Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG. KÉMIAI ANYAGOK  105 természetes illetve mesterséges elem  5,5 millió természetben található illetve mesterségesen előállított.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG. KÉMIAI ANYAGOK  105 természetes illetve mesterséges elem  5,5 millió természetben található illetve mesterségesen előállított."— Előadás másolata:

1 MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG

2 KÉMIAI ANYAGOK  105 természetes illetve mesterséges elem  5,5 millió természetben található illetve mesterségesen előállított vegyület  100.000 vegyi anyag megtalálható az iparban és a kereskedelemben, 5-10 %-a veszélyes anyagnak minősül  Kb. 150-200 anyag bizonyítottan humán karcinogén (daganatkeltő)

3 ALAPFOGALMAK 1.elem 2.vegyület 3.szervetlen savak 4.szervetlen lúgok 5.szervetlen sók 6.szerves vegyületek 7.keverék 8.elegy 9.köd 10.füst 11.szmog 12.oldat 13.telített oldat 14.veszélyes anyag 15.készítmény

4 AZ ANYAGOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI  szín  szag  halmazállapot (normál állapotban)  moláris tömeg  olvadáspont  forráspont  gőznyomás  sűrűség  relatív sűrűség  relatív gőzsűrűség

5 AZ ANYAGOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI  oldhatóság  viszkozitás  ütés-és dörzsérzékenység

6 AZ ANYAGOK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI  éghetőség  lobbanáspont, gyulladási hőmérséklet,  öngyulladási hajlam, robbanási koncentráció  robbanásveszély  oxidáló, égést elősegítő  affinitás, reakcióképesség  stabilitás  hőtermelés vagy hőelnyelés

7 AZ ANYAGOK BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI  toxicitás, mérgezőképesség  maró hatás  túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló)  karcinogén, rákkeltő  mutagén  teratogén  keratogén  fertőző  ökotoxikus

8 VEGYI ANYAGOK SZÁMOZÁSA  CAS szám (Chemical Abstracts Service Registry Number)  UN szám (United Nations)  EINECS: kereskedelmi forgalomban lévő régi anyagok Európai Jegyzezéke  ELINCS: Notifikált Vegyi anyagok Európai Listája

9 BIZTONSÁGI ADATLAP Tartalmi követelmények:  Megnevezés, kereskedelmi vagy fantázianév, szinonim nevek  Gyártó (forgalmazó, importáló adatai)  Cég neve, címe telefon száma  Felvilágosítást adó részleg, személy  Felvilágosítást adó veszélyhelyzetben

10 BIZTONSÁGI ADATLAP  Veszélyes anyag összetétele a veszélyes alkotórészek %-ában  CAS szám  EU szám (EINECS, ELINCS)  Veszélyszimbólumok és veszélyjelek a veszélyes anyagok osztályba sorolása szerint

11 BIZTONSÁGI ADATLAP  R számok (Risks)  S számok (Safety)  Fizikai és kémiai paraméterek  Stabilitás és a reakciókészség  Toxikológiai adatok  Környezetvédelmi tájékoztatás

12 BIZTONSÁGI ADATLAP  Szállításra vonatkozó előírások  Kezelésre és tárolásra vonatkozó biztonsági követelmények  Tűzveszélyességre, tűzoltásra vonatkozó szabályok  Szabályok, óvintézkedések baleset illetve az anyag véletlen kiömlése esetén  Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei  Elsősegélynyújtás szabályai

13 VESZÉLYSZIMBÓLUMOK  ROBBANÁS- VESZÉLYES  ÉGÉST ELŐSEGÍTŐ, OXIDÁLÓ  RENDKÍVÜL GYÚLÉKONY  KÖNNYEN GYULLADÓ  GYÚLÉKONY  NAGYON MÉRGEZŐ

14 VESZÉLYSZIMBÓLUMOK  MÉRGEZŐ  ÁRTALMAS  MARÓ, KORROZÍV ANYAGOK  INGERLŐ, IRRITÁLÓ  KÖRNYEZETKÁROS ÍTÓ, ÖKOTOXIKUS

15 VESZÉLYES ANYAGOKKAL KÉSZÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI  A munkáltatónál felhasznált vagy előállított veszélyes anyagok és készítmények tulajdonságait ismerni kell. Ismeretlen anyagot alkalmazni tilos.  Biztonsági adatlap nélkül veszélyes anyag nem használható és nem forgalmazható.

16 ÉLETTANI HATÁSOK  A mérgező anyag az emberi szervezetbe bejuthat (INKORPORÁCIÓ):  Szájon át (orálisan)  Bőrön át (dermálisan)  Légúton keresztül (inhalációval)

17 INHALATÍV HATÁSOK Fullasztó gázok:  egyszerű (nitrogén, hidrogén, metán, etán, propán, acetilén)  vegyileg ható (szénmonoxid, ciánhidrogén, akrilnitril gázok)

18 INHALATÍV HATÁSOK Ingerlő gázok:  felső légutakra ható (ammónia, kén-dioxid, sósav, formaldehid)  felső és mély légutakra ható (kén-dioxid, sósav)  „alattomos” gázok (nitrózus gázok, foszgén, dimetil- szulfát)

19 INHALATÍV HATÁSOK Bódító gázok:  alifás szénhidrogének, éterek, aldehidek, ketonok, szerves savak  alifás szénhidrogének halogén vegyületei, alkoholok, szénkéneg (metil-bromid, metil- jodid)  aromás szénhidrogének közül: (benzol, toluol, xilol, nitrobenzol, nitrotoluol, anilin)

20 INHALATÍV GÁZOK Vegyes hatású ipari gázok:  ólomtetraetil, arzénhidrogén gáz, foszforhidrogén, kénhidrogén, szén- dioxid.

21 BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ VESZÉLYES ANYAGOK  Bőr szerkezete (hidrofil, lipofil)  A felszívódást befolyásoló tényezők (bőrfelület épsége, anyagok fizikai, kémiai sajátosságai, az exponált bőrfelület víztelítettsége (hidratáció), bőrkontaktus kiterjedése és időtartama)

22 BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ VESZÉLYES ANYAGOK A károsító hatások:  maró, roncsoló  ingerlő, bőrizgató  bőrszárító  allergizáló  fototoxikus  mérgező

23 EXPOZÍCIÓ  C= a munkahelyi légtérben mért koncentráció  E t = az expozíciós idő  E t8 = napi munkaidő 8 órában meghatározva  ÁK= átlagos koncentráció (jogszabályban meghatározott)

24 EXPOZÍCIÓ A maximálisan megengedhető expozíciós idő meghatározása Ha C>ÁK akkor E tmax = (ÁK x E t8 )/C Az expozícióban tölthető és a teljes munkaidő különbsége csak vegyianyagtól mentes, tiszta levegőjű munkahelyen tölthető el!


Letölteni ppt "MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG. KÉMIAI ANYAGOK  105 természetes illetve mesterséges elem  5,5 millió természetben található illetve mesterségesen előállított."

Hasonló előadás


Google Hirdetések