Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kooperatív tanulási módszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kooperatív tanulási módszerek"— Előadás másolata:

1 Kooperatív tanulási módszerek

2 Az együttműködésen alapuló tanulásszervezés alapelvei
Párhuzamos interakciók A tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak, ezáltal az egy diákra jutó aktív részvétel ideje sokszorosa a hagyományos módszereket alkalmazó tanóráénak.

3 Egyéni felelősség A csoport feladatának megoldásához az egyénnek hozzá kell járulnia a saját részfeladatának megoldásával. Az egyén felelősséggel tartozik a csoportnak. A csoport tagjai tudják, ki milyen mértékben járult hozzá a csoportsikerhez. Minden csoporttag a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre.

4 Építő egymásrautaltság
Az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással, ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése, ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerét is jelenti.

5 Egyenlő arányú részvétel
A diákok a feladatokban egyenlően ( a képességeik szerint ) vesznek részt, melyet a szerepek elosztásával és a munkamegosztással érhető el.

6 Az alapelvek együttes érvényesülése nélkül nem beszélhetünk együttműködő tanulásról.
A négy alapelv (Spencer Kagan szerint)

7 Az együttműködésen alapuló kooperatív módszerek leírása

8 Új anyag feldolgozása

9 Háromlépcsős interjú 1. Interjú
Egyszerű információ-megosztó módszer 1. Interjú A diákok párokat alkotnak, a pár egyik tagja beszámol, mesél az olvasottakról, kérdez, a másik meghallgatja, esetleg válaszol. 2. A második lépésben szerepet cserélnek 3. Pletyka Minden diák „szóforgó módszer” szabályai szerint osztja meg a csoporttal azt, amit hallott, tehát nem a saját élményét mondja el a többieknek, hanem amit társától hallott.

10 Mozaik Az elsajátítandó tananyagot a tanár négy részre osztja (A, B, C, D). Minden diák kap egy szöveget, melyet elolvas, értelmez úgy, hogy azt társainak meg is tudja tanítani. Önálló olvasás, lényegkiemelés után minden diák meghatározott sorrendben elmondja, megtanítja a többieknek az olvasott szöveget. A hallgatók kérdezhetnek, reagálhatnak a hallottakra. Ez a módszer a tanítva tanulás elvére épül.

11 Páros szövegfeldolgozás
Mindenki ugyanazt az A, B részre felosztott szöveget kapja. A csoportok párokban dolgoznak. A pár mindkét tagja elolvassa az A szövegrészt, majd elmondja párjának, mit olvasott. Ő kiegészíti, kijavítja az elmondottakat. Ezután mindketten elolvassák a B részt, majd az előzőek szerint, de fordított sorrendben cselekszenek.

12 Ismétlő-rendszerező anyag feldolgozása

13 Szóforgó Kifejezések, fogalmak összegyűjtésére, a csoporttagok mindegyikének irányított kommunikációjára alkalmas módszer. A csoporttagok egymás után, előre megállapodott sorrendben( A, B, C, D) osztják meg gondolataikat, véleményüket a saját csoportjuk többi tagjával. Egyszerre kizárólag egy érvet, szót, kifejezést, stb. mondhatnak, majd a következő csoporttag nevezi meg a másodikat, a harmadik a következőt, stb. Így mindenki sorra kerül, nem alakul ki dominancia a csoportban.

14 Csoportforgó-csoportszóforgó
Kerekasztal A szóforgó írásos formája a kerekasztal módszer. Csoportforgó-csoportszóforgó A szóforgóval megegyező módon a csoportok szóvivői mondják el egymás után, meghatározott sorrendben a csoportkonszenzus által kialakított véleményüket, vagy előzetes munkájuk eredményét.

15 Ötletroham Csoportmegbeszélés
A módszer csoporton belüli ötletgyűjtésre szolgál, különösebb megkötés nélkül, mindenki elmondhatja gondolatát, véleményét. Csoportmegbeszélés A csoporttagok kötetlen megbeszélése, amelyen megosztják egymással gondolataikat.

16 Ablak A módszer csoportosításra, kategorizálásra, strukturált rendezésre alkalmas. Az ablak ábrát kell a csoporttagoknak értelemszerűen kitölteniük. Egy-egy fogalom, kifejezés helyét a csoporttagok közösen határozzák meg . A négy számozott rész a négy csoportosítási szempontra utal, melyeket előre megadunk Ha a fogalom, kifejezés csak egy szempontnak felel meg, akkor az egyes helyre kerül, ha két tulajdonságnak felel meg, akkor a kettesbe, ha háromnak, akkor a hármas szám alá kerül a nevezett tulajdonság…

17 Ellenőrzés-értékelés

18 Diákkvartett Négy lépésből álló ellenőrző módszer
A csoportban mindenki kap egy számot. A tanár feltesz egy ismétlő kérdést, utasítás formájában. Pl.: Győződjetek meg arról, hogy a csoportban mindenki el tudja mondani a……!(előzetes ismeretek). A csoport meghatározott ideig dolgozik a kérdésen, ellenőrzi, hogy mindenki tisztában van-e a helyes válasszal. A tanár véletlenszerűen kiválaszt egy csoportot, és egy számot. A választott diák lesz a válaszadó.

19 Ellenőrzés párban Ezzel a módszerrel a diákok a feladat megoldására összpontosítanak, és kölcsönösen segítik, ellenőrzik egymást. A csoportok párokra oszlanak. A párok egy munkalapon dolgoznak. Az egyik diák kidolgozza az első feladat megoldását, amíg a másik figyeli, és ha szükséges, segít. Ha a megoldásban nem értenek egyet, megkérdezik a másik párt. Ha a csoport nem tud megegyezni, megkérdezik a tanárt. Majd a párok szerepet cserélnek. A kitöltött munkalapot összehasonlítják a csoport másik párosával, ha a válaszok nem azonosak, közösen keresik meg a megoldást.

20 Projekt kidolgozásának lépései
Csoporttémák megbeszélése, kiválasztása Mini témák/altémák kiválasztása, kiosztása (tanári irányítással, vagy csoportkonszenzussal) Felelős szerepek kiosztása - Korrektor: a csoportmunka nyelvi helyességéért, stilisztikájáért felel - Időfigyelő: a projekt kidolgozásának határidejéért és a részidők betartásáért felel - Feladatfelelős: csoporton belüli jó feladatvégzésért, belső kommunikációért felel - Szóvivő: beszámol a csoport munkájáról, bemutatja az elkészült projektet, kapcsolatot tart a tanárral

21 Kommunikációs csatornák - SDT lehetőségek megbeszélése, e-mail cím ellenőrzése, fórum
Csoportok kommunikációjának megtervezése: - Hogyan? Milyen gyakorisággal célszerű az információkat átadni?, ill. időpontokat célszerű meghatározni a mini témák készültségi fokának ellenőrzésére. Csoportos beszélgetés a mini témákról, illetve azok bemutatása Csoportbemutatók előkészítése, minitémák egymáshoz illesztésével Csoportbemutatók Észrevételek, értékelés: Csoporton belüli értékelés: mini témák Osztályszinten: csoportbemutatók értékelése

22 Életrajzi bevezető készítése csoportmunkában
Csoportlétszám : 2 fő Eszköz: Multimédiás és internet elérésére alkalmas számítógép, bemutatóhoz projektor Tananyagszükséglet: Bármely magyar vagy világirodalmi költő életrajzának és életművének szöveganyaga vagy SDT elérhetőségének címe *Előkészítés: Az előre elkészített dokumentumokat a szerverre kell telepíteni, ahonnan a tanulók elérhetik Tanulók előismerete: Power Point bemutató készítés Feladat: Készítsen Power Point bemutatót, amelynek segítségével ismerteti Petőfi Sándor életrajzát és életművét!

23 A tanórai munka menete Tevékenység Idő 1. 3’ 2. 5’ 3. 20’ 4. 15’ 5. 2’
A csoportok munkamegosztásának megszervezése -gépmester, -korrektor 3’ 2. A számítógépek beüzemelése, az adatok saját dokumentumba mentése 5’ 3. A sablon kiválasztása, a Power Point bemutató elkészítése (max. 10 tábla) 20’ 4. Az egyik csoport bemutatja munkáját. Ezután közös beszélgetésen értékelik a látottakat. 15’ 5. A bemutató mentése 2’

24 SDT-Irodalom A Sulinet Digitális órák tananyagának egyéni munkában való feldolgozása kutatási programként Feladat: A Kávéház és irodalom internetes oktatási segédanyag lehetséges bejárási útvonalának megtervezése (http://www.sulinet.hu/tananyag/97106/on/kavehaz/indexjo.html)

25 Keresés az Interneten Ha bármely elérhető website keresőjébe Shakespeare nevét beírjuk, 9000-től 56 000 oldalig (pl. Origo-9694, Altavizsla-56429) terjedő aktív névmegjelenést regisztrál gépünk. Ezek oldalak természetesen a Shakespeare Pub-tól a szerzővel foglalkozó irodalmi, kultúrtörténeti oldalakig minden magukba foglalnak. A tanórán vagy órán kívüli tanuláshoz ez kevés segítséget nyújt!

26 Szűkített keresés példája
Origo (www.origo.hu) Shakespeare A [vizsla] a magyar weben weblapot talált William +Shakespeare A [vizsla] a magyar weben 2144 weblapot talált William +Shakespeare+Romeo és Júlia A [vizsla] a magyar weben 267 weblapot talált William +Shakespeare+Romeo és Júlia+kép A [vizsla] a magyar weben 6 képet talált

27 Google Shakespeare”: 47,800,000 találat. (0.09 sec)
William Shakespeare: találat. (0.63 sec) William Shakespeare+Romeo+Julia :  találat. (0.01 sec) Magyar lapok William Shakespeare: találat. (0.06 sec) William Shakespeare+Romeo és Júlia: 867 találat (0.26 sec) William Shakespeare+Romeo és Júlia+képek: 317 db William Shakespeare+Romeo és Júlia (képkeresésre kattintva): 21 db

28 Általános keresők Origo: www.vizsla24.hu Kurzor: www.kurzor.hu
Google: Altavizsla: Lycos: Altavista: Yahoo:

29 Források Tanári kompetenciák:
Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában (http://www.oki.hu/cikk.php?kod= ko-Nagy-Uj.html) Torgyik Judit: Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés Új Pedagógiai Szemle (http://www.oki.hu/cikk.php?kod= ta-Torgyik-Multikulturalis.html) Módszertan: Egy módszer, amely szétfeszíti az iskola merev kereteit M. Nádasi Mária: Projektoktatás című könyvéről (http://www.oki.hu/cikk.php?kod= kf-Schuttler-Egy.html) Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulás – az Európai Bizottság átfogó modernizációs programja (http://www.oki.hu/cikk.php?kod= eu-komenczi-elektronikus.html)

30 -Pedagógiai szakirodalom az interneten: http://ip. gallup
-Dorozsmai Károly :Az Internet használata az iskolákban (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwsh97/dorozsm.hun) -Fehér Péter: Az Internet használatának lehetőségei a középiskolában (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/forrasok/intkozep.hun) - Németh ZoltánÚt az információs szupersztráda felé IKT-használat a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskola 1. osztályában (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=gyermek-Nemeth-ut.html)


Letölteni ppt "Kooperatív tanulási módszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések