Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása Dr. Kelemen Gyula.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása Dr. Kelemen Gyula."— Előadás másolata:

1 A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása Dr. Kelemen Gyula

2 Három felsőoktatási intézmény összefogásával valósul meg a program: Veszprémi Egyetem (nyelvtanár képzés) Katolikus Főiskola (hittan tanárképzés) Dunaújvárosi Főiskola (mérnöktanár képzés)

3 A TÁMOP programon keresztül feladatunk egy pontos – az egyes képzések specifikációit magában foglaló – követelményrendszer és képzési segédanyag kidolgozása a leendő mentorok számára, továbbá egy olyan adatbázis és honlap létrehozása, ahol a mentorok, gyakorlatvezető tanárok, tanárjelölt hallgatók egymásra találnak.

4 Ennek érdekében A régióközpont szolgáltatási területén a mentorképzés megszervezése, indítása, minőségbiztosítása, a képzett mentorokról regionális nyilvántartás vezetése A mentorképzés tartalmi és módszertani leírása

5 A mentorképzésben részt venni szándékozó mentor- és koordinátor- jelöltek felkészítésére szolgáló képzés tartalmának, módszertanának és eszköztárának kidolgozása Az egyes tantárgy-pedagógiák kortárs szemlélete, valamint a szaktanári kompetenciák és azok kialakításának módszertana

6 Honlap létrehozása kapcsolatfelvétel a mérnöktanár jelölttel, a kapcsolat fenntartása egyeztetések, e-mailek, beszélgetések által, a mérnöktanár jelölt igényeinek, helyzetének, elvárásainak megismerése,

7 eligazodás segítése az összefüggő szakmai gyakorlat során, amennyiben a tanárjelölt maga akarja: elméleti segítségnyújtás (óravázlatok, előadások, oktatási segédanyagok felkínálása), problémáinak a meghallgatása, segítség párbeszéd által a közös megoldás(ok) keresésében,

8 visszajelzés kérése és a közös út kiértékelése időről időre a mérnöktanár jelölttel, a következő lépések tudatos átgondolása, tervezése.

9 Oktatási anyagok Kompetencia alapú oktatási anyagok, kiemelve az alábbi területeket: A mentori tevékenység alapjai A tanácsadás módszertana Az egyes tantárgy-pedagógiák kortárs szemlélete, valamint a szaktanári kompetenciák és azok kialakításának módszertana A mentori tevékenység megfigyelése portfólió-vezetéssel

10 „A” komponens A mentori tevékenység alapjai A mentor Az eddigi pedagógusi tapasztalatok összefoglalása Ismerkedés, csoportformálás A professzió-tanulási folyamatok áttekintése Fogalom – definíciók - szerepek – metaforák

11 Mentori alapkészségek Pedagógiai folyamatok megfigyelése és elemzése Pedagógiai folyamatok tervezése – megfigyelésük előkészítése Mikro-tanítások és mikro- mentorálások megvalósítása A mentor tevékenysége A mentor kompetenciái

12 Ítélkező – nem-ítélkező magatartás Megfigyelés és visszacsatoló elemzés gyakorlása A mentori tevékenység etikája

13 „B1” komponens A tanácsadás módszertana Tanácsadás/konzultáció A tanácsadás legfőbb elméleti és gyakorlati kérdései A tanácsadás gyakorlata A tanácsadás alapjai, a segítő beszélgetés elemei Egyéni elakadások, problémák segítése

14 „B2” komponens Konfliktus- és kríziskezelés Konfliktusok A konfliktusok elméleti kérdései Kooperatív készségek fejlesztése, konfliktusok kezelése Krízisek A krízis jelenségének, dinamikájának, típusainak áttekintése A krízisben levő ember segítése

15 „B3” komponens Szociális és életviteli kompetencia Kompetencia-háló értelmezése gyakorlatokon keresztül Szolidaritás, szabálykövetés, - alkotás értelmezése, megtapasztalása A döntési képesség fejlesztése, a reális önkép kialakítási folyamatának tudatosítása Szerepek a magánéletben és a munka világában Változás-kezelés

16 „C” komponens Az egyes tantárgy-pedagógiák kortárs szemlélete, valamint a szaktanári kompetenciák és azok kialakításának módszertana

17 „C1” komponens Probléma-, feladatközpontú és projektpedagógiai szemlélet Különböző stratégiai módszerek bemutatása Fogalomtérkép megismerése, Csoportos feladat tervezés, és személyre szabott feladat készítés

18 „ C2” komponens Differenciált munkaformák tevékenység-centrikus és élményszerű alkalmazása Élményszerű személyes tapasztalat nyújtása a tevékenységekre alapozott tanítási-tanulási folyamatból –Életszerűség –Humor –Kreativitás

19 „C3” komponens Digitális pedagógiai módszer- és eszköztár alkalmazása Betekintést nyernek a digitális pedagógia eszközeibe, működésükbe és azok használatába: –Kisfilm megtekintése szerkesztése –Előadás tervezése szemléletes ppt-vel

20 „C4” komponens A pedagógia mérés és értékelés korszerű szemlélete Megismerkednek a szóbeli értékelési szituációs egyes szociálpszichológiai jelenségeinek hatásmechanizmusával. Kiscsoportos beszélgetés váltott csoportban, beszámolók

21 „C5” komponens Befogadó (inkluzív) pedagógiai szemlélet Betekinthetnek a tehetséggondozás és a felzárkóztatás elméleti és gyakorlati kérdéseibe: –Tehetséges fiatalok segítése A kreatív gondolkodás fejlesztése Tolerancia a speciális nevelési szükséglettel bíró tanulók iránt Képességeik alatt teljesítő tanulók felismerése, az elfogadás növelése SNI, Hátrányos Helyzetű tanulók Tanulási technikák fejlesztése

22 „D1” komponens A mentori tevékenység megfigyelése portfólió-vezetéssel A portfólió tartalma: Óravázlatok Megfigyelési, elemzési, értékelési szempontok A jelöltnek átadott feljegyzések, nyilatkozatok

23 „D2” komponens A mentori tevékenység gyakorlása a portfólió-vezetéssel Célja: A mentori tevékenység megfigyelésének dokumentálása –Előkészítése –Tanóra megfigyelése –Elemzés értékelés

24 „D3” komponens A mentori tevékenység gyakorlásához kapcsolódó esetmegbeszélő gyakorlat A mentorok munkájának támogatása A szakmai kommunikáció a tagok által hozott élményekből A pedagógiai-pszichológiai tudatosság erősítése Személyes élmények feldolgozása

25 „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” /Coolahan/ A mentor feladata a személyi kompetenciák kialakulásának figyelemmel kísérése is.

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Kelemen Gyula


Letölteni ppt "A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása Dr. Kelemen Gyula."

Hasonló előadás


Google Hirdetések