Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ember filozófiája A szabad akaratról I. V. Rész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ember filozófiája A szabad akaratról I. V. Rész."— Előadás másolata:

1 Az ember filozófiája A szabad akaratról I. V. Rész

2 Kant •…a személyünkben fellelhető emberiséget szentnek kell tartanunk, hiszen az ember az erkölcsi törvény alanya, márpedig ez a törvény szent, s bármit csak miatta és vele összhangban nevezhetünk egyáltalán szentnek. Mert ez az erkölcsi törvény az ember akaratának mint szabad akaratnak az autonómiáján nyugszik, s ennek az akaratnak a maga általános törvényei szerint szükségszerűen képesnek kell lennie arra, hogy összhangban legyen azzal a törvénnyel, amelynek egyszersmind engedelmességgel tartozik.

3 Kant •Mindebből immár magától következik, hogy a célok rendjében az ember öncél, azaz senki (még maga Isten) sem használhatja fel pusztán eszközként, anélkül, hogy egyszersmind cél is ne lenne…

4 A szabad akarat •Szabadság a „világban”: Don Giovanni •Szabadság a pszichológiában: nerurózis, komplexus •Szabadság a metafizikában: az értelem és akarat elsősége az ösztönök felett •Szabadság a vallásban: az emberi lét helyének megértése (bölcsesség) „Legyen meg a Te akaratod”

5 Bölcsesség •Létezik, ó szerzetesek, az, ami nem született, nem keletkezett és nem teremtetetett, nem formáltatott… ha nem létezne, nem volna cél, -létezik tehát az útnak célja van. •Az emberi szabadság értelmezhetetlen a „keretek nélkül” •Az isteni szabadság az „infinita in actu”

6 Argomentum ad hominem •A rab a bűncselekményt a „társadalom kényszere miatt” követte el. •Az, hogy jó magaviselete miatt korábban szabadulhatott, a „saját érdeme” volt. •Vagyis egyszer van, másszor nincs szabadság?

7 A szabadság filozófiai meghatározása •Szabadság valamitől •Szabadság valamire •A szabadság: immanens, lelki (értelmi és akarati), céltól függő, reflexív cselekedet •A szabadság alanya a személy, az „egész ember”

8 Az értelem és akarat

9 A szabad döntés lépései •Érzékelés (elhatározás) –ösztönös •Értékelés (akarat és értelem) –reflektált –célracionális •Választás (végrehajtás, akarat) –ténnyé tevő –céltudatos

10 A döntések alapjai •Habitus (tapasztalatok, szorgalom, hasznosság) •Természetes törvények •Szerzett törvények –Jogi –Erkölcsi •Lelkiismeret

11 Az akarat alapjai •Vágy az eredményre (boldogság) –Reflektált –Ösztönös •Vágy a célra –Hosszútávú –Rövidtávú

12 Célok •Végső cél (perfecta beatitudo) –Akaró akarat örök –Személyes cél, konkrét cél (Buber) –Ugrás (Kierkegaard) •Köztes célok (hétköznapi döntések) –Bizonytalanság (lelkiismeret) –Tudatlanság, gyengeség –Megtérés

13 A szabadság veszélye •Helytelen cél választás esetén rabszolgaság •A jó cél választása esetén: „ima és áldozat” •A véges és a végtelen metszéspontja •Hamis szabadság: szorongás, félelem –Bérrabszoga (szegény) –Pénzrabszolga (gazdag)

14 A helytelen választás •Az ember nem tudja a helyét a világban •Nem érzi szabadságának lényegét •Nem tudja, hogy Isten szabadsága különbözik az övétől, az ember nem lehet Isten •Az ember nem akar gondolkodni és akarni •Az ember nem érti a „létet”

15 A helytelen választás ellen •Példamutatás

16 Az ember szabadsága függ: •A célválasztástól (psziché) •A transzcendens felismerésétől (egzisztencia) •A lét törvényeitől (fizika, metafizika) •Ebben a kontextusban kell a lehető legjobb világot megalkotni

17 Az ember •Az értelem két képet fest a falra. Az egyiken történik a mindenség. A csillagok örvényéből kiemelkedik a kicsinyke föld, abból a kicsinyke ember. A képsor alatt ez áll: Egy és Minden •A másik falon történik a lélek. Nőalak szövi minden teremtmény életét. Minden egyetlen szál szövedéke: érzetek és képzetek. A képsor alatt ez áll: Egy és Minden •Ezentúl, ha az ember idegenségében eliszonyodik megpillant egy képet. Ott azt látja, az Én a világban benne van, valójában nincs is Én, így a világ vele nem tehet semmit. Megnyugszik. •Vagy azt látja, hogy a világ az Én-ben van, nincs is világ. Megnyugszik. •De jön egy pillanat: az eliszonyodó ember egy villanásban egyszerre látja a két képet. És mélyebb iszonyat ragadja meg őt.


Letölteni ppt "Az ember filozófiája A szabad akaratról I. V. Rész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések