Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő"— Előadás másolata:

1 Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
Kémiai biztonság Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

2 Vegyi anyagok 16 millió regisztrált vegyi anyag Forgalmazás: 100 ezer
Általánosan használt: 30 ezer

3 Súlyosabb vegyipari balesetek
Baleseti veszélyek: Robbanás veszélye Tűz veszélye Heveny gázmérgezés veszélye Maró hatású anyagok okozta veszély

4 Súlyosabb vegyipari balesetek
Folyékony CO2 tartály (25 m3) robbanása 9ö fő halálos, 20 fő sérült. Hibák a tartály gyártásánál és üzemeltetésénél: ridegedésre hajlamos acéllemez beépítése, biztonsági szerelvények megbízhatatlan állapota, túltöltési lehetőség) 1969

5 Súlyosabb vegyipari balesetek
Robbanás nitroglicerin üzem tárolójában (3200 kg nitroglicerin) Üzem teljesen megsemmisült. Okot nem lehetett megállapítani.(4 fő halálos, 80 fő sérült) 1977.

6 Súlyosabb vegyipari balesetek
Bhopal: 1984 december. Metil-izocianát gyártás során. 41 t MIC került szabadba Ok: biztonsági berendezések jó része és tartályok hűtése ( 0 C0 helyett C0) működött. 41 t gáz (MIC) került szabadba

7 MIC toxikológiája MIC a szervezetben szinte minden létfontosságú anyaggal reagál. Belégzésekor a tüdőben lévő gázokkal hevesen reagál, oxigént kihajtja a tüdőből, fulladást és halált okozva. Mérgező hatása tartós és irreverzibilis lehet USA szabvány szerint: MAK érték 8 órás műszakra:0,05 mg/m3

8 Gázömlés következménye
Hivatalos adatok: 1500 – 2000 halott Bhopali polgármester szerint: valószínűbb a 3000 fő

9 Kémiai biztonság Kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését- csökkentését vagy elkerülhetővé tételét – célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

10 Fogalmak Veszélyes anyag: minden olyan anyag, vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén az emberi szervezet és6vagy környezet károsítására képes. Biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésére valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum.

11 Határértékek Átlagos koncentráció: egy műszakra megengedett átlagkoncentráció: mg/m3 Csúcskoncentráció: egy műszakon belül 4x15 percig: mg/m3 Legnagyobb/maximális koncentráció: napi 8ó, heti 40 óra teljes munkaképes életre: mg/m3

12 Veszélyes anyagok, veszélyek
Robbanásveszélyesek, Égést elősegítő oxidálók Fokozottan tűzveszélyes , Tűzveszélyes: F+ , F Nagyon mérgező, Mérgező: T+ T Ártalmas , Irritatív: Xn, Xi Környezeti veszély: N Korrozív: C

13 Veszélyesség megállapításának szempontjai
1. Fizikai-kémiai tulajdonságok Robbanásveszélyes, Égést tápláló, oxidáló, Fokozottan tűzveszélyes, stb 2. Toxikológiai sajátosságok Nagyon mérgező, Ártalmas, Maró, Irritatív, stb

14 Veszélyekre/kockázatra utaló R mondatok, összetett R mondatok
R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 14 Vízzel hevesen reagál R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek Sajátos kockázatok: R Risks R 1 - R 67 R 14/15 Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek

15 Biztonságos használatra utaló S mondatok, összetett S mondatok
S 1 Elzárva tartandó S 2 Gyerek kezébe nem kerülhet S 1 - S 64 Biztonsági tanácsok: S Safety S 1/ S 2 Elzárva és gyerek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

16 Biztonsági adatlapok tartalma
Készítmény neve, összetétele, Veszélyességi besorolás, Elsősegélynyújtás, Tűzveszélyesség, Óvintézkedések baleset esetén, Kezelés és tárolás, Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei, Stabilitás és reakciókészség, Toxikológiai adatok, stb

17 Tevékenység feltételei
Tevékenység bejelentése Munkahely kialakítása Biztonsági adatlap Szakmai és eü-i alkalmasság Munkavédelmi oktatás

18 Veszélyes anyagok által okozott kockázatok becslése
Veszély azonosítása Expozició-hatás(ok) összefüggéseinek elemzése Expozíció becslés Értékelés (minőségi és mennyiségi jellemzés Döntés (elfogadható/nem elfogadható)

19 Baleset, üzemzavar, vészhelyzet leküzdése
Mentési terv: Mit kell tenni, ha minden megelőző intézkedés ellenére baleset/üzemzavar következik be Veszély jellemzői, védelmi intézkedések, eszközök. Oktatás. Lakosság tájékoztatása.

20 Behatolási „kapuk” és védelem Biológiai veszély, veszélyes anyagok

21 Veszélyes anyag kezelés
Biztonsági adatlap VÉDŐKESZTYŰ VÉDŐSZEMÜVEG LÉGZÉSVÉDELEM

22 Veszélyek jelzése. Gyúlékony anyag, ártalmas anyag


Letölteni ppt "Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések