Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs társadalom Informatika Óra Informatika Óra 11. osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs társadalom Informatika Óra Informatika Óra 11. osztály."— Előadás másolata:

1 Információs társadalom Informatika Óra Informatika Óra 11. osztály

2 Előszó A XX. század társadalmára az egyik legnagyobb hatást az információs forradalom gyakorolta, mely gyökeres változásokat indított be, mind társadalmi, mind gazdasági szinten.

3 Használat A tananyag lineáris felépítésű. A tananyagban történő haladást a dia alján elhelyezkedő gombok segítségével tudja befolyásolni. A diajegyzetben megtalálhatja a tananyagot is! Legelső dia Használat Tartalom jegyzék Visszalépés Előre lépés Új ismeret 11. dia Visszaugrás Legutolsó dia

4 Tartalom I. Óravázlat 5 Óravázlat 5Óravázlat 5 II. Tevékenység 1. Motiváció 8 Motiváció 8Motiváció 8 2. Korábbi ismeretek 9 Korábbi ismeretek 9Korábbi ismeretek 9 3. Új ismeretek feldolgozása 10 Új ismeretek feldolgozása 10Új ismeretek feldolgozása 10 4. Ellenőrzés 26 Ellenőrzés 26Ellenőrzés 26 5. Összegzés 22 Összegzés 22Összegzés 22 6. Értékelés 25 Értékelés 25Értékelés 25 Tudáspróba 26 Tudáspróba 26

5 Óravázlat 1. Informatika – 11. osztály, gimnázium 2. Információs társadalom 3. Az információs társadalom és megteremtésének folyamata Magyarországon 4. Óra típusa: A tananyag önálló feldolgozása csoportos, vagy egyéni módon

6 Óravázlat 2. Óravázlat 2. 5. Nevelési cél: A tanulók felkészítése a magyar -és ezáltal az európai- információs társadolomba való beilleszkedésére 6. Fejlesztési cél: új ismeret elsajátítása komlex módon, több információforrást és programot használva. Maga a tanulási módszer is az információs társadalomba való beilleszkedést segíti. 7. Módszerek: Egyéni, vagy csoportos megfigyelés, szövegfeldolgozás 8. Eszközök: Powerpoint, Acrobat Reader, Internet

7 Tevékenység  I. Motiváció  II. Korábbi ismeretek aktivizálása  III. Új ismeretek feldolgozása  IV. Összefoglalás  V. Ellenőrzés  VI. Értékelés

8 A fejlődés jegyében Az Európai Unió 2000-ben tartott liszaboni értekezletén célul tűzték ki, hogy Európa 2010-re a világ legversenyképesebb, tudásalapú társadalmává váljonEhhez természetesen Magyarország is csatlakozott, aminek hatásai az életünkre már érzékelhetőek. Az Európai Unió 2000-ben tartott liszaboni értekezletén célul tűzték ki, hogy Európa 2010-re a világ legversenyképesebb, tudásalapú társadalmává váljon. Ehhez természetesen Magyarország is csatlakozott, aminek hatásai az életünkre már érzékelhetőek.

9 Ismétlés A jel érzékszerveinkkel, vagy technikai eszköz segítségével érzékelhető jelenség. Analóg jelek: időben és térben folytonosak, egy intervallumban minden értéket felvehetnek. Digitális jel: egy adott intervallumban csak véges sok értéket vehet fel. Az adat az információ ábrázolására használt jelsorozat. Az önmagában álló adat még nem hordoz információt, csak a jelek egy megjelenési formája, ami képzettársítás során nyeri el információtartalmát. Az információ az adatnak tulajdonított jelentés. Az információ mértéke az által csökkentett bizonytalansággal arányos. Az információ mérésére szolgáló legkisebb mértékegység a bit, amely kétféle értéket vehet fel: 0-t vagy 1-et.

10 Ismétlés Az adó és a vevő számára kell egy közös nyelv, amit mindketten értenek és egyértelmű. Mondanivalójukat egy csatornán keresztül juttatják el egymáshoz. Ehhez viszont a mondanivalót le kell kódolni olyan jelsorozattá, amit a csatorna közvetíteni tud és a vevő oldalán vissza lehet alakítani (dekódolás). (Pl.: telefonkábelen keresztül papíron nem lehet üzenetet küldeni, viszont a hangot át lehet alakítani feszültségingadozássá, és a feszültségingadozást vissza lehet alakítani hanggá.)

11 Fogalmak WAP Wireless Application Protocol. A vezeték nélküli alkalmazási protokoll olyan technológiát jelent, ami lehetővé teszi az internet és a mobiltelefon- készülék egymáshoz kapcsolódását. GPS (Global Positioning System) GPS rendszer (földkörüli helymeghatározó rendszer). Műholdkapcsolatra alapozott elektronikus helymeghatározó rendszer. GSM A mobil kommunikáció globális rendszere (Global System for Mobile Communications) globális mobil távközlési rendszer. A nemzetközi rádiótelefon kommunikáció nemzetközi szabványa. SMS (Short Message Service) SMS szolgáltatás (rövid üzenet szolgáltatás). Mobiltelefonok között, valamint egy mobiltelefon és az internet között, rövid szöveges üzenetek továbbítását szolgáló rendszer. MMS (Multimedia Message Service) MMS üzenetküldő (többmédiumos üzenetküldő szolgáltatás). Végső fokon teljes értékű audió/videó átvitelt célzó vezeték nélküli üzenetküldő szolgáltatás

12 Ízelítő a történelmi vonatkozásokból Gondolatok örökítésa Barlagrajz Papirusz (Egyiptom) Pergamen(Róma) Papír (Kína) Könyvnyomtatás

13 Az információ tárolás és kódolás hatása a társadalmi rétegződésre Koroktól függetlenül az információ kódolás, dekódolás és tárolás kulcsfontosságú szerepet töltött be mind az egyén, mind a társadalom szintjén

14 Az informatika térhódítása Az informatika térhódítása gyökeres társadalmi változást hozott magával A tudás, az információ egyre kevésbé egyes személyek privilégiuma Élethosszig tartó tanulás Kirajzolódik egy új korszak, amelyet uralkodó módon áthat az informatika, az ismeretek és az adatok sosem látott bősége és korlátlan, világméretű terjedése. Egyre inkább meghatározóvá válik egy új termék (mint áru és mint hozzáadott érték): az információ.

15 Az információs társadalom Az információs társadalom A hírközlési technológiák (ICT) alkalmazása áthatják a (z) gazdaságot Ipart üzleti életet piaci szolgáltatásokat közszolgáltatásokat Digitális írástudás Long life learning Információs szupersztráda Digitális tartalom E-work Biztonság

16 Az információs társadalom fejlődése Magyarországon Magyar Információs Társadalom Stratégia (2003) A társadalom legyen: Tudásalapú és Versenyképes.

17 Az informatikai infrastruktúra kialakítása Hálózatok kiépítése Szabványok létrehozása Szoftverek biztosítása Adatok biztosítása Hozzáférés biztosítása Jogi háttér biztosítása

18 Hálózatok kiépítése – az internet és a mobil-kommunikáció összefonódása Számítógépes hálózat Mobil hálózat InternetKommunikáció

19 Eszközi feltétel megteremtése Sulinet http://ado.sulinett.hu

20 Digitális írástudás ECDL vizsga IT Alapismeretek Operációs rendszerek Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés Prezentáció Információ és kommunikáció

21 E-környezet megteremtése Ügyfélkapu - www.magyarorszag.huwww.magyarorszag.hu Egyéb szolgáltatások : http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok

22 Összefoglalás I. IsmétlésIsmétlés: Jel Adat Információ Információ mérése Adattárolásra szolgáló háttértárak csoportosításaAdattárolásra szolgáló háttértárak csoportosítása Általános kommunikációs modell Kommunikációval kapcsolatos fogalmak

23 Összefoglalás II. Ízelítő a történelmi vonatkozásokból Az ókori Egyiptom Az ókori Róma Kína Guttenberg Az információ tárolás és kódolás hatása a társadalmi rétegződésreAz információ tárolás és kódolás hatása a társadalmi rétegződésre

24 Összefoglalás III. Információs társadalom Az informatika térhódítása Az információs társadalom Az információs társadalom fejlődése Magyarországon Út az információs társadalomhoz Az informatikai infrastruktúra kialakítása Helyzetelemzés Hálózatok kiépítése Eszközi feltétel megteremtése Digitális írástudás E-környezet megteremtése Kedvcsinálás

25 Értékelés Próbáld ki tudásod! A következőkben 10 db tesztkérdést válaszolhatsz meg. Először feleletválasztós kérdéseket, majd párosításos kérdéseket, végül pedig eldöntendő kérdéseket tölthetsz ki.  Feleletválasztásos kérdések értéke egyenként 3 pont, össz. 15 pont  A párosításosnak egyenként 2 pont, összesen 8 pont  Az eldöntendő kérdések egyenként 2 pont, összesen 8 pont

26 26 Feleletválasztós feladatok 1. Az alábbi állítások az általános kommunkációs modellre vonatkoznak. Döntse el az állítások helyességét! a) Közös jelrendszer elengedhetetlen a kommunikálás szempontjából. b) A kódolás a komminikálás folyamán a vevő oldalán történik. c) A kommunikálás folyamán a csatorna bármilyen jeleket tud továbbítani. 2. Melyik állítás nem igaz a jelekre? a) Az analóg jel tetszőleges értékeket felvehet egy adott intervallumban. b) A digitális jel véges sok értéket vehet fel egy intervallumban. c) Jelnek csakis olyan jelenségeket tekinthetünk, melyeket érzékszerveinkkel felfoghatunk. 3.Az adat és az információ szavak csupán egymás szinonimái. a) Igen, mert az adat és az információ között nincs különbség. b) Igen, mert az információ az adatnak tulajdonított jelentés. c) Nem, mert az adat képzettársítás során nyeri el információtartalmát, ezért az informatikában a két szónak különböző a jelentése. A CD tárolókapacitása … a DVD tárolókapacitásával. 4.A CD tárolókapacitása … a DVD tárolókapacitásával. a) kisebb b) nagyobb. c) egyenlő 5. Fejezze be a mondatot! Az információs társadalom esélyegyenlőséget teremt Magyarországon, a) mert a Sulinetet mindeki igénybevehette. b) mert az információhoz való hozzájutás az elektronikus felületeken, regisztrációval, vagy anélkül, digitális írástudással rendelkezők számára lehetséges. c) mert az adatvédelmi törvény ezt biztosítja. 1 a 2 c 3 c 4 a 5 b Megoldás

27 27 Párosításos kérdéssor A GPS B e-government C Ügyfélkapu D ECDL 1 www.magyarorszag.hu 2 Olyan elektronikus szolgáltatás, melyen keresztül hivatalos ügyeket lehet intézni. Pl.: Útlevél igénylés 3 Digitális írástudás 4 Helymeghatározó rendszer A-4, B-1, C-2, D-3 Megoldás

28 28 Eldöntendő kérdéssor Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 7. Az információs társadalom kiépítésében csak az államnak van szerepe. 8. Az informatika rohamos fejlődése hatással van a társadalomra és a gazdaságra egyaránt. 9. A telekommunikációs cégek reklámjai ártanak az információs társadalom kialakításának. 10. Az információs társadalom egyik jellemzője, hogy a kommunikációs és információs technológiák összefonódva áthatják a gazdaságot, az ipart. 7. Hamis 8.Igaz 9. Hamis 10. Igaz Megoldás

29 29 A tudáspróba értékelése A megszerezhető pontszám 31 pont 1. 0-50 % Tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételd át az anyagot akár többször is. 2. 51-65 % Tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételd át az anyagot még egyszer. 3. 66-79 % Tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el és ismételd át az ahhoz tartozó részeket. 4. 80-90 % Tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket. 5. 91-100 % Gratulálunk, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével!

30 Készítette: Takácsné Magi Zsuzsanna Felhasznált irodalom:  http://www.mimi.hu http://www.mimi.hu  http://www.itforras.hu http://www.itforras.hu  Magyar Információs Társadalom Stratégia 2003


Letölteni ppt "Információs társadalom Informatika Óra Informatika Óra 11. osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések