Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sigmund Freud és a klasszikus pszichoanalízis. Pszichoanalízis = lélekelemzés  Egy ember műve?  Freud óta változatlan?  Divatjamúlt?  Kultusz, mely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sigmund Freud és a klasszikus pszichoanalízis. Pszichoanalízis = lélekelemzés  Egy ember műve?  Freud óta változatlan?  Divatjamúlt?  Kultusz, mely."— Előadás másolata:

1 Sigmund Freud és a klasszikus pszichoanalízis

2 Pszichoanalízis = lélekelemzés  Egy ember műve?  Freud óta változatlan?  Divatjamúlt?  Kultusz, mely csak a beavatottaké?

3 Mi a pszichoanalízis?  Kutatási módszer, amelynek segítségével beszéd- megnyilvánulások, cselekvések és imaginárius képződmények (álmok, fantáziák, kényszerképzetek stb.) tudattalan jelentéséit rekonstruálhatjuk  Kezelési módszer, amely kommunikáción, interszubjektív kapcsolaton alapul  Metapszichológiai rendszer, amely a normális és a patologikus folyamatokról alkotott elképzeléseket tartalmazza.

4 A pszichoanalízis történeti gyökerei  XIX. század vége: hisztéria kutatása  Charcot: Salpêtrière A probléma: a gondolat, amely kívül van a tudaton  Janet, Breuer és Freud a hisztéria okait kutatta: trauma- eredet!  A hisztériás paciensek tünetei enyhíthetők, ha a pacienssel feltárják és kimondatják a traumatikus emlékeket és az ezzel járó intenzív érzéseket! „katarzis” „pszichoanalízis”

5 „…azt a tézist terjesztem elő, mely szerint minden hisztériás eset mélyén egy vagy több idő előtti szexuális élmény rejtőzik; olyan élmények, amelyek ugyan a korai gyermekkor részei, ám amelyek pszichoanalitikus munkával az eltelt évtizedek után is reprodukálhatók. Úgy hiszem, e felfedezés komoly jelentőséggel bír; az ideggyógyászat tudományán belül ez caput Nili fontosságú eredmény.” (S. Freud: A hisztéria etiológiája, 1896.)

6 Freud elméletének további alakulása  Freud megtagadta a hisztéria trauma-eredetét  Breuerrel együtt felismerték, hogy a tünetek tartós megszüntetésében annak van a legnagyobb jelentősége, hogy a tudattalan élményanyag hozzáférhető legyen maga a paciens számára!  Szabad asszociáció módszere (álomelemezés, elhárítás, ellenállás)

7 A psziché topográfiai modellje  A tudattalan az elfogadhatatlan gondolatok és érzések tárháza. Közvetlenül, akaratlagosan nem hozzáférhető a tudatosság számára, de hatást gyakorol a viselkedésre, rejtett módon megnyilvánul.  A tudatelőttes elfogadható és tudatosulni képes gondolatokat és érzéseket tartalmaz, melyek a jelenben éppen nem tudatosak, de hozzáférhetőek. A normál emlékezet.  A tudatos az adott időben éppen átélt érzéseinket és gondolatainkat tartalmazza. Az a lelki terület, amiről pillanatnyilag tudomásunk van, amit szavakba vagyunk képesek önteni. (A jéghegy csúcsa.)

8 A psziché strukturális modellje  Ösztönén (ősvalami, id)  Én (ego)  Felettesén (superego)

9 Az id jellemzői  A személyiség ősi, velünk született része  Valamennyi öröklött jellemzőnket tartalmazza: ösztönöket, melyek szorosan kapcsolódnak a biológiai szükségletekhez  Tartalmazza a testi és lelki működésben felhasználható összes energiát  Irracionálisan, az örömelv alapján működik  Reflex-tevékenységek által csökkenti a feszültséget, másrészt elsődleges folyamatok révén teljesíti vágyait  Fő hajtóereje a libido (életösztön)  Később másik hajtóerőt is leírt Freud: halálösztön

10 Az ego jellemzői  A szabályozó műveletek gyűjtőhelye  Az idből származik, annak energiáit használja  Realitáselv vagy valóságelv alapján működik  A viselkedés racionálisnak tekintett oldala az ego megnyilvánulása  Mérlegel, halaszt  Másodlagos folyamatok által csökkenti a feszültséget  Végrehajtó szerepe van  Fő funkciói: közvetít!  Szorongás esetén elhárító mechanizmusokat működtet

11 A superego jellemzői  Normákat, erkölcsi értékeket tartalmaz  Belsővé tett szülő-képek köré szerveződik  Önkritikus beállítódások sorozata  Szorosan kapcsolódik az egohoz, de részben független is attól  Megkülönbözteti egymástól a jót és a rosszat, a helyeset és a helytelent  További két része az énideál és a lelkiismeret  Idealista, tökéletességre törekszik  Fő funkciói: meggátolni az id társadalmilag elítélt impulzusait, az ego-t eszmei célok felé terelni

12 A személyiség dinamikája /1.  Az ember: komplex energiarendszer: a lelki folyamatok biológiai folyamatokon keresztül jutnak energiához  a biológiai folyamatok az ösztönénen keresztül, ösztöntörekvések formájában jutnak kifejezésre  Az ösztönök a személyiség hajtóerői: belső szomatikus ingerforrás velünk született pszichológiai megjelenési formái. (Pszichés megjelenése a vágy, testi alapja pedig a szükséglet, pl. éhség.)  Az ösztönök székhelye, energiák tárháza az ösztönén

13 A személyiség dinamikája /2. Az ösztönök 4 jellemzője: 1. Forrás 2. Cél 3. Tárgy 4. Erő (impetus) Az ismétléskényszer

14 A személyiség dinamikája /3. Az ösztönök 2 kategóriája:  Életösztön: minden létfenntartó és fajfenntartó ösztön ide tartozik, energiája a libido  Halálösztön: romboló ösztönök. Ennek származéka az agresszivitás

15 A személyiség dinamikája /4. A psziché struktúrájának energia-ellátása  Pszichés energiával eredetileg csak az ösztönén rendelkezik! (tárgyválasztás: tárgykathexis)  Az ego az ösztönéntől kölcsönzi energiáját (identifikáció, ego-kathexis, antikathexis)  A felettesén energiaellátása is identifikáció révén valósul meg „A pszichoanalízis dinamikus koncepció, amely a lelki életet az egymást serkentő és gátló erők kölcsönhatására vezeti vissza.” (Freud, 1910)

16 A pszichoszexuális fejlődés  1897. A gyermekkori szexualitás elmélete  A szexualitás alapja: az ösztönkésztetések  Az idegvégződések sűrűsége bizonyos szervekben: libidinális késztetések forrásaként működnek. Ezek az erogén zónák.  A gyermekkor különböző fázisaiban más-más erogén zónának van meghatározó szerepe  A gyermekkor szexuális késztetései tovább élnek a felnőttkorban is …

17 A pszichoszexuális fejlődés szakaszai 1. Orális 2. Anális 3. Fallikus (Ödipusz-komplexus) 4. Latencia 5. Genitális

18 A szorongás  Funkciója: figyelmezteti az ént a veszélyre!  Fajtái:  Valóságszorongás (1.)  Neurotikus szorongás (2.)  Morális/erkölcsi szorongás (3.)  Traumatikus szorongás  A szorongás és az elfojtás kapcsolata: melyik volt előbb?

19 Az elhárító mechanizmusok  az ego-hoz tartoznak  tudattalanok  meghamisítják a valóságot  soha nem teljes, végleges az elhárítás. Az elhárított tartalom, érzés, a megszelídített lelki konfliktus feszültsége kerülő úton visszajár!

20 Elhárító mechanizmusok  Elfojtás  Tagadás  Projekció  Reakcióképzés  Racionalizáció  Intellektualizáció  Meg nem történtté tevés  Izoláció  Regresszió (fixáció!)  Áttolás  Elaboráció, Szublimáció Stb.

21 A klasszikus pszichoanalitikus terápia  Célja: a tünetek megszüntetése, csökkentése.  Az ehhez vezető út: elhárítások és konfliktusok feltárása, újraélése (katarzis), tudatosítása és átdolgozása  Módszere: kezdetben hipnózis, majd szabad asszociáció, álomelemzés: értelmezés.  A tünetnek értelme van, szimbolikus formában megnyilvánul az eredeti lelki konfliktus.  A pszichoanalitikus passzív, a páciens mégis indulatokat tulajdonít neki: ez az indulatáttétel jelensége. A tudattalan vágyak, érzések az eredeti tárgyról az analitikusra vetülnek.

22 A pszichoanalízis kritikája  Kora közvéleménye számára nehezen volt elfogadható a gyermeki szexualitásról vallott elképzelése, és az is, hogy a tudattalan határozza meg az emberi viselkedést, nem a racionalitás.  Elméletének objektív ellenőrzése akadályokba ütközik  Klasszikus pszichoanalízis: viszonylag kevés eset alapján létrehozott elmélet.  Az esetismertetés szubjektív: F. résztvevő megfigyelő. Mennyiben irányította ő pacienseit? Mennyiben szól az elmélet róla?  Fogalmait tényként kezelték, holott csupán következtetések  A személyiség fejlődésében az első 5 évnek tulajdonít csak meghatározó szerepet. És azután?  A kezelés hosszú, költséges. Hatékony?  A „tudattalan” létét mai kognitív kutatások is bizonyítják.  A strukturális modell sok igazságot ír le a szocializációval kapcsolatban. Legfeljebb más nevet adunk a jelenségeknek…


Letölteni ppt "Sigmund Freud és a klasszikus pszichoanalízis. Pszichoanalízis = lélekelemzés  Egy ember műve?  Freud óta változatlan?  Divatjamúlt?  Kultusz, mely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések