Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági földhasználat Előadó: Dr. Megyes Attila DE-AMTC Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési Intézet Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági földhasználat Előadó: Dr. Megyes Attila DE-AMTC Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési Intézet Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési."— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági földhasználat Előadó: Dr. Megyes Attila DE-AMTC Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési Intézet Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési Intézet

2 Térhasználat fogalma n Adott területi egység körülhatárolt felszíni, légtéri és mélységi rétegeiben elhelyezkedő megújuló és meg nem újítható természeti erőforrások emberi életvitelhez történő hasznosításának komplex rendszere.

3 Térgazdaságtan n különböző erőforrások feltárása n eleven és tárgyiasult munka-ráfordítás n a termelés során felhasznált eljárások, műszaki megoldások n tényezőkombinációk vizsgálata n optimalizálás

4 Földhasználat fogalma n A térhasználat része, mert annak csak bizo- nyos tényezőit öleli fel, de tágabb fogalom is, mert a természeti erőforrások haszno- sításához szükséges földfelszíni terület- igénybevétel mellett átfogja a feldolgozási és szolgáltatási szféra problémakörét is.

5 Földhasználati rendszer n Az országhatár által körülhatárolt földfel- színen a gyakorlatban kialakult és működő földhasznosítási módokat, illetve az igény- bevételt és a működést meghatározó körül- mények összességét, azok ráfordítás-bevétel viszonyainak együttesét és egységét jelenti.

6 Földhasználati alrendszerek I. n Őstermelés (primer-termék termelés) n Feldolgozóipar (szekunder termelés) n Szolgáltató szféra (tercier szféra) n Negyedleges szféra (humántőke rege- nerálódásához szükséges földterületek pl. parkerdő)

7 Földhasználati alrendszerek II. n Mező-, erdő- és vadgazdálkodási célú földhasznosítás n ásványi-vagyon kitermeléséhez szükséges területlekötés n vízgazdálkodási célú földlekötés n feldolgozóipari termelés területlekötése n szolgáltató szféra földlekötése n rekreációs célú földlekötés

8 A mzg-i földhasználat fogalma n klasszikus értelemben: a földművelés kialaku- lása, elterjedése, a termőföldek művelésbe vétele, a művelési módok fejlődése n mai értelmezésben: a termőföldek teljes körű hasznosításával és védelmével kapcsolatos állapot n jelenkori fejlődésében új helyzet: a mezőgaz- dasági és természetvédelmi földhasználat együttes vizsgálata, fejlesztése, összehango- lása

9 Mg. földhasználat sajátosságai n A termőföld megújuló természeti erőforrás n Kitettség, a termelési folyamatokat irányítani lehet, de uralni nem n Legalapvetőbb javak előállítása n A föld és a környezet megóvása n Gyors körforgás (primer termék-feldogozóipar) n “Végtelen” szerkezeti kombináció, termelési lehetőség

10 A fontosabb művelési ágak aránya (%) 1000 lakosra jutó terület (ha)

11 Magyarország földhasználata Művelési ágak megoszlása (%)

12 A földhasználat változása

13 A művelési ágak változása

14 Magyarország földhasználata 1950 2005 1950 2005 ezer ha ezer ha n Összterület: 9303 9303 –Mg terület*: 7379.55863.9 –“Egyéb”*:1218.91870.9 –Műv. alól kiv. ter.: 704.61568.6 *termőterület

15 Magyarország földhasználata 19502005 ezer ha ezer ha n Mg. terület: 7379.5 5863.9 –szántó: 5518.14513.1 –kert: 94.4 95.9 –gyümölcsös: 58.1 102.8 –szőlő: 230.2 95.2 –gyep: 1478.71056.9

16 Magyarország földhasználata 19502005 ezer ha ezer ha n “Egyéb”: 1218.9 1870.9 –erdő: 1165.9 1775.1 –nádas: 29.4 62.0 –halastó: 23.6 33.8

17 A hazai mg. földhasználat sajátosságai, problémái n 1950 óta két átlagos magyarországi megyének megfelelő területtel (840 ezer ha) csökkent a mező- és erdőgazdaságilag hasznosított terület n 1.5 millió ha-ra (16%) növekedett a művelés alól kivont terület (ipar, település-, infrastruktúra-, üdülésfejlesztés, felszíni bányászat, hulladék- elhelyezés, stb.) n átlagos területkivonás: 5-8 ezer ha/év

18 A hazai mg. földhasználat sajátosságai, problémái n Legnagyobb mértékben a szántó- és gyepterület csökkent (-800, ill. -330 ezer ha) n Jelentősen emelkedett az erdők területe (600 ezer ha-ral) n Környezetvédelmi és földtörvény: a másirányú földhasználatnak elsősorban mezőgazdaságilag és ökológiailag értéktelenebb területeket kell érintenie n Ésszerűbb földhasználat: a szántóterület arányát az erózióra érzékeny területeken csökkenteni kell

19 A mg. termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett területek változása

20 A mg. termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett területek megoszlása felhasználási célok szerint

21 A mg. termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett területek megoszlása Művelési ágak szerint

22 Vetésszerkezet alakulása

23

24 Vetetlen területek

25 Vetetlen és parlagon hagyott területek

26 A 90-es évek vetésszerkezetének jellemzői n Nem igazodik a regionális éghajlati és talajadottságokhoz (tájtermesztés hiánya) n A szántóterület 75%-át mindössze 5 növény- kultúra foglalja el n A gabonafélék vetésterülete a szántóterület 55-60%-a (ennek 80%-án búza, kukorica) n Napraforgó vetésterülete elérte az agronómiai és növény-egészségügyi maximumot n Repce részaránya növekszik (utóbbi években 120 ezer ha-ról 200 ezer ha-ra)

27 A 90-es évek vetésszerkezetének jellemzői n Cukorrépa: vetésterület jelentősen csökkent (EU rendtartás, WTO egyezmények) n Hüvelyes növényeket igen kis mértékben illesztünk a vetésváltásba: 400-450 ezer ha-on lehetne borsót, szóját termeszteni (import kiváltása) n indokolt a szántóterület csökkentése (4.6 millió ha-ról 3.7 millió ha-ra: erdősítés, gyepesítés)


Letölteni ppt "Mezőgazdasági földhasználat Előadó: Dr. Megyes Attila DE-AMTC Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési Intézet Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések