Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába Általános és személyiségpszichológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába Általános és személyiségpszichológia."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába Általános és személyiségpszichológia

2 Személyészlelés Empátia Első benyomás Attribúció Kategorizáció (sztereotípia, előítélet). Attitűd (értelmi, érzelmi, viselkedéses oldal). Allport

3 Alaptudományok a pszichológiában Általános, vagy kísérleti pszichológia Fejlődéslélektan Személyiséglélektan Szociálpszichológia Kognitív pszichológia

4 Az alkalmazott tudományok között a pszichológiát a társadalmi gyakorlat minden területén értelmezhetjük, hiszen mindenhol szerepel az ember. Így beszélhetünk orvosi, pedagógiai, sport, reklám, műszaki, gazdasági pszichológiáról, de lényegében a felsorolást szinte vég nélkül folytathatnánk.

5 Nézőpontok a pszichológiában  Lipcse 1879. Wilhelm Wundt kísérleti laboratóriuma; Introspekciós pszichológia  Az objektivitásra való törekvés (1900-as évek eleje);  Fiziológiai pszichológia (Behtyerev, Pavlov (1849-1936))  Behaviorizmus (Watson (1878-1958), Skinner, Thorndike stb.)

6 A fiziológiai pszichológia fejlődése  A ’30-as évektől a pavlovi modell: a „huzagolt idegrendszer” az irányító központ.  A ’80-as évektől a neurotranszmitterek kerültek a középpontba.  Újabban a hármas rendszer – idegrendszer - neurotranszmitterek - pszichikus tényezők – interakcióját tekintjük meghatározónak.

7 Behaviorizmus -viselkedéslélektan Inger (S) viselkedéses válasz (R) Az a belső történés ami a viselkedésben nem nyilvánul meg, az a tudomány számára nem létezik. Az inger – viselkedéses válasz – megerősítés – viselkedés rögzülése elvre – mint tanuláselméletre - nemcsak tanítási, hanem nevelési és terápiás módszer is épült. black box

8

9

10

11

12

13 Pszichoanalitikus megközelítés; Sigmund Freud (1856-1939) Humanisztikus pszichológia; Carl Rogers (1902-1987), Maslow (1908- 1970) Pozitív pszichológia; Martin Seligman, Csíkszentmihályi Mihály Gestalt-pszichológia, alaklélektan (Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin). Kognitív pszichológia.

14

15 TUDATOS TUDATALATTI TUDATELŐTTES

16 ÜBER ICH ICH ES STRUKTURÁLIS SZEMÉLYISÉGMODELL SIGMUND FREUD EGO ÉN SUPEREGOFELETTES ÉN ID ÖSZTÖN ÉN

17 Az ösztönzés tan A lelki élet a libidó energiájából származik. Az energia-megmaradás elve. A (nemi)vágy, kéjvágy a test különböző testtájakra települ és így szerveződik a felnőttkori szexualitás. Az ösztönök az ösztön-énből erednek, ez az ereje az ösztön-énnek. Ez az elmélet a pánszexualizmus.

18 Freud pszichoszexuális szakaszai Hozzávetőleges életkor Freud (pszichoszexuális) Első évOrális szakasz: A száj a szopás és a harapás által létrehozott élvezetes érzékletek központja. Második évAnális szakasz: A végbélnyílás az élvezetes érzékletek központja az ürítés kontrolljának elsajátítása folyamán. Harmadik évFallikus szakasz: A gyerekekben a szexuális kíváncsiság alakul ki, és kielégülést érnek el maszturbálással. Szexuális fantáziáikban az ellenkező nemű szülő szerepel, és emiatt bűntudatot éreznek. Hetedik évtől a pubertásig Latencia: A szexuális késztetések elnyomódnak. A gyerekek a felnőttek által becsült készségek elsajátítására összpontosítanak. SerdülőkorGenitális szakasz: A serdülőknek felnőtt nemi vágyaik vannak, és igyekeznek azokat kielégíteni

19 Életkor (év) Köznapi elnevezés PiagetFreudErikson 0-1CsecsemőkorSzenzomtoros intelligencia Orális szakasz Alapvető bizalom vs. Bizalmatlanság 1-2KisgyerekkorMűveletek előtti kor Anális szakasz Autonómia vs. szégyen és kétség 2-3 3-6ÓvodáskorFallikus szakasz Kezdeményezés vs. bűntudat 6-12KisiskoláskorKonkrét műveletek kora Latencia kora Teljesítmény vs. kisebbrendűség 12-19SerdülőkorFormális műveletek kora Genitális szakasz Identitás vs. szerepzavar 19-35Fiatal felnőttkor Bensőségesség vs. elszigetelődés 35-60Középső felnőttkor Alkotóképesség vs. megrekedés 60 felettKéső felnőttkor Énteljesség vs. kétségbeesés

20 A humanisztikus pszichológia oMaslow motivációs elméletében a legmagasabb rendű motiváció az önmegvalósításra való törekvés. oCarl Rogers személyközpontú megközelítése:  feltétel nélküli elfogadás  hitelesség  empátia

21 Önmegvalósítás. Státusz, presztizs Szeretet Biztonság Létfenntartás Maslow, 1956. A szükségletek hierarchiája.

22 A pozitív pszichológia megszületése 1998 Martin Seligman APA elnöki beszéde: Tegyük boldoggá a nemzetet! – A pozitív érzelmek, emberi erősségek és pozitív intézmények tanulmányozása feladata a pszichológiának. 2000 Seligman és Csíkszentmihályi Mihály: a pozitív pszichológia elindítása, feladatmeghatározása.

23 A boldogság és a negatív érzelmek tanulmányozásának aránya a tudományos közlemények adatai alapján Szorongás 57800 Depresszió 70856 Düh 8072 Öröm 851 Boldogság 2958 Megelégedettség az élettel 5701 A negatív érzelmek tanulmányozása 14:1 arányban veri a pozitív érzelmek kutatását A boldogság fogalma 1973-tól szerepel ún. index szóként a Psychological Abstract-ban

24 A megalapítók Martin E. P. Seligman Csíkszentmihályi Mihály

25 Paradigmaváltás kell

26 A boldogság pozitív pszichológiai keretben történő tanulmányozása két egyszerű kérdéssel kezdődött Mennyire boldogok az emberek? Kik a boldog emberek? (milyen személyiségvonásokhoz és milyen körülményekhez kötődik a boldog élet)

27 A pozitív pszichológia feladata Fókuszváltás katalizátora legyen! A pszichológia legalább annyira legyen az erő és az emberi kiválóság tudománya, mint a gyógyításé. A pozitív humán működés megértése és bemutatása az evolúciós eredetektől a fiziológiai alapok feltárásán át a személyiségfunkcionálással, a társas magatartással és a közösségi léttel való összefüggésekig.

28 Témakörei Optimális jóllét összetevői, kialakulásának feltételei, előmozdítása Flourish (Keyes, 2007; Seligman, 2011) – virágzás állapotának vizsgálata A múlt-jelen-jövő dimenzióban a flourish feltételeinek elemzése Protektív (védő, segítő), pozitív személyiségjegyek keresése, működési- és hatásmechanizmusaik megismerése

29 A pozitív pszichológia lényeges előzményei(Pléh 2012) Humanisztikus pszichológia  Maslow – a kripliség tanulmányozása kriplipszichológiát eredményez  Maslow – önmegvalósítás mint humánspecifikus motiváció (1943)  Rogers – önaktualizáció, teljességgel működő személyiség (1961) Aktiváció szint és a teljesítmény – Hebb (1975) Kompetencia White (1959) A tudás öröme – Lowenstein (1949) Salutogenikus szemlélet – Antonovsky (1987)

30 Csikszentmihályi Mihály: A flow (1998) Olyan észlelt kihívások vagy cselekvési lehetőségek, amelyek a meglévő készségekkel éppen teljesíthetők Optimális élmény tulajdonságai: – Kihívás és képesség magas szintje – Világos célok, visszajelzés pillanatról pillanatra – Tevékenység és tudatosság összeolvadása – Összpontosítás a feladatra, a lényegtelen ingerek kitörlődnek a tudatból – Kontroll-érzés – A kishitűség megszűnése, az Én határainak átlépése – Időérzékelés eltűnik – A tevékenység önmaga jutalmazó

31

32 Az autotelikus személyiség Olyan képességei vannak, amelyek segítik az áramlatba kerülést ill. az áramlat fenntartását (általános kiváncsiság, állhatatosság, nem énorientált alapállás) Az áramlat-élmény a self fejlődésével jár → az önbecsülésre is jótékony hatással van. Az áramlatot gátló tényezők: – Relaxáció preferálása – Munka-címke Az áramlatot segítő tényezők: – Autotelikus személyiség – Autotelikus (komplex) család

33 Az erények és erősségek (Seligman, 2002) Bölcsesség és tudás – 1. Kíváncsiság – 2. A tanulás szeretete – 3. Megítélés – 4. Hitelesség – 5. Szociális intelligencia – 6. Átlátás Bátorság – 7. Merészség – 8. Kitartás – 9. Eredetiség Emberség és szeretet – 10. Kedvesség – 11. Szeretet adása és elfogadása – 12. Igazságosság – 13. Polgárság – 14. Vezetés Mértékletesség – 15. Önuralom – 16. Körültekintés – 17. Alázat Transzcendencia – 18. A szépség értékelése – 19. Hála – 20. Remény – 21. Szellemiség – 22. Megbocsátás – 23. Humor – 24. Jókedv

34 A legújabb fogalom a „flourish” („virágzás”) – Seligman faktorai (2011) Mi kell az energiával teli, tettrekész és boldog élethez? 1.Pozitív érzelem. 2.Értelemmel felruházott élet. 3.Teljesítmény. 4.Pozitív emberi kapcsolatok. 5.Elmélyülés. Ne feledjük, hogy a sokat okolt és soktényezős környezet szerepe 10%-os, és 40% hatóerő a mi kezünkben van. De kétségtelen, hogy a genetikus részt 50%-ra becsülik.

35 A „gestaltpsychologia” mint a kognitív pszichológia előkészítője  Érzékelés-észlelés  Az észlelés „alakja” ami jelentéssel bír oDallam oCsoportosítás o„kínai” írásjelek, stb.  Az elmélet általánosítása a „mezőelmélet” Lewin

36 A megismerés hagyományos funkciói  Elemi megismerő folyamatok  Érzékelés, észlelés  Emlékezés, képzelet  Figyelem (!?)  Szimbolikus megismerés  Nyelvi, verbális  Logikai, (gondolkodás), stb.

37 A kognitív pszichológia  A kialakulás főbb okai: Informatika Kibernetika Mesterséges intelligencia, stb Az emberi megismerés modellezése.

38 A kognitív pszichológia a megismerési funkciókat nem egymástól elszigetelten, hanem a tevékenység, a cselekvés által szervezett kölcsönhatásukban értelmezi. A belső „kognitív térkép” egy alkotási folyamat eredménye, tehát nem másolat, nem tükörkép. Univerzális, kulturális és egyéni leképezési módok, „térképészeti jelek” vannak.

39 A kognitív pszichológia több mint az emberi megismerés tudománya, mert minden pszichikus történésben a „kognitív térképet” meghatározónak tekinti. Az ember nem a való világhoz, hanem a megalkotott belső képhez igazodik, amikor a viselkedését irányítja.


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába Általános és személyiségpszichológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések