Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE II. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE II. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER."— Előadás másolata:

1 II. A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE II. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER 2003 JÚLIUS

2 II. 2 HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKREND ÚJ ÉRTÉKREND SZERESD FELEBARÁTODAT! SZERESD ÖNMAGAD! ÁLDOZD FEL MAGAD! VALÓSÍTSD MEG ÖNMAGAD! KORLÁTOZD A VÁGYADAT! ÉLD KI SZABADON A VÁGYADAT! LÉGY BECSÜLETES! LÉGY SIKERES! DOLGOZZ! ÉLVEZD AZ ÉLETET! ÉLJ TAKARÉKOSAN! FOGYASSZ! ENGEDELMESKEDJ! LÉGY FÜGGETLEN, AUTONÓM! A TISZTA SZEGÉNYSÉG ERÉNY! A GAZDAGSÁG AZ IGAZI SIKER! AZ ÉLET CÉLJA AZ ÜDVÖSSÉG! AZ ÉLET CÉLJA A BOLDOGSÁG! BŰNÖS VAGY! ÁRTATLAN VAGY! HALANDÓ VAGY! ÖRÖK IFJÚ VAGY! AZ EMBERISÉG ÉRTÉKRENDJE AZ UTÓBBI ÉVEKBEN JELENTŐSEN MEGVÁLTOZOTT: ÉRTÉKREND

3 II. 3 A DELPHOI JÓSDA FELIRATA: Gnóthi szeauton - Ismerd meg önmagadat! A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jósnő azt felelte: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is. A gnóthi szeauton értelme: "Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat."

4 II. BEVEZETÉS 4 AZ ELSŐ RÉSZBEN MEGMUTATTUK, HOGY MINDEN EMBER ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉG SORSÁT AZ EMBERI GONDOLATOK HATÁROZZÁK MEG. A LEGKISEBB EMBERI GONDOLAT IS TEREMTŐ EREJŰ ÉS SOHA NEM VÉSZ EL, MINDEGYIK ELINDUL A MEGVALÓSULÁS ÚTJÁN. ENNEK RÉSZLETEIT LÁTTUK AZ I. RÉSZBEN. A II. RÉSZ A GONDOLATOK ANYAGI MEGVALÓSULÁSÁVAL, MAGÁVAL A TEREMTÉSSEL FOGLALKOZIK. A SZFÉRÁKAT (ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ANYAGISÁGOKAT), SZFÉRÁNKÉNT A TEREMTŐ HIERARCHIÁK SZELLEMLÉNYEIT, A LEGFELSŐ SZFÉRÁBAN ÉLETRE KELTETT EGY SZFÉRÁNYI ÖNMAGÁHOZ HASONLÓ, EGYENKÉNT KÜLÖNBÖZŐ LÉNYT (AZ EMBEREK MONÁDJAIT, ISTENI SZIKRÁIT, LEGFELSŐBB ÉN-JEIT) A MONÁDOK MINDEN ISTENI TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZNEK: KORLÁTLAN TEREMTŐERŐVEL, TUDÁSSAL, HATALOMMAL (SZABAD AKARATTAL) EZ TERMÉSZETES, HISZEN MINDEN ÉLŐLÉNY UTÓDA ÖRÖKLI A SZÜLŐK ALAPVETŐ FAJI ÉS ALKATI TULAJDONSÁGAIT, A KÉPESSÉGEIT, DE NEM EGYFORMA VELE. A TULAJDONSÁGOKAT A KÜLÖNBÖZŐ VALLÁSOK KÜLÖNBÖZŐ MÓDON EMLÍTIK: A TEREMTŐ FELRUHÁZTA TEREMTMÉNYET SAJÁT TULAJDONSÁGAIVAL, A TEREMTŐ MEGOSZTOTTA MAGÁT, STB. AZ UNIVERZUM TEREMTŐ ISTENE TEREMTETTE A LÉTTERET:

5 II. TEREMTŐ LÉTTÉR MONÁDOK HIERARCHIÁK NÖVÉNYEK ÁLLATOK EMBER TEREMTÉS 1 5 KÉTSÉGTELEN TÉNY, HOGY MINDENT A TEREMTŐ TEREMTETT, MINDEN AZ Ő ELKÉPZELÉSE (KORÁBBI TAPASZTALATAI) ALAPJÁN JÖTT LÉTRE, ENNEK ELLENÉRE NEM MINDEN AZ Ő KÖZVETLEN TEREMTÉSE. A TEREMTŐ ÁLTAL LÉTREHOZOTT HIERARCHIÁK TEREMTETTÉK A NÖVÉNYEKET ÉS AZ ÁLLATOKAT. A TEREMTŐ ÁLTAL LÉTREHOZOTT A MONÁDOK HOZTÁK LÉTRE, AZ EMBEREKET. MINDEN EMBERT MÁS MONÁD HOZOTT LÉTRE, EZ A MONÁD MINDENKINEK A FELSŐ ÉNJE, A SAJÁT ISTENE. A TESTEK ALAKJA MINDIG OLYAN, AMELY LEGCÉLSZERŰBB A BENNE REJLŐ GONDOLATOK BETELJESÍTÉSÉRE. MINDEGYIK TEST ÖRÖKLÖTTEN SZABAD AKARATÚ, ÖNTUDATOS ÉS LÁTSZÓLAG FÜGGETLEN A FELETTE ÁLLÓTÓL. A MONÁDOK SAJÁT SÍKJUKON MINDENHATÓAK, DE A TERMTÉS SŰRŰBB RÉTEGEIBEN NEM TUDNAK TEVÉKENYKEDNI. EZÉRT A MONÁDOK GONDOLATI KIVETÍTÉSEKET VÉGEZNEK AZ ALSÓBB SZFÉRÁKBA, AMELY MAGÁHOZ VONZZA A SZFÉRA ANYAGÁT. EZ A LÉTRE JÖTT SŰRŰBB TEST MÁR AZONOS SŰRŰSÉGŰ A SZFÉRA ANYAGÁVAL, ÍGY TUD BENNE TEVÉKENYKEDNI.

6 II. KAUZÁLIS TEST 6 A TÖKÉLETES EMBERNEK 8 KÜLÖNBÖZŐ ANYAGISÁGÚ TESTE VAN. A LÉTBEN LEVŐ BELSŐ EMBERI TEST 3 NEM LÁTHATÓ TESTBŐL: A FIZIKAI, ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS TESTEKBŐL TEVŐDIK ÖSSZE. A FIZIKAI TEST AZ ANYAGI VILÁG ÉRZÉKELÉSÉNEK ÉS AZ ABBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE. VAN EGY LÁTHATATLAN (ÉTERI) ÉS EGY LÁTHATÓ ANYAGI RÉSZE, AZ ASZTRÁLIS TEST AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE, A MENTÁLIS TEST A GONDOLATOK ÉRZÉKELÉSÉNEK, LÉTRE- HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A HÁROM TEST MÁS ANYAGISÁGÚ, EGYMÁST ÁTHATJÁK, EGY FIZIKAI TÉRBEN, DE MÁS DIMENZIÓBAN LÉTEZNEK. EGYMÁSSAL (RÉSZBEN) ÖSSZE VANNAK KAPCSOLVA. A BELSŐ TESTEK A FIZIKAI DÚRVA ANYAGI TESTET MOZGATJÁK. AZ ANYAGI TESTET A SZELLEMI FEJLETTSÉGTŐL FÜGGŐEN AZ ASZTRÁLIS TESTBEN LÉTREHOZOTT ÉRZERLMEK, ILLETVE A MENTÁLIS TESTBEN LÉTREHOZOTT GONDOLATOK, ILLETVE A KAUZÁLIS TESTBEN LEVŐ OKOK IRÁNYÍTJÁK. TEREMTÉS 2 SZFÉRÁK TESTEK

7 II. 7TEREMTÉS 3 A MONÁDI KIVETÍTÉS ÉS A SŰRŰSÖDÉS SŰRŰ ANYAGISÁGIG FOLYTATÓDIK. ENNEK EREDMÉNYE AZ AZ EMBER, AKINEK TARTJUK MAGUNKAT. ÁLTALÁBAN AZONOSÍTJUK MAGUNKAT A SŰRŰ ANYAGI TESTTEL, „EZ VAGYOK ÉN”, DE SEM AZ ÉRZÉSEKET, SEM A GONDOLATOKAT NEM A SŰRŰ ANYAGI TEST HOZZA LÉTRE, HANEM A BENNE LEVŐ FINOMABB ANYAGISÁGÚ (LÁTHATATLAN) ASZTRÁL ÉS MENTÁL TEST. EZEK VEZÉNYLETÉVEL A SŰRŰ ANYAGI TEST KÉPES TEVÉKENYKEDNI A SŰRŰ ANYAGI VILÁGBAN. AZ ANYAGI TEST FIGYELME (AZ EGO) AZ ANYAGI VILÁGRA IRÁNYUL, EZÉRT ISTENI KÉPESSÉGEIT CSAK NAGYON KORLÁTOZOTT MÉRTÉKBEN KÉPES HASZNÁLNI. AMENNYIBEN A BELSŐ TESTEK ELHAGYJÁK A SŰRŰ ANYAGI TESTET, ANNAK MŰKÖDÉSE LÉNYEGESEN MEGVÁLTOZIK: HA AZ ASZTRÁL TEST ÁTMENETILEG ELHAGYJA A SŰRŰ ANYAGI TESTET, A SŰRŰ ANYAGI TEST ÉRZÉKETLEN (ALSZIK). HA AZ ASZTÁL ÉS METÁL TEST IS IDŐLEGESEN ELHAGYJA A SŰRŰ ANYAGI TESTET, AZ TOVÁBB ÉL, DE SEMMILYEN BIOLÓGIAI ÉLETJELET NEM MUTAT. HA AZ EMLÍTETT TESTEK KAPCSOLATA VÉGLEG MEGSZAKAD, BEÁLL A FIZIKAI HALÁL. MINDEN EMBER EREDENDŐEN UGYAN AZOKKAL A TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZIK, MINT A TEREMTŐ ISTENE (MONÁD), HISZEN Ö A SAJÁT KÉPRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA TEREMTETETTE ŐKET, ENNEK MEGFELEŐEN AZ EMBEREK GONDOLATAI TEREMTŐ ERŐVEL RENDELKEZNEK.

8 II. 8 AZ UNIVERZUM ANYAGISÁGA (ÉS AZ EMBER BELSŐ TESTEI) HÁROM SÍKBAN, HAT DIMENZIÓBAN VANNAK. A MAGASABB DIMENZIÓJÚ (FINOMABB) ANYAGISÁG ÁTHATJA AZ ALACSONYABBAT ÉS EGY HELYEN VAN AZ ALACSONYABB DIMENZIÓJÚ ANYAGISÁGGAL. TEREMTÉS 4 Forgástengely 5. Dimenzió 4. sík: a piramis oldala 1. sík: Fizikai sík 1 3 2 1 2. sík: Asztrál sík 3. sík Mentál sík 4. Dimenzió 2. Dimenzió 1. Dimenzió 3. Dimenzió 6. Dimenzió 4 AZ EGYES SÍKOK EGYMÁSSAL PÁRHUZAMOSAK, A FIZIKAI, ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS SÍKOK EGYMÁSRA MERŐLEGESEK. EGY-EGY FIZIKAI, ASZTRÁL ÉS MENTÁL SÍK EGY PONTBAN METSZ EGYMÁST. EZ A PONT MINDHÁROM SÍKBA BANNE VAN, EZÉRT EZ EGY ÁTJÁRÓ, ÚGYNEVEZETT DIMENZIÓKAPU. MIVEL EZEK A SÍKOK MINDEN EMBERBEN MEGVANNAK, EZÉRT MINDEN EMBER EGY DIMEZIÓKAPU. AZ EGYES SÍKOK KÖZTI VÁNDORLÁS LEHETŐSÉGE KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN EMBERBEN MEGVAN. RÖVIDEN: AZ EMBER KOZMIKUS TEREMTMÉNY, AKI SZABADON VÁNDOROLHAT AZ UNIVERZUMBAN.

9 II. ASZTRÁL FIZIKAI ANYAGI MENTÁL MONÁD 9 AZ „IDŐ” HALADÁSI IRÁNYA = Növekvő frekvencia TEREMTÉS 5 AZ UNIVERZUMBAN EGYIEJŰSÉG VAN, AZAZ A MI IDŐ FOGALMUNK NEM ÉRVÉNYES. MINDEN, AMIT MI JELENNEK, MÚLTNAK, JÖVŐNEK ÉRZÜNK, EGYSZERRE LÉTEZIK. A FELSŐ ÉN (MONÁD) TUDATI KIVETÍTÉSEKET VÉGEZ, KÜLÖNBÖZŐ „IDŐSÍKOKRA”, AHOL EMBERI LÉNYEI TAPASZTALATOKAT GYŰJTENEK A SŰRŰ ANYAGBAN=MEGISMERIK A SŰRŰ ANYAG TULAJDONSÁGAIT. A SZERZETT ISMERETEKET A MONÁDNAK TOVÁBBÍTJÁK. AZ EGYES TESTEKET ÁLLANDÓAN EGY RUGALMAS EZÜSTSZÁL (KÖLDÖKZSINÓR) KÖTI ÖSSZE. A MONÁD CSAK KÉSZ TAPASZTALATOKAT GYŰJT. TAPASZTALATNAK A BETELJESÍTETT DOLGOK MINŐSÜLNEK, MELYNEK ISMERT MINDKÉT OLDALA, FOGALMAINK SZERINT A „JÓ ÉS A ROSSZ” AZOK A DOLGOK, AMINEK CSAK EGYIK OLDALA ISMERT, MEGMARADNAK A BETELJESÍTÉSIG, MINT KARMA.

10 II. TEREMTÉS 6 A MONÁD A KIVETÍTÉSKOR EGY NYÚLVÁNYT „CSÁPOT” BOCSÁT A SŰRŰBB ANYAGISÁGBA, AHOL AZ IDEA SŰRŰBB ANYAGOT „VONZ” MAGA KÖRÉ, AZAZ SŰRŰBB TESTET ÉPÍT MAGÁNAK. EZ A NYÚLVÁNY MEGMARAD, MINT ÖSSZEKÖTŐ KÖLDÖKZSINÓR. AZ ALSÓ ÉS FELSŐ VILÁG EGYMÁS TÜKÖRKÉPE. EZÉRT ÉRTHETŐEN, AMIKOR A GYERMEK VILÁGRA JÖN, FEJJEL LEFELÉ LÁT MINDENT. AZ ANYAGI VILÁGHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS SORÁN A KÉPET AZ EGO MEGFORDÍTJA. EMIATT A FELSŐBB VILÁGOK LÁTÁSI KÉPESSÉGE – MINT A JELENLEGIVEL ELLENTÉTES – MEGSZŰNIK, BLOKKOLÓDIK. AZ EMBER ÁLTAL LÉTREHOZOTT GONDOLATOK UGYAN ILYEN MÓDON MŰKÖDNEK. HA A GONDOLAT TISZTA, HATÁROZOTT ÉS HAJTÓERŐVEL (AKARATTAL), ILLETVE SA MEGVALÓSULÁSBA VETETT SZILÁRD HITTEL PÁROSUL, A GONDOLATBA HELYEZETT IDEA AZ ANYAGI VILÁGBA IS MEGVALÓSUL. EHHEZ A GONDOLATOK VIZUALIZÁLÁSÁT KELL KIFEJLESZTENI. A TERMTÉS SŰRŰSÖDÉSEKOR (A FINOMABB ANYAGISÁGBÓL A SŰRŰBB ANYAGISÁG FELÉ) MINDEN LÉTBEJÖTT TÜKRÖZŐDIK A MESSIÁSRA ÉS LÉTREJÖN AZ ANYAGI VILÁGI MÁSA. MENTÁL ASZTRÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL ASZTRÁL FIZIKAI 10

11 II. 11 SZABAD AKARAT TÖRVÉNYE AZ UNIVERZUMBAN MINDEGYIK TEREMTŐ ELME SZABAD AKARATTAL RENDELKEZIK, AZAZ A NEM SZABAD AKARATÚ ELMÉK NEM TEREMTŐK. 1. A SZABAD AKARAT KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI JOG, TETSZŐLEGES GONDOLATOK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS CSELEKEDETEK ELKÖVETÉSÉRE. 2. A SZABAD AKARAT JOGÁVAL NEM KÖTELEZŐ ÉLNI, RÉSZBEN, VAGY EGÉSZÉBEN LE LEHET RÓLA MONDANI. 3. A SZABAD AKARAT JOGÁT MÁS SZABAD AKARATÚ LÉNYEKNEK NEM KÖTELEZŐ ELISMERNI, EZT A JOGOT MÁS SZABAD AKARATÚ LÉNYEKKEL EL KELL ISMERTETNI. 4. SZABAD AKARATI JOGA CSAK A TEREMTŐ ELMÉKNEK VAN, A TEREMTŐ HIERARCHIA LÉNYEINEK NINCS, 5. A SZABAD AKARAT JOGA ALAPJÁN ELKÖVEZETT ESEMÉNYEK ELBÍRÁLÁS ALÁ ESNEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRNAK. 6.A TEREMTŐ ELMÉK SZABAD AKARATÁNAK HATÁRAIT - A SAJÁT KÉPESSÉGEI, -SAJÁT MAGA ÁLTALMEGHATÁROZOTT KORLÁTOK (KARMÁK), -VALAMINT MÁS SZABAD AKARATÚ LÉNYEK ÁLTAL LÉTREHOZOTT KOTLÁTOK HATÁROZZÁK MEG.

12 II. 12 AZ UNIVERZUMBAN MINDEN LÉTREJÖTT FESZÜLTSÉG LÉTBE HÍVJA A MEGVÁLTÓT, AZAZ AHOL A MEGVÁLTÓ JELEN VAN, OTT FESZÜLTSÉG VAN A TEREMTETT UNIVERZUM, ÍGY MINDEN RÉSZE ÉLŐLÉNY, MELYNEK EGYES RÉSZEI LÉTBE JÖNNEK (MEGSZÜLETNEK), MEGSZŰNNEK (MEGHALNAK), FEJLŐDNEK, TEHÁT AZ UNIVERZUM RENDELKEZIK AZ ÁLTALUNK ÉLŐNEK ISMERT LÉNYEK MINDEN TULAJDONSÁGÁVAL. MINDEN VÁLTOZÁS MEGBOLYGATJA AZ ADDIG KIALAKULT EGYENSÚLYI HELYZETET, HELYI FESZÜLTSÉGET IDÉZ ELŐ ÉS VÁLTOZÁSRA KÉNYSZERÍTI AZ UNIVERZUM TÖBBI ELEMÉT. A TEREMTŐ ISTEN LÉTRE HOZTA A LÉTTERET ÉS LÉTBEHÍVTA A TEREMTÉST BENÉPESÍTŐ ÉS ABBAN TEVÉKENYKEDŐ SZABAD AKARATÚ ISTENI SZIKRÁKAT (MONÁDOKAT, FELSŐ ÉNEKET), VALAMINT A TEVÉKENYSÉGÜKET SEGÍTŐ ÉS AZT MEGVALÓSÍTÓ, NEM SZABAD AKARATÚ TEREMTŐ HIERARCHIÁKAT. MINT MINDEN TEREMTÉS MEGOSZTÁST, POLARIZÁCÓT OKOZ, AMI AZT JELENT, HOGY A TEREMTÉSSEL „EGY IDŐBEN” LÉTREJÖN AZ ELLENTÉTES MÁSA, AMI FESZÜLSÉGET OKOZ. A KÉT ELLENTÉTET A MEGVÁLTÓ – MINT KÉT POLARITÁSÚ (AKI BARÁTOT ÉS ELLENSÉGET IS EGYFORMÁN SZERET)– KÖTI ÖSSZE, SEMLEGESÍTVE AZ ELLENTÉTES POLARITÁSOKAT. A MINDENT ÁTFOGÓ SZERETET A MEGVÁLTÓ ALAPVETŐ SAJÁTOSSÁGA. MESSIÁS TÖRVÉNYE (MEGVÁLTÁS TÖRVÉNY)

13 II. 13 MESSIÁS TÖRVÉNY 2 AZ ISTENI SZIKRÁK (MONÁDOK) A TEREMTÉS LEGFELSŐBB, LEGRITKÁBB SZFÉRÁJÁBAN LÉTEZNEK, ABSZOLÚT, KORLÁTLAN ISTENI TEREMTŐERŐVEL ÉS SZABAD AKARATTAL RENDELKEZNEK, SAJÁT SZFÉRÁJUKBAN MINDENHATÓK, DE NEM KÉPESEK TEVÉKENYKEDNI A SŰRŰBB ANYAGBAN. Tevékenység Bölcsesség Akarat 1 2 6 4 5 3 7 ÚGY IS FEL LEHET FOGNI, HOGY - A TEREMTŐ MEGOSZTOTTA MAGÁT, HOGY A TEREMTÉSÉT TANULMÁNYOZZA, - KISEBB TEREMTMÉNYEKET HOZOTT LÉTRE, - AKIK A SŰRŰBB ANYAGBA MERÜLVE TAPASZTALATOKAT GYŰJTENEK, AMI ALAPJÁN A TEREMTÉS TOVÁBB TÖKÉLETESÍTHETŐ. ÚGY IS FELFOGHATÓ, HOGY A TEREMTŐ LÉTREHOZOTT EGY ALKOTÁST (EGY TESTET) ÉS MEGTANULJA HASZNÁLNI. ANALÓG ÚGY, MINT GYEREK A SAJÁT TESTÉT TANULJA HASZNÁLNI. A TEREMTÉSBEN MINDEN UGYAN ILYEN SZABÁLYOK ALAPJÁN MŰKÖDIK.

14 II. 14 MESSIÁS TÖRVÉNY 3 1 D 6 D Innen nézve a hármas jobbra forgó Innen nézve a hármas balra forgó TEREMTÉS ELLENTÉTE MEGVÁLTÓ MINDEN LÉTREJÖTT ALKOTÁS AZONNAL TÜKRÖZŐDIK AZ UNIVERZUMBAN, EZZEL LÉTREHOZVA A MEGVALÓSULÁS FELTÉTELEIT AZ EGÉSZ MINDENSÉGBEN. A MEGVÁLTÓ A FOLYAMATOS VÁLTOZÁS MELLETT BIZTOSÍTJA AZ EGÉSZ UNIVERZUM HARMÓNIÁJÁT. A MEGVÁLTÓ MINDEN TEREMTÉSKOR LÉTBE JÖN ÉS A TEREMTÉS MEGSZŰNÉSÉIG FENNTARTJA AZ EGYENSÚLYT. EZÉRT LEHETETLEN AZ UNIVERZUM EGYENSÚLYÁT MEGVÁLTOZTATNI. A MEGVÁLTÓ MINDEN TEREMTÉSBEN BENNE VAN, EZÉRT AZ EGÉSZ TEREMTÉSBEN MINDENHOL LÉTEZIK. NEM KÖTHETŐ SZEMÉLYEKHEZ, PÉLDÁUL JÉZUSHOZ, VAGY KRISNÁHOZ, ANNAK ELLENÉRE, HOGY ŐK A MEGVÁLTÓ TESTET ÖLTÖTT EMBEREK ÁLTAL LÁTHATÓAN MEGNYILVÁNULT LÉNYEI. A MEGVÁLTÓ A MINDEN, AKI A LEGAPRÓBB GONDOLATOKTÓL KEZDVE A LEGNAGYOBB GALAXISOKBAN IS EGYARÁNT LÉTEZIK. MEGVÁLTÓ NEM TEREMTETT, NEM RÉSZE A TEREMTÉSNEK, AZON KÍVÜL ÉS FELETTE ÁLL, MÉGIS MINDEN ANYAGI SŰRŰSÉGBEN (SZFÉRÁBAN) KÉPES LÉTEZNI ÉS TEVÉKENYKEDNI. HA JÉZUS SZAVAIVAL MONDJUK: „NÉKEM ADATOTT MINDEN HATALOM ÉGEN ÉS FÖLDÖN”.

15 II. 15 MESSIÁS TÖRVÉNY 4 MEZŐTEREMTŐ ELME TEREMTÉS MEGVÁLTÓ TEREMTÉS ELLENTÉTE AZ ÁBRÁBÓL IS LÁTHATÓ, HOGY A MESSIÁS A KIEGYENSÚLYOZÓ TEVÉKENYSÉGÉT A TEREMTÉS BETELJESÜLÉSEKOR BEFEJEZI, MEGSZŰNIK, „MEGHAL”. JÉZUS EZT JELENÍTI MEG A HALÁLÁVAL, EZZEL TELJESÍTI BE SAJÁT MESSIÁSI SORSÁT. MINT KORÁBBAN IS EMLÍTETTÜK AZ UNIVERZUMOT A TEREMTŐ ELMÉK FOLYAMATOSAN ALAKÍTJÁK. MINDEN ALKOTÁS LÉTREJÖN, KIFEJLŐDIK, VÁLTOZTATJA AZ EGÉSZ UNIVERZUMOT, BETELJESÜL (ELÉRI CÉLJÁT), MAJD MINT ALKOTÁS MEGSZŰNIK. EZ MINDEN ALKOTÁSRA VONATKOZIK, A TEREMTETT UNIVERZUMRA IS. MIMINDEN ALKOTÁS A MEZŐBEN JÖN LÉTRE, A MEZŐ ANYAGÁBÓL, MAJD MEGSZŰNÉS UTÁN A MEZŐ ANYAGÁVÁ ALAKUL VISSZA. A MEZŐ NEM TEREMTETT, ÖRÖKKÉ VALÓ LÉTEZŐ, AZ ALKOTÁSOK VISZONT HALANDÓK. A BETELJESÜLT TEREMTÉST A KERESZTÉNY MISZTIKA SZENTLÉLEKNEK NEVEZI. „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”. Jn 14.27 MIUTÁN MINDEN KARMA UGYAN ILYEN TEREMTÉS, A KARMÁK BETELJESEDÉSÉRE UGYAN EZEK VONATKOZNAK. BETELJESÜLT TEREMTÉS SZENTLÉLEK MEGVÁLTÓ KIFEJLŐDÖTT TEREMTÉS

16 II.16 MESSIÁS TÖRVÉNY 5 A TEREMTŐ ELMÉK TEVÉKENYSÉGÜK SORÁN – AKÁR JÓ SZÁNDÉKKAL, AKARATLAN MÓDON, TISZTELETBEN TARTVA MÁSOK SZABAD AKARATÁT - KLAUZÚRÁBA KERÜLHETNEK, AMI AZT JELENTI, HOGY A TOVÁBBHALADÁS LEHETŐSÉGE MINDEN OLDALRÓL BEZÁRULT. AZ EZOTERIKA A KLAUZÚRÁT NÉGYSZÖGGEL JELÖLI, AHONNAN BEZÁRT SAJÁT EREJÉBŐL NEM KÉPES KIJÖNNI. A KLAUZÚRÁT KIZÁRÓLAG CSAK A MESSIÁS TUDJA OLDANI. (TERMÉSZETESEN CSAK KÉRÉSRE). A MEGVÁLTÓ ELEKTRO-MAGNETIKUS (KÉTPÓLUSÚ). A MEGVÁLTÓ NEM KÜLÖNBÖZTET MEG JÓT ÉS ROSSZAT, MINDKÉT ELLENTÉTET EGYFORMÁN VONZZA, (SZERETI) HISZEN Ő KÖTI ÖSSZE ŐKET. A Megváltó az emberi világban az abszolút elfogadás, az abszolút – fenntartás nélküli - szeretet megtestesítője. A MESSIÁS NEM SZABAD AKARATÚ (ÚGY IS FOGALMAZHATÓ, HOGY FELADTA SZABAD AKARATÁT A SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉHEZ), MINDIG A SZERINT MŰKÖDIK, AHOGY A TEREMTŐ ELMÉK TEVÉKENYSÉGE, ILLETVE A TÖRVÉNYEK MEGKÖVETELIK. Jézus ezt így mondja: „Magamtól nem tehetek semmit. Amint hallom, úgy ítélkezem. Ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött”.Jn 5.31 A MEGVÁLTÓ TISZTELI A SZABAD AKARATOT, SOHA SEMMIBE NEM AVATKOZIK BELE, MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NÉLKÜL – A LEGTÖKÉLETESEBB ALÁZATTAL – HOZZA EGYENSÚLYBA A TEREMTŐ ELMÉK ÁLTAL MEGBOLYGATOTT UNIVERZUMOT. A MEGVÁLTÓ CSAK KÉRÉSRE SEGÍT, SAJÁT AKARATÁBÓL NEM. KÉRÉSRE OLDJA A FESZÜLTSÉGET, MEGSZABADÍT A KLAUZÚRÁTÓL, UTAT MUTAT, TANÍT.

17 II. 17 MESSIÁS TÖRVÉNY 6 A MESSIÁS JELE NEM MINDENHOL (NEM CSAK A KERESZTÉNYSÉGBEN), A KERESZT. A DIMENZIÓKNÁL EMLÍTETTÜK, HOGY MINDEN DIMENZIÓ (AKÁR KÉZHÚZÁS IS) A HALADÁSI IRÁNYBA NÉZVE SÍKBAN BALRÓL JOBBRA TÜKRÖZ. A METSZÉSPONTRA SZINTÉN TÜKRÖZŐDIK A KÉT OLDAL. ENNEK MEGFELELŐEN A KERESZTET AKÁRMILYEN IRÁNYBAN HÚZZUK MEG, MINDIG BALRA FORGÁST EREDMÉNYEZ. A KÖRFORGÁS TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A BALRA FORGÁS RITKULÁST, OLDÁST HOZ LÉTRE. A MEGVÁLTÓ MINT MINDENHATÓ SENKINEK NINCS ALÁRENDELVE, DE KÉRÉSRE BÁRMIT MEG TUD TENNI, OLDJA A FESZÜLTSÉGET, MEGSZABADÍT A KLAUZÚRÁTÓL, UTAT MUTAT, TANÍT.

18 II. A GONDOLATOK FAJTÁI A GONDOLATOK A MENTÁL TESTBEN KELETKEZNEK, MEGFORMÁLÁSUKHOZ A MENTÁL TEST ANYAGÁT HASZNÁLJÁK. ALSÓ MENTÁL TEST FELSŐ MENTÁL TEST A MENTÁL TEST „ANYAGA” OLYAN, MINT A GÁZ, ÁLLANDÓAN MOZGÁSBAN VAN. AMIKOR EGY GONDOLAT LÉTRE JÖN, A MENTÁL ANYAG ELKEZD REZEGNI, MEGHATÁROZOTT SZÍNE LESZ. EZ A REZGÉS KÉT JELENSÉGET IDÉZ ELŐ: GONDOLATI HULLÁMOKAT, AMELYEK MINDEN IRÁNYBAN TERJEDNEK ÉS ARRA TÖREKSZENEK, HOGY AZ ARRA FOGÉKONY ANYAGBAN HASONLÓ REZGÉST IDÉZZENEK ELŐ, AMI REPRODUKÁLJA AZ EREDETI GONDOLAT, GONDOLATI FORMÁKAT, AMELYEK A SAJÁT ANYAG KILÖKŐDÉSEI AZ AURÁBÓL. A SZFÉRÁBÓL VELE AZONOS ESSZENCIÁKAT GYŰJTENEK MAGUK KÖRÉ, ÉS REZGÉSBE HOZZÁK. A GONDOLATOK BÁRMILYEN ALKALMAS ANYAGOT TALÁLNAK, ELKEZDIK REZEGTETNI, EZZEL ÁTADÓDNAK. MINDENKI CSAK AZOKRA A GONDOLATOKRA FOGÉKONY, AMELYEK REZGÉSEI BENNE IS MEGVANNAK. 18

19 II.19 A GONDOLATOK TULAJDONSÁGAI o ALAK (FORMA), A GONDOLAT ALAKJÁT A BENNE LEVŐ GONDOLATI TARTALOM, A GONDOLATI REZGÉSEK „ÉLŐLÉNYEK”, MELYEK MEGHATÁROZOTT TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK: o KÖRVONALAIT (HOMÁLYOS, VAGY ÉLES KÖRVONALAK) PEDIG A GONDOLAT MEGFOGALMAZÁSA HATÁROZZA MEG, o NAGYSÁG (MÉRET), AMELY ATTÓL FÜGG, HOGY MILYEN ERŐS A GONDOLAT), o SŰRŰSÉG, MELYET A MEGVALÓSÍTÁS HATÁROZOTTSÁGA (EREJE, ENERGIÁJA) SZAB MEG, o SZÍN (REZGÉSSZÁM), MELYET A GONDOLAT SZINTJE ( MINÉL MAGASABB SZINTŰ, ANNÁL MAGASABB REZGÉSSZÁMÚ), VALAMINT A GONDOLAT JELLEGE (VILÁGOS, TISZTA, VAGY SÖTÉT, ZAVAROS) HATÁROZ MEG, o POLARITÁS (TÖLTÉS), AMELY LEHET POZITÍV GONDOLAT (JÓ), NEGATÍV GONDOLAT (ROSSZ), VAGY SEMLEGES. A LÉTBEN LEVŐ EMBER HÁROM CÉLBÓL HOZ LÉTRE GONDOLATOKAT: NEM ÖSZPONTOSÍTOTT, NEM SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMARADNAK,SZÉTOSZLANAK) ÖNMAGUKRA IRÁNYÍTOTT (CSOPORTOSUL, KÖVETI AZ ALKOTÓJÁT, HOMÁLYOSÍT) SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMEGY, HA BEFOGADJÁK NEM TÉR VISSZA)

20 II.20 A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA A GONDOLAT MEGVALÓSÍHATÓSÁGA (A GONDOLAT ÉLETTARTAMA) ATTÓL FÜGG, HOGY MILYEN SŰRŰ, MILYEN HATÁROZOTT ÉS MILYEN ERŐS. 1. A GONDOLATOK SŰRÍTHETŐEK, HA SOKSZOR ISMÉTELJÜK ŐKET, SŰRÍTÉSSEL A MEGVALÓSULÁS VALÓSZÍNŰSÉGE NÖVELHETŐ. A SŰRŰSÉGTŐL FÜGGŐEN A GONDOLATOK LEHETNEK: A LÉTREHOZOTT GONDOLATOK VISSZA IS VONHATÓK: - SZÁNDÉKOSAN (TUDATOSAN), AKARATTAL, - KÉTELKEDÉSSEL, (MEGVONJUK TŐLE AZ ERŐT). ÍGY TOVÁBB HALADÁSUK MEGÁLL, MIVEL MEGSZÜNTETJÜK A HAJTÓ ENERGIÁT. A MÁR ELINDÍTOTT GONDOLATOK MEGÁLLÍTHATÓAK MEGBÁNÁSSAL, ILYENKOR A GONDOLAT BETELJESÜL. - RITKA GONDOLATOK (LAZA, GYENGE) GONDOLATOK NEM ÖNFENNTARTÓAK, KÖNNYEN SZÉTOSZLANAK, (NINCS AMI ÖSSZETARTANÁ ŐKET), - SŰRŰBB GONDOLATOK MEGMARADNAK (TEHÁT MINT KARMA MŰKÖDNEK), - NAGYON SŰRŰ GONDOLATOK ÖNFENNTARTÓAK ÉS KÉPESEK MAGUKTÓL IS MEGVALÓSULNI. OLYAN GONDOLATOK, AMELYEK NEM FELELNEK MEG AZ UNIVERZUM EGÉSZÉNEK, SOHA NEM VALÓSULHATNAK MEG! (sőt létre sem jöhetnek)

21 II.21 A GONDOLATOK BELSŐ TÜKRÖZŐDÉSE MENTÁL TEST ASZTRÁL TEST FIZIKAI TEST ANYAGI TEST A FIZIKAI AGY MINDEN RÉSZECSKÉJÉNEK MEG VAN A MAGA ÉTERI, ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS MÁSA, TERMÉSZETESEN LENTRŐL FELFELÉ NÖVEKVÖ FREKVENCIÁN ÉS RITKULÓ ANYAGISÁGBAN. HA AZ EGYES SZINTEK ANALÓG RÉSZECSKÉI KÖZÖTT MÁR MEG VAN AZ ÖSSZEKÖTTETÉS, A GONDOLAT MEGFELELŐEN TÜKRÖZŐDIK (VALÓSUL MEG). HA AZ ÖSSZEKÖTTETÉS HIÁNYZIK, AKKOR A LEFELÉ IRÁNYULÓ REZGÉS ÁTMEGY A MÁR MEGLÉVŐ CSATORNÁRA ÉS AZ EREDETI GONDOLAT MÓDOSULTAN VALÓSUL MEG. MINDEN GONDOLAT A LÉTREHOZÁS PILLANATÁBAN ELKEZD TÜKRÖZŐDNI AZ UNIVERZUM SÍKJAIN. A TÜKRÖZŐDÉST AZ AURA FLUKTUÁCIÓJA VÁLTJA KI. MINÉL MAGASABB SZINTŰ EGY GONDOLAT, ANNÁL RÖVIDEBB UTAT KELL MEGTENNIE, ÍGY HAMARAB VISSZAÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ.

22 II. Fizikai sík Asztrál sík Mentál sík 22 A GONDOLATOK KÜLSŐ TÜKRÖZŐDÉSE Fizikai sík Asztrál sík Mentál sík TÜKRÖZÉS A FIZIKAI SÍKONTÜKRÖZÉS AZ ASZTRÁL SÍKONTÜKRÖZÉS A MENTÁL SÍKON Fizikai sík Asztrál sík Mentál sík MINDEN LÉTREHOZOTT GONDOLAT EREDETI TULAJDONSÁGAIVAL MINDEN SÍKON, MELYNEK ANYAGISÁGÁVAL EGYEZIK, TÜKRÖZŐDIK A GONDOLAT AZ EMLÍTETT TULAJDONSÁGOK MIATT A HALADÁSI IRÁNYÁBAN MEGVÁLTOZTATJA AZ ÚTJÁBA KERÜLŐ MÁR MEGLÉVŐ FORMÁKAT, EZZEL MÓDOSÍTJA AZ EGÉSZ UNIVERZUMOT (HA ELÉG ERŐS HOZZÁ). MIRE VISSZAÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ, A GONDOLAT MEGTEREMTETTE A MEGVALÓSULÁS FELTÉTELEIT, AMI AZ EGÉSZ UNIVERZUMMAL ÖSSZHANGBAN VAN. A KÜLSŐ TÜKRÖZŐDÉSSEL MINDEN GONDOLAT VISSZATÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ.

23 II.23 A KARMA KELETKEZÉSE 1 1. A GONDOLAT MEGFOGALMAZÁSA LÉTRE JÖN A GONDOLAT, AMELYNEK ELLENTÉTES MÁSOLATA LÉTREJÖN AZ ALTUDATBAN. A MÁSOLAT A GONDOLAT MINDEN LEÍRT TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZIK. (MINDKETTŐ ELŐGONDOLAT, NINCS EREJE!) 2. MEG AKARJUK VALÓSÍTANI ERŐT ADUNK A GONDOLATNAK, MINÉL ERŐSEBBEN AKARJUK, ANNÁL SŰRŰBB LESZ A GONDOLAT. 3. MEGVALÓSÍTJUK A MEGVALÓSÍTOTT GONDOLAT ÁTMEGY A MEGVALÓSULÁSBA, A HELYE MEGMARAD, AZ ALTUDATI MÁSOLAT EREJÉT VESZTI (NEM MŰKÖDIK). FELTUDAT ALTUDAT

24 II.24 A KARMÁK KELETKEZÉSE 2 4. AKTIVIZÁLÓDÁS AHOGY ÚJRA ELÉRJÜK AZT A FEJLŐDÉSI SZINTET, AMELY AZ EREDETI GONDOLATOT (TETTET) LÉTREHOZTA, A BENNÜNK MARADT “NEGATÍV” ELKEZD REZEGNI ÉS VONZANI KEZDI HIÁNYZÓ FELET, MEGTEREMTI A BETELJESÜLÉS KÖRÜLMÉNYEIT 5. VISSZAKAPJUK AZ ALTUDATBAN TÁROLT REZGŐ FÉL VISSZAVONZZA A HIÁNYZÓ FELET, AZAZ MINDEN, AMIT ELŐIDÉZTÜNK, BETELJESEDIK. UGYAN AZT ÉREZZÜK, MAGUNKBAN AMIT AZ ÉRZETT, AKINEK OKOZTUK. 6.TAPASZTALAT A BETELJESEDETT GONDOLAT EREJÉT VESZTI, ÉS MINT ÁTÉLT TAPASZTALAT ÉL BENNÜNK, MELYNEK ISMERJÜK A KEZDETÉT ÉS A KÖVETKEZMÉNYEIT. AZ ILYEN TAPASZTALAT BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ A KÉSŐBBI ÉLET SORÁN, TETSZÉS SZERINT. TULAJDONKÉPPEN EZ A TAPASZTALAT SZERZÉS AZ ÉLET CÉLJA ÉS LÉNYEGE

25 II. 25 -T1-T1 -T2-T2 +T1+T1 MINDEN EMBER ÉLETÉBEN SOROZATOS DÖNTÉSEKET KELL HOZNI. ÁLTALÁBAN NEN EZEKET SENKI NEM MINŐSÍTI DÖNTÉDNEK, HANEM TERMÉSZETES DOLOGNAK TARTJA. VÁLASZUTAK, DÖNTÉSEK BÁRMILYEN DÖNTÉSHEZ LEGALÁBB KÉT LEHETŐSÉGGEL KELL RENDELKEZNI. KÉT LEHETŐSÉG AKKOR IS VAN, HA LÁTHATÓAN CSAK EGY VAN: EL KELL DÖNTENI, HOGY MEGTEGYEM, VAGY NEM. MINDEN DÖNTÉST ÉRZÉSEK, VAGY ELÉRENDŐ CÉLOK VÁLTANAK KI. A DÖNTÉSEKET GONDOLATOK ELŐZIK MEG. MINDEN EGYES ÁTGONDOLT VARIÁNS RÖGZÍTŐDIK ÉS AKÁR ELFOGADOM, AKÁR NEM, ELINDUL A MEGVALÓSULÁS ÚTJÁN (DE RÁM NINCS HATÁSSAL). TERMÉSZETES, HOGY AZ ÉLETET CSAK AZOK A DÖNTÉSEK SZABJÁK MEG, AMELYEKET ELFOGADUNK. A DÖNTÉSI KÉNYSZER ALAPVETŐ OKA, HOGY MINDENKINEK MEG KELL TALÁLNIA A HELYES UTAT. AZ ÉLETUTAT AZ ÉLETBEN HOZOTT DÖNTÉSEK HATÁROZZÁK MEG, A DÖNTÉSHOZATALT PEDIG AZ EMBER BELSŐ TULAJDONSÁGAI. JELEN JÖVŐ ÁTÉLT ÉLET MÚLT T1T1 T2T2 +T 1 AMÍG VALAKI TESTBEN VAN, AZ ÉLETE BÁRMELY DÖNTÉSÉT JOGÁBAN ÁLL FELÜLVIZSGÁLNI ÉS MEGVÁLTOZTATNI. A HELYES MEGOLDÁS MEGTALÁLÁSÁVAL A KORÁBBI KARMA BETELJESÜL ÉS HATÁSA TOVÁBBI ÉLETRE MEGSZŰNIK.

26 II. 2 AKARATI CSAKRÁK ÉRZŐ CSAKRÁK 26 A FIZIKAI A ASZTRÁL A MENTÁL KÖZÉP, HÍD, MEGVÁLTÓ F FIZIKAI F MENTÁL AURA F ASZTRÁL AZ EGYES TESTEK KAPCSOLATÁT A KÜLVILÁGGAL AZ AURÁKBAN TALÁLHATÓ CSAKRÁK BIZTOSÍTJÁK. A DÚRVA ANYAGI TESTBEN NINCS CSAKRA! A TEST MELLSŐ RÉSZÉN TALÁLHATÓK A BEFOGADÓ ÉRZŐ CSAKRÁK, A HÁTOLDALIAK KISUGÁRZÓ, AKARATI CSAKRÁK. SUSUMNA MINDEN CSAKRA AZ UNIVERZUM MEGFELELŐ SZFÉRÁJÁVAL TART KAPCSOLATOT. A CSAKRÁKAT A FEL-LE ÁRAMLÓ KÖZPONTI ENERGIA CSATORNA KAPCSOLJA ÖSSZE (SUSUMNA). AURÁK ÉS CSAKRÁK 1 AZ AURÁT TOJÁS ALAKÚ AURA BUROK ZÁRJA, AMELY TÜKÖRKÉNT VISELKEDIK. AZ AURABUROK A DIMENZIÓ TULAJDONSÁGAIVAL RENDELKEZIK.

27 II. 27 AURÁK ÉS CSAKRÁK 2 AZ AURA HOLOGRAFIKUS KIVETÜLÉSE (TÜKRÖZÉSE) A BELSŐ TESTEKNEK, AMELY MEGSZÜNTETHETŐ ÉS ÚJRA ÉPÍTHETŐ AZ AURA CSERE NAGYON JÓL HASZNÁLHATÓ: - LEKÖTÖTT ENERGIAMEZŐ FELÉPÍTÉSÉRE ÉS FELTÖLTÉSÉRE, - ENERGIABUROKRA TAPADT ELEMENTÁLOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA, - MEGHIBÁSODOTT AURA HELYREÁLLÍTÁSÁRA, - AZ ENERGIA ADÓ KEZELÉS ELŐTTI TISZTÍTÁSRA ÉS ENERGIAMEZŐJÉNEK HARMÓNIZÁLÁSRA, - LELKI- ÉS TESTI DISZHARMÓNIA MEGSZŰNTETÉSÉRE, - RENDSZERES ISMÉTLÉSSEL A BELSŐ TESTI- ÉS LELKI PROBLÉMÁK MEGSZÜNTETÉSÉRE. AZ AURA LEVÉTEL SEMMILYEN VESZÉLLYEL NEM JÁR, SENKI NEM TÁMAD MEG, NEM FOGLAL EL. A VÉDELEM TÖKÉLETES, MŰKÖDÉSE ISMERETLEN. A RITUÁLÉ SORÁN RENDKÍVÜL FONTOS A TUDATI BEÁLLÍTÁS ÉS RÁHANGOLÓDÁS. E NÉLKÜL A GYAKORLAT ÉRTELMÉT VESZTI (ÉS MELLESLEG EREDMÉNYTELEN).

28 II. 28 AURÁK ÉS CSAKRÁK 3 A GYORSAN FORGÓ FELSŐ ÉN A BELSŐ TESTEKET HOLOGRAFIKUSAN KIVETÍTI A TESTEN KÍVÜLRE, EZ ALKOTJA A REZGÉSEKBŐL ÁLLÓ AURÁT. A KIVETÍTÉSNÉL AZ AURA RÉTEGEK SORRENDJE FORDÍTOTT. AZ AURA MINDEN REZGÉST (JELLEMBELI TULAJDONSÁGOT, ÉRZÉST, TUDÁST, FEJLETTSÉGI SZINTET, STB.) TARTALMAZ, AMI AZ ILLETŐBEN VAN, HA TUD RÓLA, HA NEM. EZ A REZGÉS KOMPLEXUM ALKOTJA MINDENKI SAJÁT EGYÉNI BELSŐ TÖRVÉNY RENDSZERÉT AMELYET TERMÉSZETESEN FEJLŐDÉSÜNK SORÁN VÁLTOZTATUNK Belső testek 7 6 5 4 3 2 1 EZ AZT JELENTI, HOGY MINDENT, AMI MEGEGYEZIK SAJÁT TÖRVÉNYEINKKEL (BELSŐ NORMÁINKKAL) ELFOGADUNK, (AKADÁLYTALANUL ÁTMEGY AZ AURÁNKON) AMI NEM EGYEZIK, ELLENTÉTESNEK ÉRZÉKELJÜK, (FENNAKAD AZ AURÁNK REZGÉSEIBEN) ELUTASÍTJUK. HA AZ AURÁN ELLENTÉTES REZGÉS AKARNA ÁTMENNI, AKKOR AZ AURA REZGÉSE EZT MEGAKADÁLYOZZA, LEKÖTI. (NEM SEMMISÍTI MEG!) 76543217654321 Aura rétegek Eredeti tulajdonság Ellentétes tulajdonság Az eredeti és ellentétes tulajdonság „összege” (leköti az ellentétes rezgést)

29 II. 29 NAGYON FONTOS, HOGY A FIZIKAI VILÁG MAGASABB RÉTEGEIBEN ÉS AZ ASZTRÁL VILÁG ALSÓBB RÉTEGEIBEN KÜLÖNBÖZŐ – EMBEREK ÁLTAL LÉTREHOZOTT – REZGÉSEK TALÁLHATÓK, AMELYEK ELÉRTÉK AZT A SŰRŰSÉGET, HOGY HA NEM IS TUDATOSAK, DE ÖNFENNTARTÓ ÖSZTÖNNEL RENDELKEZNEK. AKKOR JUTNAK „TÁPLÁLÉKHOZ”, HA VALAKIBEN LÉTRE TUDJÁK HOZNI AZT A REZGÉST, AMELYRE SZÜKSÉGÜK VAN. EZEK A LÉNYEK LÁTHATATLANOK, ÁLTALÁBAN ÉRZÉSEK ÉS SZENVEDÉLYEK, AZ IRODALOM ELEMENTÁLOKNAK NEVEZI ŐKET. HA VALAKIBEN EZEK A REZGÉSEK MEGTALÁLHATÓK, AZ ELEMENTÁLOK AZ AURA BUROKRA TAPADNAK ÉS INGERLIK AZ AURÁT, AMÍG AZT A CSELEKVÉST, VAGY ÉRZÉST KIVÁLTJÁK, MELYNEK REZGÉSEI TÁPLÁLJÁK ŐKET. EZ ÁLTALÁBAN ÉSZRE VEHETŐ, INDOKOLATLAN ERŐS ÉRZELMI HANGULAT- VÁLTOZÁSOKAT IDÉZ ELŐ. ILYEN ELSŐSORBAN KÖZÖSSÉGBE JÁRÓ GYEREKEKEN VEHETŐ ÉSZRE, IDŐNKÉNT TELJESEN „MEGVADULAK”, DE AZ ELEMENTÁL ELTŰNTETÉSÉVEL EZ A VÁLTOZÁS AZONNAL MEGSZŰNIK. AZ AURA LEVÉTELÉVEL EZEK A HATÁSOK MEGSZŰNNEK, DE VÉGLEGES ELTÜNTETÉSÜK CSAK A SAJÁT BELSŐ REZGÉS (TULAJDONSÁG) MEGSZŰNTETÉSÉVEL LEHETSÉGES. AURÁK ÉS CSAKRÁK 4

30 II. 30 1 IMAGINÁCIÓ ALAPELV: AMIT AZ EMBER EL TUD KÉPZELNI, AZT MEG TUDJA VALÓSÍTANI. MINÉL PLASZTIKUSABB AZ ELKÉPZELÉS, MINÉL TÖBB ÉRZÉKET (AKUSZTIKA, IZLELÉS, SZAGLÁS) SIKERÜL A VIZUALIZÁCIÓHOZ KAPCSOLNI, ANNÁL JOBBAK A MEGVALÓSULÁS ESÉLYEI ÉS ANNÁL TÖKÉLETESEBB A TEREMTÉS. A TEREMTÉS IS GONDOLATI KIVETÍTÉSSEL LETT LÉTREHOZVA, HANG ÉS AKARAT HOZZÁADÁSÁVAL. EZ AZ AZ ÖRÖKLÖTT ISTENI TEREMTŐ KÉPESSÉG, AMELY KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN EMBER SZÜLETETT ALAPTULAJDONSÁGA. EZT A KÉPESSÉGET IS UGYAN ÚGY MEG KELL TANULNI, MINT A BESZÉDET, JÁRÁST, SZAKMÁT, STB. MINDEN VIZUALIZÁLT DOLOG REZGÉS, MELY A TUDATBAN LÉTEZIK. MAGA A TEREMTÉS IS UGYAN ILYEN REZGÉSKÉP, MELYET ÉRZÉKSZERVEINK HATÁRAIN BELÜL MEHATÁROZOTT MÓDON ÉRZÉKELÜNK. TERMÉSZETES, HOGY ANYAGI ÉRZÉKSZEVEINK AZ ANYAGI VILÁG REZGÉSIT IS CSAK KOLÁTOZOTT TARTOMÁNYBAN KÉPESEK ÉRZÉKELNI. AZ UNIVERZUM REZGÉSEI NEM ANYAGIAK, DE AZ EMBER KÉPES MINDEN REZGÉST FELFOGNI, HISZEN RENDELKEZIK AZ UNIVERZUM ÖSSZES ENERGIATESTJÉVEL. A TÖKÉLETESEN KIFEJLETT EMBER KÉPES AZ UNIVERZUM ÖSSZES REZGÉSÉRE VÁLASZOLNI. GYAKORLATILAG TUDATOSNAK KELL LENNI AZ ŐSSZES TESTBEN.

31 II. 31 2 RELAXÁCIÓ, VIZUALIZÁCIÓ EL KELL SAJÁTÍTANUNK EGY, A TELJES TESTET ELLAZÍTÓ GYAKORLATOT : ÜLJÜNK LE EGY SZÉKBE, ÉS LAZÍTSUK EL TESTÜNKET. KEZDVE A LÁBAKKAL, FESZÍTSÜK MEG MAJD LAZÍTSUK EL ŐKET. FOLYTASSUK EZT A VÁDLIVAL, COMBOKKAL, CSÍPŐVEL, HASSAL, MELLKASSAL, KAROKKAL, NYAKKAL ÉS ARCCAL. NÉHÁNYSZOR ISMÉTELJÜK EL, MÍGNEM TELJESEN ELLAZUL EGÉSZ TESTÜNK. MÉLYEN ÉS LASSAN KELL LÉLEGEZNI VÉGIG A GYAKORLAT FOLYAMÁN, HOGY TUDATOSULJON A LÉLEGZET AMINT BELÉP ÉS AMINT ELHAGYJA A TESTET. GONDOLAT KÉPZÉS FEJESZTŐ GYAKORLATOK 1.GONDOLAT KONCENTRÁCIÓ (VIZUALIZÁCIÓ): HELYEZZEN NÉHÁNY TÁRGYAT MAGA ELÉ, NÉZZE, MAJD PRÓBÁLJA CSUKOTT SZEMMEL PLASZTIKUSAN ELKÉPZELNI, ÚGY, AHOGY A VALÓSÁGBAN KINÉZ. PRÓBÁLJA A KÉPET MINÉL TOVÁBB MEGTARTANI. HA ELTŰNIK A KÉPZELETÉBŐL, ISMÉTELTEN PRÓBÁLJA ELŐIDÉZNI. KITARTÁSSAL ISMÉTELT GYAKORLATOK UTÁN A TÁRGY EGYRE VILÁGOSABB LESZ. HA ELFÁRADUNK, ÁT KELL TÉRNI EGY MÁSIK TÁRGYRA.

32 II. 32 ENERGIASZINT EMELÉS AMINT A LÁBON FELFELÉ HALAD A MENTÁLIS (KÉPZELETBELI) KEZEIVEL, KÉPZELJE EL, LÁSSA MAGA ELŐTT AMINT MEGFOGJA, MEGRAGADJA AZT AZ ENERGIÁT AMI OTT ÁRAMLIK (A LÁBAKBAN), ÉS PRÓBÁLJA FÖLFELÉ EMELNI ÖNMAGÁBAN. EZ A TERMÉSZETES ÚTJA A BENNE ÁRAMLÓ PSZICHIKAI- (VAGY ÉLET-) ENERGIÁNAK. KIS GYAKORLÁSSAL MÁRIS ÉREZNI LEHET, AMINT EZ AZ ENERGIA OTT ÁRAMLIK, FOLYIK, BENNÜNK (RAJTUNK KERESZTÜL). EZ GYAKORLAT SZÓ SZERINT FELTÖLT, MINT EGY AKKUMULÁTORT. 3 ENERGIASZINT EMELÉS KÉPZELETBELI KEZEK KÉPZELJE EL, HOGY VAN KÉT KÉPZELETBELI KEZE. PRÓBÁLJON ÖNMAGÁBÓL MINÉL TÖBBET (AMENNYIT CSAK TUD) EZEKBE A KEZEKBE HELYEZNI, KÉPZELNI. FELFELE MUTATÓ MOZGÁSSAL SIMOGASSA MAGÁT EZEKKEL A KEZEKKEL, A LÁBFEJTŐL FELFELÉ A LÁBAKAT, ÚJRA ÉS ÚJRA, EGYMÁS UTÁN TÖBBSZÖR. PRÓBÁLJA ELLAZÍTANI A ŐKET, ÉS ÉREZZE, AMINT ELLAZULNAK. EZT A GYAKORLATOT KELL EZUTÁN FOLYTATNI A TÖRZS KÖZÉPPONTJÁVAL, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL A CSAKRÁKRA. EZ A KÉPZELETBELI KÉZ TECHNIKA SEGÍTSÉGÜNKRE LEHET A TESTÜNK KÜLÖNBÖZŐ PONTJAINAK TUDATSZINTJÉNEK MEGEMELÉSÉBEN IS.

33 II. 33 OTT VAGY A KIVILÁGÍTOTT SZÍNPADON – A SZÍNPAD AZ A SZOBA, AMELYBEN MOST ÜLSZ. · HUNYD LE A SZEMED, KÉPZELD EL, HOGY A FÉNYEK KIALUDTAK, A DÍSZLETEK ELTŰNTEK, ÉS TE EGYEDÜL MARADTÁL. · MINDEN SÖTÉT. MARADJ CSENDBEN. PRÓBÁLD MEG, AMILYEN ÉLÉNKEN CSAK TUDOD, ELKÉPZELNI A BELSŐ ÉRZÉKEK LÉTEZÉSÉT. EGYELŐRE KÉPZELD ÚGY, HOGY MEGFELELNEK A FIZIKAI ÉRZÉKSZERVEKNEK. TAKARÍTS KI TUDATODBÓL MINDEN GONDOLATOT, MINDEN AGGODALMAT. LÉGY NYITOTT, FOGÉKONY. NAGYON SZELÍDEN ÉS ODAADÓAN FIGYELJ – NE A KÜLVILÁG HANGJAIRA, HANEM AZOKRA, AMELYEK A BELSŐ ÉRZÉKEKEN KERESZTÜL ÉRKEZNEK HOZZÁD. · KÉPZELD, HOGY EGÉSZ ÉLETEDBEN VAK VOLTÁL, ÉS MOST KEZDED LASSANKÉNT VISSZANYERNI A LÁTÁSODAT. A BELSŐ VILÁGOT NE ÍTÉLD MEG AZONNAL, AZ ELŐSZÖR MEGPILLANTOTT, ÖSSZEFÜGGÉSTELEN KÉPEK VAGY AZ ELŐSZÖR MEGHALLOTT HANGOK ALAPJÁN, MERT BELSŐ ÉRZÉKEIDET MOST MÉG CSAK NAGYON TÖKÉLETLENÜL TUDOD HASZNÁLNI. EGYSZERŰEN CSAK MEGTANULOD, HOGY A TUDATOSSÁGNAK EGY ÚJ DIMENZIÓJÁRA KONCENTRÁLJ, MINTEGY GYORSFÉNYKÉPEKET KÉSZÍTS ERRŐL AZ ISMERETLEN KÖRNYEZETRŐL. TARTSD ESZEDBEN, HOGY CSAK TÖREDÉKEKET FOGSZ ÉRZÉKELNI. EGYSZERŰEN FOGADD EL ŐKET, DE EKKOR MÉG NE PRÓBÁLJ EZEK ALAPJÁN ÁLTALÁNOSÍTANI, ÍTÉLETET ALKOTNI, ÉS NE IS AKARD ÉRTELMEZNI ŐKET. KEZDETBEN NAPONTA TÍZ PERC TÖKÉLETESEN ELEGENDŐ LESZ 4 IMAGINÁCIÓS GYAKORLAT

34 II. 34 5 AURA LEVÉTELI RITUÁLÉ No TESTHELYZET, CSELEKVÉS (TUDAT TÁMASZ)TUDATI BEÁLLÍTÁS 1 Észak felé állunk arccal, kis terpeszben, kezek leeresztveTeljes gondolati belső üresség 2 Bal kéz a test mellett, jobb kezet ujjakkal a test felé fejtetőtől lefelé a talpakig végig húzzuk Felvágom az aurámat 3 Bal kéz nyitott tenyérrel a homlok elé, jobb kéz a fej fölé, óra járással ellentétesen 7-szer balra körözünk Lebontom az aurámat 4 Mind két kézzel kaparó mozdulatot végzünk fejtetőtől lefelé és lerázzuk a kezünket Eltávolítom az aura maradékát és elégetem ! Az elégetés nagyon fontos, mert környezetszennyezést okoz! Ezzel az aura (mérhetően) megszűnt. 5 Mind két kéz nyitott nyújtott újjakkal oldalt a fej fölé, erőteljes belégzés Óriási életerőt sűrítek magamba 6 A belégzés befejezésével a kezeket bezárjuk, a levegőt kifújjuk Az energiát megfogom Az energia felvételt (5 és 6 pont) 7 -szer megismételjük 7 Bal kéz a homlok elé, jobb kézzel 7-szer órával megegyező irányban (jobbra) körzünk Erős, átüthetetlen aurát készítek magamnak 8 Jobb kezet fejtől lefelé húzzuk 9 Kezeket összetesszük, hálát adunkHarmonizálom az aurákat

35 II. KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! VÉGE

36 II. 36 AZ, HOGY AZ EMBERNEK HÁNY TESTE VAN, ATTÓL FÜGG, HOGY HOGYAN SZÁMOLJUK (NÉZZÜK): 5.HA A TÖKÉLETES LÉTBEN LEVŐ EMBER BELSŐ TESTEIT NÉZZÜK ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETJÜK AZ ALSÓ ÉS FELSŐ IKREK TESTEIT, AKKOR 8: ALSÓ- FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL, HÍD-MESSIÁS, FELSŐ- FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL, KAUZÁL (NEM LÁTHATÓK). HA MEGKÜLÖNBÖZTETJÜK A FIZIKAI LÁTHATÓ TESTET, AKKOR: 9 HA HOZZÁ VESSZÜK A FELSŐ ÉNT (MONÁDOT), AKKOR: 10 1.HA LÉTBEN LEVŐ EMBER BELSŐ TESTEIT NÉZZÜK, AKKOR 3: ALSÓ- FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL (NEM LÁTHATÓK). 2.HA MEGKÜLÖNBÖZTETJÜK A FIZIKAI TEST LÁTHATÓ ÉS NEM LÁTHATÓ RÉSZÉT, AKKOR 4 : ALSÓ- FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL (NEM LÁTHATÓK), DÚRVA ANYAGI FIZIKAI (LÁTHATÓ) 3.HA A TELJES LÉTBEN LEVŐ EMBER TESTEIT NÉZZÜK, AKKOR 5: FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL, HÍD-MESSIÁS (NEM LÁTHATÓK) DÚRVA ANYAGI FIZIKAI (LÁTHATÓ) 4.HA AZ AURÁK SZERINT SZÁMOLJUK, AKKOR 7: ALSÓ- FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL, HÍD-MESSIÁS, FELSŐ- FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL (NEM LÁTHATÓK).

37 II. 1CIMLAP21GONDOLATOK BELSŐ TÜKRÖZÉSE 2ÉRTÉKREND22GONDOLATOK KÜLSŐ TÜKRÖZÉSE 3DELFOI JÓSDA23A KARMA KELETKEZÉSE 1 4BEVEZETÉS24A KARMA KELETKEZÉSE 2 5TEREMTÉS 125VÁLASZUTAK, DÖNTÉSEK 6TEREMTÉS 226AURÁK ÉS CSAKRÁK 1 7TEREMTÉS 327AURÁK ÉS CSAKRÁK 2 8TEREMTÉS 428AURÁK ÉS CSAKRÁK 3 9TEREMTÉS 529AURÁK ÉS CSAKRÁK 4 10TEREMTÉS 630GYAKORLAT: 1 IMAGINÁCIÓ 11SZABAD AKARAT TÖRVÉNYE31GYAKORLAT: 2 RELAXÁCIÓ, VIZUALIZÁCIÓ 12MESSIÁS TÖRVÉNY 132GYAKORLAT: 3 ENERGIASZINT EMELÉS 13MESSIÁS TÖRVÉNY 233GYAKORLAT: 4 IMAGINÁCIÓS GYAKORLAT 14MESSIÁS TÖRVÉNY 334GYAKORLAT: 5 AURA LEVÉTELI RITUÁLÉ 15MESSIÁS TÖRVÉNY 435ZÁRÓ DIA 16MESSIÁS TÖRVÉNY 536EMBERI TESTEK DARABSZÁMAI 17MESSIÁS TÖRVÉNY 637TARTALAOMJEGYZÉK 18GONDOLATOK FAJTÁI38--------------------- 19GONDOLATOK TULAJDONSÁGAI39--------------------- 20GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA40--------------------- TARTALOMJEGYZÉK 37


Letölteni ppt "II. A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE II. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések