Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sikeres, felnőtt életpálya-építő Sikeres, felnőtt életpálya-építő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sikeres, felnőtt életpálya-építő Sikeres, felnőtt életpálya-építő."— Előadás másolata:

1

2 Sikeres, felnőtt életpálya-építő Sikeres, felnőtt életpálya-építő

3 Gazdasági szféra Piacképes tudás Társadalmi szféra Magánszféra Családi háttér Motivációs bázis Motivációs bázis Saját egzisztencia teremtése Saját egzisztencia teremtése Kapcsolat a szűkebb és a tágabb társadalmi környezettel Kapcsolat a szűkebb és a tágabb társadalmi környezettel Aktív társadalmi lény Aktív társadalmi lény Hatni akarás a szűkebb és a tágabb társadalmi környezetre Hatni akarás a szűkebb és a tágabb társadalmi környezetre Önmegújítási készség Sikeres, felnőtt életpálya-építő Sikeres, felnőtt életpálya-építő Mobilitás Önérvényesítési készség

4 Kezdő (életpálya-)építők Sikeres, felnőtt (életpálya-) építők Képességek Ismeretek Attitűdök KOMPETENCIÁK

5 Önmeghatározás

6 K é pess é gek Ismeretek Attitűd ö k Helyzetelemzés Elemzési módszerek Helyzetelemzés igénye Szerep meghatározás Szerepismeret A szereppel való viszony deklarálása Saját teljesítőképesség becslése A követelmények eléréséhez szükséges kompetenciák, tudás ismerete Kudarctűrés Kitartás Próbálkozási hajlandóság Kudarctűrés Kitartás Próbálkozási hajlandóság Kooperáció Cél és feladatismeret Szolidaritás, segítőkészség Csoporttudat Saját szükségletek és igények kielégítésének késleltetni tudása Szolidaritás, segítőkészség Csoporttudat Saját szükségletek és igények kielégítésének késleltetni tudása Alkalmazkodás A körülmények és helyzet pontos ismerete Az érdekek ismerete A körülmények és helyzet pontos ismerete Az érdekek ismerete Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás Önellenőrzés Standardok ismerete Önkontroll igénye

7 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás

8 K é pess é gek Ismeretek Attitűd ö k Önismeret A szövegtípusok ismerete Önérdek-érvényesítés Megnyilvánulási igény Az önbemutatás céljának ismerete Az önbemutatás céljának ismerete A helyzet normáinak ismerete A helyzet normáinak ismerete A saját pozíció ismerete Sz ó beli é s í r á sbeli sz ö vegalkot á s k ö zlő elbesz é lő le í r ó kapcsolat á pol ó sz ö vegt í pusokban Sz ó beli é s í r á sbeli sz ö vegalkot á s k ö zlő elbesz é lő le í r ó kapcsolat á pol ó sz ö vegt í pusokban

9 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás

10 Képességek Ismeretek Attitűdök A tervkészítés elemeinek ismerete A tervkészítés elemeinek ismerete Céltudatosság Tervezés Célmeghatározás A szükséges tevékenységek A tevékenységek sorrendje Megvalósítási út kiválasztása A megvalósítás ütemezése A tervkészítés módjának ismerete A tervkészítés módjának ismerete Pontosság Időérzék Információkezelés Adatgyűjtés Adatkezelés - rögzítés Adatkezelés - összefüggések Információalkotás, átadás Lényegkiemelés, koherencia Informatika alkalmazása Adatok gyűjtési és rögzítési módjának ismerete Az adatok elektronikus gyűjtési és rögzítési módjának ismerete Elemzési, rendszerezési eljárások ismerete

11 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás Stratégia megvalósítása

12 K é pess é gek Ismeretek Attitűd ö k A tervnek megfelelő haladás Kudarctűrés Kooper á ci ó Alkalmazkod á s Norma és szerepkövetés Elemzés - értékelés - visszacsatolás Szükség esetén tervmódosítás A végzett munka értékelése - önértékelés Kitartás Céltudatosság Pontosság Kontrolligény Próbálkozási hajlandóság A tervben szereplő célok, utak, eljárások ismerete

13 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás Stratégia megvalósítása Specifikus, életpálya- építési kompetenciák Specifikus, életpálya- építési kompetenciák

14 Specifikus életpálya-építési kompetenciák Képességek Ismeretek Attitűdök Nyitottság Munkaerőpiaci ismeretek Jó fellépés Beszédkészség Helyzetfelismerés Munkaerő-piaci intézményrendszer Határozottság Magabiztosság Álláskeresési technikák Munkajogi ismeretek Pályaismeret Szakmaismeret

15 Életpálya-építési programcsomagok A fejlesztés terepei Fejlesztési koncepció KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás Stratégia megvalósítása Környezeti beágyazódás Iskolán kívüli Iskolai Műveltségterületi tartalmakon: Kereszttantervi tartalmakon: Tanórán kívül: Specifikus, életpálya- építési kompetenciák Specifikus, életpálya- építési kompetenciák Cégek Szolgáltatók Más iskolák A A B B C C Ember és társadalom Ember a természetben Földünk és környezetünk Művészetek Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Matematika Szövegértés és szövegalkotás Szakkörök Önképzőkörök Iskolai vállalkozások

16


Letölteni ppt "Sikeres, felnőtt életpálya-építő Sikeres, felnőtt életpálya-építő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések