Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása"— Előadás másolata:

1 A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása
Dr. Kelemen Gyula

2 Három felsőoktatási intézmény összefogásával valósul meg a program:
Katolikus Főiskola (hittan tanárképzés) Veszprémi Egyetem (nyelvtanár képzés) Dunaújvárosi Főiskola (mérnöktanár képzés)

3 A TÁMOP programon keresztül feladatunk egy pontos – az egyes képzések specifikációit magában foglaló – követelményrendszer és képzési segédanyag kidolgozása a leendő mentorok számára, továbbá egy olyan adatbázis és honlap létrehozása, ahol a mentorok, gyakorlatvezető tanárok, tanárjelölt hallgatók egymásra találnak.

4 Ennek érdekében A régióközpont szolgáltatási területén a mentorképzés megszervezése, indítása, minőségbiztosítása, a képzett mentorokról regionális nyilvántartás vezetése A mentorképzés tartalmi és módszertani leírása

5 A mentorképzésben részt venni szándékozó mentor- és koordinátor-jelöltek felkészítésére szolgáló képzés tartalmának, módszertanának és eszköztárának kidolgozása Az egyes tantárgy-pedagógiák kortárs szemlélete, valamint a szaktanári kompetenciák és azok kialakításának módszertana

6 Honlap létrehozása kapcsolatfelvétel a mérnöktanár jelölttel,
a kapcsolat fenntartása egyeztetések, ek, beszélgetések által, a mérnöktanár jelölt igényeinek, helyzetének, elvárásainak megismerése,

7 problémáinak a meghallgatása, segítség párbeszéd által a közös megoldás(ok) keresésében,
eligazodás segítése az összefüggő szakmai gyakorlat során, amennyiben a tanárjelölt maga akarja: elméleti segítségnyújtás (óravázlatok, előadások, oktatási segédanyagok felkínálása),

8 visszajelzés kérése és a közös út kiértékelése időről időre a mérnöktanár jelölttel,
a következő lépések tudatos átgondolása, tervezése.

9 Oktatási anyagok Kompetencia alapú oktatási anyagok, kiemelve az alábbi területeket: A mentori tevékenység alapjai A tanácsadás módszertana Az egyes tantárgy-pedagógiák kortárs szemlélete, valamint a szaktanári kompetenciák és azok kialakításának módszertana A mentori tevékenység megfigyelése portfólió-vezetéssel

10 „A” komponens A mentori tevékenység alapjai
Az eddigi pedagógusi tapasztalatok összefoglalása Ismerkedés, csoportformálás A professzió-tanulási folyamatok áttekintése Fogalom – definíciók - szerepek – metaforák

11 A mentor kompetenciái Mentori alapkészségek
Pedagógiai folyamatok megfigyelése és elemzése Pedagógiai folyamatok tervezése – megfigyelésük előkészítése Mikro-tanítások és mikro-mentorálások megvalósítása A mentor tevékenysége

12 A mentori tevékenység etikája
Ítélkező – nem-ítélkező magatartás Megfigyelés és visszacsatoló elemzés gyakorlása

13 „B1” komponens A tanácsadás módszertana
Tanácsadás/konzultáció A tanácsadás legfőbb elméleti és gyakorlati kérdései A tanácsadás gyakorlata A tanácsadás alapjai, a segítő beszélgetés elemei Egyéni elakadások, problémák segítése

14 „B2” komponens Konfliktus- és kríziskezelés
Konfliktusok A konfliktusok elméleti kérdései Kooperatív készségek fejlesztése, konfliktusok kezelése Krízisek A krízis jelenségének, dinamikájának, típusainak áttekintése A krízisben levő ember segítése

15 „B3” komponens Szociális és életviteli kompetencia
Kompetencia-háló értelmezése gyakorlatokon keresztül Szolidaritás, szabálykövetés, - alkotás értelmezése, megtapasztalása A döntési képesség fejlesztése, a reális önkép kialakítási folyamatának tudatosítása Szerepek a magánéletben és a munka világában Változás-kezelés

16 „C” komponens Az egyes tantárgy-pedagógiák kortárs szemlélete, valamint a szaktanári kompetenciák és azok kialakításának módszertana

17 „C1” komponens Probléma-, feladatközpontú és projektpedagógiai szemlélet
Különböző stratégiai módszerek bemutatása Fogalomtérkép megismerése, Csoportos feladat tervezés, és személyre szabott feladat készítés

18 „ C2” komponens Differenciált munkaformák tevékenység-centrikus és élményszerű alkalmazása
Élményszerű személyes tapasztalat nyújtása a tevékenységekre alapozott tanítási-tanulási folyamatból Életszerűség Humor Kreativitás

19 „C3” komponens Digitális pedagógiai módszer- és eszköztár alkalmazása
Betekintést nyernek a digitális pedagógia eszközeibe, működésükbe és azok használatába: Kisfilm megtekintése szerkesztése Előadás tervezése szemléletes ppt-vel

20 „C4” komponens A pedagógia mérés és értékelés korszerű szemlélete
Megismerkednek a szóbeli értékelési szituációs egyes szociálpszichológiai jelenségeinek hatásmechanizmusával. Kiscsoportos beszélgetés váltott csoportban, beszámolók

21 „C5” komponens Befogadó (inkluzív) pedagógiai szemlélet
Betekinthetnek a tehetséggondozás és a felzárkóztatás elméleti és gyakorlati kérdéseibe: Tehetséges fiatalok segítése A kreatív gondolkodás fejlesztése Tolerancia a speciális nevelési szükséglettel bíró tanulók iránt Képességeik alatt teljesítő tanulók felismerése, az elfogadás növelése SNI, Hátrányos Helyzetű tanulók Tanulási technikák fejlesztése

22 „D1” komponens A mentori tevékenység megfigyelése portfólió-vezetéssel
A portfólió tartalma: Óravázlatok Megfigyelési, elemzési, értékelési szempontok A jelöltnek átadott feljegyzések, nyilatkozatok

23 „D2” komponens A mentori tevékenység gyakorlása a portfólió-vezetéssel
Célja: A mentori tevékenység megfigyelésének dokumentálása Előkészítése Tanóra megfigyelése Elemzés értékelés

24 „D3” komponens A mentori tevékenység gyakorlásához kapcsolódó esetmegbeszélő gyakorlat
A mentorok munkájának támogatása A szakmai kommunikáció a tagok által hozott élményekből A pedagógiai-pszichológiai tudatosság erősítése Személyes élmények feldolgozása

25 A mentor feladata a személyi kompetenciák kialakulásának figyelemmel kísérése is.
„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” /Coolahan/

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Kelemen Gyula


Letölteni ppt "A regionális központok mentorképzési programjának bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések