá- zadfordulón kezdődött. Minőségguruk: Frederick W. Taylor, Walter Shewart, Edwards W. Deming, Joseph Juran, Philip B. Crosby, Armand Feigen-baum Minőségguruk: Frederick W. Taylor, Walter Shewart, Edwards W. Deming, Joseph Juran, Philip B. Crosby, Armand Feigen-baum

21 A minőségellenőrzéstől a minőségirányítási rendszerekig 1. 1900 előtt: mesteremberek kora: minden darabot ő maga megvizsgál, a hibásat keresi meg és nem az okot. A termelés és az ellenőrzés nem válik szét 1900 előtt: mesteremberek kora: minden darabot ő maga megvizsgál, a hibásat keresi meg és nem az okot. A termelés és az ellenőrzés nem válik szét 20.sz. első fele: művezetői ellenőrzés, MEO szétválik a termelés és minőség-ellenőrzés 20.sz. első fele: művezetői ellenőrzés, MEO szétválik a termelés és minőség-ellenőrzés 20.sz.második fele: statisztikai minőség- ellenőrzés, meg kell keresni az okot, hogy a folyamatot vissza tudjuk hozni a határok közé 20.sz.második fele: statisztikai minőség- ellenőrzés, meg kell keresni az okot, hogy a folyamatot vissza tudjuk hozni a határok közé

22 A minőségellenőrzéstől a minőségirányítási rendszerekig 2. 20.sz. utolsó harmada: teljes körű minőségszabályozás TQC Japán, TQM, Önértékelési módszerek, EFQM- modell alkalmazása 20.sz. utolsó harmada: teljes körű minőségszabályozás TQC Japán, TQM, Önértékelési módszerek, EFQM- modell alkalmazása 21.század: A szabványos rendszer, a TQM és az EFQM- modell közeledése, a minőség és a fenntarthatóság közös kezelése 21.század: A szabványos rendszer, a TQM és az EFQM- modell közeledése, a minőség és a fenntarthatóság közös kezelése

23 A minőség mint vezetési filozófia Meghatározni a teendőket (célok). Meghatározni a teendőket (célok). Megteremteni a megvalósítás feltételeit (erőforrások). Megteremteni a megvalósítás feltételeit (erőforrások). Biztosítani, hogy elvégezzék a munkát (végrehajtás, ellenőrzés). Biztosítani, hogy elvégezzék a munkát (végrehajtás, ellenőrzés).

24 Vezetői szintek 1. Felsőszintű vezető: Felsőszintű vezető: - minőségpolitikai célkitűzések megfogal- mazása, - pénzügyi források előteremtése, - minőségstratégia.

25 Vezetői szintek 2. Igazgatásszintű vezetés: Igazgatásszintű vezetés: - a minőségirányítás integrálása, vezérlése, - információáramlás biztosítása, felfelé és lefelé, - elemzések készítése, - döntéshozatal előkészítése.

26 Vezetői szintek 3. Végrehajtási szintű vezető: Végrehajtási szintű vezető: - a minőségirányítás operatív és korrekciós intézkedéseinek végrehajtása, vezérlése, - információáramlás biztosítása, felfelé és lefelé.

27 Könyvtári minőségfejlesztési program 1. Stratégiai cél: Stratégiai cél: - intézményi szinten, - fenntartói szinten, - ágazati szinten. Jövőkép: Jövőkép: - intézményi szinten, - fenntartói szinten, - ágazati szinten.

28 Könyvtári minőségfejlesztési program 2. A program elemei: A program elemei: - humánerőforrás, - szervezeti oldal, - intézményi oldal. Feladatok: helyzet megismerése, szakem- berek felkészítése, intézményi vizsgálatok, partnerkapcsolatok kiépítése. Feladatok: helyzet megismerése, szakem- berek felkészítése, intézményi vizsgálatok, partnerkapcsolatok kiépítése.


Letölteni ppt "BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária. A minőség értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések