Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Szabó Zsófia PhD hallgató Európa és a világ erdei Erdővagyon-gazdálkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Szabó Zsófia PhD hallgató Európa és a világ erdei Erdővagyon-gazdálkodás."— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Szabó Zsófia PhD hallgató Európa és a világ erdei Erdővagyon-gazdálkodás 2011. október 6.

2 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI •1,02 milliárd ha •A világ erdeinek 25%-a •Növekvő terület (évente 0,8 millió ha) •Növekvő élőfakészlet Európa + Orosz Föderáció Szabó Zsófia, 2011 2

3 Európa- és a világ erdei Szabó Zsófia, 2011 EURÓPA ERDEI Erdőterület és egyéb fás területek  71%  29% •Európa területének 45%-a erdő •A régiók (és országok) között nagy különbségek vannak: •Legnagyobb erdőborítás: Finnország (75%) •Legkevesebb erdő: Írország és Hollandia (11%) •Nem elérhető fakészlet: rossz termőhely, megközelíthetetlen terület •Egyéb fás területek: Dél-Európa, mediterrán térség. 3

4 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Az erdők összetétele •Európában erdők 50%-a fenyves, 27%-a lombos, a többi pedig vegyes állomány. •Legnagyobb arányban fenyő: Észak-Európa •Legnagyobb arányban lombos: Dél-Európa Szabó Zsófia, 2011 4

5 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Az erdőállomány változásai az elmúlt 20 évben •Változások okai: erdősítés, erdősülés, erdőirtások, az erdő fogalmának változása •Oroszországban nem volt növekedés •Legnagyobb növekedés: DNy és DK Európa •Európában az átlagos erdőterület növekedés évente 0,8 millió ha Szabó Zsófia, 2011 5

6 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Az élőfakészlet változása az elmúlt 20 évben •Európa élőfakészlete a világon a 2. legmagasabb (Észak-Amerika után) •A 114 milliárd m 3 75,7%-a felhasználható •A hektáronkénti fatérfogat 105 m 3, ez alacsonyabb, mint a világátlag (130 m 3 ) •Nagy különbségek: Izland 15 m 3 /ha, Svájc 346 m 3 /ha •Magas értékek oka: jó ökológiai feltételek, erdők védelme, fahasználat nehézsége •Alacsony értékek oka: fiatal erdők, rossz termőhely (talaj, klíma) Az elmúlt 20 évben összesen 8,6 milliárd m 3 gyarapodás. Szabó Zsófia, 2011 Az élőfakészlet 71%-át a tűlevelű fajok teszik ki. 6

7 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Növedék és használat •Az éves nettó folyónövedék majdnem minden országban magasabb, mint az éves fakitermelés (ez a fenntarthatóság alapkritériuma) •Európában a növedék 40%-a kerül hasznosításra •Az elmúlt 10 évben a hasznosítás mértéke az Orosz Föderációban 20%, míg a többi európai országban átlagosan 62% volt •A hasznosítás mértéke valószínűleg növekedni fog (megújuló energiaforrás) Szabó Zsófia, 2011 A használat aránya: Legmagasabb •Svájc (99%) •Ausztria (99%) •Litvánia (86%) Legalacsonyabb •Orosz Föderáció (20%) •Ciprus (25%) •Ukrajna (33%) 7

8 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Hengeresfa termelés •Európa a világ egyik legnagyobb hengeresfa termelője. •A piacra kerülő hengeresfa értéke egyre növekszik, a tűzifa kereslet is egyre nő. •A legnagyobb termelők: Oroszország, Svédország, Franciaország, Németország és Finnország. •Átlagosan kitermelt hengeresfa 89%-a kerül értékesítésre. Szabó Zsófia, 2011 8

9 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Melléktermékek (növényi eredetű) Szabó Zsófia, 2011 A legfontosabbak: •Karácsonyfa •Erdei gyümölcsök •Parafa Ezektől lemaradva: •Gombák •Díszítőlomb •Nyersanyagok (festékek, gyanták… stb.) •Az összes hengeresfa termelés értékének 15%-át teszik ki. 9

10 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Erdei szolgáltatások •Az erdei szolgáltatások típusai: ökológiai, bioszféra, szociális (közjóléti), kényelmi, ill. egyéb •A legfontosabbak a közjóléti szolgáltatások (ebbe tartozik a vadászat is) •A szolgáltatások értékének összege 2010-ben 818 millió Euró volt (stabilnak tekinthető az utóbbi 5 évben) Szabó Zsófia, 2011 •A legfontosabb állati eredetű erdei melléktermékek: •Vadhús •Méz és méhviasz •Ezen kívül: nyers bőr és trófea, élő állat, nyersanyagok (festék- és gyógyszer alapanyagok) 10

11 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Tulajdon szerinti megoszlás Szabó Zsófia, 2011 •Oroszországban minden erdő állami tulajdon (ez adja az európai erdők 80%-át) •Ezen kívül az állami- és magántulajdon megoszlása kb. egyenlő – országonként változó •Az elmúlt 20 évben a magánerdők aránya és tulajdonosok száma is növekedett (a privatizáció és a kárpótlási folyamatok eredményeképp) 11

12 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Szabó Zsófia, 2011 •Kb. 4 millió ember (fafeldolgozással, rost- és papíriparral együtt – legkevesebben az erdészetben) •legtöbben: Közép-Európa (900 000<), gépesítettség aránya kisebb •legkevesebben: Észak-Európa (<350 000), alacsony népsűrűség •Általános tendencia a foglalkoztatottság csökkenése ~ gépesítés (régiónként eltérő) •Feladat: az öregedő munkaerő utánpótlása •Balesetveszélyes munka (10% szenved balesetet, évente 200+) 2000 750 1200 4000 Munkaerdő intenzitás •Európa: 3 fő/1000 ha •Közép-Európa: 6 fő/1000 ha •Észak Európa: 1,4 •Oroszország: 1 fő/10 000 ha Foglalkoztatottság 12

13 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Hozzáadott érték •Az erdészeti szektor (fafeldolgozással, rost- és papíriparral együtt) a GDP 1%-át teszi ki •Kis növekedés •Egyes szolgáltatások egyre nagyobb teret nyernek (pl. energiafa, rekreáció) Szabó Zsófia, 2011 13

14 Európa- és a világ erdei EURÓPA ERDEI Erdészeti politika •Az európai országok legtöbbje rendelkezik Nemzeti Erdőprogrammal, amely magába foglalja az erdészeti politika általános célkitűzéseit, és meghatározza az eszközöket azok eléréséhez. A Nemzeti Erdőprogramok a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósítását segítik. •Európában a legtöbb erdőre gazdálkodási, vagy ezzel egyenértékű más terv készül Szabó Zsófia, 2011 Az adatok forrása: •http://foresteurope.org/ 14

15 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Az adatok forrása •FAO adatbázis – Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization) •www.fao.org •Globális Erdőleltár (Global Forest Resources Assessment) •Jelentés 5 évenként Szabó Zsófia, 2011 15

16 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Az erdőterület Szabó Zsófia, 2011 •Az összes erdőterület kb. 4 milliárd ha (3 952 millió ha, kb. 40 millió km 2 ), a földterület 30,3%-a •Ez 0,62 ha/fő-t jelent •A Föld erdeinek több mint a fele az Orosz Föderációhoz, Brazíliához, Kanadához, az USA-hoz és Kínához tartozik •64 országhoz tartozik a világ erdeinek kevesebb, mint 10%-a (Észak-Afrikában, Nyugat-Ázsiában és a kisebb szigeteken) 10 ország adja az erdőtakaró 2/3-át: •Oroszország •Brazília •Kanada •USA •Kína •Ausztrália •Kongó •Indonézia •Peru •India 16

17 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Erdőterület változás Szabó Zsófia, 2011 Csökkenés: •Afrika •Dél-Amerika •A világ erdeinek területe az elmúlt 20 évben (1990-2010) évente átlagosan 6,8 millió hektárral csökkent. •Évente 13 millió ha pusztul el a Föld erdeiből az erdőirtások miatt,de a nettó erdőterület kisebb mértékben csökken, az erdősítéseknek és a természetes beerdősüléseknek köszönhetően •Évente 2,8 millió ha az erdőtelepítések területe • Az a 10 ország, melyekben évente a legnagyobb az erdőterület veszteség, az összes erdőterület veszteségből évente 8,2 millió ha-t tesz ki Növekedés: •Európa •Ázsia A 10 ország, amelyben legnagyobb az erdőterület veszteség: Brazília, Indonézia, Szudán, Mianmar, Zambia, Tanzánia, Nigéria, D.R. Kongó, Zimbabwe, Venezuela 17

18 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Az erdők összetétele Szabó Zsófia, 2011 18

19 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Élőfakészlet Szabó Zsófia, 2011 19

20 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Erdőtulajdon (2005) Szabó Zsófia, 2011 •100% állami tulajdon: Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldávia, Málta •90% fölött: Albánia, Románia, Bulgária, Liechtenstein •20%, vagy az alatt: Svédország, Ausztria, Norvégia, Portugália •A világ erdeinek összesen 84%-a állami-, 13%-a magán- és 3%-a van egyéb tulajdonban 20

21 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Az erdők funkciói Szabó Zsófia, 2011 21

22 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Fa termékek és értékesítésük Szabó Zsófia, 2011 A legnagyobb termelők (a globális előállítás %-ában, 2009): • • Tűzifa: India (17%), Kína (10%), Brazília (8%), Etiópia (5%) D.R. Kongó (4%) • Hengeres iparifa: USA (21%), Brazília (9%), Orosz Föderáció (8%), Kanada (7%), Kína (7%) • Fűrészáru: USA (17%); Kanada (9%); Kína (9%); Brazília (7%) Németország (6%), Orosz Föderáció (5%), Svédország (4%) • Lemezipari termékek: Kína (36%), USA (11%), Németország (6%), Kanada (4%), Orosz Föderáció (3%), Brazília (3%), Lengyelország (3%) • Papíripari rost: USA (27%), Kína (10%), Kanada (10%), Brazília (8%), Svédország (7%), Finnország (5%), japán (5%), Orosz Föderáció (4%) • Újrahasznosított papír: USA (23%), Kína (14%), Japán (12%), Németország (8%), UK (4%) R. Korea (4%), Spanyolország (3%) Franciaország (3%), Olaszország (3%) • Papír és karton : Kína (24%), USA (19%), Japán (6%), Németország (6%), Kanada (3%), Indonézia (3%), Svédország (3%), Finnország (3%), R. Korea (3%) FAO ForeSTAT 22

23 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Fa termékek és értékesítésük Szabó Zsófia, 2011 A legnagyobb felhasználók (a globális fogyasztás %-ában, 2009): • • Tűzifa: India (17%), Kína (10%), Brazília (8%), Etiópia (5%) D.R. Kongó (4%) • Hengeres iparifa: USA (21%), Brazília (9%), Kína (9%), Kanada (8%), Orosz Föderáció (6%), Svédország (4%), Németország (4%) •Fűrészáru: USA (21%); Kína (12%), Brazília (7%), Németország (5%), Kanada (4%), India (4%), Japán (4%), Franciaország (3%) • Lemezipari termékek: Kína (34%), USA (13%), Németország (5%), Kanada (3%), Japán (3%), Lengyelország (3%), Orosz Föderáció (3%), Brazília (3%) • Papíripari rost: USA (26%), Kína (18%), Kanada (6%), Japán (6%), Svédország (5%), Finnország (4%), Németország (3%), Brazília (3%), Orosz Föderáció (3%), India (3%) • Újrahasznosított papír: Kína (29%), USA (13%), Japán (9%), Németország (8%), R. Korea (5%), Indonézia (3%), Mexikó (3%), Spanyolország (3%) • Papír és karton : Kína (24%), USA (19%), Japán (7%), Németország (5%), UK (3%), Olaszország (3%), Franciaország (3%) FAO ForeSTAT 23

24 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Erdészeti politika Szabó Zsófia, 2011 •Mindenhol (kis mértékű) növekedés figyelhető meg (az erdőterület is csökken) 24

25 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Energia Szabó Zsófia, 2011 •A fa energia adja a világ összes felhasznált energiájának 7-9%-át, és akár 80%-át is néhány fejlődő országban (93% Burundiban, 93%-át a Dominikai Köztársaságban, 97%-át Buthanban, 80-át Paraguayban, 92%-át Nepálban) • Az összes fogyasztott erdei termék 60%-át a tűzifa teszi ki • Több mint 2 milliárd ember függ a tűzifától főzés, fűtés vagy élelmiszer tartósítás tekintetében; néhány millió ember vesz részt a tűzifa és a faszén termelésében, elosztásában és az eladásában • Brazíliában található a világ föld feletti fás biomasszájának 25%-a • A világ fás biomasszájának kb. 56%-át Brazília, az Orosz Föderáció, D.R. Kongó, az USA és Kanada adják • A világ összes felhasznált energiájának 15%- át, és néhány fejlődő ország felhasznált energiájának 90%-át a biomassza adja • A Föld összes erdei biomasszája évente kb. 600 000 millió tonna 25

26 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Erdő és környezet Szabó Zsófia, 2011 •Az erdők biztosítják az olyan környezeti funkciókat mint biodiverzitás, víz- és talajvédelem, vízkészlet és klíma szabályzás •Az erdőirtások felelősek a globálisan kibocsátott üvegházhatású gázok 20%-áért, melyek a globális felmelegedést okozzák • Arid környezetben az erdők elemi fontosságúak az élelmezésben a száraz időszakokban és években • Az erdők biztosítják a földön élő fajok 2/3-ának élőhelyét • A zárt trópusi esőerdők irtása felelős naponta kb. 100 faj eltűnéséért 26

27 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Emberek és erdők Szabó Zsófia, 2011 •Világszerte az erdők 300 millió ember otthonát jelentik •Több mint 1,6 milliárd ember megélhetése függ különböző mértékben az erdőtől pl. tüzifa, gyógynövények és erdei ételek • Körülbelül 60 millió bennszülött élete majdnem teljes mértékben csak az erdőtől függ • Körülbelül 350 millió ember (akik az erdőben vagy amellett élnek) megélhetése és jövedelme függ nagy mértékben az erdőtől • A fejlődő országokban kb. 1,2 milliárd ember van ráutalva a mezőgazdálkodás és erdőgazdálkodás integrált rendszerére, amely fenntartja a mezőgazdasági termelést és jövedelmet biztosít • A mangrove erdők (a világon kb. 15 millió ha) a legtöbb gazdasági halfaj életciklusához nélkülözhetetlenek 27

28 Európa- és a világ erdei A VILÁG ERDEI Köszönöm a figyelmet! Szabó Zsófia, 2011 28


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Szabó Zsófia PhD hallgató Európa és a világ erdei Erdővagyon-gazdálkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések