Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.előadás A makroökonómia tudománya. A makroökonómia mutatói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.előadás A makroökonómia tudománya. A makroökonómia mutatói."— Előadás másolata:

1 1.előadás A makroökonómia tudománya. A makroökonómia mutatói.

2 Kötelező és ajánlott irodalom
Kötelező irodalom: N. G. Mankiw: Makroökonómia. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. Nagy Rózsa-Fazekas Tamás: Közgazdaságtan feladatgyüjtemény

3 Közgazdaságtan A közgazdaságtan társadalomtudomány, az emberek gazdasági kapcsolatait vizsgálja. Általános érvényű megállapításokat, szabályokat próbál megfogalmazni az emberek gazdasági viselkedésére és azok kölcsönhatására  a társadalmat próbálja természettudományos módszertannal vizsgálni, de nem nagyon kísérletezhet  ehelyett gondolati kísérleteket, modelleket használ

4 A makroökonómia tudománya
A gazdaság egészét tanulmányozza Az élet minden területén jelen van Kérdései központi szerepet játszanak a gazdaságpolitikában A nemzetközi kapcsolatokban is meghatározó szerep jut a makrokérdéseknek

5 Gazdasági modellek változói
Változók: a gazdasági modell azon tényezői, amelyekkel leírjuk a modellt Lehetnek: exogén / endogén stock / flow Exogén változók Makromodell Endogén változók

6 Egy egyszerű modell… Qd = D(Pp ,Y)
Qd a fogyasztók pizza iránti kereslete Pp a pizza ára Y a jövedelem D( ) a keresleti függvény Qs = S(Pp , Pc) Qs pizzériák kínálata Pc a sajt ára S( ) a kínálati függvény Feltevés: a pizzaár úgy alakul, hogy Qs = Qd

7

8 Gazdasági modellek változói
Változók: a gazdasági modell azon tényezői, amelyekkel leírjuk a modellt Lehetnek: exogén / endogén Exogén Változók: Y Pc Makromodell: A pizza piaca Endogén Változók: Pp Q

9 Az exogén változók módosulnak…
A sajt ára változik Az aggregált jövedelem változik

10 Az árak szerepe a makromodellekben
Alapkérdés: Az árak rugalmasak-e vagy merevek? Piaci modell alapfeltevése a piac megtisztulása: adott ár mellett a szereplők mindegyike annyit adott el, ill. vásárolt, amennyit akart. Valóság: Rövid távon: az árak sokszor ragadósak, merevek Hosszabb távon: az árak alkalmazkodnak, változnak

11 A makroökonómia mutatói
Céljuk a mérés és az összehasonlíthatóság Egységes rendszerben történik felhasználásuk A gazdasági teljesítmények és a keletkezett jövedelmek megismerhetőek Vizsgálandó kérdések: A gazdaság teljesítményének számbavétele Fogyasztói árindex Munkanélküliségi ráta

12 1. A gazdaság teljesítményének mérése: a GDP
Bruttó hazai termék (Gross Domestic Product): adott ország, egy év alatt megtermelt (és eladott), összes végső felhasználásra szánt termékének és szolgáltatásának értéke Megegyezik a gazdasági szereplők összes jövedelmével, Megegyezik a termékekre és szolgáltatásokra fordított összes kiadással

13 A GDP számítása. Nominális és reál GDP, GDP-deflátor
Nominális GDP: a termékeket és szolgáltatásokat az aktuális áron számítja. A gazdaság kibocsátásának pénzértékét mutatja Reál GDP: a termékeket és szolgáltatásokat változatlan áron számítja. A kibocsátás nagyságát méri, a bázisév árain GDP-deflátor: Nominális GDP / Reál GDP A kibocsátás egy tipikus egységének árváltozását mutatja, a bázisévhez viszonyítva

14

15 Egyszerű példa a GDP számításához 1.
0. időszak (bázisév) nominális és reál GDP-je:

16 Egyszerű példa a GDP számításához 1.
1. időszak(aktuális év) nominális GDP-je: 1. időszak reál GDP-je:

17 Egyszerű példa GDP számításhoz 2.
GDP deflátor:

18 SNA rendszer Az ENSZ Nemzeti Számlarendszere
Célja az egységes mérés és összehasonlítás Termelés és jövedelmek mérése Hazai és nemzeti mutatók Bruttó és nettó mutatók

19 SNA mutatók rendszere GDP NDP GNI NNI GNDI NNDI Megnevezés Bruttó
Nettó Teljesítmény mutatók GDP NDP Jövedelem-mutatók(elsődleges) GNI NNI Jövedelem-mutatók(másodlagos, újraelosztás után) GNDI NNDI

20 SNA MUTATÓK KÖZTI KAPCSOLATOK
GDP = Összes kibocsátás – termelőfogyasztás NDP = GDP - amortizáció GNI = GDP + hazai gazdálkodók külföldről származó munka- és tőkejövedelme – külföldiek hazai munka- és tőkejövedelme NNI = GNI – amortizáció GNDI = GNI + jövedelemtranszfer (beáramló) az adott országba – jövedelemtranszfer (kiáramló) külföldre NNDI = GNDI – amortizáció

21 A jövedelem egyéb mérőszámai:
Nemzeti jövedelem= NNI – közvetett adók Alkalmazottak juttatásai Tulajdonosi jövedelmek Bérleti díjak Vállalati profit Nettó kamatjövedelem Személyes jövedelem = nemzeti jövedelem - vállalati profit - társadalombiztosítási hozzájárulás - nettó kamatjövedelem + osztalékok + kormányzati transzferek magánszemélyeknek + magánszemélyek kamatjövedelme Rendelkezésre álló jövedelem = személyes jövedelem – személyi jövedelemadó és egyéb befizetésék


Letölteni ppt "1.előadás A makroökonómia tudománya. A makroökonómia mutatói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések