Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

¶r elmélete és gyakorlata. 1. A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSEI A tantárgy általános célja A kurzus végeztével képesek lesznek a PR feladatok elvégzésére és koordinálására.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "¶r elmélete és gyakorlata. 1. A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSEI A tantárgy általános célja A kurzus végeztével képesek lesznek a PR feladatok elvégzésére és koordinálására."— Előadás másolata:

1 ¶r elmélete és gyakorlata

2 1. A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSEI A tantárgy általános célja A kurzus végeztével képesek lesznek a PR feladatok elvégzésére és koordinálására. A kurzus során a hallgatók jártasságot szereznek pr-kampányok és rendezvények szervezésében, belső és külső arculat alakításában.. A pr, elméleti ismereteket és gyakorlati kompetenciákat közvetítő tárgy, amely nemcsak tények és vélemények megismertetésével foglalkozik, hanem gyakorlási lehetőségeket is nyújt…. A képzés keretében a hallgatók megismerik a pr eszközöket elméleti és gyakorlati vonatkozásait, és a velük való megjelenítés ismérveit….

3 2. KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN A hallgatók szerezzenek jártasságot pr- kampányok és rendezvények szervezésében, belső és külső arculat alakításában Egy pr-esnek ismernie kell: A pszichológia, szociológia és szocálpszichológia alapjait, tájékozottnak kell lenni a politika, politológia, a jogi, etikai ismeretekben. Járatosnak kell lenni közgazdasági (marketing), és vállalkozási, pénzügyi, vezetési, irányítási, szervezési ismeretekben. Ismerni kell a médiatervezés formai tartalmi, esztétikai vonatkozásait.

4 3. KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK Médiaismeret, írás-és könyvtártörténet.

5 4. A TANTÁRGY TEMATIKÁJA I.ÁLTALÁNOS ELMÉLETI FOGALMAK 1.A PR fogalma, kialakulásának története 2.A PR tevékenység célrendszere, tartalma, követelményei; szervezeti és személyi feltételei. 3. A marketingkommunikáció fogalomrendszere 4.Az imázs fogalmától az arculati kézikönyvig II. A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI, ÉS MÓDSZEREI; 5. A személyes – közvetlen-és közvetett formák. 6. A public relations tevékenység csoportkommunikációs eszközei, és módszerei 7. A tömegkommunikáció és publicitás 8. A nyomtatott tömegkommunikációs eszközök és módszerek. Médiakapcsolatok 9. Az elektronikus tömegkommunikációs eszközök és módszerek. 10. Infokommunikációs eszközök alkalmazása a PR gyakorlatában 11. A PR tevékenység általános munkafolyamata 12. A pr fogalomrendszere

6 5. A TANANYAG SZERKEZETE I. ÁLTALÁNOS ELMÉLETI FOGALMAK II. A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI, ÉS MÓDSZEREI; III. MELLÉKLETEK, Hasznos Internetes címek, irodalom (hivatkozott, felhasznált) Az útmutató az alábbiakat tartalmazza: 1.Mi a célja a képzésnek? 2.Mit kell tenni a követelményrendszer megvalósítása érdekében? 3.Megadjuk a képzésben lévő tantárgyak kapcsolatait, elsajátításának időtartamát. 4.Bemutatjuk a képzés tartalmát, a tananyagok leírását. 5.Bemutatjuk a tantárgyak szerkezetét 6.Bemutatjuk, a számonkérés módozatait 7.Bemutatjuk a beküldendő gyakorlati feladatokat. 8.Tanulási útmutatást adunk 9.Ismertetjük a fejezetekhez tartozó olvasmányok jegyzékét 10.A felkészülés javasolt ütemterve 11.Leckénkénti tanulási tanácsokat adunk. 12.Ellenőrző kérdések összefoglaló jelleggel, és mintakérdések.

7 6. A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA Gyakorlati jegy Az elméleti és gyakorlati ismereteket magába foglaló teszt feladatlap (55%) kitöltése. Készítse el egy Ön által választott könyvtár (szervezet) arculat elemzését, tegyen javaslatot a módosításra. A munka segíti, informálja, stimulálja pr ügynökséget, vagy tanácsadót a megfelelő szakmai kampány kidolgozása érdekében. (briefing.). 4 oldalas word dokumentum, vagy 30 képes diabemutató formájában – képi ábrákkal – A mintafeladat a konzultáción és a WEB CT-n bemutatásra kerül. …… közötti időpontban a WEB CT felületen kell beküldeni.

8 Házi feladatok Minden fejezet végén talál önellenőrző kérdéseket, és ahol a fejezet jellege azt indokolja, elvégzendő feladatokat is. Ezeket a feladatokat és az önellenőrző kérdésekre adott válaszokat nem kell beküldenie, viszont azok megválaszolása jelentős mértékben növeli a jobb vizsgaeredmény elérésének esélyeit. Nem beküldendő: –Egy könyvtár megjelenése –Sajtómonitoring –Médiaprodukció elemzése

9 7. BEKÜLDENDŐ GYAKORLATI FELADATOK Egy könyvtár arculata két nagyon fontos alappilléren nyugszik: a kultúra és a filozófia így meghatározza egy könyvtár magatartását, megjelenését és a kommunikációját. Egy könyvtár arculat elemzésének az elkészítése, - dokumentum, vagy prezentáció formájában – amely minimálisan tartalmazza az alábbi elemeket. FELADAT: EGY ARCULATÉRTÉKELÉSI TERVEZET ELKÉSZÍTÉSE. Készítse el egy Ön választott könyvtár (szervezet) arculat elemzését, tegyen javaslatot a módosításra. A munka segíti, informálja, stimulálja pr ügynökséget, vagy tanácsadót a megfelelő szakmai kampány kidolgozása érdekében. (Ezt a dokumentumot briefing-nek nevezik.). Munkáját egy 30 képes diabemutató formájában – képi illusztrációkkal – készítse el az alábbi tartalmi szempontok szerint.

10 Arculat elemzés szempontok 1. Az intézmény tevékenységének leírása rövid leírása 2. A célközönség megnevezése 3. A szervezeti kultúra és filozófia (küldetésnyilatkozat, SzMSZ) 4. A szervezeti magatartás 5. Külső megjelenés (cégtábla, zászló, köztéri reklámok, külső irányítótábla) 6. Belső megjelenés (pult, félfogadás, eligazító táblák) 7. Akusztikus jelek (szignál, szlogen, zene) 8. Vizuális jelek 9. Logo, (formák, színvilág, szimbólum) 10. Szlogen, 11. Nyomtatott anyagok (levélpapírfejléc, faxlap, PR hírlevél, üdvözlőkártya, matricák, borítékok, névjegyek, számlák, megrendelések, pénzügyi adatközlő, nyomtatványok, éves jelentés, vállalati szórólap, termékszórólap, belső magazin)

11 Folytatás 12. Elektronikus megjelenési formák 13. Spotok 14. CD, (Az üzenet megfogalmazása, rendszerszemléletű tervezés médiaelemzés, tervezés, struktúra, navigáció, kommunikáció- interakció, pedagógiai-didaktikai szempontok, pszichológiai, ergonómiai szempontok, média-kivitelezés, járulékos elemek, on- line frissítés.) 15. Prezentációk, (tagolás, rendezettség, kompozíció, színek használata, szakaszolás, mondanivaló felbontása, kiemelés (előtér, háttér), navigáció, Interakció) 16. WEB, (A látogatók igényeinek figyelembevétele, tájékozódás, tartalom, strukturáltság, tetszetősség, kellemes külső) 17. Telekommunikációs op. logo. (egyszerűség, felismerhetőség, konvenciók, kultúrán és korokon fölött átívelés, dinamikus – mozgás – képesség.) 18. Egyéb (munkaruházat, járművek, autók) 19. Összkép

12 8. HOGYAN TANULJA A TÁRGYAT? Fontos tanács útmutatón kívül tankönyvet, és elektronikus tananyagot is tartalmaz Amennyiben tanulmányai során problémák adódnak, úgy szíveskedjen megkeresni a konzultációs központban a kapcsolattartó személyt (tutort). Ez a tanulási útmutató és a hozzá tartozó segédletek – távoktatási tankönyv – végigvezetik Önt a pr elméleti és gyakorlati vonatkozásain.


Letölteni ppt "¶r elmélete és gyakorlata. 1. A TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSEI A tantárgy általános célja A kurzus végeztével képesek lesznek a PR feladatok elvégzésére és koordinálására."

Hasonló előadás


Google Hirdetések