Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG."— Előadás másolata:

1 MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG

2 KÉMIAI ANYAGOK 105 természetes illetve mesterséges elem
5,5 millió természetben található illetve mesterségesen előállított vegyület vegyi anyag megtalálható az iparban és a kereskedelemben, 5-10 %-a veszélyes anyagnak minősül Kb anyag bizonyítottan humán karcinogén (daganatkeltő)

3 ALAPFOGALMAK elem vegyület szervetlen savak szervetlen lúgok
szervetlen sók szerves vegyületek keverék elegy 9. köd 10. füst 11. szmog 12. oldat 13. telített oldat 14. veszélyes anyag 15. készítmény

4 AZ ANYAGOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI
szín szag halmazállapot (normál állapotban) moláris tömeg olvadáspont forráspont gőznyomás sűrűség relatív sűrűség relatív gőzsűrűség

5 AZ ANYAGOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI
oldhatóság viszkozitás ütés-és dörzsérzékenység

6 AZ ANYAGOK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
éghetőség  lobbanáspont, gyulladási hőmérséklet, öngyulladási hajlam, robbanási koncentráció robbanásveszély oxidáló, égést elősegítő affinitás, reakcióképesség stabilitás hőtermelés vagy hőelnyelés

7 AZ ANYAGOK BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI
toxicitás, mérgezőképesség maró hatás túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) karcinogén, rákkeltő mutagén teratogén keratogén fertőző ökotoxikus

8 VEGYI ANYAGOK SZÁMOZÁSA
CAS szám (Chemical Abstracts Service Registry Number) UN szám (United Nations) EINECS: kereskedelmi forgalomban lévő régi anyagok Európai Jegyzezéke ELINCS: Notifikált Vegyi anyagok Európai Listája

9 Tartalmi követelmények:
BIZTONSÁGI ADATLAP Tartalmi követelmények: Megnevezés, kereskedelmi vagy fantázianév, szinonim nevek Gyártó (forgalmazó, importáló adatai) Cég neve, címe telefon száma Felvilágosítást adó részleg, személy Felvilágosítást adó veszélyhelyzetben

10 Veszélyes anyag összetétele a veszélyes alkotórészek %-ában CAS szám
BIZTONSÁGI ADATLAP Veszélyes anyag összetétele a veszélyes alkotórészek %-ában CAS szám EU szám (EINECS, ELINCS) Veszélyszimbólumok és veszélyjelek a veszélyes anyagok osztályba sorolása szerint

11 Fizikai és kémiai paraméterek Stabilitás és a reakciókészség
BIZTONSÁGI ADATLAP R számok (Risks) S számok (Safety) Fizikai és kémiai paraméterek Stabilitás és a reakciókészség Toxikológiai adatok Környezetvédelmi tájékoztatás

12 Szállításra vonatkozó előírások
BIZTONSÁGI ADATLAP Szállításra vonatkozó előírások Kezelésre és tárolásra vonatkozó biztonsági követelmények Tűzveszélyességre, tűzoltásra vonatkozó szabályok Szabályok, óvintézkedések baleset illetve az anyag véletlen kiömlése esetén Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Elsősegélynyújtás szabályai

13 VESZÉLYSZIMBÓLUMOK ROBBANÁS-VESZÉLYES ÉGÉST ELŐSEGÍTŐ, OXIDÁLÓ
RENDKÍVÜL GYÚLÉKONY KÖNNYEN GYULLADÓ GYÚLÉKONY NAGYON MÉRGEZŐ

14 KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ, ÖKOTOXIKUS
VESZÉLYSZIMBÓLUMOK MÉRGEZŐ ÁRTALMAS MARÓ, KORROZÍV ANYAGOK INGERLŐ, IRRITÁLÓ KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ, ÖKOTOXIKUS

15 VESZÉLYES ANYAGOKKAL KÉSZÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI
A munkáltatónál felhasznált vagy előállított veszélyes anyagok és készítmények tulajdonságait ismerni kell. Ismeretlen anyagot alkalmazni tilos. Biztonsági adatlap nélkül veszélyes anyag nem használható és nem forgalmazható.

16 A mérgező anyag az emberi szervezetbe bejuthat (INKORPORÁCIÓ):
ÉLETTANI HATÁSOK A mérgező anyag az emberi szervezetbe bejuthat (INKORPORÁCIÓ): Szájon át (orálisan) Bőrön át (dermálisan) Légúton keresztül (inhalációval)

17 egyszerű (nitrogén, hidrogén, metán, etán, propán, acetilén)
INHALATÍV HATÁSOK Fullasztó gázok: egyszerű (nitrogén, hidrogén, metán, etán, propán, acetilén) vegyileg ható (szénmonoxid, ciánhidrogén, akrilnitril gázok)

18 INHALATÍV HATÁSOK Ingerlő gázok:
felső légutakra ható (ammónia, kén-dioxid, sósav, formaldehid) felső és mély légutakra ható (kén-dioxid, sósav) „alattomos” gázok (nitrózus gázok, foszgén, dimetil-szulfát)

19 INHALATÍV HATÁSOK Bódító gázok:
alifás szénhidrogének, éterek, aldehidek, ketonok, szerves savak alifás szénhidrogének halogén vegyületei, alkoholok, szénkéneg (metil-bromid, metil-jodid) aromás szénhidrogének közül: (benzol, toluol, xilol, nitrobenzol, nitrotoluol, anilin)

20 Vegyes hatású ipari gázok:
INHALATÍV GÁZOK Vegyes hatású ipari gázok: ólomtetraetil, arzénhidrogén gáz, foszforhidrogén, kénhidrogén, szén-dioxid.

21 BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ VESZÉLYES ANYAGOK
Bőr szerkezete (hidrofil, lipofil) A felszívódást befolyásoló tényezők (bőrfelület épsége, anyagok fizikai, kémiai sajátosságai, az exponált bőrfelület víztelítettsége (hidratáció), bőrkontaktus kiterjedése és időtartama)

22 BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ VESZÉLYES ANYAGOK
A károsító hatások: maró, roncsoló ingerlő, bőrizgató bőrszárító allergizáló fototoxikus mérgező

23 EXPOZÍCIÓ C= a munkahelyi légtérben mért koncentráció
Et= az expozíciós idő Et8= napi munkaidő 8 órában meghatározva ÁK= átlagos koncentráció (jogszabályban meghatározott)

24 EXPOZÍCIÓ A maximálisan megengedhető expozíciós idő meghatározása
Ha C>ÁK akkor Etmax= (ÁK x Et8)/C Az expozícióban tölthető és a teljes munkaidő különbsége csak vegyianyagtól mentes, tiszta levegőjű munkahelyen tölthető el!


Letölteni ppt "MUNKAVÉDELEM KÉMIAI BIZTONSÁG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések