Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A földhasználat természetvédelmi szempontú fejlesztési feladatai Előadó: Dr. Megyes Attila DE-ATC Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék Földműveléstani.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A földhasználat természetvédelmi szempontú fejlesztési feladatai Előadó: Dr. Megyes Attila DE-ATC Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék Földműveléstani."— Előadás másolata:

1 A földhasználat természetvédelmi szempontú fejlesztési feladatai Előadó: Dr. Megyes Attila DE-ATC Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék

2 Hullámtéri területek átalakítása n Magyaro. területének 24 %-ára kiterjedő árterületek kiter- jedése 2 %-nyi ún. hullámtérre csökkent (Duna és mellék- folyói: 50 ezer ha, Tisza és mf.: 100 ezer ha) n A hullámterek jelenlegi földhasználata: szántóterületek, erdők, gyepek (rét, legelő)  azonos arányban oszlanak meg  mozaikos térszerkezet megőrzése n Célszerű volna a szántóföldi művelést mielőbb megszün- tetni  a szántóterület-csökkentést a hullámtereken kel- lene kezdeni (vegysz. véd.  folyóvizek szennyeződése) n Egykori árterekre jell. fűz-nyár, tölgy-kőris-szil ligeterdők n Az EU csatlakozás után a hullámtereket célszerű lenne a Környezetileg Érzékeny Területek kategóriájába sorolni

3 Szántók átalakításának természetvédelmi szempontjai n Hegy- és dombvidéki területek: szántóterületek (ero- dált termőhelyek) közvetlenül érintkeznek erdővel  erdősülés viszonylag gyors folyamat, mielőbbi műve- lési ág változtatás szükséges n Alföldi területek: viszonylag jó termékenység  tulaj- donosok nehezen állnak rá a művelési ág változtatásra (támogatások szerepe) n Ajánlott földhasználati módok: erdőtelepítés, fásítás, hullámterek bővítése, halastavak építése, nádasok léte- sítése, ugaroltatás, gyepesítés, átmeneti gyepesítés, mocsarak, lápok visszaállítása

4 Szántók ajánlott földhasználati módjai n Erdőtelepítés: minőségi fő fafajok (tölgy, bükk, gyertyán) és elegyfajok (cseresznye, berkenye, juhar stb.) n Fásítás: biol. értelemben faültetvények  erdők; ott indokolt, ahol az erdőtelepítés feltételei nem adottak (pl. a talajvíz túl mélyre süllyedt, talajtípus nem barna erdőtalaj), csak tájidegen, alkalmazkodó fafajok (akác, feketefenyő) n Halastavak építése: völgyzárógátas (Dunántúl), kör-gátas (Alföld), előfeltétel: földtulajdon rendezése (tömbösítés), beruházáshoz szükséges tőke, gyakran belvizes szántók helyzetének rendezése

5 Szántók ajánlott földhasználati módjai n Hullámterek bővítése: sok helyen túl szűkre szabták  szántóterületek egy részét érintheti n Nádasok létesítése: nem védett szikes (szoloncsák, szoloncsák-szolonyec, kérges szolonyec) és lápos réti ill. ártéri területek n Ugaroltatás: ott indokolt, ahol a felhagyott szántó a természetes gyep irányába kezd átalakulni n Gyepesítés, átmeneti gyepesítés n Mocsarak, lápok visszaállítása: “természetvédelmi föld- használat”  sajátos víz-, gyep-, erdő- és nádgazdálko- dás


Letölteni ppt "A földhasználat természetvédelmi szempontú fejlesztési feladatai Előadó: Dr. Megyes Attila DE-ATC Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszék Földműveléstani."

Hasonló előadás


Google Hirdetések