Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kémiai biztonság Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kémiai biztonság Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő."— Előadás másolata:

1 Kémiai biztonság Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

2 Vegyi anyagok F 16 millió regisztrált vegyi anyag F Forgalmazás: 100 ezer F Általánosan használt: 30 ezer

3 Súlyosabb vegyipari balesetek Baleseti veszélyek: F Robbanás veszélye F Tűz veszélye F Heveny gázmérgezés veszélye F Maró hatású anyagok okozta veszély

4 Súlyosabb vegyipari balesetek Balesetek: F Folyékony CO 2 tartály (25 m 3) robbanása 9ö fő halálos, 20 fő sérült. Hibák a tartály gyártásánál és üzemeltetésénél: ridegedésre hajlamos acéllemez beépítése, biztonsági szerelvények megbízhatatlan állapota, túltöltési lehetőség) 1969

5 Súlyosabb vegyipari balesetek F Robbanás nitroglicerin üzem tárolójában (3200 kg nitroglicerin) Üzem teljesen megsemmisült. Okot nem lehetett megállapítani.(4 fő halálos, 80 fő sérült) 1977.

6 Súlyosabb vegyipari balesetek Bhopal: 1984 december. Metil-izocianát gyártás során. 41 t MIC került szabadba Ok: biztonsági berendezések jó része és tartályok hűtése ( 0 C 0 helyett 15- 20 C 0 ) működött. 41 t gáz (MIC) került szabadba

7 MIC toxikológiája F MIC a szervezetben szinte minden létfontosságú anyaggal reagál. F Belégzésekor a tüdőben lévő gázokkal hevesen reagál, oxigént kihajtja a tüdőből, fulladást és halált okozva. F Mérgező hatása tartós és irreverzibilis lehet F USA szabvány szerint: MAK érték 8 órás műszakra:0,05 mg/m 3

8 Gázömlés következménye F Hivatalos adatok: 1500 – 2000 halott F Bhopali polgármester szerint: valószínűbb a 3000 fő

9 Kémiai biztonság F Kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését- csökkentését vagy elkerülhetővé tételét – célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

10 Fogalmak F Veszélyes anyag: minden olyan anyag, vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén az emberi szervezet és6vagy környezet károsítására képes. F Biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésére valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum.

11 Határértékek F Átlagos koncentráció: egy műszakra megengedett átlagkoncentráció: mg/m 3 F Csúcskoncentráció: egy műszakon belül 4x15 percig: mg/m 3 F Legnagyobb/maximális koncentráció: napi 8ó, heti 40 óra teljes munkaképes életre: mg/m 3

12 Veszélyes anyagok, veszélyek Robbanásveszélyesek, Égést elősegítő oxidálók Fokozottan tűzveszélyes, Tűzveszélyes: F+, F Nagyon mérgező, Mérgező: T+ T Ártalmas, Irritatív: Xn, Xi Környezeti veszély: N Korrozív: C

13 Veszélyesség megállapításának szempontjai 1.Fizikai-kémiai tulajdonságok F Robbanásveszélyes, F Égést tápláló, oxidáló, F Fokozottan tűzveszélyes, stb 2. Toxikológiai sajátosságok F Nagyon mérgező, F Ártalmas, F Maró, F Irritatív, stb

14 Veszélyekre/kockázatra utaló R mondatok, összetett R mondatok F R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes F R 14 Vízzel hevesen reagál F R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek Sajátos kockázatok: R Risks F R 1 - R 67 F R 14/15 Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek

15 Biztonságos használatra utaló S mondatok, összetett S mondatok F S 1 Elzárva tartandó F S 2 Gyerek kezébe nem kerülhet F S 1 - S 64 Biztonsági tanácsok: S Safety F S 1/ S 2 Elzárva és gyerek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

16 Biztonsági adatlapok tartalma F Készítmény neve, összetétele, F Veszélyességi besorolás, F Elsősegélynyújtás, F Tűzveszélyesség, F Óvintézkedések baleset esetén, F Kezelés és tárolás, F Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei, F Stabilitás és reakciókészség, F Toxikológiai adatok, stb

17 Tevékenység feltételei F Tevékenység bejelentése F Munkahely kialakítása F Biztonsági adatlap F Szakmai és eü-i alkalmasság F Munkavédelmi oktatás

18 Veszélyes anyagok által okozott kockázatok becslése F Veszély azonosítása F Expozició-hatás(ok) összefüggéseinek elemzése F Expozíció becslés F Értékelés (minőségi és mennyiségi jellemzés F Döntés (elfogadható/nem elfogadható)

19 Baleset, üzemzavar, vészhelyzet leküzdése Mentési terv: Mit kell tenni, ha minden megelőző intézkedés ellenére baleset/üzemzavar következik be Veszély jellemzői, védelmi intézkedések, eszközök. Oktatás. Lakosság tájékoztatása.

20 Behatolási „kapuk” és védelem Biológiai veszély, veszélyes anyagok

21 Veszélyes anyag kezelés F Biztonsági adatlap VÉDŐKESZTYŰ VÉDŐSZEMÜVEG LÉGZÉSVÉDELEM

22 Veszélyek jelzése. Gyúlékony anyag, ártalmas anyag


Letölteni ppt "Kémiai biztonság Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések