Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

P edagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "P edagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B."— Előadás másolata:

1 P edagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B

2 A munkacsoportok tevékenységének ismertetése A felsőoktatási munkacsoport pályázati tevékenysége Dr. Huszár Zsuzsanna szakmai koordinátor Nyitó rendezvény, 2010. január 28. Pécs

3 A felsőoktatási munkacsoport feladata A tanári MA szakok kompetencia-alapú fejlesztése oktatói és hallgatói kompetenciák, kompetencia-alpú képzési programok, tanulási környezetek, tananyagok, tanulási és tanítási módok, értékelési megoldások

4 A felsőoktatási munkacsoport fejlesztéseiben közreműködő oktatók szervezeti háttere BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Filozófia Tanszék, Germanisztika Intézet Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék Neveléstudományi Intézet Nevelés – és Művelődéstörténeti Tanszék Nevelés-és Oktatáselméleti Tanszék Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Szlavisztika Intézet Szláv Filológia Tanszék Romanisztika Intézet Olasz Tanszék Történettudományi Intézet TTK Biológia Intézet Fizikai Intézet Földrajzi Intézet Környezettudományi Intézet Matematikai és Informatikai Intézet stb. FEEK Andragógia Intézet IGYFK Pedagógusképző Intézet Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet ELTE Könyvtártudományi Intézet Informatika Tanszék

5 A felsőoktatási munkacsoport t evékenységi területei Oktatói kompetenciák fejlesztése Képzők képzése programrész IKT- kompetenciák EU - nyelvi kompetenciák Felsőoktatás-módszertani kompetenciák Infrastrukturális fejlesztés Fejlesztői labor Interaktív táblák Tartalomfejlesztés Tananyagfejlesztés A „Képzők képzése” programok tartalmai A pályázati honlapra szánt tartalmak Stratégiai fejlesztés Tantervek, tantervi modulok IKT-fejlesztések EU - nyelvek EU - mobilitás A fejlesztések elvárt, 5 éves fennatartása, minőségbiztosítás

6 A tevékenységek ütemezése Előkészítés: 2009. február – 2009. április Megvalósítás: 2009. december – 2011. október Beszámolás: 2011. november Kötelező fenntartás: 2011. december – 2016. november

7 Indikátorok Megkülönböztetendő fogalmak: indikátorok (szerződés a pályáztatóval (NFÜ)) fejlesztési produktumok (szerződések a szakmai megvalósítókkal) elszámolási dokumentáció (intézményi folyamatszabályozás) Teljesítménymutatók a pályázat egészére nézve tevékenységi területenként és intézményenként

8 A felsőoktatási munkacsoport tervezett f ejlesztési produktum ai f ejlesztési útmutatók, magyar és idegen nyelvű elektronikus tananyagok, oktatási és felsőoktatás-módszertani segédanyagok, interaktív táblára alkalmazott óratervek, felsőoktatási hospitálási dokumentumok, az oktatói műhelyek tematikái és a pályázati megvalósítást közvetlenül támogató produktumai, oktatói portfóliók, néhány tanári MA szak, ill. modul komplex fejlesztése, minőségbiztosítása, a fejlesztés folyamatát és eredményeit bemutató záró tanulmány.

9 Költségvetési tételek és arányok az infrastrukturális fejlesztés nélkül

10 Infrastrukturális fejlesztés Az eszközbeszerzés célja egy minimális informatikai infrastruktúra (szerver és fejlesztői számítógépek) beszerzése és installálása IKT- szoftverekkel. Az infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a digitális tananyagaink alkalmazásához szükséges tantermi környezet kialakításához. Az eszközök funkciója olyan elektronikus tanulási környezet kialakítása, amelyben a mobilitás mellett az egyéni tanulmányi környezet kap főszerepet.

11 Kapcsolódás az adatbázis létrehozására irányuló tevékenységi körhöz A) A releváns szükségletek azonosítása Felhasználói szükségletek és igények megfogalmazása a létrehozandó regionális, illetve országos adatbázis kialakítói számára az adatbázis oktatásszervezési és kutatási célú felhasználása érdekében B) Adatszolgáltatás Közreműködés az adatbázis feltöltéséhez és karbantartásához szükséges - a tanári MA szakjainkra vonatkozó - adatok biztosításában C) Kutatási célú hasznosítás A pályázat keretében erre csupán terv, illetve javaslat készülhet.

12 A várható eredmény Hozzájárulás a hazai tanárképzés minőségi megújításához Ennek érdekében a felsőoktatási munkacsoport az elnyert pályázati támogatás felhasználásával nemcsak tartalmi fejlesztésre, hanem az oktatói gyakorlat formálására is törekszik. A tanári MA -szakokon a kompetencia - alapú, korszerű IKT- eszközökre épülő, a hallgatói létszámok változásai ellenére is hatékony, eredményes és méltányos oktatói munka korábbiaknál kedvezőbb, rendszerszerű feltételeit igyekszik megteremteni.

13 A pályázati eredmények hasznosítása A tanári MA - szakokon elérendő minőségfejlesztési eredmények létrehozása és fenntartása rendszerszerű fejlesztést feltételez.

14 Az együttműködés mint feltétel és eredmény Az eredményes munka intenzív együttműködést igényel a koordináló NTI-n belül éppúgy, mit a tanárképzésben érintett, illetve a pályázati munkában közreműködő karok között. A futamidő végére a társintézményekkel is szorosabb szakmai kapcsolatok épülhetnek ki, erősítve a PKK szervezeti bázisán létrejövő Regionális Központ országos hálózathoz kapcsolódását.

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "P edagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések