Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GONDOLATOK KELETKEZÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI V. Rész

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GONDOLATOK KELETKEZÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI V. Rész"— Előadás másolata:

1 A GONDOLATOK KELETKEZÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI V. Rész
10 A GONDOLATOK KELETKEZÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI V. Rész A KARMA A PAKSI ÉLETMÓD TÁBOR RÉSZTVEVŐI TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS 2006 AUGUSZTUS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER

2 TIBETI BÖLCSESSÉG: ŐSI MAGYAR BÖLCSESSÉGEK: JÉZUSI TANÍTÁS:
AZ ŐSI TUDÁS MINDEN LÉTBEN LEVŐ EMBER „ISTENI KÉPESSÉGE”, HOGY MINDEN ÁLTALA LÉTREHOZOTT GONDOLAT TEREMTŐ ERŐVEL RENDELKEZIK AZAZ KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN GONDOLAT MEGVALÓSUL. MINDENKI JÖVŐJÉT AZ ÁLTALA KORÁBBAN LÉTREHOZOTT GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA HATÁROZZA MEG. EZT MINDEN ŐSÜNK TUDTA ÉS EGYSZERŰ MEGFOGALMAZÁSBAN RÁNK IS HAGYTA… TIBETI BÖLCSESSÉG: „AZ EMBER SAJÁT LEGBELSŐBB GONDOLATAINAK VÁLIK KÉPMÁSÁVÁ ÉS MINDEN CSELEKVÉS EGY ELŐZETESEN MEGFOGANT GONDOLAT KÖVETKEZMÉNYE” ŐSI MAGYAR BÖLCSESSÉGEK: MINDEN EMBER SAJÁT SORSÁNAK KOVÁCSA SEGÍTS MAGADON, ISTEN IS MEGSEGÍT! JÉZUSI TANÍTÁS: KÉRJETEK (GONDOLJÁTOK KI, FOGALMAZZÁTOK MEG HOGY MIT AKARTOK) ÉS ADATIK NÉKTEK; KERESSETEK (INDULJATOK EL, KUTASSATOK) ÉS TALÁLTOK; ZÖRGESSETEK (AMIKOR MEGTALÁLJÁTOK A CÉLT, ELÉG KOPOGTATNI) ÉS MEGNYITTATIK NÉKTEK. (MÁTÉ 7,7)

3 AZ EMBER LÉTBE JÖVETELE 1
LÉTBEJÖVETEL ELŐTT MINDEN EMBER TÖKÉLETES ÉS EGYFORMA, MINDEN TUDÁS BIRTOKÁBAN VAN „TÖKÉLETES NYUGALOMBAN, BÉKÉBEN ÉS ÖRÖMBEN” LÉTEZIK. EREDETI FORMÁJÁBAN MINDEN EMBER AZONOS FELÉPÍTÉSŰ A TEREMTŐVEL, AZONOS TUDÁSÚ ÉS KÉPESSÉGŰ, (NYOLC VILÁGBAN, 12 DIMENZIÓBAN TUDATOS), DE CSAK A SAJÁT SZFÉRÁJÁBAN KÉPES KORLÁTLANUL MŰKÖDNI- MIVEL NINCSEN TESTE. Ő A „FELSŐ ÉN”. A „FELSŐ ÉNT” AZ KÜLÖNBÖZTETI MEG A TEREMTŐTŐL, HOGY A TEREMTŐ RENDELKEZIK MINDEN OLYAN TESTTEL IS, AMIVEL MINDEN – TEREMTÉSBEN ELŐFORDULÓ ANYAGISÁGBAN – IS TUD TEVÉKENYKEDNI. EZEKET A TESTEKET A TEREMTŐ MAGA HOZZA LÉTRE (MEGTEREMTI). A TEREMTÉSSEL A TEREMTŐ LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT MINDEN TEREMTŐ ELMÉNEK („FELSŐ ÉNNEK”), HOGY AZ ANYAGBA „LEERESZKEDVE” Ő IS TESTET ÉPÍTSEN MAGÁNAK ÉS TAPASZTALATOT GYŰJTSÖN = TUDJON TEVÉKENYKEDNI A SŰRŰ ANYAGBAN. ENNEK EREDMÉNYE AZ EMBERISÉG.

4 AZ EMBER LÉTBE JÖVETELE 2
A SŰRŰBB VILÁGOKBA VALÓ LEERESZKEDÉS SORÁN A „MENNYEI” EMBER MEGŐRZI UGYAN MINDEN KORÁBBI TUDÁSÁT ÉS KÉPESSÉGÉT, VISZONT EZEKET A SŰRŰBB ANYAGISÁBAN NEM TUDJA HASZNÁLNI. MÁS MEGFOGALMAZÁSBAN: „VESZÍT” EREDETI KÉPESSÉGEBŐL (TERMÉSZETESEN A KÉPESSÉGEK MEG VANNAK, MAJD AKKOR LEHET HASZNÁLNI, MIKOR ELÉRTÜK AZ ALKALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES FEJLETTSÉGET!). ENNEK OKA, HOGY A 12 DIMENZIÓ ÉS A NYOLC VILÁG TUDATÁBÓL MINDÖSSZE NÉGY (NEM 3!) DIMENZIÓ ÉS KÉT VILÁG MARAD TUDATOS- VISZONT KAP HÁROM OLYAN TESTET, AMELYEKKEL KÉPES ÉRZÉKELNI, TEVÉKENYKEDNI ÉS HATNI A SŰRŰBB VILÁGOKBAN. EBBEN A „TESTI” FELÉPÍTÉSBEN A LÉTBEN LEVŐ EMBER VALÓBAN RENDELKEZIK MINDEN OLYAN TESTTEL, AMIVEL A TEREMTŐ: TEHÁT A LÉTBEN LEVŐ EMBER VALÓBAN A TEREMTŐ KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA TEREMTETETT!!! AHHOZ, HOGY AZ EMBER „EGGYÉ TUDJON VÁLNI” A TEREMTŐJÉVEL (A FELSŐBB ÉNJÉVEL), SZELLEMILEG FEL KELL EMELKEDNI ÉS ISMÉT TUDATOSSÁ KELL VÁLNI A FELSŐ SZFÉRÁKBAN IS. MÁS MEGFOGALMAZÁSBAN: „KERESD ELŐSZÖR ISTEN ORSZÁGÁT ÉS MINDEN MEGADATIK NÉKED…”

5 AZ EMBER LÉTBE JÖVETELE 3
FONTOS TUDNI, HOGY SENKINEK SEMMILYEN EREDETI KÉPESSÉGE NEM VESZIK EL, MINDENE MEGMARAD („FENTRŐL” JÖN „LEFELÉ”, TEHÁT A „FENTI” KÉPESSÉGEI MÁR BIRTOKÁBAN VOLTAK), DE AZ ANYAGI VILÁG KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTT EZEK ZAVARÓAK LENNNÉNEK, EZÉRT EZEKET MÁS MEGFOGALMAZÁSBAN „FÁTYOL” BORÍTJA (AZ ANYAGI VILÁGBAN NEM VAGYUNK TUDATÁBAN, MERT AKADÁLYOZNÁ AZ ANYAGI VILÁGBAN MARADÁST). A „MENNYEI EMBER” PIRAMIS (CSILLAG) ALAKÚ, 12 DIMENZIÓS, A FIZIKAI LÉTBEN IS LEVŐ „MENNYEI EMBER” SÍKON ÉL. A LÉTBEN A FIZIKAI SÍK VALÓBAN NÉGYZET ALAKÚ SÍK, DE NEM 3, HANEM NÉGY DIMENZIÓS, AMI ELTÉR JELENLEGI FELFOGÁSUNKTÓL. A NÉGY DIMENZIÓBÓL KETTŐ A „FELSŐ”, KETTŐ AZ „ALSÓ” VILÁBÓL SZÁRMAZIK, ÍGY A FIZIKAI SÍKON MINDKÉT VILÁG IDEÁIT (JÓ, VAGY ROSSZ) LÉTBE LEHET HÍVNI. A FIZIKAI (ASZTÁL ÉS MENTÁL) SÍK NÉGY KÜLÖNBÖZŐ TENGELY KÖRÜL FOROG, ÍGY A NÉGY DIMENZIÓ GÖMB ALAKOT HOZ LÉTRE. EZÉRT A FIZIKAI LÉTBEN MIND A HÁROM SÍK MIND A 4 DIMENZIÓJA MINDEN PONTBAN JELEN VAN (ELÉRHETŐ). JELENLEGI ANYAGI TESTÜNKBEN A TELJES FIZIKAI SÍK EGY RÉSZÉBEN VAGYUNK TUDATOSAK, DE MINDEN EMBERBEN ENNEK IS CSAK AZ A RÉSZE TUDATOS, AMELY A JELENLEGI LÉTBEN SZÜKSÉGES.

6 AZ EMBER TESTÉNEK FELÉPÍTÉSE
MINDEN LÉTBEN LEVŐ DURVA ANYAGI TESTŰ EMBERI 3 NEM LÁTHATÓ BELSŐ TESTTEL RENDELKEZIK: A FIZIKAI (ÉTERI TESTMÁS)-, ASZTRÁLIS- ÉS MENTÁLIS TEST. A FIZIKAI ANYAGI TEST AZ ANYAGI VILÁG ÉRZÉKELÉSÉNEK ÉS AZ ABBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE. A MENTÁLIS TEST A GONDOLATOK ÉRZÉKELÉSÉNEK, LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. AZ ASZTRÁLIS TEST AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A FIZIKAI ANYAGI TEST MINDEN SZILÁRD, FOLYÉKONY ÉS GÁZNEMŰ RÉSZECSKÉJÉT ÉTERBUROK VESZI KÖRÜL, ÍGY AZ ÉTERI TESTMÁS A SŰRŰ FORMA PONTOS MÁSA, SZINTÉN FIZIKAI TEST. A HÁROM TEST MÁS ANYAGISÁGÚ, EGYMÁST ÁTHATJÁK, EGY FIZIKAI TÉRBEN, DE MÁS DIMENZIÓBAN LÉTEZNEK. EGYMÁSSAL (RÉSZBEN) ÖSSZE VANNAK KAPCSOLVA. A FELSŐBB ÉN A DÚRVA FIZIKAI TESTET BELSŐ TESTEKEN KERESZTÜL MŰKÖDTETI.

7 FELSŐ MENTÁL TEST A GONDOLATOK TÍPUSAI A GONDOLATOK A MENTÁL TESTBEN KELETKEZNEK, MEGFORMÁLÁSUKHOZ A MENTÁL TEST ANYAGÁT HASZNÁLJÁK. A MENTÁL TEST „ANYAGA” OLYAN, MINT A GÁZ, ÁLLANDÓAN MOZGÁSBAN VAN. AMIKOR EGY GONDOLAT LÉTRE JÖN, A MENTÁL ANYAG ELKEZD REZEGNI, MEGHATÁROZOTT SZÍNE LESZ. EZ A REZGÉS KÉT JELENSÉGET IDÉZ ELŐ: GONDOLATI HULLÁMOKAT, AMELYEK MINDEN IRÁNYBAN TERJEDNEK ÉS ARRA TÖREKSZENEK, HOGY AZ ARRA FOGÉKONY ANYAGBAN HASONLÓ REZGÉST IDÉZZENEK ELŐ, AMI REPRODUKÁLJA AZ EREDETI GONDOLAT, GONDOLATI FORMÁKAT, AMELYEK A SAJÁT ANYAG KILÖKŐDÉSEI AZ AURÁBÓL. A SZFÉRÁBÓL VELE AZONOS ESSZENCIÁKAT GYŰJTENEK MAGUK KÖRÉ, ÉS REZGÉSBE HOZZÁK. A GONDOLATOK BÁRMILYEN ALKALMAS ANYAGOT TALÁLNAK, ELKEZDIK REZEGTETNI, EZZEL ÁTADÓDNAK. MINDENKI CSAK AZOKRA A GONDOLATOKRA FOGÉKONY, AMELYEK REZGÉSEI BENNE IS MEGVANNAK. ALSÓ MENTÁL TEST

8 A GONDOLATOK TULAJDONSÁGAI
A GONDOLATI REZGÉSEK „ÉLŐLÉNYEK”, MELYEK MEGHATÁROZOTT TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK: ALAK (FORMA), A GONDOLAT ALAKJÁT A BENNE LEVŐ GONDOLATI TARTALOM,     KÖRVONALAIT (HOMÁLYOS, VAGY ÉLES KÖRVONALAK) PEDIG A GONDOLAT MEGFOGALMAZÁSA HATÁROZZA MEG, NAGYSÁG (MÉRET), AMELY ATTÓL FÜGG, HOGY MILYEN ERŐS A GONDOLAT), SŰRŰSÉG, MELYET A MEGVALÓSÍTÁS HATÁROZOTTSÁGA (EREJE, ENERGIÁJA) SZAB MEG, SZÍN (REZGÉSSZÁM), MELYET A GONDOLAT SZINTJE ( MINÉL MAGASABB SZINTŰ, ANNÁL MAGASABB REZGÉSSZÁMÚ), VALAMINT A GONDOLAT JELLEGE (VILÁGOS, TISZTA, VAGY SÖTÉT, ZAVAROS) HATÁROZ MEG, POLARITÁS (TÖLTÉS), AMELY LEHET POZITÍV GONDOLAT (JÓ), NEGATÍV GONDOLAT (ROSSZ), VAGY SEMLEGES. A LÉTBEN LEVŐ EMBER HÁROM CÉLBÓL HOZ LÉTRE GONDOLATOKAT: NEM ÖSZPONTOSÍTOTT, NEM SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMARADNAK,SZÉTOSZLANAK) ÖNMAGUKRA IRÁNYÍTOTT (CSOPORTOSUL, KÖVETI AZ ALKOTÓJÁT, HOMÁLYOSÍT) SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMEGY, HA BEFOGADJÁK NEM TÉR VISSZA)

9 EZÉRT RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY MILYEN GONDOLATOKAT HOZUNK LÉTRE
A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA A GONDOLAT MEGVALÓSULÁSA (A MEGVALÓSULÁS GYORSASÁGA) ATTÓL FÜGG, HOGY A GONDOLAT MILYEN SŰRŰ, MILYEN HATÁROZOTT ÉS MILYEN ERŐS. MINDEN KÖRÜLMÉNYTŐL ÉS SZÁNDÉKTÓL FÜGGETLENÜL MINDEN GONDOLAT ELKEZD MEGVALÓSULNI ÉS MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS ÍDŐBEN MEG IS VALÓSUL. AZ IS BIZTOS, HOGY MINDEN ÁLTALUNK LÉTREHOZOTT GONDOLAT VISSZATÉR = HATÁSÁT VISSZAKAPJUK. EZT NEVEZIK KARMÁNAK. EZÉRT RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY MILYEN GONDOLATOKAT HOZUNK LÉTRE NAGYON FONTOS, HOGY ELLENŐRIZZÜK RENDSZERESEN GONDOLATAINKAT. A GONDOLATOK SŰRÍTHETŐEK: HA EGY GONDOLATOT SOKSZOR ISMÉTELÜNK, SŰRŰSÖDIK, GYORSABBAN VALÓSUL MEG. GONDOLATOT VISSZA LEHET VONNI: TUDATOSAN, AKARATTAL, KÉTELKEDÉSSEL, (MEGVONJUK TŐLE AZ ERŐT), ÍGY TOVÁBB HALADÁSUK MEGÁLL, MIVEL MEGSZÜNTETJÜK A HAJTÓ ENERGIÁT. MEGBÁNÁSSAL, ILYENKOR A GONDOLAT BETELJESÜL.

10 A EMBERI GONDOLATI TEREMTÉS
KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN LÉTBEN LEVŐ EMBER KORLÁTLAN JOGOKAT ÉS EGYFORMA SEGÍTSÉGET KAP A TERMTŐTŐL, HOGY LÉTBE TUDJA HÍVN I ÉS BE TUDJA TELJESÍTENI AZ ELKÉPZELÉSET. A GONDOLATI TEREMTŐERŐ ALKALMAZÁSÁT NEM KELL KÉRNI, MINDIG MŰKÖDIK, EZÉRT RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY MIT GONDOLUNK, MERT MEGVALÓSUL! MINDEN LÉTBEN LEVŐ EMBER CSAK OLYAN DOLGOKAT KÉPES LÉTBE HÍVNI, AMELYNEK REZGÉSEI A „SAJÁT” TESTÉBEN MEGVANNAK. A HÁNYZÓ REZGÉSEKET TANULÁS, ISMERETSZERZÉS (BEFOGADÁS, ELFOGADÁS) ÚTJÁN LEHET MEGSZEREZNI. A MEGVALÓSÍTÁSHOZ EZ ELENGEDHETETLEN, DE SZÜKSÉGES A KÉTELKEDÉS NÉLKÜLI TÖRETLEN, SZILÁRD AKARAT!!! EZZEL BÁRKI, BÁRMIT KÉPES MEGVALÓSÍTANI. BÁRMELYIK MIKROKOZMOSZ (EMBER) AKTIVIZÁL „MAGÁBAN” EGY REZGÉST (GONDOLATOT), AKKOR A MAKROKOZMOSZ AZONOS REZGÉST TARTALMAZÓ RÉSZEI VELE EGYÜTT REZGÉSBE JÖNNEK ÉS HOZZÁADÓDNAK A SAJÁT REZGÉSEIHEZ. MINÉL ERŐSEBB A SAJÁT REZGÉS, ANNÁL ERŐSEBB A SEGÍTSÉG (MEGJELENIK AZ AURÁBAN IS). GYAKORLATILAG A CÉLT KELL KITŰZNI ÉS AKARNI KELL… FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY SEMMILYEN SZELLEM NEM MÁSZKÁL, SENKI NEM MEGY SEHOVÁ, MINDÖSSZE A REZGÉSEK KAPCSOLÓDNAK!!!

11 HOZZÁADÓDIKDIK AZ UNIVERZUM REZGÉSE
A KARMA MŰKÖDÉSE 1 HOZZÁADÓDIKDIK AZ UNIVERZUM REZGÉSE FELTUDAT ALTUDAT 1. A GONDOLAT MEGFOGALMAZÁSA LÉTRE JÖN A GONDOLAT, AMELYNEK ELLENTÉTES MÁSOLATA MEGMARAD AZ ALTUDATBAN. A MÁSOLAT A GONDOLAT MINDEN LEÍRT TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZIK. (MINDKETTŐ ELŐGONDOLAT, NINCS EREJE!)  2. MEG AKARJUK VALÓSÍTANI ERŐT ADUNK A GONDOLATNAK, MINÉL ERŐSEBBEN AKARJUK, ANNÁL SŰRŰBB LESZ A GONDOLAT. MINDEN LÉTBEHÍVOTT GONDOLATHOZ CSATLAKOZIK AZ UNIVERZUM AZONOS REZGÉSE. 3. MEGVALÓSÍTJUK A MEGVALÓSÍTANDÓ GONDOLAT ÁTMEGY A MEGVALÓSULÁSBA (KIBOCSÁTJUK MAGUNKBÓL), A HELYE MEGMARAD, AZ ALTUDATI MÁSOLAT EREJÉT VESZTI (NEM MŰKÖDIK).

12 EZZEL A GONDOLAT BETELJESEDIK. 6. TAPASZTALAT
A KARMA MŰKÖDÉSE 2 4. AKTIVIZÁLÓDÁS AHOGY ÚJRA ELÉRJÜK AZT A REZGÉSSZINTET, AMELY AZ EREDETI GONDOLATOT (TETTET) LÉTREHOZTA, A BENNÜNK MARADT “NEGATÍV” ELKEZD REZEGNI ÉS VONZANI KEZDI HIÁNYZÓ FELET, MEGTEREMTI A BETELJESÜLÉS KÖRÜLMÉNYEIT 5. VISSZAKAPJUK AZ ALTUDATBAN TÁROLT REZGŐ FÉL VISSZAVONZA A HIÁNYZÓ FELET, AZAZ MINDEN, AMIT ELŐIDÉZTÜNK, VISSZAKAPJUK. UGYAN AZT ÉREZZÜK, MAGUNKBAN AMIT AZ ÉRZETT, AKINEK OKOZTUK. EZZEL A GONDOLAT BETELJESEDIK. 6. TAPASZTALAT A BETELJESEDETT GONDOLAT EREJÉT VESZTI, ÉS MINT ÁTÉLT TAPASZTALAT ÉL BENNÜNK, MELYNEK ISMERJÜK A KEZDETÉT ÉS A KÖVETKEZMÉNYEIT. AZ ILYEN TAPASZTALAT BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ A KÉSŐBBI ÉLET SORÁN. TULAJDONKÉPPEN EZ A TAPASZTALAT SZERZÉS AZ ÉLET CÉLJA ÉS LÉNYEGE

13 AZ EMBERI TEREMTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA
1. MINDEN EMBER SZÜLETETT TULAJDONSÁGA AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT GONDOLATOK TEREMTŐ KÉPESSÉGE MINDEN LÉTREHOZOTT GONDOLAT MEGVALÓSUL, KÖZBEN VÁLTOZTATJA AZ EGÉSZ UNIVERZUMOTAZ EGÉSZ UNIVERZUMOT A GONDOLATOK MŰKÖDTETIK. A GONDOLATI REZGÉSEK AZ EMBER MENTÁLIS TESTÉBEN JÖNNEK LÉTRE, MELYEK REZGÉSBE HOZZÁK AZ UNIVERZUM AZONOS REZGÉST HORDOZÓ RÉSZEIT. MEGVALÓSÍTÁSKOR AZ UNIVERZUM REZGÉSEI HOZZÁADÓDNAK A GONDOLATI REZGÉSHEZ NAGY ERŐT ADNAK NEKI (SEGÍTENEK MEGVALÓSÍTANI). AZ EGÉSZ TEREMTETT UNIVERZUMOT KIZÁRÓLAG ÉS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A LÉTBEN LEVŐ EMBEREK GONDOLATAI IRÁNYÍTJÁK. AZ UNIVERZUM MINDEN VÁLTOZÁST FOLYAMATOSAN, TÖRÖLHETETLENÜL RÖGZÍT. AMI EGYSZER LÉTREJÖTT, ÖRÖKRE MEGMARAD, AZAZ AMI LÉTEZIK AZ LEGALÁBB EGYSZER MÁR LÉTEZETT- TEHÁT EGYETLEN GONDOLAT SEM ÚJ ÉS NEM TŐLÜNK SZÁRMAZIK, AZ EMBER „CSAK” LÉTBE HÍVJA. MINDEN GONDOLAT KARMÁT HOZ LÉTRE, AMI ADDIG MŰKÖDIK, AMÍG A LÉTRE HOZÓJA BE NEM TELJESÍTI. BETELJESÜLÉS UTÁN A KARMA ÁTÉLT TAPASZTALATKÉNT LÉTEZIK TOVÁBB. AZ EMBERI LÉTBEN MINDENKI FELADATA SAJÁT REZGÉSEINEK NÖVELÉSE, ÉS AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT VÁLTOZÁSOK (KARMÁK) MEGSZÜNTETÉSE. EBBEN A TEVÉKENYSÉGBEN MINDEN EMBERNEK EGYFORMÁN SEGÍT A TEREMTŐ.

14 MINDEN CSAK ATTÓL FÜGG, HOGY KI MINEK FOGJA FEL.
A KARMA TÖRVÉNYE MINDEN GONDOLAT KÖVETKEZMÉNYE A KARMA: AZ UNIVERZUMBAN MINDEN OK AZ OKNAK MEGFELELŐ HATÁST VÁLT KI, AZAZ MINDEN HATÁSNAK MEGFELELŐ OKA VAN. A KIVÁLTÓ OKOKAT, KÖVETKEZMÉNYEKET ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖRNYEZETET A KELETI TANOK ÁTFOGÓAN „KARMA”-NAK NEVEZIK, MELYET AZ UTÓBBI IDŐBEN A NYUGATI VILÁG IS ÁTVETT. EZ A TÖRVÉNY EREDMÉNYEZI AZ EVOLÚCIÓT ÉS –MINT AZ UNIVERZUM MINDEN TÖRVÉNYE- AZ UNIVERZUM EGÉSZÉRE ÉRVÉNYES, MEGVÁLTOZTATHATATLAN, KIVÉTEL NÉLKÜL VONATKOZIK MINDEN TEREMTŐ ELMÉRE, EMBERRE, ISTENRE EGYARÁNT. A TEREMTÉSBEN NINCSEN JÓ ÉS ROSSZ FOGALOM: VAGY EZ IGAZ, VAGY EZ ELLENTÉTE. ENNEK MEGFELELŐEN NINCSEN JÓ, VAGY ROSSZ KARMA SEM. MINDEN CSAK ATTÓL FÜGG, HOGY KI MINEK FOGJA FEL. ALAPELV: BÁRMELYIK TEREMTŐ ELME LÉTBE HOZHAT BÁRMIT (FOGALMAINK SZERINT JÓT, VAGY ROSSZAT), ISMERNIE KELL AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT OK EREDMÉNYÉT IS. EZ ÚGY VALÓSUL MEG, HOGY MINDENKI MINDEN TETTÉNEK GONDOLATI REZGÉSE TÁROLÓDIK A TESTEIBEN. AMIKOR FEJLŐDÉSÉBEN ELÉRI A TÁROLT REZGÉS FREKVENCIÁJÁT, REZGÉS ISMÉT AKTIVIZÁLÓDIK ÉS MINDENKI VISSZAKAPJA AZT, AMIT MÁSNAK OKOZOTT.

15 KORÁBBRÓL HOZOTT, BETELJESÍTETLEN KARMÁK, MELYEK KIVÁLTJÁK AZOKAT AZ
A KARMA TÖRVÉNYE MINDENKI SZÜLETÉSI TESTEI TARTALMAZZÁK AZ EGÉSZ EDDIGI ÉLETUTAT - TÁROLT REZGÉSEK (KARMÁK) FORMÁJÁBAN. A TESTEKBEN KÜLÖNBÖZŐ, (ELŐRE NEM LÁTHATÓ, NEM MŰKÖDŐ) INFORMÁCIÓK VANNAK: KORÁBBRÓL HOZOTT, BETELJESÍTETLEN KARMÁK, MELYEK KIVÁLTJÁK AZOKAT AZ KÖRÜLMÉNYEKET (FELADATOKAT), MELYEK LEHETŐVÉ TESZIK A BETELJESÍTÉSÜKET, KORÁBBI BETELJESÍTETT KARMÁK, KORÁBBI TAPASZTALATAINK, MINT TULAJDONSÁGOK, KÉPESSÉGEK, HAJLAMOK, „SZÜLETETT TULAJDONSÁGAINK”, AZ ÉLET SORÁN EZEKHEZ HOZZÁ ADÓDNAK A: JELEN ÉLETBEN LÉTRE HOZOTT „ÚJ” KARMÁK, A TERVEZETT ÚTRÓL VALÓ LETÉRÉSKOR VITALIZÁLT „NEM TERVSZERŰ” KARMÁK.

16 A KARMA TÖRVÉNYE SZÜLETÉSKOR AZ EMBER ÖSSZES TÁROLT REZGÉSÉKNEK CSAK EGY MEGHATÁROZOTT RÉSZE „VITALIZÁLÓDIK”. A VITALIZÁLODOTT REZGÉSEK TARTALMAZZÁK AZ ERRE AZ ÉLETRE KITŰZÖTT ÖSSZES FELADATOT, A VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MINDEN KÉPESSÉGGEL, TESTTEL, TULAJDONSÁGGAL ÉS KÖRÜLMÉNNYEL EGYÜTT. A REZGÉSEK VITALIZÁLÁSÁT AZ UNIVERZUM ÉPPEN HATÓ SUGÁRZÁSAI VÉGZIK SZÜLETÉS HELYÉN ÉS IDŐPONTJÁBAN. KÜLSŐ SUGÁRZÁS A CSILLAGÁLLÁSSAL JELLEMEZHETŐ, EZÉRT LEHET „JÓSLÁSRA” HASZNÁLNI A CSILLAGÁLLÁSOKAT (ASZTROLÓGIÁT). ALAPOSABBAN ÁTGONDOLVA: MINDEN EMBER SORSA EGÉSZ ÉLETÉRE ELŐRE KÓDOLTTEHÁT IGAZ, HOGY ELŐRE ELRENDELT (PREDESZTINÁLT) MINDEN SZÜLETETT EMBER BELSŐ TESTEI „ÜRESEK”, A KARMÁKON KÍVÜL MÁS REZGÉST NEM TARTALMAZNAK. MINDEN REZGÉST JELEN ÉLETÉBEN SZEREZ MEG TESTI, ÉRZELMI ÉS ÉRTELMI FEJLŐDÉSE SORÁN. MINDEN KARMA – MINT RÖGZÍTETT REZGÉSKÉP TELJESEN MOZDULATLAN, BÁR MINDEN ADATOT TARTALMAZ, DE CSAK AKKOR KEZD REZEGNI, AMIKOR A KÖRNYEZETBŐL (TESTEKBŐL)A MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES REZGÉSEKET MEGKAPJA. OLYAN MINT EGY HOLOGRAM. RÖGZÍTETT REZGÉSKÉP, AMI CSAK AKKOR LESZ ÉSZREVEHETŐ, HA MEGFELELŐ SUGÁRZÁST KAP.

17 -VAGY ELFOGADOM, ELVISELEM ÉS MEGTESZEM AZT, AMIT A KARMA LÉTRHOZOTT
A KARMA TÖRVÉNYE AMIKOR AZ EMBER ÉLETE SORÁN ELÉR EGY OLYAN BELSŐ REZGÉSI SZINTET, AMELYEN EGY KARMA VAN, „ÉLETRE KELTI” A KARMÁT, AZ REZEGNI KEZD. REZGÉSSZÁM ÉLETKOR SZÜLETÉS ÉLET-TERV ÉLET-TÉNY KARMA A REZGŐ KARMA SZINERGIKUSAN EGYÜTT REZEG AZ UNIVERZUM AZONOS REZGÉSEIVEL ÉS LÉTBEHÍVJA AZOKAT A KÖRÜLMÉNYEKET, MELYEK AZ ADOTT KARMA BETELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGESEK. NAGYON FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY AZ ÉLETBEN ELÉNK KERÜLŐ KÖRÜLMÉNYEK MINDEGYIKE „KARMIKUS” EREDETŰ, EZÉRT CÉLSZERŰ MINDENT AKKOR MEGOLDANI, AMIKOR AZ FELMERÜL. AMIKOR EGY KARMA AKTIVIZÁLÓDIK, AKKOR DÖNTÉSI ÁLLAPOTOT HOZ LÉTRE. DÖNTENI KELL: -VAGY ELFOGADOM, ELVISELEM ÉS MEGTESZEM AZT, AMIT A KARMA LÉTRHOZOTT -VAGY KIKERÜLÖM, NEM TESZEM MEG, „ELFUTOK”. EBBEN AZ ESETBEN EZ A KÖRÜLMÉNY AZ ÉLET SORÁN ADDIG ÚJRA ELŐJÖN, AMÍG BE NEM TELJESÍTJÜK. A KARMA CSAK A DÖNTÉSI HELYZETET HOZZA LÉTRE, DE NEM BEFOLYÁSOLJA, DÖNTÉSÜNKET !!!

18 A DÖNTÉSEK VÉGEREDMÉNYÉT ALAPVETŐEN MEGSZABJÁK:
A KARMA TÖRVÉNYE A LÉTBEN MINDENKI SZABADON DÖNTHET JÖVŐJÉT ILLETŐEN, TEHÁT MEGVÁLTOZTATHATJA „ELŐRE MEGÍRT” SORSÁTEZÉRT A SORS NINCSEN PONTOSAN ELŐRE MEGÍRVA (NEM PREDESZTINÁLT) A DÖNTÉSEK VÉGEREDMÉNYÉT ALAPVETŐEN MEGSZABJÁK: -AZ ELŐZŐEKBEN MEGSZERZETT TUDÁS (ISMERETEK), -A MEGSZERZETT ÁTÉLT („HOZOTT”) SAJÁT TAPASZTALAT, -MÁSOK PÉLDÁJÁN ALAPULÓ TAPASZTALAT, -MÁSOK (SZÜLŐK, ISMERŐSÖK, STB.) TANÁCSAI -ALAPVETŐEN AZOK A BELSŐ SZABÁLYOK, ERKÖLCSI, CSALÁDI, NEMZETI, VALLÁSI STB. NORMÁK, AMELYEKET JELEN ÉLETÜNKBEN SAJÁT MAGUNK SZÁMÁRA KÖTELEZŐEN ELFOGADUNK. EZEK AZ ISMERETEK ÉS NORMÁK TESZNEK MINDENKIT OLYANNÁ, AMILYEK VAGYUNK. MINDEN LÁTSZAT ELLENÉRE A KARMA (ÉS AZ EGÉSZ TEREMTÉS) ABSZOLÚT PONTOSAN ÉS IGAZSÁGOSAN MŰKÖDIK, MERT MINDENKI CSAK AKKOR KAPJA VISSZA A MÁSNAK OKOZOTT HATÁST, AMIKOR EL TUDJA VISELNI, HISZEN A SZKSÉGES REZGÉSSZÁMOT LÉTRE TUDTA HOZNI A SAJÁT TESTÉBEN. OLYAN, MINT AMIKOR EGY EMBERNEK CSAK AKKOR NYOMNAK KEZÉBE EGY 80 KG-OS ZSÁKOT, AMIKOR MÁR FEL TUDOTT EMELNI EGY 80 KG-OS SÚLYZÓT.

19 LETÉRÉS AZ EREDETI ÉLETÚTRÓL
A KARMA TÖRVÉNYE A LEÍRTAK ALAPJÁN NYILVÁNVALÓ, HOGY MINDENKIT CSAK OLYAN HATÁSOK ÉRHETNEK ÉLETE SORÁN, MELYEKET SAJÁT MAGA HOZOTT LÉTRE (OKOZOTT) MELYEK MEGOLDÁSÁRA TESTBEN, LÉLEKBEN TÖKÉLETESEN FEL VAN KÉSZÍTVE. ENNEK ELLENÉRE AZ ÉLETBEN GYAKRAN OLYAN PROBLÉMÁKKAL TALÁLKOZUNK, MELYEKET NAGYON NAGY ERŐFESZÍTÉSSEL, ESETLEG CSAK KÜLSŐ SEGÍTSÉGGEL TUDUNK MEGOLDANI. A TESTEKNEK AZ A RÉSZE, AMELY VITALIZÁLÓDOTT LETÉRÉS AZ EREDETI ÉLETÚTRÓL MEGVÁLTOZOTT ÉLETÚT EREDETI ÉLETÚT EZ OLYAN ESET(EK)BEN FORDUL ELŐ, HA LETÉRTÜNK A KIJELÖLT (ELVÁLLALT) ÚTRÓL. EZEN AZ ÚTON HALADVA MÁS (SZINTÉN SAJÁT) PROBLÉMÁKAT KELTÜNK ÉLETRE (VITALIZÁLUNK), DE EZEK MEGOLDÁSÁHOZ SEM A HELYSZÍN, SEM AZ ELŐZŐLEG SZERZETT ISMERETEK, SEM TESTÜNK, SEM A TULAJDONSÁGAINK NEM MEGFELELŐEK. EZT ÚGY LEHET ELKÉPZELNI, HOGY A HEGY CSÚCSÁRA MEGYÜNK FEL EGY KÉNYELMES NEM MEGERŐLTETŐ ÚTON. EHHEZ MINDEN FELSZERELÉSÜNK MEG VAN. VALAMILYEN OKBÓL LETÉRÜNK AZ ÚTRÓL ÉS A MEREDEK SZIKÁS OLDALON MEGYÜNK TOVÁBB. ERRE SEM FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÜNK, SEM FELSZERELÉSÜNK NEM MEGFELELŐ, TEHÁT TOVÁBB HALADÁSUNK KOMOLY ERŐFESZÍTÉST IGÉNYEL (DE NEM LEHETETLEN).

20 A KARMA TÖRVÉNYE TERMÉSZETESEN MINDENKINEK JOGÁBAN ÁLL (CSAK AMÍG LÉTBEN VAN), HOGY „FELÜLBÍRÁLJA” SAJÁT KORÁBBI DÖNTÉSEIT A SAJÁT ÉLETÚTJÁT, TESTÉT ILLETŐEN ÉS MEGVÁLTOZTASSA. MINDEN ILYEN ESETBEN IS CSAK A SAJÁT KARMÁIT OLDJA MEG, MINDÖSSZE SOKKAL NAGYOBB ERŐFESZÍTÉSSEL. KELLŐ AKARATTAL, ELSZÁNTSÁGGAL BÁRMILYEN ÉLETUTAT LEHET SIKERESEN ÉLNI! A KARMA CÉLJA, HOGY MINDENKI ISMERJE A TETTEI KÖVETKEZMÉNYEINEK „JÓ” ÉS „ROSSZ” OLDALAIT ÉS MEGTANULJA TEREMTŐ EREJÉT HELYES DÖNTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRA HASZÁLNI. A HELYES DÖNTÉSHOZATALHOZ BÁRKI BÁRMILYEN SZÁMÁRA ELÉRHETŐ LEHETŐSÉGET FELHASZNÁLHAT. AZ, HOGY A HELYES FELISMERÉSHEZ SAJÁT „KÚTFŐBŐL”, VAGY KÜLSŐ SEGÍTSÉGGEL JUTUNK, TELJESEN KÖZÖMBÖS, A LÉNYEG AZ ÁLTALUNK ELFOGADOTT HELYES DÖNTÉS. FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY MINDEN LÉTBEN LEVŐ EMBER SAJÁT KARMÁJÁNAK LOKOZÓJA ÉS BETELJESÍTŐJE, EGYBEN KÖZREMŰKÖDIK MÁSOK KARMÁJÁNAK BETELJESÍTÉSÉBEN IS. (HA CSAK EGY EMBER ÉLNE, EZ LEHETETLEN LENNE…) ABBAN AZ ESETBEN, MIKOR VALAKI EGYÉNI FEJLŐDÉSE SORÁN (TEHÁT NEM TÉR LE AZ ELŐRE KIJELÖLT ÚTRÓL) „ELŐRE” ELSAJÁTÍTJA A KÉSŐBBIEK SORÁN FELMERÜLHETŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEKET, MINDEN FELADAT (KARMA) MEGOLDÁSA TERMÉSZETES ÉS KÖNNYŰ LESZ.

21 ERŐSZAK: HA MÁS AKARATA ELLENÉRE TESZEK „NEKI” VALAMIT
A KARMA TÖRVÉNYE AZ ELŐZŐEKBŐL KIDERÜLT, HOGY A KARMÁKAT NEM LEHET KIKERÜLNI, EGÉSZ ÉLETÜNK SORÁN KARMÁKAT TELJESÍTÜNK BE ÉS ÚJAKAT HOZUNK LÉTRE. JÖVŐNK VISZONT OLYAN LESZ, AMILYENNÉ FORMÁLJUK MOST. TEHÁT: AMIT AKARUNK MAGUNKNAK, AZT ELŐSZÖR NEKÜNK KELL MÁSSAL MEGTENNÜNK, HOGY KARMIKUSAN VISSZAKAPJUK. (HOGY VISSZAKAPJUNK VALAMIT, ELŐSZÖR ODA KELL ADNI…) „A MIT AKARTOK AZÉRT, HOGY AZ EMBEREK TI VELETEK CSELEKEDJENEK, MINDAZT TI IS ÚGY CSELEKEDJÉTEK AZOKKAL; MERT EZ A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK” [MÁTÉ 7,12 Mát. 22,39., Mát. 22,40., Róm. 13,8., Róm. 13,10.,] A SEGÍTSÉGNYUJTÁS ERŐSZAK: HA MÁS AKARATA ELLENÉRE TESZEK „NEKI” VALAMIT AZ UN TÖRVÉNYEI SZERINT NINCS JÓ, VAGY ROSSZ ERŐSZAK: CSAK ERŐSZAK VAN SEGÍTENI NEM KÖTELEZŐ, A SEGÍTSÉGET MEG IS LEHET TAGADNI (DÖNTÉS: SEGÍTEK, NEM SEGÍTEK). AKKOR SEGÍTEK VALAKINEK, HA NEM AZ ÉN AKARATOMAT HAJTOM VÉGRE, HANEM AZ ÖVÉT, MÉG AKKOR IS, HA AZZAL NEM ÉRTEK EGYET. HA MÁS AKARATÁT HAJTJUK VÉGRE (A NÉZETELTÉRÉS ELLENÉRE IS), A KARMIKUS FELELŐSSÉG NEM MINKET TERHEL.

22 FONTOS: SEGÍTENI CSAK ANNAK LEHET, AKI HAGYJA, EGYÉBKÉNT ERŐSZAK
A SEGÍTSÉGNYUJTÁS MINDENKINEK AZ A LEGNEHEZEBB ÚT, AMIT NEKI KELL MEGOLDANI. EZÉRT, HA ÉN MÁR TUDOM AZT, AMIT Ő NEM ÉS FELAJÁNLOM SEGÍTSÉGET, AMT Ő ELFOGAD, AKKOR AZ Ő AKARATÁT HAJTOM VÉGRE (MEGTANÍTOM, SEGÍTEK, KÖZÖSEN TELJESÍTJÜK BE AZ Ő KARMÁJÁT, NEM ÉN CSINÁLOM, TEHÁT MAGAMNAK NEM HOZOK LÉTRE KARMÁT). A SEGÍTSÉG NYÚJTÁS ELŐNYÖS ANNAK, AKIT MEGSZABADÍTUNK NEHÉZ TERHEITŐL ÉS ELŐNYÖS ANNAK IS AKI VÉGRE HAJTJA, MERT MINDKETTŐ FEJLŐDIK (HALAD) VELE. FONTOS: SEGÍTENI CSAK ANNAK LEHET, AKI HAGYJA, EGYÉBKÉNT ERŐSZAK VISZONT HA ÉN CSINÁLOM MEG AZT, AMIT Ő AKART, AKKOR NEM SEGÍTEK NEKI, HANEM ÁTVÁLLALTAM A FELADATÁT (AZ ÖSSZES KÖVETKEZMÉNYÉVEL EGYÜTT=ÉN TELJESÍTEM BE AZ Ő KARMÁJÁT, MENTESÍTEM A FELADAT VÉGREHAJTÁSA ALÓL ÉS LÉTRE HOZOK MAGAMNAK EGY ÚJ KARMÁT, AZAZ VISSZA FOGOM KAPNI.) EZ LÁTSZÓLAGOS SEGÍTSÉG, MERT EGYBEN MEGFOSZTOTTAM ATTÓL A LEHETŐSÉGTŐL, HOGY Ő MEGTANULJA. AZ ELMONDOTTAKTERMÉSZETESEN MINDENRE VONATKOZNAK, A GYÓGYÍTÁSRA IS. AKI GYÓGYÍTÁSSAL FOGLALKOZIK, TUDJA HOGY VANNAK OLYAN ESETEK, AMIKOR VALAMILYEN ERŐ MEGAKADÁLYOZZA A GYÓGYÍTÁST.

23 A CSOPORTOS KARMIKUS FELELŐSSÉG
AZ ÉLETBEN KÜLÖNBÖZŐ KÖZÖSSÉGEK JÖNNEK LÉTRE, PÉLDÁUL CSALÁDI, NEMZETI, VALLÁSI, KÖZÖSSÉGEK, STB. MINDEN KÖZÖSSÉG MEGHATÁROZOTT SZABÁLYOKAT FOGAD EL. HA VALAKI A KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKAT ÖNMAGÁRA KÖTELEZŐEN ELFOGADJA, - AZAZ SAJÁT SZABÁLYKÉNT AZOK SZERINT CSELEKSZIK - , AZ SAJÁT CSELEKEDET. A CSELEKEDETEINEK MEGFELELŐEN VISELI A KÖVETKEZMÉNYEIT, AKÁR A „JÓT”, AKÁR A „ROSSZAT”- AZAZ A KÖZÖSSÉG KARMÁJA VONATKOZIK RÁ. AMIKOR VALAKI BEKERÜL EGY KÖZÖSSÉGBE ÉS ANNAK SZABÁLYAIT NEM FOGADJA EL, ELLENE CSELEKSZIK, AKKOR ELLENSÉGNEK MINŐSÜL, ÁT KELL ALAKÍTANI VAGY EL KELL TÁVOLÍTANI (PL. GYÓGYÍTÁS). BÁRKI BÁRMIT TESZ, HA AZT NEM MAGÁNAK (NEM SAJÁT HASZNÁRA TESZI), HANEM MÁSNAK (ÁLDOZATKÉNT), AKKOR SEMMILYEN KARMIKUS FELELŐSSÉG NEM TERHELI. A TETT CSAK AKKOR MINŐSÜL ÁLDOZATNAK, HA AZ ILLETŐ AZT ELFOGADTA ! AZT KORÁBBAN EMLÍTETTÜK MINDENKIT CSAK OLYAN HATÁS ÉRHET, AMIT Ő OKOZOTT, EZÉRT NEM TUDUNK SENKINEK KÁRT OKOZNI. MÁSKÉPPEN FOGALMAZVA: BÁRKIT BÁRMI ÉR, MEGÉRDEMLI….

24 A GYERMEKNEVELÉS FELELŐSSÉGE
MINDEN SZÜLETETT EMBER BELSŐ TESTEI „ÜRESEK”, A KARMÁKON KÍVÜL MÁS REZGÉST NEM TARTALMAZNAK. MINDEN REZGÉST JELEN ÉLETÉBEN SZEREZ MEG TESTI, ÉRZELMI ÉS ÉRTELMI FEJLŐDÉSE SORÁN. AZ, HOGY A KIALAKULÓ (ÉS RÖGZŐDŐ) REZGÉSEK (TULAJDONSÁGOK) MILYENEK LESZNEK AZ A SZÜLŐK NEVELÉSI MUNKÁJÁTÓL FÜGG. TERMÉSZETES, HOGY A SZÜLŐK- MINT OKOK ELŐIDÉZŐI – KARMIKUSAN FELELNEK A NEVELÉS (VAGY ANNAK HIÁNYA) ALAPJÁN A GYERMEK ÁLTAL ELKÖVETETT CSELEKEDETEKÉRT. A FELELŐSSÉG ADDIG TART, AMÍG A GYERMEK FELNŐTT LESZ. MINDEN GYERMEK FÜGGETLENÜL KORÁTÓL ÉS TESTI FEJLETTSÉGÉTŐL AKKOR FELNŐTT, HA KÉPES UTÓDOK LÉTREHOZÁSÁRA (NEMILEG ÉRETT). FELNŐTTÉ VÁLÁS UTÁN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE CSELEKSZIK (SAJÁT KARMÁJA LESZ) . EZ NEM JELENTI AZT, HOGY A NEVELÉST ABBA KELL HAGYNI, DE EZEK UTÁN A GYERMEK-FELNŐTT MÁR SAJÁT KARMÁJÁVAL FELEL TETTEIÉRT. TERMÉSZETES, HOGY FELNŐTTÉ VÁLÁS UTÁN GYEREKKÉNT KEZELNI A SAJÁT GYERMEKET UGYAN OLYAN HIBA, MINT A GYERMEKET FELNŐTTKÉNT KEZELNI…MINDKETTŐ ÁRT.

25 A TANÍTÁS FELELŐSSÉGE A KÜLÖNBÖZŐ TANÍTÁSOK ISMERETRE, VISELKEDÉSRE, SZOKÁSOKRA, HITRE TANÍTANAK. ÚGY IS LEHET MONDANI, HOGY A TANÍTÁSOK MAGOT VETNEK. A TANÍTÓ FELEL AZ ÁLTALA OKTATOTT ANYAGÉRT, ANNAK HELYES, VAGY HELYTELEN VOLTÁÉRT, HISZEN Ő AZ OKA (OKOZÓJA) EGY SOR, A TANÍTÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ CSELEKEDETNEK. AMENNYIBEN A TANÍTÁSOKAT A TANÍTVÁNY ELFOGADJA, EZEK SZERINT ÉL, CSELEKSZIK, ÚGY FOGHATÓ FEL, HOGY A MAG KIKELT. MIKOR A TANÍTVÁNY A TANULTAK BEFOGADJA– BETELJESÍTI A TANÍTÓJA ÁLTAL LÉTREHOZOTT KARMÁT, MIKOR A TANÍTÁS SZERINT TEVÉNYKEDIK, LÉTREHOZZA SAJÁT KARMÁIT. AHÁNYAN BEFOGADJÁK A TANÍTÁST A SZERINT CSELEKSZENEK, ANNYISZOR SZÁLL VISSZA A TANÍTÓJÁRA A TANÍTÁS GYÜMÖLCSE, AZAZ A TANÍTÓ SOKSZOROSAN KAPJA VISSZA A TANÍTÁSA (JÓ, VAGY ROSSZ) EREDMÉNYEIT ( A NÉPI BÖLCSESSÉG SZERINT: KI MINT VET, ÚGY ARAT.) EZÉRT CÉLSZERŰ MINDENKINEK ALAPOSAN MEGFONTOLNI, UTÁNA JÁRNI MINDENNEK, AMIT MÁSTÓL ÁTVESZ, ALKALMAZ, VAGY KITALÁL ÉS TOVÁBB AKARJA ADNI (PL. TANÍTJA). NEKEM IS, NEKED IS VAN EGY ALMÁM. HA ÉN ADOK NEKED EGY ALMÁT ÉS TE ADSZ NEKEM EGY ALMÁT, AKKOR MINDKETTŐNKNEK LESZ EGY ALMÁJA. NEKEM IS, NEKED IS VAN EGY GONDOLATOD. HA ÉN ADOK NEKED EGY GONDOLATOT ÉS TE ADSZ NEKEM EGY GONDOLATOT, AKKOR MINDKETTŐNKNEK KÉT GONDOLATA LESZ.

26 A BETELJESÍTÉS LEHETŐSÉGEI:
A KARMA MEGSZÜNTETÉSE MINDEN CSELEKEDET (KARMA) RÖGZÍTÉSRE KERÜL AZ AKHASÁBAN. KARMÁT (MINT SEMMI MÁST) EMBERNEK LEHETETLEN TÖRÖLNI. A KARMÁKAT MEGSZÜNTETNI KIZÁRÓLAG BETELJESÍTÉS ÚTJÁN LEHET, AMÍG LÉTBEN VAGYUNK. A BETELJESÍTÉS LEHETŐSÉGEI: HŐSIESEN ELVISELJÜK A KARMA HATÁSÁT. EZ UTÁN AZONNAL BETELJESÜL. MEGBÁNJUK. MIKOR FELISMERJÜK TETTEINK (MONDATAINK, GONDOLATAINK) HELYES ÉS HELYTELEN OLDALÁT, KÖZÉPRE KERÜLÜNK MEGHATÁROZZUK, HOGY MELYIK VOLT A HELYES. ILYENKOR A KARMA AZONNAL MEGSZŰNIK (BETELJESEDIK). HA UTÓLAG BÁRMIKOR ÉLETÜNK SORÁN (AMÍG LÉTBEN VAGYUNK) VISSZAGONDOLUNK (HA TUDUNK) AKÁR 50 ÉVVEL EZELŐTT ELKÖVETETT DOLGAINKRA, FELISMERJÜK A CSELEKEDET HELYES ÉS HELYTELEN OLDALAIT ÉS ELFOGADJUK A HELYESET, A KARMA BETELJESÜL, HATÁSA ÖRÖKRE MEGSZŰNIK, NEM KAPJUK VISSZA ÉS ÁTÉLT TAPASZTALATTÁ VÁLIK. ERRE KÖZVETLENÜL HALÁLUNK ELŐTT IS LEHETŐSÉG VAN. A KARMÁK TOVÁBB VITELÉNEK ELKERÜLÉSE: NAPONTA (AMÍG FRISSEN EMLÉKSZÜNK) ÁTGONDOLNI A DOLGAINKAT ÉS MEGÍTÉLNI A KARMA MEGÁLLÍTHATÓ MEGBOCSÁTÁSSAL ( VALAKITŐL KAPOK VALAMI KELLEMETLENT, DE NEM ADOM VISSZA, MEGBOCSÁTOK NEKI…)

27 FONTOS ADALÉK: „AZ AKARAT CSAK ADDIG SZABAD, AMÍG NEM CSELEKEDETT. HA CSELEKEDETT EGYSZER, UGYANAZON TETT MEG IS KÖTI. TEHÁT MÁSODIK TETTÉNÉL MÁR NEM MINT SZABAD, DE MINT "SZÁMÍTÓ AKARAT" CSELEKSZIK, MIVEL AZ ELSÕ TETT TAPASZTALATÁT MAGÁBAN HORDOZZA. A „SZÁMÍTÓ AKARAT” PEDIG NEM SZABAD, HANEM KORLÁTOZOTT ÉS MEGKÖTÖTT. A SZABAD AKARAT TEREMTMÉNYEI VAGY TETTEI MAGUK VÁLNAK MAJD AZ AKARATOT MEGKÖTÕ ÉS A JÖVÕBENI TÉNYKEDÉST IRÁNYÍTÓ TÉNYEZÕVÉ. ÍGY VALAKINEK MINÉL TÖBB A TAPASZTALATA, ANNÁL NAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT ÉS IRÁNYÍTOTT AZ AKARATA. EZ AZ IGAZI ELÕRE ELRENDELTETETTSÉG. AZ ÁTFORMÁLÓDOTT INTELLEKTUS, AZ ÉRVEK ÉS ÉRZÉSEK MEGHATÁROZZÁK CSELEKEDETEINKET, ÉS KÉNYSZERÍTENEK MINKET AZ ELÕRE ELRENDELT VONALAT KÖVETNI. ÍGY ALAKÍTJÁK KI AZ EGYIK ÉLET CSELEKEDETEI A KÖVETKEZÕ KERETEIT.  FÖLDMÛVESEKKÉNT MOST AZON A TERMÉSEN ÉLÜNK, AMIT LEGUTÓBB BEGYÛJTÖTTÜNK, S KÖZBEN AZ ÚJ TERMÉS SZÁMÁRA ELÕKÉSZÍTJÜK A TALAJT, ÉS MAGOKAT VETÜNK. HABÁR SORSUNKNAK - NEM LÉVÉN ELÕLE MENEKVÉS - ALÁ KELL VETNÜNK MAGUNKAT, MÉGSINCS MINDEN VESZVE, HA MARADÉK KEVÉS SZABADSÁGUNKAT OLY MÓDON HASZNÁLJUK FEL, HOGY AZ VÉGÜL ELVEZESSEN MINKET A SZABADULÁSHOZ „ [Idézetek Sant Mat: A Mesterek ösvénye]

28 MEGJEGYEZZÜK, HOGY AZ EMBERNEK 12 GÉNPÁRJA VAN, NEM KETTŐ.
MEGJEGYZÉSEK FONTOS MEGEMLÍTENI, HOGY A KELETI TANOK NEM A KARMA BETELJESÍTÉSÉRE BUZDÍTANAK, HANEM ELKERÜLÉSÉRE. ELKERÜLNI CSAK ÚGY LEHET, HA MINDEN TETTÜNKET „ISTENNEK” AJÁNLJUK FEL ÉS NEM SZÁMÍTUNK A TETTÜNK GYÜMÖLCSEIRE. EZ AZ ÉTEL ELFOGYASZTÁSÁRA IS VONATKOZIK. „ISTEN” SEMMIT NEM UTASÍT EL, Ő MINDENT ELFOGAD. EBBEN AZ ESETBEN MINKET SEMMILYEN KÁROS HATÁS NEM ÉRHET. AZ EMBER LÉTBEJÖVETELE KÖRÜLMÉNYEIT, AZ ADOTTSÁGAIT, AZ ÉLETTERVET A BELSŐ TESTEK MINDEN SÍKON REZGÉSEK (KARMÁK) FORMÁJÁBAN HORDOZZÁK. A KARMÁK LÁTHATATLANOK, CSAK AKKOR NYILVÁNULNAK MEG, MIKOR AZ EMBER A MŰKÖDTETÉSHAZ SZÜKSÉGES FEJLETTSÉGET ELÉRI. AZ ANYAGI TEST MŰKÖDÉSI TERVE-PROGRAMJA A SZELLEMI TERVNEK MEGFELŐEN AZ ANYAGI TEST MINDEN SEJTJÉBEN GÉNEK FORMÁJÁBAN IS RÖGZÍTVE VAN. MINDEN EMBER SZÜLETETT JOGA, HOGY EZ ÉLETBELI KÖRÜLMÉNYEIT SZABADON MEGVÁLTOZTASSA. EZ VONATKOZIK AZ ÉLETÚTRA (KARMÁKRA) ÉS A TESTÉRE (GÉNEKRE IS). MEGJEGYEZZÜK, HOGY AZ EMBERNEK 12 GÉNPÁRJA VAN, NEM KETTŐ. MINDEN VÁLTOZ(TAT)ÁS A DÖNTÉSEK (GONDOLATOK) KÖVETKEZMÉNYE.

29 AZ ELHANGZOTTAK ALAPJÁN MIT JELENT ÉS HOGYAN ÉRTELMEZZÜK:
ÉRDEMES ÁTGONDOLNI AZ ELHANGZOTTAK ALAPJÁN MIT JELENT ÉS HOGYAN ÉRTELMEZZÜK: „NE ÁLLJATOK ELLENE A GONOSZNAK, HANEM A KI ARCZUL ÜT TÉGED JOBB FELÕL, FORDÍTSD FELÉ A MÁSIK ORCZÁDAT IS.” „SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET, ÁLDJÁTOK AZOKAT, A KIK TITEKET ÁTKOZNAK” „MERT HA MEGBOCSÁTJÁTOK AZ EMBEREKNEK AZ Õ VÉTKEIKET, MEGBOCSÁT NÉKTEK IS A TI MENNYEI ATYÁTOK.” „NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT A HOLNAP FELÕL; MERT A HOLNAP MAJD AGGODALMASKODIK A MAGA DOLGAI FELÕL.” „MERT A MILYEN ÍTÉLETTEL ÍTÉLTEK, OLYANNAL ÍTÉLTETTEK, ÉS A MILYEN ÉRTÉKKEL MÉRTEK, OLYANNAL MÉRNEK NÉKTEK.” „A CSELEKVÉS GÚZSBA KÖTI AZ EMBEREKET, KIVÉVE, HA ÁLDOZAT KEDVÉÉRT CSELEKSZENEK” „NEM TANULNUNK KELL, HANEM EMLÉKEZNI” „NEM TEREMHET JÓ FA ROSSZ GYÜMÖLCSÖT; ROMLOTT FA SEM TEREMHET JÓ GYÜMÖLCSÖT. „ „MERT BIZONY MONDOM NÉKTEK, MÍG AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLIK, A TÖRVÉNYBÕL EGY JÓTA VAGY EGYETLEN PONTOCSKA EL NEM MÚLIK, A MÍG MINDEN BE NEM TELJESEDIK.” MEGMÉRETTÉL ÉS KÖNNYŰNEK TALÁLTATTÁL

30 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
VÉGE


Letölteni ppt "A GONDOLATOK KELETKEZÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI V. Rész"

Hasonló előadás


Google Hirdetések