Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."— Előadás másolata:

1 MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

2 Tanulási tanácsok Sikeres tanulás feltételei: –Rövidebb terjedelmű részek feldolgozása (modulok) –Időigény figyelembevétele –Vastag betűvel szedett részek fontosak –Ábrák áttanulmányozása –Feldolgozás után a feladatok megoldása –Visszalapozni a követelményekhez és végiggondolni a válaszokat

3 1. A MAKROÖKONÓMIA ALAPJAI Tananyag: Makroökonómia (Oktatási segédlet) 1 kötet: 3-26.old.

4 „ LEHETETLEN A RÉSZEKET AZ EGÉSZ NÉLKÜL MEGISMERNI, ÉS NEM ISMERJÜK AZ EGÉSZET ADDIG, AMÍG MINDEN RÉSZT EGYENKÉNT MEG NEM ISMERTÜNK” Pascal

5 John Maynard Keynes (kiejtése: kéjnsz) A modern Makroökonómia megalapítója (1883-1946)

6 John Maynard Keynes  Nagy-Britanniában született,  Angol matematikus és közgazdász,  A modern makroökonómia megteremtője,  A tőle eredő gazdasági szemléletet keynesianizmusnak nevezzük.  Fiatalon saját neméhez vonzódott.

7 Téma felépítése A MAKROÖKONÓMIA ALAPJAI 1.1. Alapfogalmak 1.2. Makrokibocsátás mérése 1.3. Makrojövedelmek áramlása

8 1.1. ALAPFOGALMAK MIKROÖKONÓMIA – MAKROÖKONÓMIA egyesegész elemzése pl.: háztartás pl.:összes háztartás

9 1.1. ALAPFOGALMAK •Mikroökonómia: Az egyes piaci szereplők optimális cselekvését, és annak feltételeit vizsgálja. •Makroökonómia: aggregált gazdasági szereplők kapcsolatainak elemzésével foglalkozik.

10 1. ALAPFOGALMAK NEMZETGAZDASÁG: gazdasági szereplők + gazdasági tevékenységet folytató egyének szervezetek - összessége -kapcsolatrendszere

11 1. ALAPFOGALMAK Makroökonómia tárgya: a nemzetgazdaság egészének mozgását jellemző törvények, jelenségek vizsgálata: – Nemzetgazdaság teljesítménye – Pénzfolyamatok – Árszínvonal – Munkanélküliség – Gazdasági ingadozások – Kormányzati gazdaságpolitika

12 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA MÓDSZERE •Aggregálás (összevonás) •Modellezés (valóság leegyszerűsítése) •Indexálás (összehasonlító viszonyszámok) •Mérlegkészítés (kétoldalú kimutatás)

13 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA MÓDSZERE-1. Kettős aggregálás (kettős összevonás) -Egyes termékekből termékhalmaz (Pl.: coca cola…. üdítő italok.. …italok.…. élelem… fogyasztási cikkek……. ÖSSZES KIBOCSÁTÁS) -Egyes szereplőkből szféra (Pl.: egy háztartás ……összes háztartás = HÁZTARTÁSI SZFÉRA)

14 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI •Háztartási szféra •Vállalati szféra •Kormányzati szféra •Külföld

15 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI-1. Háztartási szféra jellemzői: •Fogyasztás (fogyasztási cikk kereslet) •Megtakarítás (tőke kínálat) •Munkaerő (kínálat) •Cél: szükséglet kielégítés

16 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI-2. Vállalati szféra jellemzői -Termékek, szolgáltatások kínálata -Cél: profitszerzés -Racionális döntés

17 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI-3. Kormányzat gazdasági szerepe: -Erőforrások elosztása -Jövedelmek újraelosztása -Gazdaság stabilizálása Lásd részletesen tananyag 4. fejezete

18 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA SZEREPLŐI-4. Külföld : - Külkereskedelem - Nemzetközi tőkemozgás -Nyitott gazdaság Lásd részletesen: Világgazdaságtan tantárgy

19 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA MÓDSZERE-2. MODELLEZÉS: -a gazdaság leegyszerűsített mása -feltétel rendszer -2., 3.,4 szereplős modell Pl.: keynesiánus* modell, neoklasszikus modell

20 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA MÓDSZERE-3. Indexálás: Különböző időszakok adatainak összehasonlítása indexszámokkal. Pl.: Makrokibocsátás Magyarországon 2003-ban:……….., 2004-ben:……….. A kibocsátás %-os változása…………

21 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA MÓDSZERE-4. Mérlegek alkalmazása -Kétoldalú kimutatás -Bevételek-kiadások szembeállítása (eszköz- forrás oldal) -Pl.: háztartás mérlege, állam mérlege, külkereskedelmi mérleg KB

22 1.1. ALAPFOGALMAK MAKROÖKONÓMIA FŐBB PIACAI -Munkapiac (Lásd:tk.2.fejezet 1.modul) -Termékpiac (Lásd: tk.2. fejezet 2. modul) -Pénzpiac (Lásd: tk.2. fejezet 3. modul)

23 1.1. ALAPFOGALMAK •Összkibocsátás= össztermelés eredménye (Q) •Kibocsátás formái: –Nominális kibocsátás (folyó áron számolva) –Reálkibocsátás (változatlan áron számolva) –Potenciális kibocsátás (erőforrás optimális felhasználásával)

24 1.1. ALAPFOGALMAK Makrojövedelem (Y)= realizált kibocsátás Fogyasztás Megtakarítás Beruházás (I) - bruttó beruházás - nettó beruházás - pótló (amortizáció)

25 1.1. ALAPFOGALMAK Kibocsátás Jövedelem Termelés elosztása Termelési tényezők -Munkaerő munkabér -Tőke kamat -Természeti erőforrások járadék -Vállalkozó profit realizálódás

26 1.1. ALAPFOGALMAK Jövedelem felhasználása: Y = C + S Beruházás elemei: I bruttó = I pótló + I nettó

27 1.1. ALAPFOGALMAK •Aggregált kereslet (AD vagy Y D ) •Aggregált kínálat (AS vagy Y S ) Q P AD AS P (árszínvonal): a javak árainak súlyozott számtani átlaga

28 1.1. ALAPFOGALMAK Infláció: –az árszínvonal tartós és állandó emelkedése –Pénz vásárlóerejének romlása

29 1.1. ALAPFOGALMAK Makroökonómia céljai: –Kibocsátás növekedése –Magas foglalkoztatás –Árszínvonal stabilitás –Belső (államháztartás) és a külső (fizetési) mérleg egyensúlya –Árfolyam stabilitás

30 1.1. ALAPFOGALMAK Makroökonómia eszközei (gazdaságpolitika): –Költségvetési politika –Monetáris politika –Jövedelempolitika –Külgazdasági politika

31 1.1. ALAPFOGALMAK (1. modul vége) Visszatérés a követelményekhez!! -Makroökonómia: fogalma, tárgya, céljai, eszközei, módszere, szereplői -Fogalmak: kibocsátás (nominál, reál), jövedelem,fogyasztás, megtakarítás, beruházás (bruttó, nettó), aggregált kereslet, aggregált kínálat,árszínvonal

32 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE A kibocsátás mérésének problémái: •Nem anyagi jellegű szolgáltatások •Háztartásban végzett tevékenység •Külföldön végzett tevékenység •Halmozódás •Extern hatások •Stb (infláció kiszűrése, stock, flow mutatók)

33 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE SNA (Nemzeti Számlák Rendszere) •ENSZ dolgozta ki •1953-ban vezették be,1993-ban korszerűsítés •Minden létrehozott terméket, szolgáltatást mér •Saját fogyasztás piaci ár alapján való becslése •Társadalmilag szervezett, de nem értékesített tevékenységeket költségeik alapján összesíti •Európára átdolgozott változata :ESA95

34 Makrokibocsátás mérése Bruttó kibocsátás-hozzáadott érték (ezer Ft) BÚZA LISZT KENYÉR Összesen Kibocsátás : 100 220 350 = 670 (GO) - Anyag : …. 100 220 = 320 (Cf) Anyagmentes termelés (hozzáadott érték): 100 120 130 = 350 (GDP) -Amortizáció : 30 30 20 = 80 (Ca) Jövedelem : 70 90 110 = 270 (NDP) ?

35 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE Végtermék= végső fogyasztásra szánt termék = anyagmentes termelési érték =hozzáadott érték kenyér: 350 ezer összes anyagmentes termelési érték: 100 ezer + 120 ezer+ 130 ezer = 350 ezer Bruttó kibocsátás- termelő fogyasztás: (100 ezer+ 220 ezer+ 350 ezer)- (100 ezer+ 220 ezer) = 350 ezer

36 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE SNA legfőbb mutatói Halmozódás szintje Hazai mutatókNemzeti mutatók BruttóGO Eredeti jövedelem Rendelkezésre álló jövedelem FélnettóGDPGDPGNIGNIGNDI NettóNDPNDPNNINNINNDI

37 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE SNA legfőbb mutatói •GO = teljes kibocsátás •GDP= bruttó hazai termék •NDP= nettó hazai termék •GNI= bruttó nemzeti jövedelem •NNI= nettó nemzeti jövedelem •GNDI= rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem •NNDI= rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem

38 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE SNA legfőbb mutatóinak kiszámítása •GDP = GO- Cf •NDP = GDP- Ca •GNI = GDP +Ier –Ier •NNI = GNI – Ca •NNI = NDP + Ier- Ier •GNDI = GNI+ Isz-Isz •NNDI = GNDI-Ca

39 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE Mit és hogyan mér a GDP ? •Illegális tevékenységek: beletartoznak •Rejtett tevékenységek: becsléssel •Természeti jelenségek: ha gazdasági alany irányítása mellett történik: Pl. erdőtelepítés, •Kimarad: negatív termelés – környezetszennyezés –háborús pusztítás

40 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE Mit és hogyan mér a GDP ? •Új érték csak a termelésben keletkezik •A piaci termelés értékelése: piaci áron •A nem-piaci termelés értékelése: a költségek összegeként Pl : oktatás Háztartáson belül végzett tevékenység: – méri: a saját fogyasztásra szánt termékeket –nem méri:a háztartás saját tagjainak nyújtott szolgáltatást

41 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE GDP mérése Termékáramlás oldalról + Fogyasztás (C) + Bruttó magánberuházás (I) + Kormányzati vásárlások (G) + Nettó export Jövedelemáramlás oldalról + Bér, egyéb munkajöv. + Kamat, járadék + Közvetett adók + Értékcsökkenés + profit GDP = GDP = GDP Végső felhasz- = végső ki- = tényezők nálás bocsátás jövedelme

42 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE Hogyan tudjuk meghatározni a reál GDP értékét? •Nominál GDP •Reál GDP •GDP deflátor árindex: Nominál GDP * 100 Reál GDP

43 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE Net Economic Welfare – NEW •W. D. Nordhaus és J. Tobin (1972). •GDP korrigálása, •környezeti változások beépítése, •a társadalmilag nem szervezett munka mérése, •a feketegazdaságban folyó tevékenység figyelembevétele, •a szabadidő figyelembe vétele, •a környezeti károk, az egészségkárosodásból, a városiasodásból származó hátrányok levonása.

44 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE Nemzeti vagyon Az ország történelmi fejlődése során felhalmozott vagyon. Részei: •Termelő és nem termelő állóalapok •Háztartások tartós fogyasztási cikkei •Természeti erőforrások •Egyéb vagyon (deviza, műkincs tartalék stb) •Kiművelt emberfő

45 1.2. MAKROKIBOCSÁTÁS MÉRÉSE (2. modul vége) Visszatérés a követelményekhez!! -Makrokibocsátás mérésének problémái -Hazai-nemzeti mutatók közti különbség -Bruttó-nettó mutatók közti különbség -SNA rendszer főbb mutatói (GO,GDP, NDP, GNI, NNI,GNDI,NNDI) -NEW mutató -Nemzeti vagyon fogalma, elemei

46 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA •Modell alapján történő elemzés •2 szektoros modell: háztartás, vállalat •4 szektoros modell: háztartás, vállalat, állam

47 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA Nyitott makrogazdaság szereplői közötti jövedelem áramlás HáztartásVállalat Állam Külföld Megtakarítási számla Kibocsátási számla Bér Adó Magtaka- rítás (S) Megtaka- rítás (S) Megtakarítás Transzfer Fogyasztás Jövedelem S

48 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell Modell feltételei: -4 szektor -6 mérleg (kibocsátás számla, megtakarítási számla)

49 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell Rövidítések: –Fogyasztás: C –Megtakarítás: S –Beruházás: I –Kormányzati vásárlások: G,Transzferek: TR, Adó: T –Export: EX, Import: IM –Bér: W –H, V,Á, K a szektorok rövidítése az indexben

50 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell Háztartás Vállalat Állam C W W Y G Th Th TRh Tv TRv TRv Tv Sh Sv TRh Sa Tőkepiac Árupiac Külföld I Sh Y C EX IM Sv IM I Sk Sa G Sk EX GDP számla

51 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA 4 szektoros modell egyenletei •Y = C+I+G+EX-IM •I= Sh+Sv+Sá+Sk •Y+TRv=W+Tv+Sv •W+TRh=C+Th+Sh •Im+Sk=EX •Tv+Th=TRv+TRh+G+Sá

52 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA Kérdések Szerepelnek-e a magyar GDP-ben az alábbiak? Ha nem, akkor miért nem? •A Gundel étterem főszakácsának otthon készített étele •Eredeti Munkácsy festmény megvásárlása •Földterület megvásárlása •Az iparvállalat által okozott környezetei kár •Sony vállalat magyarországi profitja

53 1.3. MAKROJÖVEDELMEK ÁRAMLÁSA (3. MODUL VÉGE) Visszatérés a követelményekhez!! •4 szektoros modell szereplői •Fogalmak rövidítései •Állam mérlege •Háztartás mérlege •Vállalat mérlege •Megtakarítási mérleg •Makrojövedelem egyenlete

54 GYAKORLÓ FELADATOK I. témakör: Makrogazdasági kibocsátás mutatói 1. Egy gazdaság adatai: GO: 5 000 Md, Termelőfogyasztás: 2 000 Md, amortizáció: 400 Md, hazai állampolgárok külföldi munka jövedelme: 450 Md, külföldiek belföldön szerzett tőkejövedelme: 600 Md, külföldről beáramló jövedelemtranszfer: 200 Md, belföldről kiáramló jövedelemtranszfer: 10 Md Számítsa ki az alábbi kibocsátási mutatók értékét! GDP:....................................NDP:................................... GNI:......................................NNI:.................................. GNDI:..................................NNDI:..............................

55 GYAKORLÓ FELADATOK 2. Egy gazdaság adatai: -Összes kibocsátás: 7,0 milliárd, -Termelőfogyasztás: 2,5 milliárd, -A munka és tőkejövedelem áramlás egyenlege: - 0,5 milliárd, - NNI: 3,8 milliárd Számítsa ki: GDP-t:…………… NDP-t: …………… GNI-t:……………… Amortizációt: ………

56 GYAKORLÓ FELADATOK GDP deflátor index számítása: -a nominál GDP:5600 (2005-ben, 2005 évi áron) -a reál GDP: 5200 (2005-ben, 2004. évi áron) -GDP deflátor index? Nominál GDP *100 Reál GDP 5600/5200=1,077, 7,7 %-os az árszínvonal változása


Letölteni ppt "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések