Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Antropológia VIII. A lélek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Antropológia VIII. A lélek."— Előadás másolata:

1 Antropológia VIII. A lélek

2 Teremtés: A Te kegyelem által találkozik velem
Az Én-Te alapszót csak egész lényével mondhatja az ember. Önmagam egész lénnyé koncentrálódása és összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet nélkülem. A Te által leszek Én-né. S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet: találkozás.

3 Lélek a világban Három viszony van, amelyben a világ viszonya felépül:
Életünk a természettel – itt a viszony megáll a nyelv küszöbénél Élet az emberekkel, ahol a viszony belép a nyelvbe Élet a szellemi létezőkkel, ahol a viszony nyelv nélkül való, de nyelvet létrehozó (Minden viszonyban az örök Te jelenlétét érezzük) (Buber)

4 A lélek teremtése 1 Isten széppé tesz:
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. (P.J.)

5 A lélek teremtése 2 Anyag és forma egysége
Szukcesszív animáció Ember egysége a fogantatástól Első ok és a szülők mint „társteremtők” Ember autopoietikus létező a fogantatástól Autonóm módon bontja ki magát (Nem az anya egy része)

6 A lélek halhatatlansága
Boldogság vágya „Felfele” való nyitottság „Személy” halhatatlansága, nem csak a testetlen léleké. Ha az ember „csak” lélek lenne a teste „felesleges” volna. Ennek a léleknek nem kellene megváltás, mert halhatatlan lenne.

7 Teológiai kitekintés Krisztus feltámadása a test feltámadása
Krisztus nem „kísértet” Anyag és forma egysége támad fel, noha az anyag romolhatatlan anyag. A lélek nem „vándorol”, mert össze van kötve a testtel! Isten az anyagnak is ura (új ég és föld) Feltámadás téren és időn kívül

8 Lélek és közösség Az ember mint test és mint lélek a közösségből (másik emberekből, Istenből) él. Az én kevés az embernek Problémák gyökerei: Individualizmus (Cogito – res cogitans) Kollektivizmus (Weltgeist, kategorikus imperatívusz)

9 Individualizmus/Kollektivizmus
Individualizmus: önzés Jogok kötelességek nélkül Jó és rossz csak az én-től függ Cél az élvezet Iszony az öregségtől, szorongás, magány Kollektivizmus Embergép Hamis ideák Gazdaság Nemzet Faj

10 Köztes út Erfahrung helyett Begegnung Birtoklás helyett lét
Én helyett Te Önzetlenség Felszabadulás a világ „rabságából” TALÁLKOZÁS A másikért való áldozat vezet önmagunkhoz

11 Rossz a világban Isten megengedi
Az ember gőgös, maga akar minden hatalmat Tiszta Aktus: tökéletesség, lehetőség nélkül Tiszta lelkek: teremtettek, szabad akarattal Megtestesült lelkek: tér és idő korlátaiban, szabadon Anyag: múlandó

12 Rossz 2 Fizikai rossz a múlandóság gyümölcse
De: az ember múlhatatlan is. Erkölcsi rossz: a lelket pusztítja Az ember nem találja a „helyét a világban” Isten nélkül nincs viszonypont, nincs boldogság A negatív mindenhatóság kevés Megváltás: Isten alázata a rosszal szemben: SZERETET: Isten lényege

13 Szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik (1.Kor, 2.)


Letölteni ppt "Antropológia VIII. A lélek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések